Den Treek

Plaats
Buurtschap
Leusden
Utrechtse Heuvelrug Gelderse Vallei Eemland
Utrecht

Den Treek

Terug naar boven

Status

- Den Treek is een buurtschap in de provincie Utrecht, in de streken Utrechtse Heuvelrug (deels), Gelderse Vallei (deels) en Eemland (deels), gemeente Leusden.

- Buurtschap Den Treek valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Leusden.

- Buurtschap Den Treek heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap Den Treek ligt rond de Treekerweg (het gedeelte van deze weg vanaf het kruispunt met de Paradijsweg, in Z richting), Vieweg, Ooievaarshorstlaan en Houtlaan. De buurtschap ligt direct ZW van de Leusdense wijk Leusden-Zuid.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap Den Treek omvat ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- "In oktober 2020 is geconstateerd dat de voormalige oranjerie van Den Treek (een rijksmonument) in de loop van dat jaar vanwege achterstallig onderhoud is ingestort. Heemschut is zeer verontwaardigd over dit geval van moedwillige verwaarlozing door de eigenaar. Het gebouw was oorspronkelijk ontworpen als oranjerie, maar het fungeerde de laatste tijd als dienstwoning bij het hoofdgebouw op de buitenplaats en was daar een karakteristiek en functioneel onderdeel van. Bij onderzoek ter plaatse bleek dat het onderhoud van het gebouw al jarenlang te wensen overliet en niet bepaald gericht was op behoud van het gebouw. Met name het feit dat er op de ruïne geen dakpannen meer werden aangetroffen en de kapconstructie ernstig was aangetast door houtrot wijst duidelijk op bewuste verwaarlozing. Op grond van de Erfgoedwet is het verboden om een rijksmonument te vernielen of te beschadigen. Dat geldt ook als de eigenaar langdurig nalaat om noodzakelijk onderhoudswerk te verrichten, waardoor het voortbestaan van het monument gevaar loopt. Heemschut heeft de gemeente Leusden dan ook verzocht stappen te ondernemen om de eigenaar tot restauratie en herbouw van dit rijksmonument aan te sporen." (bron: Heemschut, oktober 2020)

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Landgoed Den Treek-Henschoten bestond rond 1900 voor 90 procent uit heide en werd begraasd door schapen en afgeplagd door boeren. Door de opkomst van kunstmest en synthetische stoffen werden schapenmest en wol overbodig. En daarmee ook de heide. Daarom werden op het landgoed in de loop der jaren steeds meer bomen geplant voor de productie. De dennen gingen bijvoorbeeld naar de mijnen in Limburg; om de mijngangen te versterken en de mijnwerkers te waarschuwen bij instortingsgevaar (want grenen kraakt). Totdat de kolenmijnen sloten.

De afgelopen jaren is het oorspronkelijke heidelandschap op Landgoed Den Treek-Henschoten hersteld; door het kappen van bos en het verwijderen van strooisel en opslag van nieuwe boompjes. De heidegebieden op het landgoed zijn met elkaar verbonden, zodat dieren en planten een groot leefgebied hebben en zich gemakkelijk en veilig kunnen verplaatsen en voortplanten. Anno 2019 is het herstel van de heide voltooid en wordt. Deze wordt nu beheerd en onderhouden. Er grazen schapen, maar ook is er menskracht nodig. Landgoedbeheerder Martin Nolsen: “Berken en dennen willen hier graag weer groeien. Hier en daar laten we er een staan, maar de meeste halen we samen met vrijwilligers weg. Dat roept wel eens verbazing op, maar als we niets doen staat er zo weer een dicht bos en zijn we terug bij af. Als de heide eenmaal weer groeit, en dat gaat snel, zien natuurliefhebbers hoe prachtig het hier is en krijgen we complimenten.” In totaal is er een oppervlakte van ruim 100 voetbalvelden aan bomen gekapt, om de heide terug te laten keren. “Als we het bos hadden laten staan, waren de typische heidesoorten hier verdwenen”, aldus Nolsen. (bron: Provincie Utrecht, februari 2019)

Reactie toevoegen