De Ginkel

Plaats
Buurtschap
Ede
Veluwe
Gelderland

De Ginkel hek.jpg

Buurtschap De Ginkel heeft geen plaatsnaamborden. Alleen op dit hek staat de naam aangegeven.

Buurtschap De Ginkel heeft geen plaatsnaamborden. Alleen op dit hek staat de naam aangegeven.

De Ginkel

Terug naar boven

Status

- De Ginkel is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Ede.

- Buurtschap De Ginkel valt, ook voor de postadressen, onder de stad Ede.

- Buurtschap De Ginkel heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat. Getuige de afbeelding elders op deze pagina staat de plaatsnaam wel op een hek (wellicht meer hekken) in de omgeving. Maar dat lijkt meer op een gelijknamig landgoed dan op de buurtschap te duiden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1360 Ghinckel, ca. 1400 Ginkel, Gynkel.

Naamsverklaring
Vermoedelijk een samenstelling van lo 'bos' met het Oudnederlandse gengi, dat is ontstaan uit het Germaanse gangja* 'begaanbaar'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Ginkel ligt O van Ede, rond de Grote Ginkelseweg en rond, maar voor het overgrote deel N van de provincialeweg N224 naar Arnhem (de Verlengde Arnhemseweg) en ligt N van de Ginkelse Heide.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap De Ginkel 11 huizen met 74 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 25 huizen met ca. 60 inwoners.

Terug naar boven

Recentelijke ontwikkelingen

- Gemeentelijke plannen voor een golfbaan in de landbouwenclave op De Ginkel vinden geen doorgang. Een uitvraag via openbare aanbesteding eind 2012 heeft geen gegadigden opgeleverd. Het plan is daarom afgeblazen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op een zaterdag in september is er Z van buurtschap De Ginkel de Endurancerit Ginkelse Heide (paardensport). Dit is een wedstrijd over de mooie Ginkelse Heide tussen Ede en Otterlo. Een prachtig gebied met mooie ruiterpaden waar je zult genieten van de omgeving. Een wedstrijd geschikt voor zowel de beginnende als de ervaren enduranceruiters, met mooie bospaden en lange zandpaden die zich prima lenen voor een lekkere lange galop.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wandelroute Ginkelse Heide (11 km), door Arthur van Essen, met veel inhoudelijke informatie over het gebied en over wat hier allemaal gebeurd is tijdens de Tweede Wereldoorlog.

- "De gemeente Ede wil natuurgebied en landbouwenclave De Ginkel versterken. Maar hoe gaan we dat doen? Die vraag is de voorbije maanden besproken met ondernemers, bewoners en terreinbeheerders in het gebied. De gesprekken hebben geleid tot 11 concrete projecten die recreatie, natuur en landbouw in het gebied beter in balans brengen. Balans. Wethouder Jan Pieter van der Schans: "De Ginkel is een uniek gebied, waar Ede zuinig op moet zijn. We recreëren er graag, maar de natuur en ecologie zijn er kwetsbaar. Dit gebiedsplan biedt de kans om het gebied op meerdere fronten te versterken en waarborgt een goede balans tussen natuur, landbouw en recreatie." Natuurinclusieve landbouw. De landbouwgronden worden ingezet voor natuurinclusieve landbouw. Hiermee stimuleert de gemeente de biodiversiteit. Insecten, kruiden en boerenlandvogels krijgen meer ruimte.

Recreatie. De recreatieve functie wordt versterkt door recreanten op De Ginkel vanaf de schaapskooi beter door het gebied te leiden. Er komen wandelroutes die kwetsbare delen van het gebied ontzien. Ook komt er meer informatie over de rijke (militaire) historie van het gebied. Heide. Uit de gesprekken die dit jaar zijn gevoerd is gebleken dat de schaapskudden die het gebied begrazen waarschijnlijk vergroot moeten worden. Daarom worden er nu plannen gemaakt voor een tweede schaapskooi op de Zuid-Ginkel. In samenwerking met hondeneigenaren worden plannen gemaakt om de negatieve effecten van loslopende honden terug te dringen. Gebiedsplan. Alle projecten zijn bij elkaar gebracht in een Gebiedsplan, waarover de gemeenteraad een besluit neemt. Daarna worden de plannen verder uitgewerkt, inclusief het prijskaartje dat daar aan hangt, en worden de nodige procedures in gang gezet." (bron: gemeente Ede, november 2020)

- Doel en functie van Natuurcentrum Veluwe (Groot Ginkelseweg 2a) in buurtschap De Ginkel is o.a. stimulering van deelname aan doe-activiteiten in de natuur, het centrum als vertrekpunt laten fungeren voor excursies en rondleidingen, het verstrekken van informatie over natuurgerichte activiteiten zoals wandelen, fietsen, bezoek aan de wildkansel, en individuele bezoekers en groepen door informatieverstrekkking en voorlichting te wijzen op de natuur-, landschaps- en cultuurwaarden in de omgeving van het centrum, teneinde begrip voor en verantwoord medegebruik van het Veluwse landschap te stimuleren.

Natuurcentrum Veluwe ligt in een fraai en veelzijdig gebied: aan de rand van de Ederheide, in landbouwenclave De Hindekamp. De afwisseling van heidevelden, bossen, poelen en plassen zorgt voor een rijke flora en fauna. Naast deze natuurlijke elementen zijn ook de twee schaapskuddes, de grafheuvels en het Belgenmonument een bezoek waard. Bovendien zijn er vele mogelijkheden om te wandelen en te fietsen. Direct naast het centrum is een natuurtuin van 7500 m2 aangelegd. In deze tuin wordt o.a. aandacht besteed aan het thema "natuur en landbouw op de Veluwe". Verder is er een bijenstal waarin de Edese Bijenverenigingen 8 bijenvolken huisvesten. Op speciale dagen wordt daar door de imkers uitleg gegeven over het leven van deze interessante diertjes.

- De Ginkelse Heide, gelegen Z van buurtschap De Ginkel, Z van de N224 Ede-Arnhem, is bekend vanwege het feit dat hier op 18 september 1944, in het kader van Operatie Market Garden, geallieerde luchtlandingen plaatsvonden. - Filmpje luchtlandingen Ginkelse Heide 2012.

- "Gemeente Ede heeft in 2020 het bos- en heidegebied bij De Ginkel met schelpgruis bestrooid. De kalk uit het schelpgruis maakt het bos- en heidegebied minder zuur. Het ‘bekalken’ van hei en bos maakt deel uit van het biodiversiteitsbeleid van de gemeente Ede. Dit beleid is gericht op het versterken en behouden van de bijzondere en kwalitatief hoogwaardige flora en fauna in Ede. Bodem uit balans. De bodem in het bos- en heidegebied is verzuurd. Hierdoor zakken belangrijke voedingsstoffen weg. Dit heeft ernstige gevolgen voor zowel dieren, planten als bomen. De verzuring is zichtbaar door bijvoorbeeld jonge koolmezen die door hun pootjes zakken door kalkgebrek in de botten en het sterven van eikenbomen. Maatregelen. Wethouder Jan Pieter van der Schans: "De natuur heeft het moeilijk en daar moeten we wat aan doen. We treffen twee soorten maatregelen. Bronmaatregelen, die als doel hebben de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen en herstelmaatregelen. Van dat laatste is dit bekalkingsproject een goed voorbeeld. Het schelpgruis maakt de bodem minder zuur."

Bekalken. In totaal is 385 hectare bos- en natuurgebied bestrooid met schelpgruis. Dit is in etappes gedaan met behulp van een helikopter. Tijdens het bestrooien is het bos- en heidegebied afgesloten voor publiek. Dit vanwege het stof, lawaai en vallende deeltjes gruis. Alleen het gebied waar op dat moment bekalkt werd, is afgesloten. Er is niet boven woningen en tuinen van woningen gestrooid. Planning. Het strooien van schelpgruis in De Ginkel is gebeurd in november 2020. Hierbij is rekening gehouden met de bronst van edelherten en de herfstvakantie. Daarom zijn de eerste weken van november aangehouden. De momenten van strooien waren afhankelijk van het weer; het moest droog zijn en de wind mocht niet te hard waaien. Het strooien heeft enkele weken in beslag genomen." (bron: gemeente Ede)

Reactie toevoegen