Den Burg

Plaats
Dorp
Texel
Kop van Noord-Holland Waddengebied
Noord-Holland

den_burg_plaatsnaambord_kopie.jpg

Den Burg is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de regio's Kop van Noord-Holland en Waddengebied, op het eiland en in de gemeente Texel. Het is de hoofdplaats van de gemeente.

Den Burg is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de regio's Kop van Noord-Holland en Waddengebied, op het eiland en in de gemeente Texel. Het is de hoofdplaats van de gemeente.

den_burg_op_kaart_openstreetmap.jpg

Den Burg grenst in het Z aan Den Hoorn, in het O aan Oudeschild, in het N aan De Waal en De Koog en grenst via het W buitengebied van het dorp aan de Noordzee. (© van de beide kaarten: www.openstreetmap.org)

Den Burg grenst in het Z aan Den Hoorn, in het O aan Oudeschild, in het N aan De Waal en De Koog en grenst via het W buitengebied van het dorp aan de Noordzee. (© van de beide kaarten: www.openstreetmap.org)

den_burg_dorpskern_op_kaart_openstreetmap.jpg

Close up van de dorpskern van Den Burg

Close up van de dorpskern van Den Burg

Den Burg

Terug naar boven

Status

- Den Burg is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de regio's Kop van Noord-Holland en Waddengebied, op het eiland en in de gemeente Texel. Het is de hoofdplaats van de gemeente.

- Onder het dorp Den Burg vallen ook de buurtschappen Driehuizen, Noord Haffel, Ongeren, Westergeest, Westermient en Zuid Haffel. Dit zijn in totaal 6 buurtschappen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
918-948 kopie 11e eeuw Osterburghem, Ostarburghem, 918-948 kopie 11e eeuw UUesterburghem, UUestarburghem, 1377 Brochkerspel lees: Borchkerspel, 1383 ter borch, 1395-1396 Borch, 1414 en 1415 ter Burch, 1436 in 't Burchambocht, 1573 Burgh, 1773 De Burg, 1839-1859 Den Burg.

Naamsverklaring
Betekent burg 'versterkte plaats, burcht', naar de ronde burcht die hier in de middeleeuwen heeft gestaan en die mogelijk dateert uit de Karolingische tijd, opgericht als ringwalburg tegen de Noormannen. De in de 10e eeuw vermelde toponiemen Osterburghem en Westerburghem zijn volgens sommigen twee afzonderlijke nederzettingen ten oosten en ten westen van Den Burg. Anderen lokaliseren deze plaatsen in westelijk Zuid-Holland.(1)

Terug naar boven

Ligging

Den Burg grenst in het Z aan Den Hoorn, in het O aan Oudeschild, in het N aan De Waal en De Koog en grenst via het W buitengebied van het dorp aan de Noordzee.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Den Burg 235 huizen met 1.523 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 3.000 huizen met ca. 7.100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In den beginne
Uit archeologische opgravingen is gebleken dat de plek waar nu het dorp Den Burg ligt al zeer lang wordt bewoond. Zo heeft er vermoedelijk een Friese burcht gelegen die in de 7e eeuw is verwoest. Daarbij wordt gedacht aan Franken. In 1345/1346 is het dorp door graaf Jan van Beaumont opnieuw door een vestingwal omgeven. De in het dorp gelegen kloosterhof (of uithof) naastte hij en bouwde hij om tot het bestuurscentrum van het eiland. Het ringvormige patroon van de straten in het centrum herinnert nog aan het vestingkarakter dat het dorp in de late middeleeuwen heeft gehad.

Dorp
Vaak denkt men dat deze plaats een stadje is. In 1415 heeft echter alleen Texel als geheel stadsrechten gekregen. Den Burg is wel veruit de grootste plaats van het eiland: met zijn ruim 7.000 inwoners huisvest het ca. de helft van alle inwoners van Texel.

Oudheidkamer
In het centrum van Den Burg bevindt zich in een fraai gerestaureerd huis de Oudheidkamer Texel. Het is een van de oudste huizen van het eiland. De Oudheidkamer is in 1599 gebouwd als gasthuis. Boven de deur staat te lezen ´Wie zijn oren stopt voor het roepen der armen, God zal hem niet ontfarmen´. In het gasthuis had men wel oren voor de armen, men bood hen zelfs onderdak. Mensen die tijdelijk dakloos waren en vreemdelingen mochten gratis drie nachten in het gasthuis verblijven. In de Oudheidkamer is een indrukwekkende verzameling kunst- en gebruiksvoorwerpen, oude prenten, klederdrachten en folklore te zien. De vaste tentoonstelling bestaat uit het huis en alles wat zich daarin bevindt. De kamers zijn in oudhollandse stijl ingericht. Het geheel geeft een goed beeld van hoe mensen vroeger leefden. Een van de favoriete objecten van vrijwilliger Nieteke Roeper is een oude speeldoos uit 1860. Hij is recentelijk gerestaureerd en doet het weer prima. Via een slim mechaniek speelt hij een mooi wijsje als je hem opwindt. Als je hem wilt horen spelen, vraag het dan gerust aan de gastvrouw of -heer. Hij speelt prachtig! Op de zolder worden wisselende tentoonstellingen gehouden.

"“Als er minder te zien is, zie je meer”. Deze wijsheid hebben wij in de Oudheidkamer ter harte genomen. We hebben zóveel mooie spullen die we graag willen laten zien, dat het museum eigenlijk te vol stond. Met gevolg dat je je niet meer op de details kon concentreren. Door gerichte keuzes te maken, hebben we veel meer rust gecreëerd. Ik ben blij met het resultaat. De vitrines van de Oudheidkamer hebben allemaal een thema. Zo hangt er een in de keuken die helemaal gewijd is aan rookwaar en een ander aan glaswerk. In de kast onder de trap zijn allerlei objecten te zien die gebruikt werden bij het bereiden van eten. De opkamer - de ‘mooie kamer’ - die gereserveerd werd voor bezoek, staat grotendeels in het teken van het drinken van thee. Op de tafel hebben we een porseleinen theeservies met Chinees motief uitgestald en in de spinde (de inbouwkast) staan allerlei thee-benodigdheden." Aldus vrijwilliger Majella Reijnders.

Klein maar fijn. "De Oudheidkamer is klein, maar mensen die meerdere keren op bezoek komen zien toch steeds nieuwe dingen. We zijn blij dat we ons enthousiasme voor het historische huis, de prachtige tuin en alle mooie objecten kunnen delen met bezoekers. Dus kom vooral eens langs, proef de sfeer van vroeger en geniet van al het moois!" De Oudheidkamer in Den Burg geeft tevens toegang tot de kleinste openbare kruidentuin van Nederland. Hier kun je genieten van ruim honderd verschillende soorten planten en struiken, elk met een eigen verhaal. De tuin is 70 vierkante meter groot en straalt een serene rust uit. De grote trots van de tuin is de schermbloemige zwartmoeskervel. Deze oudste Hollandse wilde groente werd in vroeger tijd in de soep verwerkt, maar verdween in 1781, tot hij in 1944 werd herontdekt door Jac.P. Thijsse.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

De Tuunen
Samen met wooncorporatie Woontij werkt de gemeente Texel sinds eind 2017 aan de ontwikkeling van Buurtskap de Tuunen, een nieuwe en groene woonbuurt aan de oostkant van Den Burg. Verdeeld over meerdere woonerven komen er 140 nieuwe woningen van verschillende prijsklassen, functies en types. Duurzaamheid, innovatie en samen leven staan centraal in Buurtskap de Tuunen. Buitenruimte en voorzieningen worden gedeeld en buurtbewoners zorgen samen voor het groen. Daarnaast heeft een deel van de woningen een flexibele constructie en is verplaatsbaar. Hierdoor kunnen ze in de toekomst worden aangepast aan de woonvraag van dat moment.

"Woontij beheert en verhuurt 100 van de in totaal 140 woningen van De Tuunen. Van deze 100 sociale huurwoningen van Woontij worden tweemaal 10 woningen gebouwd voor ‘geborgen wonen’. Dit betreft kleinschalige woonzorg-projecten voor mensen waarvoor wonen in een veilige en beschermde woonomgeving met eventuele begeleiding gewenst is. Twee organisaties kunnen hun plannen realiseren in Buurtskap de Tuunen. Dat zijn Het huis van tante Jans en de Novalishoeve. De doelgroep van het Huis van tante Jans zijn bewoners van het eiland met geheugenproblematiek die afhankelijk zijn van zorg. De doelgroep van Novalishoeve zijn bewoners van het eiland die aanspraak kunnen maken op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Jeugdzorg, Beschermd Wonen of Wet Langdurige Zorg (WLZ)."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Rijksmonumenten
Den Burg heeft 65 rijksmonumenten.

Gemeentelijke monumenten
Den Burg heeft 42 gemeentelijke monumenten.

De Burght
De Protestantse kerk De Burght in Den Burg (Binnenburg 2) is gebouwd op de fundering van een romaans tufstenen kerkje uit het einde van de 11e eeuw. De zijmuren van deze kerk zijn afgebroken en bakstenen zuilen zijn aangebracht die het dak van de kerk nu nog dragen. Aan beide zijden is de kerk uitgebreid waardoor de grotere kerk het tufstenen kerkje als het ware insloot. De huidige kerk kwam in 1452 gereed. Het is een laatgotische driebeukige kerk met ingebouwde toren. De kerk was gewijd aan Johannes de Doper. De spits van de eerste toren van de kerk stortte in 1539 in en werd pas weer in 1604 opgebouwd. In 1945 raakte de kerk deels verwoest. Hierbij verdwenen het koperen koorhek, diverse wapenborden en kaarsenstandaards. Ook het doopvont raakte tijdens de oorlog zwaar beschadigd. De luidklok werd uit de toren gehaald om omgesmolten te worden. In 1953 is er een replica gemaakt van de klok uit 1649. In dit jaar is ook de kerk hersteld. Tegelijkertijd is hierbij bodemonderzoek gedaan waarbij de aanwezigheid van het originele tufstenen kerkje is vastgesteld.

In 1998 en 2002 is het schip gerestaureerd en in 2017 is de toren opnieuw gevoegd. In 2015 begon firma Vellema uit Hallum met de restauratie van het historische torenuurwerk. Deze stond 81 jaar in de toren, waar het flink vervuilde en roestte. In de kerk bevinden zich een beschadigd zandstenen doopvont (15e-17e eeuw), preekstoel en twee koperen lessenaars. Vier koperen kronen met schildjes (17e eeuw) en een gedenkbord voor ds Hondius (1728-1785).
Het eenklaviersorgel is gemaakt door Johann Michael Gerstenhauer uit Monnickendam en in 1818 voltooid door J.A. Hillebrand. In 1934 is er een windmachine geplaatst. Het orgel onderging in 1953 en 1986 een restauratie. In 1991/92 is het pijpwerk opnieuw geïntoneerd. De toren kan op bepaalde dagen in de week beklommen worden. In 2011 zijn de lokale Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente gefuseerd tot Protestantse (PKN) Gemeente Den Burg. Sindsdien heet de voorheen gereformeerde kerk De Poort en de voorheen hervormde kerk De Burght.

RK kerk
Het eerste gebouw dat voor kerkelijke diensten werd gebruikt op de locatie Molenstraat 36 in Den Burg was een schuur die in 1633 werd aangekocht. In de tweede helft van de 19e eeuw werd besloten tot het bouwen van een nieuwe kerk. De eerste steen werd gelegd op 26 maart 1863 en de inwijding van de RK Johannes de Doperkerk vond plaats met kerstmis van dat jaar. Op 9 juli 1863 was een klok van 511 kilogram geplaatst, geleverd door Petit & Fritsen uit Aarle-Rixtel. Tussen 1899 en 1902 werden verschillende gebrandschilderde ramen geplaatst. In 1913 is de kerk vergroot door een dwarskruis te realiseren, waarbij het koor werd vernieuwd. In 1943 tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de kerkklok door de bezetters geclaimd. Tijdens de opstand van de Georgiërs werden kerk en toren door beschietingen op 6 en 9 april 1945 getroffen, waarbij vrijwel alle ramen zwaar werden beschadigd.

In 1947 zijn nieuwe ramen aangebracht. Een nieuwe kerkklok is in 1948 geplaatst; deze weegt 612 kilogram en was wederom van Petit & Fritsen. In 1947 schonken de parochianen een driedelig Jozef-raam, dat herinnert aan het veilig terugkomen van de verplichte Arbeitseinsatz van circa 700 Texelse mannen tussen 10/11 november 1944 en 14-30 maart 1945. In 1963 is door de parochianen een driedelig Johannes de Doper-raam geschonken, ontworpen door Frans Witte, dat in 1966 is geplaatst. In 1877 gaf het kerkbestuur aan de firma Ypma uit Alkmaar de opdracht tot de bouw van een nieuw orgel, dat in 1879 in gebruik werd genomen. In 1984 is het orgel door de fa. Vermeulen uit Alkmaar gerestaureerd. Vreemd genoeg heeft de door architect Theo Molkenboer ontworpen kerk geen monumentale status. - De kerkdiensten zijn hier terug te luisteren. De kerk valt onder de RK Parochie Texel.

Gereformeerde kerk
De Gereformeerde kerk is als kerkelijke gemeente gesticht door mensen die te ver van Oosterend woonden om twee maal per zondag de diensten daar bij te wonen. In gebouwtjes zoals de voormalige kleuterschool aan de Waalderstraat en het gebouw van de Texelse fanfare en de garage van de fa. Boekel die eerst gebruikt werd door het Leger Des Heils en nu café-biljart 'In de Grooten Slock' is, werden diensten gehouden. De gemeente is in 1948 zelfstandig geworden. Er waren al gauw plannen om zelf een nieuwe kerk te bouwen, maar in deze na-oorlogse tijd was het verkrijgen van een bouwvergunning een kwestie van geduld en er was schaarste aan materialen. Door het opheffen van de Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband was er een kerkgebouw in Oosterend over. Deze ongeveer 20 jaar oude kerk werd aan Den Burg geschonken. De kerk moest worden gesloopt, en alles wat gebruikt kon worden, zoals pannen, spanten, ramen, banken enz. kon weer voor de nieuw te bouwen kerk dienen.

Begin 1951 kwam alles in een stroomversnelling: vergunningen, materiaal e.d. kwamen snel af, en ook de grondaankoop van de gemeente Texel was gauw geregeld. In de kerkenraadsvergadering van 3 april 1951 werd aan de fa. Jb. Drijver en Zn. de opdracht gegeven om een kerkgebouw, pastorie en vergaderlokalen te bouwen aan de Elemert voor de som van f 79.400,00. In februari 1952 kwam de Gereformeerde kerk van Den Burg (Elemert 1) gereed. Door de groei van clubs en verenigingen werd uitbreiding van ontvangst- en vergaderruimten noodzakelijk. In 1975 is met veel zelfwerkzaamheid van gemeenteleden aan een flinke uitbreiding gewerkt.

Na ondertekening van een federatieovereenkomst op 21 december 2008 zijn de lokale Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente aan de slag gegaan om tot een fusie te komen. Op 8 mei 2011 werd deze fusie feestelijk gevierd en zo ontstond de Protestantse Gemeente Den Burg. De voormalige gereformeerde kerk heet sindsdien De Poort, de voormalige hervormde kerk De Burght. De lokale Protestantse Gemeente is een relatief kleine gemeente en het aanhouden van twee kerkgebouwen was een te grote last. Daarom is de kerk De Poort in 2020 verkocht. Volgens de koper blijft het gebouw zoals het is.

Doopsgezinde kerk
Vanaf circa 1530 waren er doopsgezinden op Texel. Aanvankelijk kwamen zij beurtelings bij elkaar thuis bijeen. Eerst begin 17e eeuw werd het de doopsgezinden toegestaan hun ”vermaningen” te bouwen. In 1742 waren er in ieder geval twee doopsgzinde kerken in Den Burg, namelijk een Friese aan de Kogerstraat en een Vlaams-Waterlandse aan de Nieuwstraat; deze laatste is in 1772 verkocht. De Vermaning (Kogerstraat 18) is gebouwd achter de rooilijn als schuilkerk en heeft een T-vormige plattegrond. In de dwarsarm bevond zich een doorlopende galerij die later is verwijderd. Onkarakteristiek voor een doopsgezinde kerk is het kloktorentje dat in de 19e eeuw op het dak van de dwarsarm is geplaatst. Meestal zijn de Doperse bedehuizen namelijk niet voorzien van een klokkentoren. In 1882 zijn er enkele aanbouwen gerealiseerd. Het tweeklaviers orgel is in 1876 gemaakt door Pieter Flaes (1812-1889). Het tweeklaviers orgel is in 1876 gemaakt door P. Flaes.

Baptistenkerk
Baptistenkerk Eben Haëzer (Julianastraat 11) is in 1910 vermoedelijk gebouwd als Gereformeerde kerk. Het is een kleine kerkzaal met een mooie neogotische voorgevel. De kerk is sinds 1985 in gebruik bij de in 1977 opgerichte Baptisten Gemeente Texel.

Waag
Het gebouwtje de Waag op Vismarkt 3 in Den Burg dateert uit 1833. Het waaggebouw is uiteraard vernoemd naar een waag, een weegschaal. Hier werden artikelen gewogen waar belasting over werd geheven, bijvoorbeeld kaas. Ook werd de vis gewogen van de nabij gelegen vismarkt. Daarom werd dit ook wel de ‘Visbank’ genoemd. De Waag is rond 1990 verbouwd tot openbaar toilet. Er zijn toen verschillende toiletgroepen aangelegd met bijbehorende installaties. De afgelopen jaren is De Waag gerenoveerd, waarbij de toiletgroepen zijn verwijderd. Daarna kon men de bouwkundige staat pas goed bekijken, en die viel nogal tegen en daarmee de restauratiekosten ook: In 2016 werd €25.000,- gevraagd voor het slopen van de toiletten en reparatie van onder meer metselwerk. In november 2018 werd €33.000,- extra begroot voor de complete renovatie en in februari 2020 ging de gemeenteraad akkoord met het collegeverzoek om nog eens €78.000,- te investeren, waarmee het totale bedrag uitkomt op €136.000,-. Na het gereedkomen van de restauratie medio 2020 heeft de gemeente de huur van het waaggebouwtje gegund aan Adri Mantje, eigenaar van het voormalige café De Karseboom. Een uitvoerige reportage over de lotgevallen van de Waag door de jaren heen, kun je lezen in de Texelse Courant d.d. 9-6-2020.

Gevelstenen
Gevelstenen in Den Burg.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

Zomermarkten
In juli en augustus zijn er op de woensdagen de Zomermarkten in Den Burg, met muziek, dans, kunst en diverse activiteiten voor jong en ouder. Elke markt heeft een eigen thema. De themakramen staan op de Groeneplaats. Daaromheen en in de Parkstraat en Binnenburg wordt een levendige kramenmarkt georganiseerd. Er is voor de kinderen elke markt een mini-kermis en er is gelegenheid om zich te laten schminken. Ook is er vaak muziek op de Steenenplaats, de Groeneplaats en bij De Hollebol. Voor een indruk melden wij hier de thema's van de Zomermarkten 2018: 4 juli: Kunst / 18 juli: Kindervermaak / 25 juli: Oldtimers / 1 augustus: Kunst / 8 augustus: Boerenerf en ringsteken / 15 augustus: Kindervermaak / 22 augustus: Texelse producten / 29 augustus: Muziek.

Herfstmarkt
Op een woensdag in oktober is er de Herfstmarkt.

Wintermarkt
Op een donderdag eind december is er de sfeervolle Wintermarkt rond de Muzieknis in park De Wezentuin. Dit is nabij de Groeneplaats.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Rondleidingen
"Lopend door het dorpscentrum zie je heel veel winkels. Maar meer dan tweehonderd jaar geleden waren deze gebouwen vooral woonhuizen. Vanuit de Oudheidkamer geven we in de zomer elke woensdag om 12 uur rondleidingen, waarbij we teruggaan naar de 18e eeuw. Meelopen is gratis voor bezoekers van de Oudheidkamer, aanmelden kan bij het museum. Tijdens de wandeling vertellen we het verhaal van Aagje, een jonge vrouw die rond 1780 in Den Burg woonde. Daarna kijk je met heel andere ogen naar de huidige winkelstraten van het dorp. Brieven van Aagje. Aagje Luijtsen was getrouwd met een zeeman. Negentien van haar brieven aan haar man zijn wonder boven wonder bewaard gebleven. Ze geven een ontroerend beeld van Aagjes leven. Ze was vaak jaren alleen met haar kinderen, omdat haar man Harmanus Kikkert VOC-kapitein was. In de Oudheidkamer is een permanente tentoonstelling over deze brieven van Aagje aan haar man op zee. Een aanrader om ze eens rustig te bekijken."

Maandagmarkt
De maandagmarkt in Den Burg vindt het gehele jaar plaats van 08.00-13.00 uur. Met Pasen en Pinksteren vindt de weekmarkt plaats op dinsdagochtend.

Winkelen
"Den Burg, Winkelhart van Texel is een samenwerkingsverband van winkeliers, cafés en restaurants in het dorp. De vereniging heeft als doel het winkelen op het eiland, en specifiek in ons dorp, aantrekkelijk, sfeervol en gezellig te maken. Om die gezelligheid te realiseren organiseren wij in het hoogseizoen de zogeheten Zomermarkten. Daarnaast worden er het hele jaar door nog veel meer activiteiten in het centrum van het dorp georganiseerd, zoals diverse themamarkten, acties, muziek op straat, enzovoorts. Ook zijn wij actief betrokken bij alle plannen en ontwikkelingen die het centrum van ons dorp aangaan en in die hoedanigheid een gesprekspartner van de lokale politiek."

Zwembad
"Verwarmd Openluchtzwembad Molenkoog bestaat sinds 1970. Het is prachtig gelegen aan de rand van Den Burg. In de winter van 2014 en 2015 is het bad opgeknapt. Het bad voldoet aan alle eisen op het gebied van hygiëne en veiligheid. Het zwemwater wordt gezuiverd met een zoutwaterelektrolysesysteem. Hierdoor is het zwemwater aangenamer (minder last van droge huid en irritaties). Het zwembad bestaat uit 3 baden: een peuterbadje met enkele speelelementen; een ondiep bad met daaromheen een kleine ligweide; een diep bad. Op de grote ligweide, omringd door bomen, ligt een springkussen. Ook de kiosk is opgeknapt. Daarnaast heeft het terras een opfrisbeurt gehad (nieuw meubilair en parasols). In de kiosk kun je terecht voor wat te drinken en te eten. Jelle en Anneke heten je van harte welkom."

Cinema
"Verleden. In de Gouden (17e) Eeuw was het pand in Den Burg waarin tegenwoordig Cinema Texel gevestigd is, bekend als 'De Vergulde Kikkert'. Het was een logement dat regelmatig onderdak bood aan hooggeplaatsten, VOC kooplieden en scheepsofficieren. Tegelijkertijd stond het bedrijf onder de Texelaars bekend om zijn Bourgondische maaltijden, uiteraard vergezeld van een goed glas. Niet te vergeten was dit hèt trefpunt voor toneel, dans en zang. Kortom toen al de plek voor breed kostelijk vermaak. De eigenaar was Albert Lambertz Kikkert, die nog enkele andere zeer goed bekend staande eet- en drinkgelegenheden bezat.

Heden. Om enigszins in de gedachte van Kikkert te treden, biedt Cinema Texel in Den Burg op vele manieren kostelijk vermaak. Tijdens de lunch serveren wij verfrissende combinaties op onder andere panini's, bagels en wraps. Ook serveren wij vanaf 17:00 uur Bourgondische vleesgerechten en maaltijdsalades, van eersteklas kwaliteit. Sinds 2014 hebben wij een schepijspunt, zodat wij op warme dagen in het voorbijgaan verkoeling kunnen bieden. Wij vertonen in onze 2 bioscoopzalen de meest recente films voor jong en oud. Van 'Blockbusters' tot 'Artfilms'. Cinema Texel is volledig ingesteld op het organiseren van bedrijfspresentaties, publieksbijeenkomsten, debatten, verenigings- en eigen filmvertoning, (kinder)feestjes, events en vele andere soorten bijeenkomsten."

Glazen Paleis
"Het Glazen Paleis is een podium in park de Wezentuin. Voor muziek, cultuur, expo, markten, shows en heel veel meer!"

DownTown ToDo
"In de smalle Kogerstraat in Den Burg zit het nieuwe DownTown ToDo. Een kleurig winkeltje waar aan een grote tafel achter in de ruimte jongeren met een beperking lachen, schilderen, plakken, knippen, metaal buigen, stokken bewerken, elektradraden strippen of gewoon rustig met een koptelefoon op naar hun favoriete deuntje luisteren. Veel dagbestedingslocaties op Texel voor jongeren met een beperking sloten vanaf maart 2020 hun deuren wegens Corona/Covid19. En dat vonden de bewoners van DownTown niet leuk. Ze mochten niks meer. Niet eens meer naar hun ouders. En die kwamen ook niet meer op de koffie. Dus werd bedacht dat ze hun eigen dagbesteding maar moesten opzetten. Een winkel dus, waar je kunt werken, dingen maken, die zelf verkopen of de tweedehands spullen die Texelaars komen brengen en waar je gezellig mee kunt babbelen, de gebaren en uitspraak voor ‘Oranje’ en ‘barbecue’ kunt oefenen of naar muziek kunt luisteren en kunt dansen of ontspannen. Dat is dus DownTown ToDo, de winkel en dagbesteding voor mensen met talent!

Kapstok. Ontspannen op je werk? Werken is toch inspanning, je moet hard werken. En dat doen de deelnemers van ToDo! Zelfs op hun uitjes - lekker fietsen op de duofiets, zwemmen in zee of wandelen in het bos - zijn ze met de winkel bezig. Op het strand op zoek naar schelpen of verweerd hout waar schaaltjes, bloemetjes of pennenstandaards van gemaakt worden en in het bos vind je prachtige takken en stokken waar je op ToDo weer aan kunt werken. En als de begeleiding er nou vijf schroeven in draait heb je een kapstok voor de verkoop. Welkom. DownTown ToDo vind je op Kogerstraat 15 in Den Burg. Alle jongeren van Texel met een beperking kunnen komen. Gewoon even via het Contactformulier vragen of er plek is."

Natuurgebied de Hoge Berg
De naam 'De Hogeberg' van de middelbare school in Den Burg is afgeleid van het hoogste punt van Texel, natuurgebied de Hoge Berg, dat naast de school ligt. De heuvel heeft een hoogte van 15 meter en torent daarmee hoog boven het voor de rest vlakke landschap van Texel uit. "In september 2019 is de Hoge Berg uitgeroepen tot Nederlands tweede Icoonlandschap. Dit predicaat voor gebieden van uitzonderlijke cultuurlandschappelijke kwaliteit wordt toegekend door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC), die daarbij samenwerkt met lokale partijen die betrokken zijn bij het behoud en de ontwikkeling van het gebied. Als Icoonlandschap komen gebieden in aanmerking van aanzienlijke schaalgrootte (minstens 200 ha), met bovengemiddelde kwaliteit op het gebied van cultuurhistorie, ecologie en landschappelijk schoon en waar de bewuste keuze is gemaakt het gebied landschappelijk zo goed mogelijk te bewaren en waar mogelijk te verbeteren. In april 2018 is het Zuid-Limburgse Noorbeek als eerste Icoonlandschap aangewezen.

De Hoge Berg bij Den Burg is met haar indrukwekkende hoeveelheid kenmerkende tuunwallen wereldwijd uniek te noemen*. Deze met plaggen gestapelde muurtjes waren lange tijd de enige mogelijkheid om percelen af te bakenen in het ruige eilandklimaat. De meeste tuunwallen dateren uit 1562, toen de Staten van Holland op Texel ingrepen in verband met achterblijvende belastinginning en de noodzaak tot graanverbouw. Het recht om overal vee te laten grazen werd toen opgeheven en de Hoge Berg en andere hoge gronden werden onder de boeren verdeeld en met tuunwallen afgezet.
* Ook op Wieringen kwamen in het verleden veel tuunwallen voor. Hoewel de meeste daarvan door de jaren heen verdwenen zijn, wordt er de laatste jaren weer gewerkt aan herstel.

De gemeente Texel, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en agrarische natuurvereniging De Lieuw doen samen met particuliere eigenaren hun uiterste best om tuunwallen, schapenboeten (de karakteristieke ‘halve’ schuurtjes) en dobben (drinkwaterpoelen) in zo goed mogelijke staat te houden. Deze bijzondere landschapselementen geven het Hogeberggebied haar unieke uitstraling. Bovendien gedijen veel plant- en diersoorten in het schrale en droge milieu van de tuunwallen, zoals de Noordse woelmuis, Texelse zandbij en rugstreeppad, en planten als verfbrem, Engels gras, boshyacint en grasklokjes." (bron: Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, september 2019)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Den Burg, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - "Dorpscommissie Den Burg is opgericht om de belangen van de inwoners van het dorp te behartigen. De belangrijkste doelstellingen hierbij zijn het versterken van de leefbaarheid in het dorp en omstreken. Daarnaast vindt de Dorpscommissie het belangrijk dat er bruggen worden geslagen tussen inwoners en gemeente en dat het sociaal en cultureel werk in dorpsverband wordt bevorderd. Doelstellingen: - Behartigen van belangen van de inwoners (postcode 1791); - Gevraagd en ongevraagd advies geven; - Bruggen slaan tussen inwoners en gemeente; - Versterken van de leefbaarheid; - Bevorderen van sociaal en cultureel werk in dorpsverband. Over de Dorpscommissie. Bijna de helft van de bevolking van Texel woont in ons dorp. Vrijwel alle voorzieningen voor onderwijs, sport, zorg en welzijn zijn hier geconcentreerd. De Dorpscommissie geeft hierover gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Texel. Er wordt daarbij samengewerkt met een aantal buurtvertegenwoordigers. De visie van de Dorpscommissie is het aantrekken, ondersteunen en in stand houden van de voorzieningen en belangen van het dorp. De Dorpscommissie komt maandelijks bijeen."

- Onderwijs: - "Openbare Scholengemeenschap De Hogeberg, die het voortgezet onderwijs voor het eiland Texel verzorgt, is gevestigd in Den Burg. Hier wordt onderwijs voor vmbo, mvo, havo en vwo aangeboden. Op de school zitten ongeveer 700 leerlingen. De school heeft de ambitie om alle jeugd van Texel een volwaardige, inspirerende en maatschappelijk nuttige opleiding te bieden. De individuele leerling moet op het hoogste niveau van zijn of haar kunnen, voorbereid worden op betekenisvolle deelname aan de samenleving en op een studie of opleiding in het middelbaar en hoger onderwijs."

- Voor het basisonderwijs zijn er vijf scholen in het dorp: Jac. P. Thijsseschool (openbaar), De Fontein (protestants-christelijk), de Jozefschool (rooms-katholiek), de Kompasschool (speciaal onderwijs) en de Vrije School (antroposofisch).

- Muziek: - "Het Koninklijk Texels Fanfarecorps (KTF) is de oudste muziekvereniging van Texel. De vereniging is opgericht in 1891. KTF telt momenteel ongeveer 40 leden. Om de muziek goed te kunnen spelen repeteren we wekelijks met het orkest op maandagavond van 18.30-21.00 uur in het eigen gebouw - dat we n.a.v. ons 100-jarig bestaan in 1991 hebben kunnen bouwen - op Emmalaan 55 in Den Burg. De repetities worden geleid door dirigent Simon Boerke. Ons repertoire bestaat uit muziek die onze dirigent met de muziekcommissie samenstelt. De muziekthema’s die zij selecteren zijn o.a. marsen, concert, pop, en film. Daarnaast spelen we met Koningsdag, 4 mei, Sinterklaas en Kerst een aangepast repertoire." Een ander onderdeel van KTF is de Texelse Boerenkapel. Ze zijn in te huren voor feestelijkheden. Zomers kun je de Boerenkapel tegenkomen op het dek van de TESO veerboot en op braderieën.

- Zorg: - Omringlocatie Gollards (voorheen bekend als verzorgingshuis Gollards) beschikt over 102 huurappartementen met zorg. Verder is er een gezellig restaurant en vindt er ook dagbesteding en dagbehandeling plaats. Bovendien worden er veel activiteiten georganiseerd, waarbij ook dorpsgenoten van harte welkom zijn. Omdat Gollards op een steenworp afstand ligt van Hollewal, kunnen bewoners van Gollards ook gebruik maken van de faciliteiten van deze Omringlocatie. Gollards en Hollewal vallen onder Zorgcentrum Texel.

- "Het prettige aan het wonen in Hollewal in Den Burg is dat alle medewerkers u goed kennen. Zij zijn net als u ook Texelaars. Het is dan ook een fijne en veilige plek als u intensieve zorg nodig heeft, bijvoorbeeld als u dementie of een ernstige lichamelijke zorgvraag heeft. Er zijn veel activiteiten, waarbij u ook uw vrienden, familie en vroegere buren kunt ontmoeten."

- "Hospice Texel in Den Burg is een Bijna Thuis Huis. Een gastvrije plek voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en de laatste maanden van hun leven niet thuis kunnen of willen doorbrengen. Wij bieden onze gasten persoonlijke zorg in een huiselijke omgeving. Zodat ze in alle rust afscheid kunnen nemen van het leven en hun naasten. Familieleden en vrienden zijn dag en nacht welkom; ze kunnen desgewenst blijven slapen. Het hospice heeft een algemene grondslag en een open karakter. De persoonlijke levenssfeer en de wensen van de gast worden gerespecteerd en staan in onze zorgverlening voorop. In ons hospice streven we naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven in de laatste levensfase. De medische zorg is, net als thuis, in handen van de eigen huisarts en wijkverpleegkundige. Familieleden kunnen, indien gewenst, een belangrijke rol spelen bij de verzorging. Gemotiveerde en getrainde vrijwilligers ondersteunen daarbij.

‘Is vrijwilliger zijn in een hospice niet eng of zwaar?’ Dat zijn vaak eerste gedachtes als je aan een hospice denkt; het is immers een plek waar mensen sterven. Maar hoe mooi is het als je in dat proces een bijdrage kunt leveren zodat het voor alle betrokkenen een stukje lichter wordt. De invulling van het vrijwilligerswerk bij Hospice Texel in Den Burg is heel divers: van het verzorgen van koffie en thee, bereiden van maaltijden, licht huishoudelijk werk, een praatje maken met de gast, familie en bezoekers, ‘er zijn’ tot het (licht) ondersteunen van de zorgprofessionals. Qua tijd vragen we je om minimaal één dienst per week van 4 uur te draaien. Je kunt je dienst zelf inroosteren. Het ene werk is praktischer dan het ander, de een ‘werkt’ vaker dan de ander, het is net wat bij je past. Al onze vrijwilligers krijgen een basiscursus en worden regelmatig bijgeschoold. Je wordt ondersteund door de coördinatoren en de reguliere thuiszorg. Sta je open voor nieuwe ervaringen en wil je graag een bijdrage leveren? Heb je nog vragen of twijfels? Bel of mail met onze coördinator Lonneke Legierse: 0222-728132 / lonneke@hospicetexel.nl"

- "In 1999 is Stichting Blied opgericht door de ouders van zes jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Hun doel was het realiseren van een kleinschalige woonvorm waar hun kinderen met begeleiding zelfstandig konden wonen: op Texel, in hun eigen vertrouwde omgeving. In nauwe samenwerking met woningbouwvereniging Woontij werd in 2004 een mooie locatie gevonden aan de Burgerhoutstraat in Den Burg, op steenworp afstand van het centrum. Zorgverlener ’s HeerenLoo is verantwoordelijk voor de directe zorg en begeleiding. Deze is afgestemd op individuele behoeftes en gericht op het verder ontwikkelen en bevorderen van de zelfstandigheid. Na een aantal jaren bleek 't Bliedhuus te klein van opzet om 24-uurszorg te kunnen blijven bieden. De oplossing werd gevonden in de bouw van twee geschakelde woningen aan de Burdetstraat. De 14 in 2016 opgeleverde appartementen gaan plek bieden aan evenzoveel Texelaars. Dat betekende dus 8 nieuwe bewoners naast de bestaande groep en ook een uitbreiding van de stichting met 16 ouders."

- "Wij zijn Boyd, Caitlin, Jeannette, Jente, Sharmaine en Rozemarijn. We wonen en werken allemaal op Texel. Bij elkaar in een heel mooi huis in Den Burg dat we DownTown hebben genoemd. We hebben allemaal een eigen kamer, maar ook een gemeenschappelijke huiskamer en keuken. Volgens onze ouders kunnen we dan zelfstandig wonen, maar ook met elkaar. Met de begeleiding die we nodig hebben. We hebben ook een winkel geopend, waar we dingen maken en verkopen. Die winkel heet DownTown ToDo. Sharmaine, Jente, Caitlin, Rozemarijn, Boyd, Jeannette en Vos werken in de winkel. Maar Sharmaine, Rozemarijn en Jeannette werken ook op natuurboerderij Plassendaal. Net als Boyd. En Caitlin werkt ook op de Bonte Belevenis. Jeannette woont trouwens pas sinds kort bij ons. Eerst kwam ze al wel vaak logeren. Maar nu is de logeerkamer van haar. Het is heel gezellig dat ze nu echt bij ons woont."

- "Rondom Het Huis van Tante Jans staan tien zorgwoningen voor mensen met dementie. U kunt ons vinden in buurtskap de Tuunen in Den Burg op Texel. Ons team staat 24/7 klaar om warme zorg te geven."

Reactie toevoegen