De Kolk (Warfstermolen)

Plaats
Buurtschap
Noardeast-Fryslân
Fryslân

De Kolk (Warfstermolen)

Terug naar boven

Status

- De Kolk is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 2018 gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland.

- Buurtschap De Kolk valt, ook voor de postadressen, deels onder het dorp Warfstermolen, deels onder het dorp Munnekezijl.

- Buurtschap De Kolk ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
De Friese spelling is hetzelfde als de Nederlandse.

Oudere vermeldingen
De plaatsnaam wordt voor het eerst in circa 1960 op kaarten vermeld.

Naamsverklaring
De buurtschap is genoemd naar een kolk 'verzamelplaats van polderwater bij een poldermolen', hier de Oostermolen (1845-1937).(1)

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Kolk ligt rond de wegen Gruytsweg (O van het kruispunt met de weg Ooster-Nieuwkruisland) en Olde Borchweg (ZW van de viersprong van deze weg bij en ook ZW van huisnummer 63a). De buurtschap ligt direct NO van het dorp Warfstermolen, WZW van het dorp Munnekezijl, Z van het Nationale Park Lauwersmeer, NNO van het dorp Burum, ZW van het dorp Zoutkamp, NW van het dorp Pieterzijl, N van het dorp Visvliet en OZO van het dorp Kollumerpomp.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap De Kolk omvat ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Van 1845-1937 heeft in de buurtschap poldermolen de Oostermolen gestaan (genoemd naar de polder Ooster Nieuwkruisland die N van de buurtschap ligt, en ter onderscheiding van de Westermolen bij het W hiervan gelegen dorp Kollumerpomp Z van de polder Wester Nieuwkruisland). In laatstgenoemd jaar is de molen opgevolgd door het huidige, elektrische gemaal.

Reactie toevoegen