De Weel

Plaats
Buurtschap
Hollands Kroon
West-Friesland
Noord-Holland

De Weel

Terug naar boven

Status

- De Weel is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, in de regio West-Friesland, gemeente Hollands Kroon. T/m 31-7-1970 gemeente Oude Niedorp, per 1-8-1970 over naar gemeente Niedorp, in 2012 over naar gemeente Hollands Kroon.

- Buurtschap De Weel valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Zijdewind.

- Buurtschap De Weel heeft officiële, blauwe plaatsnaamborden en heeft of is daarmee een bebouwde kom.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Weel ligt rond de gelijknamige weg. De buurtschap ligt ZZO van het dorp Zijdewind, direct ZW van het dorp 't Veld, NO van het dorp Waarland, W van het dorp Nieuwe Niedorp en NW van het dorp Oude Niedorp.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap De Weel omvat ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- De in 2000 opgerichte Stichting tot behoud van historisch erfgoed ’t Veld - Zijdewind - Moerbeek is een enthousiaste werkgroep met getalenteerde schrijvers die de geschiedenis van deze kernen plus die van De Weel op papier vastleggen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Rechtbank in Alkmaar heeft in maart 2016 groen licht gegeven voor de bouw van een nieuw transformatorstation bij De Weel. Volgens de rechter heeft de gemeente terecht een vergunning verleend voor de bouw. De uitspraak was een grote teleurstelling voor de omwonenden, Vereniging Houd de Dorpen Groen en Dorpsraad 't Veld-Zijdewind. Zij vinden de locatie niet goed omdat deze te dicht bij woningen staat. Verder vrezen zij voor straling, geluidsoverlast en toekomstige uitbreiding. Volgens de rechtbank is de ruimtelijke onderbouwing (zie het ontwerp van Reitsma Stedebouw en het rapport 'Ruimtelijke onderbouwing 150/20kV transformatorstation De Weel' van bureau BRO) voldoende. De bezwaarmakers hadden een alternatieve locatie aangedragen, namelijk Zijtwende. Maar de rechter vond deze plek geen goed alternatief omdat deze een verdubbeling van de kosten met zich mee zou brengen. Het zou dan gaan om een extra investering van 3,5 miljoen euro.

De aanvraag van Liander Infra West dateert uit 2011. Beheerder Tennet en Liander willen de bestaande infrastructuur in de Noordkop vervangen, omdat die qua kwaliteit en capaciteit aan het einde van de levensduur komt. Het nieuwe transformatorstation is hier onderdeel van.

Terug naar boven

Links

- Zorg: - Zorgboerderij De Stapel (De Weel 4) heeft als doelgroepen: jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking; mensen met een vorm van autisme; mensen met een niet-aangeboren hersenletsel; ouderen met dementie of psychische klachten; volwassenen die uit een isolement willen komen; begeleiding bij burn-out en sociaal-maatschappelijke reïntegratie. Ze zijn open op woensdag en zaterdag van 09.00-16.00 uur en bieden door hun kleinschaligheid plaats aan maximaal 4 cliënten per dag. Zorgboerderij De Stapel is aangesloten bij Heemzorg. Door nauw contact met deze overkoepelende organisatie en het werken volgens duidelijke richtlijnen wordt de kwaliteit van de geboden zorg gewaarborgd.

Reactie toevoegen