De Geasten

Plaats
Buurtschap
Smallingerland
Fryslân

De Geasten

Terug naar boven

Status

- De Geasten is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Smallingerland.

- Buurtschap De Geasten valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Oudega.

- Buurtschap De Geasten heeft geen plaatsnaamborden, en is ter plekke daarom slechts te herkennen aan de gelijknamige straatnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
De Gaasten. De straatnaamborden hebben de Friese spelling, dus is dat - bij het ontbreken van plaatsnaamborden - voor deze plaatsnaam dan kennelijk de voorkeursspelling (opvallend is dat in de gemeente Smallingerland de buurtschappen qua plaatsnaamborden en/of straatnaam Friestalig zijn, ondanks dat de dorpsnamen in deze gemeente primair Nederlandstalig zijn).

Oudere vermeldingen
1840 (1) Gaesten.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Geasten ligt direct ZW van Oudega, rond de gelijknamige, doodlopende weg en de weg Skeane Heawei.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap De Geasten 6 huizen met 35 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Reactie toevoegen