Denemarken

Plaats
Buurtschap
Midden-Groningen
Duurswold
Groningen

denemarken_plaatsnaambord.jpg

Denemarken ligt niet alleen in Scandinavië, maar ook in Slochteren. Overigens is deze buurtschap niet naar het land genoemd. Hoe het wél zit, kun je lezen onder het kopje Naam.

Denemarken ligt niet alleen in Scandinavië, maar ook in Slochteren. Overigens is deze buurtschap niet naar het land genoemd. Hoe het wél zit, kun je lezen onder het kopje Naam.

denemarken_slochteren_buurtschapsgezicht.jpg

Mooie compositie bij buurtschap Denemarken bij Slochteren (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

Mooie compositie bij buurtschap Denemarken bij Slochteren (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

Denemarken

Terug naar boven

Status

- Denemarken is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek Duurswold, gemeente Midden-Groningen. T/m 2017 gemeente Slochteren.

- De buurtschap Denemarken valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Slochteren.

- De buurtschap Denemarken ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Uitspraak
Volgens (1) Deenmaarkn, volgens (2) Denmaark.

Oudere vermeldingen
16e eeuw Denemarcket, Denemarckt, Denemarken.

Naamsverklaring
Het Groningse deen 'ruig land' is verwant met het Middelnederduitse dën 'verdieping, klein dal', het Middelnederlandse dan 'wouddal, weinig bezochte door bos omringde plaats, schuilhoek, leger van wilde dieren', het Oudengelse denn 'hol, leger' en het Oudengelse denu 'dal'. Marken komt van het Oudfriese merke 'gebied'.(3)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Denemarken ligt rond de gelijknamige weg, direct NW van Slochteren, Z grenzend aan het Slochterdiep.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Denemarken 11 huizen met 60 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 15 huizen (d.w.z. boerderijen en arbeidershuisjes) met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Beeld

- Mooie drone-videoreportage van een schaatstocht rond buurtschap Denemarken, in januari 2017.

Reactie toevoegen