De Ruiten

Plaats
Buurtschap
Zwolle
Salland
Overijssel

de_ruiten_plaatsnaambord.jpg

Buurtschap De Ruiten ligt in de gelijknamige polder, NO van de stad Zwolle, W van buurtschap De Lichtmis. De fotograaf heeft dit bordje in 2016 'ontdekt', maar wellicht stond het er al langer? (© H.W. Fluks)

Buurtschap De Ruiten ligt in de gelijknamige polder, NO van de stad Zwolle, W van buurtschap De Lichtmis. De fotograaf heeft dit bordje in 2016 'ontdekt', maar wellicht stond het er al langer? (© H.W. Fluks)

De Ruiten

Terug naar boven

Status

- De Ruiten is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Zwolle. T/m 2000 gemeente Nieuwleusen.

- Buurtschap De Ruiten valt, ook voor de postadressen, onder de stad Zwolle.

- Buurtschap De Ruiten ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Gebied: 1381-1383 die Rute, 1434 De Ruete, 1456 De Ruijte, 1459 De Rute.

Naamsverklaring
Ruite is verwant met dialect roet, ruut 'onkruid'. Zie ook Ruiten.(1)

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Ruiten ligt rond de wegen Zuidelijke Ruitenweg, Noordelijke Ruitenweg (het gedeelte van deze weg W van het kruispunt met de Grindweg Hasselt), Ruitendwarsweg, Grindweg Hasselt (het gedeelte van deze weg rond en O van het kruispunt met de weg Steenwetering), Steenwetering (het gedeelte van deze weg rond en N van het kruispunt met de weg Zuidelijke Ruitenweg; O zijde), Kooiweg en Hoofdweg (het gedeelte van deze weg N van het kruispunt met de Zuidelijke Ruitenweg). De buurtschap ligt O van het water de Steenwetering, Z van het water de Dedemsvaart, Z van de N377 (de Hasselterweg), W van de A28 en ZZW van de dorpen Rouveen en Staphorst, W van het dorp Nieuwleusen, NW van het dorp Dalfsen, NO van de stad Zwolle en de Zwolse wijk Berkum en OZO van de stad Hasselt.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap De Ruiten omvat ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het gebied behoorde tot de stadsvrijheid van Zwolle.

Reactie toevoegen