De Hullen

Plaats
Verdwenen plaats(naam)
Noordenveld
Drenthe

Roden, De Hullen, Noorderkroon.jpg

De Hullen, Noorderkroon

De Hullen, Noorderkroon

Roden, De Hullen, Manege De Hullen (1).jpg

De Hullen, Manege De Hullen

De Hullen, Manege De Hullen

Roden, De Hullen, Hullenweg.jpg

De Hullen, Hullenweg

De Hullen, Hullenweg

Roden, De Hullen, De Loop.jpg

De Hullen, De Loop

De Hullen, De Loop

Roden, De Hullen, Begraafplaats.jpg

De Hullen, begraafplaats

De Hullen, begraafplaats

De Hullen

Terug naar boven

Status en ligging

- De Hullen is een voormalige buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Noordenveld. T/m 1997 gemeente Roden. Vallend onder en gelegen net ten zuiden van Roden.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Het toponiem ‘hullen’ betekent ‘hoogte(n)’.

Terug naar boven

Beschrijving en geschiedenis

Oorspronkelijk was De Hullen het hoogst gelegen deel van Roden en op deze zandrug lag aanvankelijk ook de weg naar Zevenhuizen. Vanwege de locatie werd hier de Roder begraafplaats aangelegd (1829). Het stroompje De Loop dat hier loopt, was in de middeleeuwen aanmerkelijk breder en trad nogal eens buiten zijn oevers; de verhoging bood dan uitkomst. In vroeger tijden woonden in de verspreid liggende boerderijen de armere families. De huizen waren bereikbaar via enkele zandpaden en twee zandweggetjes, de Eerste en de Tweede Hullenweg. Slechts in laatstgenoemde leeft de naam nog voort, dit is thans de Hullenweg. De andere staat na diverse uitbreidingen van Roden bekend als de Borglaan.

Wat nu rest is een groenstrook met sportterreinen en bosgebied temidden van de Roder bebouwing, met nog enkele oudere huizen. Aan de zuidkant bevindt zich thans Verzorgingscentrum Noorderkroon, met rond een flat van 6 verdiepingen enkele tientallen bungalows. Aan de westkant ligt de nieuwbouwwijk Roderveld. Op het meest westelijke gedeelte hiervan was enkele jaren een AZC gevestigd, thans wordt hier gewerkt aan de afronding van voornoemde woonwijk.

De historische naam De Hullen leeft nog voort in de naam van het sportcomplex, het sportcentrum met zwembad en sporthallen, de manege (De Hulhorst) en de ruitervereniging, en een van de bejaardencentra te Roden.

(© van de informatie over De Hullen: geograaf mr. drs. Robert H.C. Kemkers te Nietap)

Reactie toevoegen