De Poppe

Plaats
Buurtschap
Losser
Twente
Overijssel

De Poppe grenspaal 18-VI [640x480].jpg

De Poppe, grenspaal 18-VI is er maar bij gaan liggen...

De Poppe, grenspaal 18-VI is er maar bij gaan liggen...

De Poppe plattegrond [640x480].jpg

De Poppe, hier is goed te zien dat, sinds een grenscorrectie in de jaren '90, de noordelijke verzorgingsplaats nu geheel onder Nederland valt en de zuidelijke geheel onder Duitsland. Voorheen liep de landsgrens recht(er), van paal 18 naar paal 20.

De Poppe, hier is goed te zien dat, sinds een grenscorrectie in de jaren '90, de noordelijke verzorgingsplaats nu geheel onder Nederland valt en de zuidelijke geheel onder Duitsland. Voorheen liep de landsgrens recht(er), van paal 18 naar paal 20.

De Poppe loopbrug 2 [640x480].jpg

De Poppe, de imposante loopbrug over de A1 vormt, sinds een grenscorrectie in de jaren '90, ter plekke de grens tussen Nederland en Duitsland. Zie ook de plattegrond hierboven.

De Poppe, de imposante loopbrug over de A1 vormt, sinds een grenscorrectie in de jaren '90, ter plekke de grens tussen Nederland en Duitsland. Zie ook de plattegrond hierboven.

De Poppe loopbrug 1 [640x480].jpg

De Poppe, de loopbrug over de A1 die de Nederlandse en Duitse verzorgingsplaatsen met elkaar verbindt

De Poppe, de loopbrug over de A1 die de Nederlandse en Duitse verzorgingsplaatsen met elkaar verbindt

De Poppe

Terug naar boven

Status

- De Poppe is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Losser.

- Buurtschap De Poppe valt, ook voor de postadressen, onder het dorp De Lutte.

- De Poppe komt in de Provincie-atlas Overijssel (1) ten onrechte niet meer voor als plaatsnaam (wel als veldnaam), want het is al vanouds een buurtschap (en dus een 'plaats') en valt nog steeds als zodanig te beschouwen (de bebouwing van de buurtschap is er immers nog).

- Buurtschap De Poppe heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1941 Poppe.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Poppe ligt NNO van Losser, O van De Lutte, rond de Bentheimerstraat, O van de Dinkel, grotendeels Z van de A1 en grenst in het O aan Duitsland. Direct N van de A1 ligt de (onbewoonde) weg De Poppe.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt buurtschap De Poppe niet apart vermeld. Tegenwoordig heeft de buurtschap naar schatting ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De grensovergang (aan de Bentheimerstraat / Hengeloer Straße, Z van de A1) is al zeer oud. Aanvankelijk tussen de bisdommen Utrecht en Münster en na 1648 tussen Nederland en het graafschap Bentheim, dat later net als alle andere ministaatjes deel ging uitmaken van Duitsland. Sinds 1865 kan gesproken worden van de nu nog steeds zo geheten grensovergang De Poppe-Springbiel, omdat in dat jaar de Duitse douane van het naburige Gildehaus naar Springbiel werd verplaatst.

Het was een belangrijke grensovergang. Hier passeerde eeuwenlang over de Hanzeroute de postkoets tussen Holland en Berlijn. Na de aanleg van de spoorwegverbinding tussen Oldenzaal, Bentheim en Salzbergen nam de betekenis van De Poppe af, omdat voor het grensoverschrijdende goederen- en personenverkeer steeds meer gebruik werd gemaakt van de trein. In de jaren vijftig van de 20e eeuw keerden de kansen, doordat het internationale transport zich ten kote van het spoor weer naar de weg verplaatste. (bron: De grens gemarkeerd, 1992)

De 'nieuwe' grensovergang aan de A1 (sinds 1985) heet officieel Oldenzaal Autoweg, maar wordt in de volksmond nog steeds De Poppe genoemd. Aan Duitse zijde wordt de verzorgingsplaats aan de A1 ook aangekondigd met 'Rasthof De Poppe'.

Ergens tussen 1994 en 1998 is het grensverloop zodanig gewijzigd dat de Duitse Raststätte Bentheimer Wald (Z van de A1) geheel op Duits grondgebied is komen te liggen, en de Nederlandse verzorgingsplaats De Poppe (N van de A1) geheel op Nederlands grondgebied. Daarvóór liep de grens in (vrijwel) rechte lijn van grenspaal 18 naar nr. 20, midden door beide verzorgingsplaatsen dus (de stenen 18I, 18II en 19 zijn bij de aanleg van het grenscomplex verdwenen).

Alle faciliteiten op het Nederlandse deel van het grenscomplex zijn officieel gevestigd aan de weg De Poppe. Deze weg is tegelijk met het grenscomplex aangelegd en bestond daarvoor nog niet. Het weggetje dient voor de Nederlandse politie/marechaussee als snelle toevoerroute naar het grenscomplex (anders moet men bij controles een eind omrijden via de eerste aansluiting in Duitsland).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Overzicht van de grenspalen rond De Poppe. Vreemd is dat in de Provincie-atlas Overijssel (2) de nummering van 18 gelijk naar 20 springt, terwijl er in de praktijk toch nog een reeks palen met subnummers tussen blijkt te zitten (zie de link).

Terug naar boven

Eten en drinken

Het oude café De Poppe heet tegenwoordig De Lutterweide.

Terug naar boven

Links

- Nadere informatie over de grensovergangen bij De Poppe op de site 'Op de Grens'.

- Pagina over de lotgevallen van de oudste rijksgrenssteen, nr. 20 bij De Poppe, waaronder zijn verdwijning en latere terugkeer, op de site 'Op de Grens'.

Reacties

(2)

We kwamen afgelopen zaterdag net voor sluitingstijd binnen en bestelden het weekmenu. Er werd niet gezegd dat jullie om 20.00 uur gingen sluiten, en wij wisten dat niet. Keurig behandeld en respect voor het personeel. Alsnog bedankt voor het vriendelijke personeel.

Ik ben blij dat u zo'n goede ervaring heeft gehad bij het wegrestaurant bij grensovergang De Poppe. Maar... deze pagina gaat over de buurtschap, het plaatsje dus, waar dat wegrestaurant bij ligt en waar de grensovergang/verzorgingsplaats naar is genoemd, en heeft dus niets met dat wegrestaurant te maken. Ik kan daar ook niet zo gauw een site van vinden. Nou ja, misschien leest iemand van dat wegrestaurant het hier nog eens...

Reactie toevoegen