De Druif

Plaats
Buurtschap
Moerdijk
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

p1290525dedruif.jpg

De Druif is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Moerdijk. T/m 1996 gemeente Klundert. (© H.W. Fluks)

De Druif is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Moerdijk. T/m 1996 gemeente Klundert. (© H.W. Fluks)

de_druif_actuele_kaart.jpg

Buurtschap De Druif grenst in het O aan de stad Zevenbergen en de buurtschap Pelikaan, in het NO aan Industrieterrein Moerdijk, in het NW aan Klundert en in het Z aan Noordhoek. (© www.openstreetmap.org)

Buurtschap De Druif grenst in het O aan de stad Zevenbergen en de buurtschap Pelikaan, in het NO aan Industrieterrein Moerdijk, in het NW aan Klundert en in het Z aan Noordhoek. (© www.openstreetmap.org)

De Druif

Terug naar boven

Status

- De Druif is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Moerdijk. T/m 1996 gemeente Klundert.

- De buurtschap valt, ook voor de postadressen, onder de stad Klundert.

- Buurtschap De Druif ligt buiten de bebouwde kom. Op het brinkje in het centrum van de buurtschap staat een blauw, op een officieel kombord lijkend bord (maar dat is het dus niet).

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Druif ligt direct ZO van Klundert, direct ZW van Industrieterrein Moerdijk, WNW van Zevenbergen, NNO van Noordhoek, aan de Zevenbergseweg en de daaraan grenzende zijwegen Dreef en Klundertsedijk (t/m huisnr. 4a).

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap De Druif omvat ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Bierhuis en café
Bert Bongers en Jan van Poppel hebben het artikel 'Een bierhuis en een café in buurtschap De Druif' geschreven. Het is gepubliceerd in tijdschrift 'De Overdraght' van heemkundekring Die Overdraghe uit Klundert, jaargang 2017, pag. 8-21.

Watersnood
Niet alleen Zeeland, maar ook West-Brabant heeft flink geleden onder de Watersnoodramp van 1 februari 1953, met vele doden, verdronken dieren, en zware schade aan ondergelopen steden en dorpen. In Dagblad De Stem van 9 februari 1953 lezen wij dat er nog altijd doden worden geborgen, en dat er door militairen uit eigen land en uit Amerika, Frankrijk en Italië hard wordt gewerkt aan herstel dan wel behoud van de dijken. Zo hebben de militairen door middel van duizenden zandzakken de weg De Druif-Klundert kunnen behouden, waardoor Klundert niet van Zevenbergen werd afgesneden.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Jaarlijks is er een barbecue van en voor de buurt, die een opkomst kent van meer dan 100 procent van het aantal inwoners. Volgens de hieronder gelinkte krantenartikelen waren er in 2016 namelijk 69 deelnemers, en dat is meer dan het aantal inwoners van de buurtschap, omdat er ook mensen uit de omgeving aan meededen.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Buurtschap De Druif heeft in 2016 een verzoek bij de gemeente ingediend voor plaatsing van speeltoestellen. Initiatiefnemer Karine van Steenoven kwam tevens met het plan voor een picknickbank. In juli 2018 is de 7 meter lange picknickbank op de T-splitsing van de Zevenbergseweg en de Klundertsedijk feestelijk in gebruik genomen. Dat gebeurde in aanwezigheid van wethouder Jack van Dorst, die onder meer inwonersparticipatie in zijn portefeuille heeft. De bank is het resultaat van een zogeheten burgerinitiatief, waarvoor de gemeente per initiatief maximaal 3.000 euro beschikbaar heeft. Dat heeft de bank ook gekost. Hij staat op een veldje waarop de buurt regelmatig samenkomt en activiteiten organiseert. Ook passeren er regelmatig fietsers, die het veldje gebruiken als plaats om te picknicken. Met de buurtbewoners is afgesproken dat zij het groen en de picknicktafel bijhouden, en dat de gemeente zorgt voor de keuring en de veiligheid van de tafel. Iedere inwoner met een idee voor zijn straat, buurt, wijk of dorp kan een voorstel indienen dat de leefbaarheid van zijn omgeving ten goede komt. De gemeente helpt graag met het realiseren van het initiatief waar dat mogelijk en reëel is.

- De inwoners wilden in 2016 hun buurtschap beter 'op de kaart zetten'. Om aan te geven waar de buurtschap ligt is er een bord geplaatst met hierop de omringende polders, dijken en de buurtschap zelf. Ook zijn er rond de buurtschap bordjes neergezet die aangeven welke polder erachter ligt. Daarnaast zijn er bordjes aangebracht met een gat er in, zogeheten doorkijkborden. En in 2016 zijn er ook eenvoudige paaltjes geplaatst met bordjes 'Welkom in De Druif'.

Terug naar boven

Links

- Openbaar vervoer: - Buurtschap De Druif is per openbaar vervoer te bereiken met bus 117.

Reacties

(2)

Een leuk en gezellig dorp met een prachtig uitzicht over het platteland. Ook zeker een aanrader wat betreft de uitgaansmogelijkheden en de voorzieningen.

Zeker weten! Het bierhuis en café zijn dan wel verdwenen, maar met een speeltuin, picknickbank, bushalte voor de deur en jaarlijkse barbecue is er voor zo'n piepkleine buurtschap toch nog altijd sprake van een relatief bruisend uitgaansleven en voorzieningen. En strategisch gelegen op loopafstand van de metropolen en uitgaans- en winkelparadijzen Zevenbergen én Klundert én Noordhoek, én met de bus ben je in 10 minuten in de veilige vesting Willemstad, mocht ooit ergens voor gevlucht moeten worden. Er zijn veel buurtschappen in ons land die dit allemaal moeten ontberen!

Reactie toevoegen