De Sluis (Anna Jacobapolder)

Plaats
Buurtschap
Tholen
Zeeland

De Sluis (Anna Jacobapolder)

Terug naar boven

Status

- De Sluis is een buurtschap in de provincie Zeeland, gemeente Tholen, in de bestuurlijke regio West-Brabant. T/m 1857 gemeente Bruinisse. In 1858 over naar gemeente Sint Philipsland, in 1995 over naar gemeente Tholen.

- Buurtschap De Sluis valt onder het dorp Anna Jacobapolder.

- Buurtschap De Sluis heeft blauwe plaatsnaamborden (komborden) en is dus een bebouwde kom (en wel een 30 km-zone).

Terug naar boven

Naam

Schrijfwijze
In de Topografische atlas Zeeland (1) heet de buurtschap Sluis. Volgens de plaatsnaamborden is het echter De Sluis.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Sluis ligt ZO van Bruinisse, W van Anna Jacobapolder, aan het water de Zijpe, aan het eind van de rijksweg N657, rond de Sluisweg. De Del Campoweg Z van De Sluis is genoemd naar de inpolderaar van de Anna Jacobapolder; Willem Frederik Del Campo.

Terug naar boven

Statistische gegevvens

Buurtschap De Sluis heeft ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Buurtschap De Sluis is rond 1900 verrezen bij de haven van Anna Jacobapolder, die een rol speelde in de rond die tijd in gebruik genomen RTM-tramlijn Steenbergen-Brouwershaven (via Sint Philipsland, Anna Jacobapolder, Zijpe en Zierikzee). Tot 1988 was hier het veer Anna Jacobapolder-Zijpe (Bruinisse).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Woningbouw
De intensieve veehouderij aan de Sluisweg 8 in De Sluis maakt op termijn plaats voor 10 woningen. Het college wil daar toestemming voor verlenen. Het gaat om een proef in het kader van het project boerenerven. Met name de ruimtelijke kwaliteitsverbetering is reden om het initiatief te omarmen. De huidige woning wordt vervangen door een nieuwe boerenwoning met daarbij een grote tuin. Daarnaast komt er een groot hoofdgebouw, in de vorm van een boerenschuur, met daarin 5 woningen. Een derde onderdeel van het plan is een lager gebouw waarin ook nog 4 woningen moeten komen. Alle woningen worden zo gebouwd dat bewoners er zonder te hoeven verbouwen een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, kantoor of praktijkruimte kunnen onderbrengen. Het is de bedoeling dat de toekomstige bewoners hun auto gaan parkeren in aaneengeschakelde garageboxen in de vorm van een wagenschuur. (bron: PZC, 5-1-2010)

Duiken in de oude veerhaven
Duiken in de oude veerhaven van Anna Jacobapolder is niet langer verboden. Het Gerechtshof in Den Haag heeft in januari 2010 in hoger beroep 2 duikers vrijgesproken die daar door de waterpolitie waren bekeurd. De voormalige veerhaven wordt al een aantal jaren gebruikt voor het kweken van hangcultuurmosselen. Daarmee heeft het zijn oude functie verloren, betogen de sportduikers. De rechtbank in Middelburg volgde hen eerder al in die visie. Het Openbaar Ministerie ging tegen deze uitspraak in beroep, maar is nu ook door het Gerechtshof in het ongelijk gesteld. Dit betekent dat Rijkswaterstaat voortaan rekening moet houden met het bestaand gebruik van oude havens en niet zonder meer kan teruggrijpen naar de oorspronkelijk bestemming. (bron: PZC, 22-1-2010)

Reactie toevoegen