Dijkshoek

Plaats
Buurtschap
Waadhoeke
Fryslân

Dijkshoek Firdgum herberg [640x480].jpg

Dijkshoek, de voormalige herberg

Dijkshoek, de voormalige herberg

Dijkshoek Firdgum 1920 [640x480].jpg

Dijkshoek, buurtschapsgezicht, 1920

Dijkshoek, buurtschapsgezicht, 1920

dijkshoek_buurtschapsgezicht_kopie.jpg

Buurtschap Dijkshoek, buurtschapsgezicht

Buurtschap Dijkshoek, buurtschapsgezicht

dijkshoek_grens_westhoek_grenspaal_het_bildt_kopie.jpg

Als je het grondgebied van de streek Het Bildt binnenkomt, zoals hier bij het verlaten van buurtschap Dijkshoek en het betreden van het grondgebied van buurtschap Westhoek, word je daarop geattendeerd met mooie palen met daarop het wapen van Het Bildt.

Als je het grondgebied van de streek Het Bildt binnenkomt, zoals hier bij het verlaten van buurtschap Dijkshoek en het betreden van het grondgebied van buurtschap Westhoek, word je daarop geattendeerd met mooie palen met daarop het wapen van Het Bildt.

dijkshoek_informatiepaneel_bij_grenspaal_terminus_kopie.jpg

Grenspaal Terminus in buurtschap Dijkshoek (een afbeelding daarvan is te vinden onder de link in het hoofdstuk Bezienswaardigheden) geeft sinds 1559 de grens aan tussen het 'nieuwe land' (Het Bildt) en het 'oude land' (de 'vijf delen binnendijks').

Grenspaal Terminus in buurtschap Dijkshoek (een afbeelding daarvan is te vinden onder de link in het hoofdstuk Bezienswaardigheden) geeft sinds 1559 de grens aan tussen het 'nieuwe land' (Het Bildt) en het 'oude land' (de 'vijf delen binnendijks').

Dijkshoek

Terug naar boven

Status

- Dijkshoek is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 1983 gemeente Barradeel. In 1984 over naar gemeente Franekeradeel, in 2018 over naar gemeente Waadhoeke.

- De buurtschap Dijkshoek valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Firdgum.

- In de Provincie-atlas Friesland uit de jaren negentig komt de naam Dijkshoek niet voor. In de Topografische atlas Friesland editie 2004 (1) is de buurtschap wél opgenomen. Helaas ontbeert de buurtschap nog wel plaatsnaamborden, zodat je niet kunt zien wanneer je er bent aangekomen (en het weer verlaat)... Overigens heeft de nabijgelegen buurtschap Koehool in 2012 wél plaatsnaamborden gekregen. Dus hopelijk doet goed voorbeeld goed volgen...

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
De oudste vermelding zal van 1511 dateren als ene "Syts op die Horn" wordt aangehaald. 1664 Dyckshoek, 1840 Dijkshoek (2), 1841 Dykshoek (3), op de kaart van Eekhoff (1852) verwijst de benaming Dijkshoek naar de plek van een herberg alhier.

Naamsverklaring
Het eerste element van de naam is dijk, het tweede hoek 'hoek'. Het gaat hier om de ligging in een hoek van de Waddenzeedijk en de Griene dyk.(4)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Dijkshoek ligt N van Tzummarum, NW van Minnertsga en Firdgum, NO van Koehool en grenst in het W aan het IJsselmeer. De buurtschap ligt rond de splitsing van Sedyk (Zeedijk), Camstrawei en Armendyk / Oudebildtdijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Dijkshoek 4 huizen met 25 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap nog altijd slechts een handvol panden, met ca. 15 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Van der Aa (5) meldt over deze buurtschap: "Men heeft er eene kleine, doch, om hare hooge en fraaije ligging aan zee, veel bezochte herberg, ten westen waarvan eene groote uitgestrektheid aangeslibt land lag.

Bij den watervloed van Februarij 1825, heeft de zeedijk in den omtrek van Dykshoek zeer veel geleden: want beoosten en nevens Koehool van daar tot Roptazijl en nevens Bolta waren een aantal groote en kleine gaten, waaronder vijf inbraken, alwaar het paalwerk geheel, en de dijk tot meer dan halverwege het rijspoor was weggeslagen. Met moed en krachten voorkwam men echter eene geheele doorbraak."

Op de site Oudtzummarum.nl vind je een pagina met oude en recente foto's, krantenartikelen e.d. m.b.t. buurtschap Dijkshoek.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In buurtschap Dijkshoek staat een grenspaal van het vroegere Waterschap Vijf Deelen Zeedijken Binnendijks.

Reacties

(2)

4 april: Op de site www.oudtzummarum.nl is behalve het Buurtschap Koehool Tzummarum, nu ook het Buurtschap Dykshoek geplaatst. http://www.oudtzummarum.nl/buurtschapdykshoek.htm
We hopen dat de Gemeente daar nu ook naamborden gaat plaatsen.

Dank voor de melding Wietse! Ik heb een link naar de pagina hierboven toegevoegd, en een vermelding van die grenspaal toegevoegd. Ik hoop inderdaad ook dat de nieuwe gemeente wat toeschietelijker wordt en het nut ook inziet van het bevorderen van het kleinschalig toerisme middels het plaatsen van plaatsnaambordjes bij de buurtschappen. Als ergens geen bordje staat weet je als toerist ook niet dat je er bent en kun je dus ook niet zeggen dat je in bijv. de idyllische Franekeradeelse buurtschappen Arkens, Dijkshoek, Doijum, Fatum, Kie, Kiesterzijl, Kingmatille, Klooster-Lidlum, Miedum, Roptazijl, Salverd, Sopsum, Tolsum, Tritzum of War bent geweest bent. Want daar staan allemaal geen bordjes. Alleen in Koehool en Lutjelollum. Het kost niet veel, het heeft geen juridische consequenties en je maakt je gemeente er wel aantrekkelijker mee. Laat men een goed voorbeeld nemen aan de gemeente Littenseradiel die wél bij vrijwel al haar ca. 30 buurtschappen plaatsnaambordjes heeft geplaatst: http://borden.plaatsengids.nl/pgemLittenseradiel.html

Reactie toevoegen