De Noord (Krimpen aan de Lek)

Plaats
Buurtschap
Krimpenerwaard Krimpen aan den IJssel
Krimpenerwaard
Zuid-Holland

De Noord (Krimpen aan de Lek)

Terug naar boven

Status

- De Noord is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek en grotendeels ook gemeente Krimpenerwaard (t/m 1984 gemeente Krimpen aan de Lek. In 1985 over naar gemeente Nederlek, in 2015 over naar gemeente Krimpenerwaard), gedeeltelijk (1 pand, zie verder bij Links), gemeente Krimpen aan den IJssel.

- Buurtschap De Noord valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Krimpen aan de Lek, deels onder het dorp Krimpen aan den IJssel.

- Buurtschap De Noord heeft geen plaatsnaamborden, alleen een bijna gelijkluidende straatnaam, zijnde 'Noord', zodat je daar nog aan kunt zien dat je in de buurtschap bent aangekomen.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Noord ligt O van Krimpen aan den IJssel, W van Krimpen aan de Lek, rond de wegen Noord en Molendijk, aan de Lek.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft buurtschap De Noord 23 huizen met 151 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 200 huizen met ca. 500 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "In 2017 is de 'Regeling specifieke uitkering aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding' in werking getreden (hierna 'Uitkoopregeling'). De Uitkoopregeling maakt het mogelijk dat gemeenten woningen aankopen of laten verplaatsen, als de eigenaren (en eventuele huurders) daarvoor kiezen. Het gaat daarbij om woningen die recht onder de draden van een hoogspanningsverbinding staan. Woningeigenaren die gebruik willen maken van de uitkoopregeling kunnen zich t/m 30 juni 2021 melden bij de gemeente. In het kader van deze Uitkoopregeling heeft de gemeente onder meer de panden in De Noord op huisnrs. 1/1a/1b aangkocht. De woningen zijn in 2019 gesloopt. Samen met het Hoogheemraadschap en direct omwonenden zijn wij tot een nieuwe invulling van de gronden gekomen. De woningen zijn gesloopt, maar de schuren blijven staan voor opslag. De nieuwe bestemmingen zijn water en natuur. Na het slopen van de woningen is het perceel opgehoogd met grond en ingezaaid met gras. De grond is bij deze transformatie weer aan de betrokken partijen overgedragen. Op deze manier dragen wij niet alleen bij aan een mooiere leefomgeving, maar ook aan het vergroten van de landschappelijke waarde." (bron: gemeente Krimpenerwaard)

- In 2002 is de dijkversterking uitgevoerd langs de Noord en de Molendijk. Vooral buitendijks was deze dijk erg instabiel. Het lastige aan deze klus was dat aan de buitenkant vuile grond weggegraven moest worden, waarbij de dijk niet mocht instorten. Normaalgesproken duurt het erg lang voordat een met veel nieuwe grond versterkte dijk ’gezet’ is. Dat wil zeggen dat het vocht eruit moet zakken opdat de bodem voldoende stevigheid krijgt. Dit kan enkele jaren duren. Om dit proces te versnellen, is er bij dit project voor het eerst met mijnstenen een drainagelaag aangebracht.

Om de dijk stabiel te krijgen, moest hij iets naar buiten toe worden verlegd. Hij is niet veel verhoogd. De kade, die voorheen ongeveer een meter boven de weg lag, is de huidige hoogte van de weg. Binnendijks blijft de dijk zoals hij is. Net zo diep en op dezelfde plek. Er is wel een flauwer talud gekomen, waardoor het zicht van de woningen in ieder geval ruimer is geworden. Er zijn telkens stukken van 10 meter weggegraven, die vervolgens zijn opgevuld met mijnsteen. Door die laag heen is het drainagesysteem aangebracht dat het teveel aan water uit de slappe, natte grond die hier onder lag, haalt en in de Bakkerskil afvoert. De dijk was in dit gebied zo zwak dat het weghalen van stukjes van telkens 10 meter breed niet mogelijk zou zijn als daar niet eerst aan de bovenkant en een gedeelte van het buitendijks talud al niet afgegraven zou worden. Dat verminderde de druk op de bodem waar weggegraven ging worden.

Terug naar boven

Links

- Dierenpension: - Als je tijdens je vakantie wilt dat je huisdieren ook van een onbezorgde vakantie kunnen genieten, kun je terecht bij het dierenpension van de Dierenbescherming Krimpenerwaard. De honden worden tweemaal per dag door vrijwilligers in het bos uitgelaten.

Topografisch gezien is dit een heel bijzondere locatie. Allereerst is het namelijk het enige pand aan de weg De Noord (zie hierna) en in buurtschap De Noord die onder de gemeente en het dorp Krimpen aan den IJssel valt (de rest valt, aan de weg Noord (en aan de weg Molendijk), onder Krimpen aan de Lek, gemeente Krimpenerwaard). Nog curieuzer is dat deze indeling alleen het pand betreft, de dijk valt namelijk geheel onder de gemeente Krimpenerwaard. Nog vreemder wordt het als wij in postcode- en telefoonboeken ontdekken dat de weg in Krimpen aan de Lek ‘Noord’ wordt genoemd, terwijl het ene pand onder Krimpen aan den IJssel aan ‘De Noord’ ligt. En als klap op de vuurpijl bleek dit adres ook nog twee postcodes te hebben (wat in principe onmogelijk zou moeten zijn. Ieder pand zou maar één postcode moeten hebben, het is immers in veel gevallen een ‘sleutelgegeven’ in persoons- en adresbestanden): als ‘De Noord 102’ onder Krimpen aan den IJssel had (en heeft) het postcode 2921 AJ en als ‘Noord 102’ onder Krimpen aan de Lek (weliswaar stond het daar onzes inziens ten onrechte vermeld) had het postcode 2931 SL! Inmiddels - in ieder geval sinds 2017 - blijkt dit pand niet meer laatstgenoemd adres en postcode in het postcodeboek voor te komen.

Reactie toevoegen