De Bieren

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

de_bieren_boerderij.jpg

Boerderij in buurtschap De Bieren

Boerderij in buurtschap De Bieren

De Bieren

Terug naar boven

Status

- De Bieren is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

- Buurtschap De Bieren viel volgens Van der Aa vanouds onder het dorp Burgwerd, gemeente Wûnseradiel, maar valt door een kennelijke grenscorrectie tegenwoordig onder het dorp Waaksens, gemeente Súdwest-Fryslân.

- Burrtschap De Bieren ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Bieren ligt direct ZZO van het dorp Waaksens, W van het dorp Wommels en N van het dorp Burgwerd, en ligt rond de gelijknamige weg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap De Bieren omvat een handvol huizen met ca. 15 inwoners.

Reactie toevoegen