Dijksterburen

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

dijksterburen_bedelaarsvaart.jpg

Buurtschap Dijksterburen, foto genomen vanaf de Waddenzeedijk met zicht op de Bedelaarsvaart en het ruime Friese landschap

Buurtschap Dijksterburen, foto genomen vanaf de Waddenzeedijk met zicht op de Bedelaarsvaart en het ruime Friese landschap

dijksterburen.jpg

Dijksterburen, 1915, grote belangstelling voor de ravage, die een tot ontploffing gebrachte aangespoelde zeemijn heeft aangericht. (foto collectie Reinder Politiek)

Dijksterburen, 1915, grote belangstelling voor de ravage, die een tot ontploffing gebrachte aangespoelde zeemijn heeft aangericht. (foto collectie Reinder Politiek)

dijkstraburen_kaart_.jpg

Op een kaart uit de Grote Historische Provincie Atlas Friesland, uit 1853-1856, heet Dijksterburen nog Dijkstraburen

Op een kaart uit de Grote Historische Provincie Atlas Friesland, uit 1853-1856, heet Dijksterburen nog Dijkstraburen

Dijksterburen

Terug naar boven

Status

- Dijksterburen is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wûnseradiel.

- De buurtschap Dijksterburen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Kimswerd.

- De buurtschap Dijksterburen heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen. - Wel staat de plaats aangegeven op ANWB-richtingborden in de omgeving.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Dyksterbuorren.

Oudere vermeldingen
Dijksterhuizen, 1840 (1) Dijkstraburen.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Dijksterburen ligt rond de gelijknamige weg, ZW van Kimswerd, en grenst in het W aan de N31 en de Waddenzee. Z langs de buurtschap loopt de Bidlers Feart (Bedelaarsvaart) die vanuit de Harnzer Feart (Harlingervaart) naar de N31 / Waddenzee loopt.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Dijksterburen 6 huizen met 38 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 10 huizen met ca. 20 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Zeemijn richt ravage aan
Dijksterburen komt in 1915 door een tragische reden in het nieuws. Door de oorlog tussen Duitsland en Groot-Brittannië liggen in de Noordzee en Waddenzee veel zeemijnen. Op 21 januari 1915 spoelt een zeemijn aan bij Dijksterburen. De volgende dag arriveert de marine, die besluit de mijn ter plekke op het strand 'gecontroleerd' op te blazen en zo onschadelijk maken. Maar dat pakt niet goed uit. De explosie is vele malen groter dan verwacht, omdat het - achteraf - een zwaardere mijn blijkt te zijn dan gebruikelijk was. De ontploffing slaat een gat van 4 x 1,5 meter in de zeedijk. De druk van de explosie, gecombineerd met daardoor uit de dijk geblazen basaltblokken, maakt twee woonhuizen tot een ruïne, verwoest het dak van café It Swart Peerdsje en bij 6 woonhuizen liggen alle ruiten eruit en zijn veel dakpannen verloren gegaan. Een reportage over deze gebeurtenis is te vinden in de Leeuwarder Courant, 22 januari 2015.

Overigens is bij Kimswerd tijdens de Eerste Wereldoorlog nóg een zeemijn aangespoeld, die op een andere manier en wél succesvol onklaar is gemaakt: volgens overlevering is deze mijn enkele dagen na het aanspoelen door twee vissers geopend en van springstof ontdaan. De mijn kwam daarna terecht bij de boerderij op (adres) waar hij ruim 100 jaar later nog altijd ligt. (foto) (bron: Forum Eerste Wereldoorlog)

Illegaal café
Naast het hiervoor reeds genoemde café was er op Dijksterburen nóg een café, zij het "een illegaal drinkhol waar je voor inkoopsprijs mocht meedrinken. Het had de toepasselijke naam Hotel De Houten Pollepel. De eigenaar lustte graag een borrel, maar zonder gezelschap vond hij het eenzaam en niets gedaan. Gasten mochten dan voor vier cent een borrel meedrinken." (bron: Kimswerder dorpsblad De Mienskip, juni 2010)

Strand
Twee kribben ter hoogte van Dijksterburen zorgden voor rustig zeewater ter plekke. De plek was daarom - naast aanlegplaats voor de haringvissers - in ieder geval tot begin 20e eeuw een ideaal strand en zwemwater voor Dijksterbuursters en Kimswerders. De plek had de bijnaam De Brijkom.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Poldermolen De Eendracht is in 1872 gebouwd voor de bemaling van de in hetzelfde jaar gereedgekomen gelijknamige polder. De molen, het enige rijksmonument in de buurtschap, is in bezit van Stg. De Fryske Mole. In geval van ernstige wateroverlast wordt de molen als reservegemaal ingezet.

Reactie toevoegen