Dinkelland

Gemeente
Dinkelland
Twente
Overijssel

Dinkelland gemeentebord [640x480].jpg

Dinkelland, op veel toegangswegen naar het grondgebied van deze gemeente word je met deze fraaie borden welkom geheten

Dinkelland, op veel toegangswegen naar het grondgebied van deze gemeente word je met deze fraaie borden welkom geheten

Kanaal Almelo-Nordhorn ter hoogte van Agelo.jpg

Kanaal Almelo-Nordhorn, ter hoogte van Agelo

Kanaal Almelo-Nordhorn, ter hoogte van Agelo

Dinkelland

Terug naar boven

Status

- Dinkelland is een gemeente in de provincie Overijssel, in de streek Twente. De hoofdplaats van de gemeente Dinkelland is Denekamp.

- De gemeente Dinkelland is in 2001 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Denekamp, Ootmarsum en Weerselo. T/m 31-5-2002 had de gemeente de voorlopige werknaam (zijnde standaard de naam van de grootste fusiepartner) Denekamp. De definitieve, door de nieuwe gemeenteraad vastgestelde naam, is ingegaan per 1-6-2002 (de eerder vastgestelde datum 1-4-2002 is verschoven naar 1-6-2002). Die naam had de voorkeur boven de andere optie: Ootmarsum.

- De gemeente Dinkelland omvat de stad Ootmarsum, de dorpen Denekamp, Deurningen (grotendeels), Lattrop, Noord Deurningen, Rossum, Saasveld, Tilligte en Weerselo, en de buurtschappen Agelo, Beekdorp, Berghum, Breklenkamp, Dulder, Gammelke, Het Stift, Lemselo, 't Loo, Nijstad, Noordijk, Nutter, Oud Ootmarsum, Volthe, Westerik en Zoeke. Dit zijn in totaal 1 stad, 8 dorpen en 16 buurtschappen.

- Wapen van de gemeente Dinkelland.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Dinkelland.

Terug naar boven

Jumelages

In 2002 heeft de gemeente Dinkelland besloten alle jumelages (stedenbanden) van de rechtsvoorgangers voort te zetten. Het betreft:

- Denekamp: Liptovský Mikuláš (Slowakije) en Nordhorn (Duitsland);

- Ootmarsum: Neuenhaus (Duitsland);

- Weerselo: Stadtlohn (Duitsland).

De jumelage met Liptovský Mikuláš is ontstaan in het kader van het LOGO East-programma. In 2004 is voor 5 jaar een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. De samenwerking maakte het voor de Slowaakse gemeente mogelijk subsidie te ontvangen voor bepaalde projecten. Na deze 5 jaar zou worden geëvalueerd of de jumelage zou worden gecontinueerd of zou worden afgebouwd. Hoe het momenteel precies zit is ons niet duidelijk.

De jumelage met Nordhorn ligt voor de hand (de gemeente Stadt Nordhorn is immers directe buur van de voormalige gemeente Denekamp / huidige gemeente Dinkelland). Tegenwoordig is deze jumelage vooral van sociaal-culturele aard. Zo werken de VVV Denekamp, VVV Nordhorn en het Natura Docet samen in de Arbeitskreis Turismus. Daarnaast is er een samenwerking tussen de muziekscholen, en activiteiten rond de grens (profrondes wielrennen, Kanalenfest) en de uitgifte van een gezamenlijke vakantiepas/Ferienpass waarmee basisschoolkinderen met korting aan diverse activiteiten in Dinkelland en Nordhorn kunnen deelnemen.

De jumelage met Neuenhaus lijkt veel op de jumelage met Nordhorn (de gemeente Stadt Neuenhaus en Dinkelland zijn bij Breklenkamp directe buren) en bestaat eveneens uit sociaal-cultureel motief. Momenteel krijgt de jumelage vooral gestalte in een jaarlijkse klootschietwedstrijd die om-en-om in Dinkelland en de gemeente Neuenhaus wordt georganiseerd.

De jumelage met Stadtlohn stamt uit 1975 en is door de opening van de Europese binnengrenzen eigenlijk overbodig geworden (overigens heeft Weerselo ter ere daarvan een straat naar Stadtlohn vernoemd, de Stadtlohnallee). Uitwisselingen vinden tegenwoordig vooral vanuit particulier initiatief plaats en de rol van de gemeente beperkt zich hierbij tot het verlenen van een financiële bijdrage. De jumelage heeft geen toegevoegde waarde als grens- danwel promotiegemeente en die wordt door de gemeente ook niet binnen afzienbare tijd verwacht. Vanuit Dinkelland is men daarom van mening dat het gerechtvaardigd is de jumelage te verbreken. De gemeente Stadtlohn geeft echter aan de jumelage voort te willen zetten. Gezien de historische context is daarom besloten de jumelage toch voort te zetten, waarbij de praktische invulling bij de gemeente Stadtlohn ligt. (bron: gemeente Dinkelland)

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
De naam van de gemeente heeft te maken met de rivier de Dinkel, die door de gemeente stroomt en een prominente plek in het landschap inneemt.

Straatnamen en huisnummers
Veel straten in het buitengebied hebben pas in de jaren zeventig hun huidige namen en huisnummers gekregen. Voorheen werden panden geadresseerd met de afgekorte plaatanaam en een huisnummer. Sommige huizen in de gemeente hebben nog steeds een plaatje aan de gevel met hun oude nummer. Zo heeft een huis aan de Drosteweg in Saasveld naast het huidige huisnummer ook een plaatje met "DL 470" aan de gevel, waarbij DL verwijst naar de buurtschap Dulder.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Dinkelland ligt in Noordoost-Twente en grenst in het N en O aan Duitsland, in het Z aan Oldenzaal en in het W aan de gemeente Tubbergen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- De gemeente Dinkelland is in 2001 ontstaan en als volgt samengesteld:
van de gemeente Denekamp: 8.652 hectare met 4.341 huizen en 12.498 inwoners;
van de gemeente Weerselo: 8.474 hectare met 3.037 huizen en 8.959 inwoners;
van de gemeente Ootmarsum: 450 hectare met 1.718 huizen en 4.539 inwoners.
(onder de links kun je zien welke gebieden het precies betrof. © van de bewerkte kaarten: Andreas Bartelink)

- Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 11.000 huizen met ca. 26.000 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Coalitieakkoord 2018-2022 'Dinkelland Duurzaam Doorontwikkelen'.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De gemeente Dinkelland heeft 123 rijksmonumenten.

- De gemeente Dinkelland heeft 90 gemeentelijke monumenten.

- Zie verder bij de afzonderlijke kernen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het Habitatrichtlijngebied / Natura 2000-gebied Dinkelland (849 ha) is naast in deze gemeente ook nog gelegen in de gemeente Losser. Het gebied bestaat uit het beekdal van de Dinkel met een aantal zijbeken, waaronder het oostelijk deel van het beekdal van de Snoeyinksbeek (dit is tevens een beschermd natuurmonument) en een drietal gevarieerde heideterreinen oostelijk van de Puntbeek en het Omleidingskanaal, te weten Punthuizen, Stroothuizen en de Beuninger Achterheide. De drie heideterreinen zijn in beheer bij Staatsbosbeheer, de Snoeyinksbeek bij Natuurmonumenten en de overige gronden bij particulieren.

- Het Kanaal Almelo-Nordhorn (Duitsland, net over de grens bij Denekamp) ligt grotendeels in de gemeente Dinkelland, deels in de gemeente Tubbergen, en voor een klein deel in de gemeente Almelo. Het Kanaal Almelo-Nordhorn is eind 19e eeuw gegraven en in 1886 in gebruik genomen, nadat de Nederlandse en Pruisische regering in 1876 een verdrag sloten voor een waterwegverbinding, omdat men grote verwachtingen had van de scheepvaart. Tot veelvuldig gebruik kwam het echter nooit, aangezien de schepen alweer te groot waren toen het kanaal eenmaal in gebruik werd genomen. In 1960 is het kanaal voor het laatst bevaren en in 1962 is de scheepvaart officieel gestaakt. In de daarop volgende jaren zijn diverse stuwen in het kanaal aangelegd waardoor doorgaande scheepvaart onmogelijk is geworden.

- Zie verder bij de afzonderlijke kernen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Dinkelland (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Dinkelland. - Nieuws van de gemeente op Facebook.

- Nieuws: - Nieuws uit de kernen van de gemeente Dinkelland op de site van dagblad Tubantia.

- Veiligheid: - Politie Dinkelland.

Reactie toevoegen