De Horst (Groesbeek)

Plaats
Dorp
Berg en Dal
Rijk van Nijmegen
Gelderland

de_horst_groesbeek_plaatsnaambord_kopie.jpg

De Horst is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Rijk van Nijmegen, gemeente Berg en Dal. T/m 2014 gemeente Groesbeek.

De Horst is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Rijk van Nijmegen, gemeente Berg en Dal. T/m 2014 gemeente Groesbeek.

de_horst_en_plak_op_kaart_openstreetmap.jpg

Het dorp De Horst en de bijbehorende buurtschap Plak liggen O van het dorp Groesbeek en grenzen in het O aan Duitsland, kern Kranenburg (de oranje lijn is de landsgrens). (© www.openstreetmap.org)

Het dorp De Horst en de bijbehorende buurtschap Plak liggen O van het dorp Groesbeek en grenzen in het O aan Duitsland, kern Kranenburg (de oranje lijn is de landsgrens). (© www.openstreetmap.org)

de_horst_basisschool_op_de_horst_100_jaar_1914-2014.jpg

Basisschool Op De Horst in het dorp De Horst bij Groesbeek is opgericht in 1914 en heeft in 2014 dus het 100-jarig bestaan gevierd.

Basisschool Op De Horst in het dorp De Horst bij Groesbeek is opgericht in 1914 en heeft in 2014 dus het 100-jarig bestaan gevierd.

De Horst (Groesbeek)

Terug naar boven

Status

- De Horst is een dorp* in de provincie Gelderland, in de streek Rijk van Nijmegen, gemeente Berg en Dal. T/m 2014 gemeente Groesbeek.

* Gezien het vermelde in de alinea's hierna is het enigszins begrijpelijk - maar daarom nog niet terecht - dat sommigen denken dat deze kern een 'wijk' van Groesbeek is. De Horst is nog altijd een kern (met o.a. kerk, zij het inmiddels niet meer in functie) van behoorlijke omvang, die nog altijd los ligt van - dus niet opgeslokt is door - het dorp Groesbeek, met eigen bebouwde kom (en dus ook eigen blauwe plaatsnaamborden, 'komborden'). Een dergelijke kern is geen wijk, en ook geen buurtschap (zoals het bijvoorbeeld hier wordt betiteld), maar een dorp. Opdat dat maar even voor eens en voor altijd duidelijk is. ;-)

- Gemeente en/of PTT hebben het dorp De Horst in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam toegekend in het in dat jaar geïntroduceerde postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Groesbeek.

Het dorp had tot voor kort blauwe plaatsnaamborden (komborden) met alleen de eigen plaatsnaam erop. Maar vermoedelijk omdat mensen vanwege het in de vorige alinea geschetste regelmatig in het dorp Groesbeek naar een adres in het dorp De Horst zullen zoeken, heeft de gemeente in 2017, of wellicht al eerder, de borden vervangen door borden met de benaming 'Groesbeek De Horst', daarmee kennelijk aanduidend dat het deze kern in de postale woonplaats Groesbeek betreft. Volgens de gemeente is dit gedaan "omdat dit dorp en buurdorp Breedeweg zich erg verbonden voelen met Groesbeek". Volgens ons is de reden zoals in het begin van deze alinea geschetst, en tracht men dit probleem op deze wijze pragmatisch op te lossen. Eigenlijk had het dorp dus alsnog een eigen postcode en daarmee eigen postale plaatsnaam moeten krijgen, maar dat is administratief nu eenmaal veel bewerkelijker en kostbaarder dan de borden veranderen. Dat was kennelijk de eigenlijke overweging.

Overigens geldt het in de vorige alinea's geschetste op identieke wijze voor buurdorp Breedeweg, dat hetzelfde lot heeft ondergaan.

- Je woont niet in maar op De Horst.

- Onder het dorp valt ook de buurtschap Plak.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp De Horst ligt O van Groesbeek en grenst in het O aan Duitsland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het dorp De Horst heeft ca. 500 huizen met ca. 1.250 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Van buurtschap naar dorp
Buurtschap De Horst wordt in 1928 een dorp door de bouw van de RK kerk Heilig Hart van Jezus, en de dorpskern die daarbij tot ontwikkeling komt.

Ruimtelijke structuur
"Het dorp De Horst ligt tussen Groesbeek en de Duitse grens. De afgesloten kleine grensposten maken dat de wegen door het dorp geen doorgaande functie meer kennen. Het dorp is uitgegroeid rond een kruis van hoofdstraten: De Hoge Horst, de Ketelstraat, de Reestraat en de Plakseweg. Het hoofdstratenkruis is bepalend voor de hoofdstructuur van het dorp. Langs deze linten is een overwegend open lintbebouwing gerealiseerd en zijn de belangrijkste voorzieningen gelegen. Deze lintbebouwing heeft een historische waarde. Kenmerkend voor een relatief jong dorp is de ‘ontworpen’ dorpsstructuur. De opzet is praktisch en functioneel, wat leidt tot een orthogonale (wegen)structuur en een blokmatige verkaveling. Buiten het lint zijn twee moderne woonbuurten gerealiseerd met een blokvormige verkaveling. Ook deze woonstraten hebben een rechthoekig patroon.

Het bebouwingsbeeld van De Horst is te karakteriseren als typisch dorps, met een sterke afwisseling in kavelmaat, bouwstijl, kleur- en materiaalgebruik. De hoofdstructuur kenmerkt zich door een onregelmatige voorgevelrooilijn en variatie in bouwlagen - een tot twee lagen met een kap - en kapvormen. In de moderne woonbuurten is meer sprake van regelmaat en seriematige bouw. De kerktoren - het hoogste bouwwerk in het dorp - vormt het belangrijkste oriëntatiepunt in het dorp en omgeving." (bron: Bestemmingsplan De Heikant, 2011)

Tweede Wereldoorlog
Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog is het dorp het toneel van hevige gevechten tussen de Duitsers en de geallieerden. Bij operatie Market Garden op 17 september 1944 landen enkele duizenden parachutisten van de 82e luchtlandingsdivisie vlak in de buurt. De Horst is heel even bevrijd, maar de Duitse troepen keren snel terug. Op 20 september komt de frontlinie tussen het dorp en buurdorp Groesbeek te liggen. Als gevolg daarvan is vrijwel het hele dorp - inclusief de kerk en het klooster - verwoest. De details daarvan kun je lezen - en horen, er zit ook een audio-fragment bij - onder de link.

Heemkunde
Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht op de webpagina's over ontstaan en ontwikkeling van dorp De Horst, in tekst en beeld, opgezet door Arnold Peters (met medewerking van diverse anderen). Zie onderaan de pagina onder de link ook de links naar de andere pagina's over dit onderwerp!, zijnde de dorpskern 1850-1947, Café-winkel De Korenbloem en Bakkerij Knipping-Coenen, de kerken, en de jaren zestig.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De huidige RK kerk Heilig Hart van Jezus in De Horst (Ketelstraat 1) dateert uit 1952 en is ontworpen door de befaamde architect Nico van der Laan, in de stijl van de mede door hem opgerichte architectuurstroming de Bossche School. Het is de opvolger van de door de al even gerenommeerde architect Caspar Franssen uit Roermond ontworpen eerste dorpskerk uit 1928, die in 1944 door oorlogsgeweld is verwoest (waarvoor zie het hoofdstuk Geschiedenis). Na de oorlog is er eerst een noodkerk gebouwd; dat gebouw werd later het parochiehuis, en is sinds 1978 in gebruik als Dorpshuis De Slenk. De kerk heeft onder meer "prachtige muurschilderingen, glas-in-loodramen en een uitstekend orgel", aldus de dorpssite. Het orgel dateert uit 1957 en is gebouwd door de firma Bernard Pels & Zn. De kerk is een gemeentelijk monument* en is sinds 2001 'buiten regulier gebruik'. Op nieuwjaarsdag 2016 is de kerk officieel 'ontwijd' en sindsdien formeel aan de eredienst onttrokken.
* Onder deze link vind je een uitvoerige beschrijving van deze kerk in tekst en beeld, m.b.t. de zowel qua exterieur als interieur vele bijzondere architectonische aspecten, in het kader van de status als gemeentelijk monument.

In mei 2018 maken de brouwerijen d'n Drul uit Groesbeek en Stollenberg uit Berg en Dal bekend te willen verhuizen naar de voormalige kerk van De Horst. D'n Drul meldt dat "lokaal bier niet is aan te slepen" en zij hierdoor zouden kunnen uitbreiden van een brouwcapaciteit van 500 naar 2.000 liter. In december 2018 maken zij echter bekend dat de verhuizing niet doorgaat, omdat de procedures te lang duren; het advies van het Gelders Genootschap was er toen nog steeds niet, de nieuwe installatie voor D'n Drul kwam in april 2019 en moest dan wel in gebruik worden genomen. Verder leek het Gelders Genootschap te hechten aan het behoud van de stenen vloer in de kerk, wat voor de brouwers onacceptabel was, omdat dat niet voldoet aan de hygiëne-eisen die de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit aan een brouwerijvloer stelt. Daarom zijn ze naar een andere locatie verhuisd. Een herbestemming van de anno 2020 nog altijd leegstaande kerk is nog niet definitief. Er zijn wel twee concrete plannen voor, waarvoor zie het hoofdstuk Links > Dorpshuis.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging Net Aecht in De Horst is opgericht in 1957. Carnavalsprinsen wordt ieder jaar opnieuw gekozen. Tijdens de carnaval krijgen zij dan een carnavalsnaam. Soms is die ieder jaar anders, soms meer jaren of zelfs altijd dezelfde naam, en krijgt dan het achtervoegsel 'de Xe' (net als bij koeien ;-) ). Kennelijk is dat hier het geval, want voor de carnaval 2020 is hier Prins Ummenie de 60e gekozen. - Hier kun je 'Het sprookje van Net Aecht : de film' bekijken, over Prins Ummenie de 60e (Andy Janssen). De optocht is hier op carnavalszaterdag. - Videoreportage carnavalsoptocht 2020.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wandelroute Ommetje rond De Horst (6,5 km).

- Hier vind je een reeks wandel- en fietsroutes rond De Horst.

- Na enkele jaren voorbereiden, lobbyen en fondsenwerven is in 2018 het vernieuwde Juffertjespad langs de Leigraaf in De Horst gereedgekomen. De Leigraaf is een kraakheldere beek met wisselende waterstanden en bijzondere planten en dieren. De bestaande brug heeft een facelift ondergaan en biedt nu weer een veilige oversteek voor jong en oud. Verderop is nog een tweede brug gemaakt, zodat ook de kleuters binnen schooltijd de natuur langs de Leigraaf kunnen ontdekken. Aan de nieuwe robuuste picknicktafel kunnen kinderen onderzoekjes doen. De tafel biedt tevens een mooie rust- en ontmoetingsplek voor inwoners en toeristen/recreanten.

- Natuurliefhebbers kunnen zich uitleven in een 8-tal natuurgebieden rond De Horst.

- "De bevers die zich bij voedselbos Ketelbroek gevestigd hebben, zijn in december 2020 ijverig bezig geweest met het ophogen van hun dam in de beek (goed zichtbaar vanaf de Plakseweg Z van de dorpskern van De Horst). Het inmiddels fors opgehoogde waterpeil was voor Waterschap Rivierenland aanleiding om in januari 2021 een pijp door de dam te leiden. Daardoor blijft de waterafvoer bij hoosbuien gegarandeerd, terwijl de dam en de burcht van de bevers gelukkig kunnen blijven. Het is een forse ingreep geweest, maar de bevers voelen zich hier gelukkig nog wel thuis. Inmiddels hebben ze alweer wat wilgen op de oever omgeknaagd, om bast en twijgen te verorberen. Het is tenslotte een voedselbos. :-) " (bron: Wouter van Eck van voedselbos Ketelbroek, waarvoor zie het hoofdstuk Eten en drinken)

Waterschap Rivierenland vult daarop aan: "Wat te doen als een bever met de bouw van een dam ervoor zorgt dat het water niet goed kan doorstromen? De dam zomaar weghalen is geen optie. In De Horst heeft Waterschap Rivierland daarom voor het eerst een zogeheten ‘beaver deciever’ in een beverdam geplaatst. PVC-buis. Dit is een soort PVC-buis die ervoor zorgt dat het water kan doorstromen. De beverdam kan dan blijven bestaan. De maatregel wordt ook elders in Nederland al met succes toegepast. Waterstand. Bevers bouwen dammen om de waterstand te verhogen. Met de beaver deciever hoopt waterschap dat de waterstand aan de ene kant hoog genoeg blijft voor de bever, en aan de andere kant zo wordt verlaagd dat er geen wateroverlast of andere schades ontstaan. Beverprotocol. Deze maatregel is een onderdeel uit het Beverprotocol. Met dit protocol zorgt Waterschap Rivierenland ervoor dat schades door de knaagdieren worden beperkt. Uiteraard houdt het waterschap hierbij rekening met de beschermde status van de bever." (bron: Waterschap Rivierenland, januari 2021)

Terug naar boven

Eten en drinken

- Wouter van Eck toverde in 2009 een kale maisakker Z van de dorpskern van De Horst om tot een eetbaar paradijs. Nu staat hier de grootste collectie eetbare bomen, struiken en bloemen van ons land. Hij heeft het Foodforest Ketelbroek gedoopt. Het kwetsbare voedselbos is niet openbaar toegankelijk. Wel is bezoek op afspraak mogelijk, bijvoorbeeld middels deelname aan een rondleiding. - Zie ook de reportage over Foodforest Ketelbroek in het programma BinnesteBuiten (KRO/NCRV, september 2017). "In deze winter hebben de bevers die aan de rand van ons voedselbos huizen al heel wat wilgen op de oevers van de beken doorgeknaagd. Op deze manier kunnen ze in dit seizoen volop eten van twijgen, knoppen en de bast van met name de schietwilg (Salix alba, white willow). Frappant is dat wij eerder in samenwerking met Brouwerij Nevel Artisan Ales óók wilgenbast hebben geoogst. Bedenk dat in het cambium van de bast onder meer suikers zijn opgeslagen. Deze meesterbrouwers benutten dezelfde wilgenbast als handgeroosterd ingrediënt voor een verleidelijk lekker bier." Aldus Wouter van Eck d.d. 19-1-2021.

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Algemeen: - Site van en over De Horst.

- Nieuws: - Dorpskrant Ons Podium is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Belangenorganisatie: - "Stichting Samen Op De Horst is opgericht in 2015. Wij stellen ons ten doel: het scheppen en in stand houden van een prettige leef- en woonklimaat in ons dorp; het stimuleren en activeren van de inwoners om een actieve bijdrage te leveren ter bevordering van de kwaliteit van het leven en wonen in het dorp; in overleg met de bewoners van het werkgebied die zaken te signaleren en aan de orde te stellen bij het gemeentebestuur die voor de kwaliteit van het dorp van belang zijn; de samenwerking tussen de inwoners, de organisaties die er werkzaam zijn en het gemeentebestuur te bevorderen; het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daar toe bevorderlijk kan zijn." De stichting profileert zich overigens als 'wijkraad', wat wat ons betreft eigenlijk 'dorpsraad' zou moeten zijn, waarvoor zie het hoofdstuk Status, 2e alinea. Hetzelfde fenomeen speelt overigens ook in buurdorp Breedeweg.

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Slenk, waar de hele week door van alles is te doen op het gebied van o.a. creativiteit, sport en muziek, is anno 2020 verouderd, wij lezen ergens zelfs 'versleten'. Stichting STEP (= Stichting tot Exploitatie Parochiehuis De Horst), die het dorpshuis beheert, heeft op een bewonersvergadering in januari 2020 een plan toegelicht om het dorpshuis te verhuizen naar de al sinds 2016 leegstaande en te koop staande kerk, "met als allerbelangrijkste reden de kerk voor de dorpsgemeenschap en voor een maatschappelijk doel te behouden". Het plan is door de inwoners met groot enthousiasme ontvangen. Een werkgroep en het bestuur van STEP hebben met belanghebbenden, de gemeente en andere betrokken instanties overlegd, en zijn tot de conclusie gekomen dat er goede mogelijkheden zijn, en nog belangrijker: dat niemand echte bezwaren ziet. En een petitie (schriftelijk en online) waarin steun wordt betuigd aan de plannen, is door 518 mensen ondertekend, waarvan 284 van inwoners, wat betekent dat meer dan de helft van de huishoudens in het dorp pal achter dit plan staat. Bovendien kwamen er veel reacties van mensen die een sterke band met het dorp hebben. De reacties sterken de plannenmakers om op het ingeslagen pad verder te gaan.

Anno begin 2020 is er nog slechts een ruwe schatting gemaakt van de kosten van de noodzakelijke verbouwingen, en alle bouwkundige aspekten, mogelijkheden en risico's moeten nog goed in kaart worden gebracht. Het oude dorpshuis beoogt te worden gesloopt. Op die locatie zouden appartementen kunnen worden gerealiseerd, of een nieuwe locatie voor de basisschool. Om de voor dit alles benodigde (haalbaarheids-)onderzoeken, fondsenwerving en t.z.t. beoogde realisatie te faciliteren is de volgende stichting opgericht: "Stichting Vrienden van het Hart van De Horst is opgericht in juli 2020, en stelt zich ten doel: het ondersteunen en in stand houden van een dorpshuis ten bate van de dorpsgemeenschap; het werven en beheren van fondsen om gebouw, installaties en inrichting van het dorpshuis en eventuele andere markante gebouwen in het dorp mede te financieren; het financieren van initiatieven die door het dorpshuis aan de stichting ter subsidiëring worden voorgelegd; het voeren, organiseren en stimuleren van acties die beogen de ter zake benodigde geldmiddelen, goederen en andere zaken te verkrijgen en door alle andere geoorloofde acties."

Maar er is nóg een 'kaper op de kust': ook een ondernemer uit Nijmegen heeft interesse in de voormalige kerk van De Horst, en wil deze inrichten voor bedrijfsactiviteiten, ontmoeting en wonen. De gemeente heeft in april 2020 kenbaar gemaakt daar niet bij voorbaat afwijzend tegenover te staan, met als voorwaarde dat de ondernemer de inwoners en de wijkraad bij zijn plannen betrekt. En het college stelt ook duidelijk dat zij door in te stemmen met het initiatief van de ondernemer, geen keuze maakt in welk initiatief haar voorkeur heeft (deze of het initiatief van het dorp zelf). B&W maakt hiermee alleen duidelijk welke ruimtelijke ontwikkeling volgens het college überhaupt mogelijk is. Uiteindelijk is het aan het kerkbestuur voor welke partij zij kiest. De initiatiefnemers uit het dorp vertrouwen erop dat het parochiebestuur alle medewerking verleent aan hun plan.

De stichting attendeert degenen die dit plan een warm hart toedragen nog op het volgende: "Voor de verbouwing van de kerk tot het nieuwe dorpshuis is veel geld en inzet nodig. Een groot deel zullen we middels fondsenwerving bij een groot aantal subsidiegevers proberen binnen te halen, maar ook inzet van vrijwilligers, bijdragen in natura, en vele belangeloze bijdragen in geld zullen nodig zijn om alles te realiseren. Stichting Vrienden van het Hart van De Horst is een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI), zodat zij geen schenkbelasting verschuldigd is, en de goedgeefse donateurs een deel van hun bijdrage via de belastingaangifte kunnen terugvorderen. Als je een overeenkomst ondertekent om de stichting gedurende tenminste 5 jaren een donatie toe te zeggen, kun je de schenking zelfs helemaal als buitengewone kosten op je aangifte opvoeren, en helpt de Belastingdienst zo mee het nieuwe dorpshuis te realiseren! Wij danken onze sponsoren, de Club van Duizend en de vele gulle gevers, klein en groot, die ongenoemd zijn of anoniem willen blijven."

- Onderwijs en kinderopvang: - De basisschool is - uiteraard als toen nog 'lagere school' - opgericht in 1914 en heeft in 2014 dus het 100-jarig bestaan gevierd. - "In november 2018 zijn de basisschool en Kindercentrum Domino samen officieel opgegaan in Kindcentrum Op De Horst, voor kinderen van 2,5 tot en met 13 jaar, van 7 uur in de ochtend tot zes uur ’s avonds en 52 weken per jaar: een plek om te leren, ontwikkelen, spelen en vooral te ervaren. Waar kinderen de ruimte krijgen om zich op hun eigen manier en met plezier te ontwikkelen. We helpen de kinderen hun persoonlijkheid te vormen en hun talenten optimaal te benutten. Missie. Leren gaat beter als het je goed gaat. Daarom ligt de focus op welbevinden en betrokkenheid. Wij geloven dat je leert als er interesse is. Bij ons op school mag je zijn wie je bent. Daarom kan bij ons op school bijna alles! Als we er samen maar beter van worden.

Visie. 'Op De Horst' is trots op haar pedagogisch klimaat. Bij ons op school voel je je welkom en belangrijk. Of je nu ouder, leerling, leerkracht, leidster of schoonmaker bent. We werken en leren ervaringsgericht. Dat betekent dat we er alles aan doen dat kinderen in staat zijn te ontwikkelen. Wij geloven dat kinderen die goed in hun vel zitten en betrokken zijn niets liever willen dan nieuwe dingen leren en ontdekken. Onze leerkrachten zijn goed thuis in de uitgangspunten van E.G.O. en we besteden voortdurend aandacht aan de betrokkenheidsverhogende factoren en werkvormen." - In dit filmpje kun je mooi zien wat ze allemaal doen op deze basisschool. En dat is nogal wat. Naast de reguliere vakken leren de kinderen bijvoorbeeld tuinieren en muziek maken.

- Muziek: - "Red House is een muziek-oefenruimte in de dorpskern van De Horst. Gelegen achter het dorpshuis in een “box-in-box” constructie kun je hier naar hartelust muziek maken zonder dat de buren er last van hebben! De geschiedenis van Red House gaat zeker 50 jaar terug. Begonnen als muziekactiviteit achter in een schuur werd nadien gerepeteerd in de kelder van het parochiehuis. In 1974 is het parochiehuis gekraakt, waar gezellige feestjes werden gebouwd. Zo is Full House ontstaan. Bij de verbouwing in 1998 is de “box-in-box” constructie gebouwd en is de oefenruimte omgedoopt tot Red House." Kennelijk is er veel muzikaal talent in het dorp, want op de pagina onder de link lezen wij dat er maar liefst 11 bands gebruik maken van de oefenruimte.

- "Koor Vivace is opgericht in 1968 en omvat ca. 30 enthousiaste zingende leden in de leeftijd van ca. 25-50 jaar. Wij verzorgen diverse, afwisselende optredens, soms met andere verenigingen. Daarnaast zetten we met enige regelmaat een eigen productie op de planken. We hebben een afwisselend repertoire waarin diverse soorten moderne muziek, van pop tot ballads, ruim aan bod komen. De repetitie-avond is woensdagavond van 20.15-22.15 uur in dorpshuis De Slenk in De Horst. Interesse? Heb je Vivace een keer horen zingen en vind je het leuk om met ons mee te zingen, neem dan contact met ons op en kom een keer naar een repetitie-avond. Kennis van het notenschrift is niet noodzakelijk, enthousiasme wel! Stemtest. Bij serieuze belangstelling wordt een afspraak gemaakt voor een stemtest. Tijdens deze test bepaalt onze dirigent Ernst Lamers in welke stemgroep je het beste past."

- Dansen: - "The Stars is een dansvereniging die zich bezig houdt met het geven van line dance lessen. Waarbij gezelligheid en veel lol met elkaar voorop staat. Het is ontzettend leuk om te doen en je hebt er geen danspartner voor nodig! Wij dansen overwegend op moderne muziek. Kom een keer kijken en/of meedansen - ook als je geen danservaring hebt ben je van harte welkom! - en ervaar de gezelligheid van het line-dance. Onze danslessen zijn op maandag en vrijdag, voor beginners en gevorderden, in dorpshuis De Slenk in De Horst."

- Sport: - Voetbalvereniging DVSG (= Door Vriendschap Sterk Groesbeek).

- "Dameskorfbalvereniging DKV De Horst is opgericht in 1963. De wedstrijden werden gespeeld op een klein veldje nabij een voetbalterrein en de meisjes moesten zich omkleden op de hooizolder van een dichtbij gelegen schuur. Later speelden zij hun wedstrijden op een veldje tegenover de kerk; omkleden moest toen thuis. De vereniging groeide en in 1966 kreeg zij van de gemeente Groesbeek een eigen speelveld met kleedaccommodatie toegewezen. Het veld lag aan de Hoge Horst, bij de velden van de Horster voetbalclub DVSG. De kleedaccommodatie was een gebouwtje opgetrokken uit betonnen platen; de wasgelegenheid bestond uit een betonnen wasbak met ijskoud water. Hiervan is gebruik gemaakt totdat de vereniging in 1981 een goede en representatieve kleedaccommodatie tot haar beschikking kreeg. In 2002 is naast het grasveld van de vereniging een prachtig kunstgrasveld aangelegd. In aansluiting daarop is in 2003 een nieuwe, ruimere kleedaccommodatie gerealiseerd. In 2013, het jaar van het 50-jarig bestaan, is het kunstgrasveld vervangen door een moderne grasmat met meerdere belijningen voor jeugd en senioren. Met Schutterij St. Hubertus en voetbalvereniging DVSG is een samenwerking gerealisserd om het sportpark in eigen beheer te onderhouden." De vereniging heeft ruim 200 leden en 12 teams.

- Schutterij: - Schutterij Sint Hubertus is opgericht in 1928 en heeft ruim 250 leden, verdeeld over een 9-tal onderafdelingen. De schutterij heeft jaarlijks een aantal vaste activiteiten als het koningsschieten in augustus, de kermisfeesten in september en het Sint Hubertusfeest in november. Als lid van de Kring Rijk van Nijmegen en de Gelderse Federatie nemen ze minimaal tweemaal per jaar deel aan het Kring- respectievelijk Federatief Schuttersconcours. De onderafdelingen hebben naast de activiteiten van de schutterij ook hun eigen activiteiten. De schutterij heeft een eigen schuttersgebouw aan de Vendelierstraat in De Horst. Het gebouw is in 2010-2011 nieuw gebouwd en beschikt onder meer over een klein kaliber schietbaan en een kruisboogbaan in de kelder. Het bestuur van de schutterij werkt samen met de besturen van de onderafdelingen voortdurend aan de ontwikkeling van de vereniging. De uitdaging is om een vereniging met oude tradities en gebruiken met de huidige tijd mee te laten groeien, waarbij de tradities waar mogelijk in ere worden gehouden.

- Vrouwen: - "Wil je als vrouw gezellig de wintermaanden doorkomen? Word dan lid van Vereniging Vrouwen Organisatie St. Birgitta De Horst. Van september t/m april organiseren wij 1x per maand een activiteit in Dorpshuis De Slenk. Je krijgt koffie of thee met wat lekkers en ook een tweede consumptie gratis. Kom gerust eens een avondje kijken of het ook iets voor jou is."

- Senioren: - KBO Groesbeek / De Horst heeft ca. 1.100 leden. De vereniging zet zich in voor belangenbehartiging van senioren en organiseert een flinke reeks periodieke activiteiten op het gebied van educatie, sport/beweging en ontspanning.

- Welzijn: - "Oures is een dagbestedingsvoorziening voor mensen met dementie of geheugenproblemen die nog thuis wonen, gevestigd op een locatie in het buitengebied van het dorp De Horst, gelegen aan de Cranenburgsestraat, in een boomrijke en groene rustgevende omgeving. Goed bereikbaar met prachtig uitzicht op Kranenburg en de Boersteeg. De gasten verblijven in een sfeervol ingerichte, ruime huiskamer/keuken met alle noodzakelijke voorzieningen aanwezig. Iedere dag is er wel een activiteit waar men aan kan meedoen. Er is ook een dierenweitje. Gezondheid en welzijn. We richten ons via voeding en beweging op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van onze gasten. Het middagmaal dat we samen bereiden bestaat voornamelijk uit maaltijdsoep, stampotten en gerechten uit grootmoeders keuken, bereid met eigen geteelde of streekproducten, geserveerd met eigen gebakken brood aangevuld met een broodmaaltijd. Beweging. Door het bezig zijn op het buitenterrein of een wandeling over het landgoed kan ieder naar behoefte en mogelijkheid in beweging zijn."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van De Horst.

Reacties

(2)

Geachte lezer,
Zo leuk dat jullie informatie plaatsen over ons dorp De Horst.
Sinds vorige week is er een nieuwe website in de lucht van, voor en door het dorp: https://hartvandehorst.nl.
Het zou leuk zijn wanneer jullie een link naar deze site plaatsen.
Stichting Inn de Natuur is niet meer in het dorpshuis gevestigd.
Zorg en dagbesteding kunt u vinden bij OuRes https://oures.nl.

Bezoek onze site eens, daar staan regelmatig nieuwe berichtjes op!
groet, Elma Burg, webmaster

Beste Elma,
Dank voor de melding over Inn de Natuur, die heb ik 'verhuisd' naar Breedeweg. En voor de aanvulling van Oures, die heb ik nu vermeld.
Gefeliciteerd met de mooie overzichtelijke nieuwe dorpssite! Die heb ik nu uiteraard ook vermeld.

Het doel van mijn site is om alle plaatsen in ons land, maar daarbinnen vooral de relatief onbekende 'kleine kernen' (kleinere dorpen plus de buurtschappen) in tekst en beeld goed 'op de kaart te zetten', juist omdat die elders in papieren naslagwerken (zoals encyclopedieën, reisgidsen en gemeentegidsen) en op internet-naslagwerken vaak worden vergeten of er met een paar regeltjes bekaaid afkomen. Waaronder de ca. 200 dorpen die destijds bij het toekennen van de postcodes (en bijbehorende postale plaatsnamen) bewust of onbewust zijn vergeten, zoals jullie dorp en buurdorp Breedeweg.

Deze pagina zat al redelijk in elkaar, maar was tegelijkertijd toch nog maar een beginnetje, zo bleek. Als iemand onder een pagina reageert en daarmee zijn interesse voor de plaats in kwestie toont, grijp ik dat namelijk vaak aan om het hele internet nog een keer af te zoeken of ik nog aanvullende wetenswaardigheden over de plaats in kwestie kan vinden, om de pagina echt 'af' te maken. Mede dankzij de informatieve nieuwe dorpssite, gecombineerd met de nodige zoekresultaten uit Google, blijkt De Horst onder meer een rijk verenigingsleven te hebben. De pagina is nu uitgebreid van 1.000 naar 3.400 woorden, dus 3,5 keer zoveel. Ik heb er ook een kaartje bij gemonteerd, zodat men snel kan zien waar het dorp precies ligt.

Met vriendelijke groet, veel leesplezier gewenst met de uitgebreide pagina (als er nog iets cruciaals ontbreekt verneem ik het graag) en veel succes gewenst met de mooie plannen voor het beoogde nieuwe dorpshuis!, die ik uiteraard ook ondersteun omdat dit mij een uiterst zinvolle herbestemming lijkt van de voormalige kerk, die de leefbaarheid en sociale cohesie van het dorp een verdere boost kan geven, en wat ik daarom ook uitvoerig heb beschreven.
Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

P.S.: Wellicht enigszins vergelijkbaar, ter inspiratie, misschien kunnen jullie daar nog ideeën/tips uit halen: in het qua grootte vergelijkbare Brabantse dorp Zijtaart hebben ze het klooster verbouwd en herbestemd tot dorpshuis plus school plus woonfuncties. Ik heb de indruk dat dat ook wel een succes is geworden. Zie https://www.plaatsengids.nl/zijtaart, kopje Links > Dorpshuis/MFC.

Reactie toevoegen