De Vennen (Tinallinge)

Plaats
Buurtschap
Het Hogeland
Hoogeland
Groningen

de_vennen_plaatsnaambord_kopie.jpg

De Vennen is een buurtschap in de provincie Groningen, gemeente Het Hogeland (© H.W. Fluks)

De Vennen is een buurtschap in de provincie Groningen, gemeente Het Hogeland (© H.W. Fluks)

de_vennen_boerderij_kopie.jpg

(Woon)boerderij in buurtschap De Vennen (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

(Woon)boerderij in buurtschap De Vennen (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

De Vennen (Tinallinge)

Terug naar boven

Status

- De Vennen is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente Het Hogeland. T/m 1989 gemeente Baflo. In 1990 over naar gemeente Winsum, in 2019 over naar gemeente Het Hogeland.

- Buurtschap De Vennen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Tinallinge.

- Buurtschap De Vennen ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Vennen.

Naamsverklaring
De naam verwijst naar ven, het oude Groningse woord voor 'grasland'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Vennen ligt rond de De Vennenweg, voor zover gelegen buiten de bebouwde kom van het dorp Tinallinge. De buurtschap ligt ZZO van de dorpen Tinallinge en Baflo, ZW van het dorp Stitswerd, NW van het dorp Onderdendam, NO van het dorp Winsum en ZZW van het dorp Warffum

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap De Vennen 3 huizen met 20 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Vroeger lag in het NO uiteinde van buurtschap De Vennen, ter hoogte van huisnummer 11, een draaibrug (later wellicht een vaste brug?) over de Rasquerdermaar. Volgens de kaarten is deze rond 1980 afgebroken.

Aan de Z zijde van de Rasquerdermaar, ter hoogte van het hieronder beschreven hoogholtje, stond de in 1870 gebouwde poldermolen De Ruimte van Waterschap De Vereeniging. Deze molen is in 1967 afgebrand.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- N van buurtschap De Vennen, N van het hieronder beschreven hoogholtje, staat gemaal Oude Weer - genoemd naar de waterloop waar het aan ligt - uit 1968.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2017 is een natuurvriendelijke oever gereedgekomen langs het oostelijke deel van de Rasquerdermaar, N van buurtschap De Vennen. Het rond 1700 aangelegde jaagpad is daarbij verbreed tot een fietspad. Ter hoogte van huisnummer 3 kun je over het fietspad Molenweg naar het N wandelen of fietsen. Bij de Rasquerdermaar aangekomen, kun je dan hetzij linksaf over het fietspad Weersterweg richting Tinallinge, hetzij rechtsaf de Molenweg vervolgen richting Onderdendam (naar het Z) dan wel Warffum (naar het N). Je komt dan direct over de Nieuwe Til (een hoogholtje).

"Een groep aanwonenden en sympathisanten heeft zich gedurende enkele jaren verzet tegen de rigoureuze manier waarop de gemeente Eemsmond het jaagpad langs het Rasquerdermaar wilde verbreden. Het desbetreffende stuk jaagpad - gelegen O van de Oude Weer en onderdeel van een langer tracé dat zijn weg naar het W in de sinds 2019 voormalige gemeente Winsum vervolgt - is bijna 300 jaar oud en is, samen met de monumentale Paardetil (“Nieuwe Til”) over de Rasquerdermaar een zeer karakteristiek en historisch overblijfsel van de Groninger Trekvaart.

Het smalle pad en het dijkje waarop het ligt verkeerden echter in slechte staat. Dat de gemeente Eemsmond daarom de veiligheid en het comfort voor passanten wilde verbeteren is begrijpelijk. In aanvang was het plan om de totale dijk te reconstrueren. Langs de maar zou een natuurvriendelijke oever worden gecreëerd door het dijkje af te graven. Het 70 cm brede pad zou worden vervangen door een fietspad van 1,2 meter breed en aangrenzende verharding tot 3 meter om ook landbouwverkeer op de dijk mogelijk te maken. De dijk zou in breedte worden verdubbeld, waartoe de naastgelegen sloot zou worden gedempt om enkele meters verder opnieuw te worden gegraven. Zie hier een visualisatie van dit plan.

Volgens aanwonenden Erik en Yolande de Barbanson was dit een grove aantasting en vernietiging van een schilderachtig en waardevol stukje Groninger landschap en zij schakelden historici, de historische kringen van Winsum en Baflo, Stichting Heemschut en Stichting Het Groninger Landschap in. Met een verzamelde groep sympathisanten is bij de gemeente Eemsmond tegen de plannen geprotesteerd. Het werd een taaie strijd. Na de inzet van de nieuwe directeur Marco Glastra van Groninger Landschap ontstond er bij de gemeente een ommekeer.

De vervanging van het fietspad is nu uitgevoerd op het bestaande dijkje. Het pad, dat is uitgevoerd in prefab betonelementen, is 1,25 meter breed geworden. De conditie van het dijkje is verbeterd door het op diverse plaatsen aanbrengen van beschoeiing. Het pand Molenweg 2 is vanaf gemaal Oude Weer door een 2,25 meter brede weg bereikbaar gemaakt. Hoewel het karakter van het voorheen 50 cm brede pad zeker aan charme heeft verloren, blijft nu wel het oorspronkelijke dijkprofiel behouden en blijft het pad als voormalig jaagpad herkenbaar. Het is een goed compromis geworden tussen enerzijds de wens tot verbetering van het fietspad (onderdeel van de landelijke Knooppuntenroute) en anderzijds het behoud van een historisch waardevol stukje landschap waarvan de meeste passanten de bekoring ervaren." (bron: dorpssite Tinallinge)

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van een in 2019 verkochte boerderij in buurtschap De Vennen, door Harry Perton, gemaakt op uitnodiging van de nieuwe eigenaar.

Terug naar boven

Links

- Duurzaamheid: - In 2017 hebben 27 inwoners uit Winsum, Baflo, Rasquert, Tinallinge, Warffum en Onderdendam de lokale energiecoöperatie SamenWind opgericht. Samen kochten ze een windmolen bij de firma EAZ Wind uit Overschild. De door hen ontwikkelde EAZ Twaalf is een kleine eenvoudige windmolen met houten bladen en een groene mast, die goed in het landschap past en uitermate geschikt is voor agrarische bedrijven en dorpsgemeenschappen. Op 9 februari 2018 is de eerste molen van SamenWind geplaatst, in buurtschap De Vennen, bij het pand op De Vennenweg 8.

Reactie toevoegen