De Kapel (Schipluiden)

Plaats
Buurtschap
Midden-Delfland
Midden-Delfland
Zuid-Holland

De Kapel bord [640x480].JPG

Vanouds was er de buurtschap Zouteveen, met rond de kruising Oostveenseweg/Breeweg etc. een pand of huizengroepje 'Aan de Kapel'. Sinds ca. 2004 is dit de plaatsnaam 'De Kapel' geworden, met bijbehorende witte plaatsnaamborden.

Vanouds was er de buurtschap Zouteveen, met rond de kruising Oostveenseweg/Breeweg etc. een pand of huizengroepje 'Aan de Kapel'. Sinds ca. 2004 is dit de plaatsnaam 'De Kapel' geworden, met bijbehorende witte plaatsnaamborden.

De Kapel (Schipluiden)

Terug naar boven

Status

- De Kapel is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek en gemeente Midden-Delfland. T/m 1811 gemeente Zouteveen. In 1812 over naar gemeente Vlaardingen, per 1-4-1817 over naar de heropgerichte gemeente Zouteveen, per 1-9-1855 over naar gemeente Vlaardinger-Ambacht, per 1-8-1941 over naar gemeente Schipluiden, in 2004 over naar gemeente Midden-Delfland.

- Buurtschap De Kapel valt (voor de postadressen) onder het dorp Schipluiden, en daarbinnen onder de buurtschap Zouteveen.

- Buurtschap De Kapel heeft officiële witte plaatsnaamborden. Vermoedelijk pas sinds begin 21e eeuw, ter gelegenheid van de wegreconstructie, waarbij het buurtje rond de kruising alhier een 30 km-zone is geworden en er kennelijk behoefte was om dit buurtje een naam te geven. Voor nadere toelichting zie onder Zouteveen > Ligging, 2e alinea.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
- In de Grote Historische Topografische Atlas Zuid-Holland (1) is in ieder geval sprake van een pand* dan wel tevens huizengroepje 'Aan de Kapel' als onderdeel van de buurtschap Zouteveen. Idem in de Topografische atlas Zuid-Holland (2), met dien verstande dat de spelling daar veranderd is in 'Aan den Kapel'. * Op het inrijhek van de boerderij van de familie Stolk bij de kruising Oostveenseweg / Breeweg etc. staat de naam 'Aan de kapel'.

- De Willemsoordseweg, W van de kruising waar de buurtschap aan ligt (zie bij Ligging), is vernoemd naar boerderij Willemsoord, die aan de nabijgelegen Slinksloot stond. Deze hofstede was in de 19e eeuw enige tijd eigendom van koning Willem III. De Willemsoordseweg heette oorspronkelijk Gatweg, en wordt in de volksmond nog steeds zo genoemd. Sommigen menen dat deze naam verwijst naar een afgelegen plaats, een 'gat'. De buurt met het huidige café Vlietzicht aan de Vlaardingervaart werd gedurende eeuwen aangeduid als ''t Gat'. Vanuit Vlaardingen gezien liggen de woningen inderdaad op grote afstand. Anderen denken dat de weg naar 'het gat' voert, de plaats waar de Boonervliet in de Vlaardingervaart uitmondt.

Naamsverklaring
De naam komt van de kapel die hier tot 1719 heeft gestaan. Zie verder bij Geschiedenis.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Kapel ligt N van Vlaardingen, ZO van Schipluiden, rond de kruising Zouteveenseweg / Breeweg / Willemsoordseweg / Oostveenseweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap De Kapel omvat ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De kapel die hier vroeger stond, was in 1482 gesticht. Aanvankelijk mocht er één keer per week een mis worden opgedragen voor de inwoners van Zouteveen. In 1572 werd dit als gevolg van de Reformatie - waarbij delen van ons land 'vriendelijk doch dringend' werden verzocht tot het protestantisme over te gaan - verboden. Vanaf begin 17e eeuw tot de sloop in 1719 heeft de kapel vervolgens als school gefungeerd. De schoolmeester was 'burgerlijk ongehoorzaam' door de kinderen katholieke boeken te laten lezen. In de praktijk was de bevolking van Zouteveen namelijk grotendeels katholiek gebleven. In 1688 spreken overheden er schande van dat in de kapel / school van Zouteveen nog steeds een altaar aanwezig is. Na de sloop van de kapel in 1719 moesten de Zouteveense kinderen in het vervolg naar school in Vlaardingen, Kethel of Schipluiden. De naam 'De Kapel' voor het buurtje rond de kruising, is in de volksmond in gebruik gebleven. (© en nadere informatie over De Kapel: Middendelfland.net)

Reacties

(2)

Vermoedelijk pas sinds begin 20e eeuw, moet zijn 21ste eeuw

Natuurlijk Hans, dank voor je alertheid, eeuwtje vergist. :-)

Reactie toevoegen