De Ruiten

Plaats
Buurtschap
Zwolle
Salland
Overijssel

de_ruiten_plaatsnaambord.jpg

Buurtschap De Ruiten ligt in de gelijknamige polder, NO van de stad Zwolle, W van buurtschap De Lichtmis. De fotograaf heeft dit bordje in 2016 'ontdekt', maar wellicht stond het er al langer? (© H.W. Fluks)

Buurtschap De Ruiten ligt in de gelijknamige polder, NO van de stad Zwolle, W van buurtschap De Lichtmis. De fotograaf heeft dit bordje in 2016 'ontdekt', maar wellicht stond het er al langer? (© H.W. Fluks)

De Ruiten

Terug naar boven

Status

- De Ruiten is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Zwolle. T/m 2000 gemeente Nieuwleusen. In 2001 is, bij de opheffing van de gemeente Nieuwleusen, een deel van het buitengebied van die gemeente, waaronder deze buurtschap, door een grenscorrectie overgegaan naar de gemeente Zwolle (de kern Nieuwleusen zelf is overgegaan naar de gemeente Dalfsen).

- Buurtschap De Ruiten valt, ook voor de postadressen, onder de stad Zwolle.

- Buurtschap De Ruiten ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Gebied: 1381-1383 die Rute, 1434 De Ruete, 1456 De Ruijte, 1459 De Rute.

Naamsverklaring
Ruite is verwant met dialect roet, ruut 'onkruid'. Zie ook Ruiten.(1)

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Ruiten ligt rond de wegen Zuidelijke Ruitenweg, Noordelijke Ruitenweg (het gedeelte van deze weg W van het kruispunt met de Grindweg Hasselt), Ruitendwarsweg, Grindweg Hasselt (het gedeelte van deze weg rond en O van het kruispunt met de weg Steenwetering), Steenwetering (het gedeelte van deze weg rond en N van het kruispunt met de weg Zuidelijke Ruitenweg; O zijde), Kooiweg en Hoofdweg (het gedeelte van deze weg N van het kruispunt met de Zuidelijke Ruitenweg). De buurtschap ligt O van het water de Steenwetering, Z van het water de Dedemsvaart, Z van de N377 (de Hasselterweg), W van de A28 en ZZW van de dorpen Rouveen en Staphorst, W van het dorp Nieuwleusen, NW van het dorp Dalfsen, NO van de stad Zwolle en de Zwolse wijk Berkum en OZO van de stad Hasselt.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap De Ruiten omvat ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het gebied De Ruiten behoorde tot de stadsvrijheid van Zwolle.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Rapportage over weidevogels in het Haersterbroek, De Ruiten-Veenekampen en de Tolhuislanden anno 2001.

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - "Streekvereniging De Marsen is de bewonersvereniging voor het NO buitengebied van de gemeente Zwolle, gelegen NO van de rivier de Vecht, en omvat de buurtschappen Haerst (in het ZW), Tolhuislanden (in het ZO), De Ruiten (in het NW), en delen van de buurtschappen De Meele (in het NO, rond de Meeleweg) en Ankum (waarmee men zal doelen op de bebouwing rond de Hessenweg, voor zover gelegen op grondgebied van de gemeente Zwolle = Z van de elektriciteitscentrale en dan naar het W toe, red.). De vereniging is in ca. 1985 opgericht door de bewoners en regelt zoveel mogelijk de zaken voor de bewoners in ieders leefgebied. In de beginjaren was de vereniging nodig om de vuilstort tegen te houden die gepland was in De Marsen, dat is het gebied wat nu zo ongeveer Hessenpoort-Zuid is. Deze vuilstort is toen met succes door de leden tegengehouden. Toen de rust was weergekeerd kwamen er al snel nieuwe plannen voor onze buurt bovendrijven, namelijk industrieterrein Hessenpoort. Bewoners werden van hun geboortegrond verdreven door de uitbreiding van de industrie rondom Zwolle.

Inmiddels zijn we daar ook aan gewend geraakt en hebben we een kwalitatief hoogwaardig industrieterrein Hessenpoort in onze 'achtertuin'. We kunnen er inmiddels ook winkelen bij Ikea en koffiedrinken bij Van der Valk. In het noordoosten van ons gebied, langs de grens met de gemeente Dalfsen, zijn rond 2012 windmolens verrezen, die gezichtsbepalend zijn geworden. Toch is ons leefgebied nog altijd een gebied met veel landschappelijke waarden en is het fijn toeven op ons platteland. Als we wakker worden en de weidevogels jubelen of er staat een ree in de tuin die gewoon op zijn gemak de bloemetjes plukt dan geeft dat een geweldig gevoel." Op verzoek van de vereniging wordt het NO buitengebied van de gemeente, zoals hierboven beschreven dus het werkgebied zijnde van deze vereniging, in gemeentelijke stukken benoemd als Haerst - Tolhuislanden, naar de twee grootste / bekendste buurtschappen in het gebied. De berichten op de site van de vereniging zijn al 'even' niet meer bijgewerkt (het laatste bericht dateert uit 2016). Toch bestaat de vereniging getuige dit bericht kennelijk nog altijd.

Reactie toevoegen