Doesburgerbuurt

Plaats
Buurtschap
Ede
Veluwe
Gelderland

Doesburgerbuurt

Terug naar boven

Status

- Doesburgerbuurt is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Ede.

- De buurtschap Doesburgerbuurt valt, ook voor de postadressen, onder de stad Ede.

- De buurtschap Doesburgerbuurt heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Spelling
De Topografische atlas Gelderland (1) spelt deze plaatsnaam als één woord. Wij hebben de indruk dat dat de meest gangbare spelling is, vandaar dat wij die op deze pagina dan ook aanhouden. Op de lokale site (zie bij Links) wordt afwisselend Doesburgerbuurt en Doesburger Buurt gespeld.

Oudere vermeldingen
1840 Doesburg.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Doesburgerbuurt ligt direct N van Ede, rond de weg naar Lunteren (de Lunterseweg), en verder rond onder andere de wegen Doesburger Molenweg, Zonneoordlaan, Krommesteeg, Fransesteeg, Nieuwesteeg, Broeksteeg, Doesburgerdijk en Woutersweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Doesburgerbuurt 1840 40 huizen met 234 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 210 huizen en ca. 10 bedrijfsgebouwen, met ca. 520 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Doesburgermolen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wandelroute Doesburgermolenpad (8 km).

- De gemeente Ede heeft maximaal 75.000 euro beschikbaar gesteld voor behoud en herstel van de Doesburger Eng (die naar wij vermoeden synoniem is met de Doesburger Enk zoals het in de atlas wordt genoemd?). Hiermee kan de Stichting Buurtschap Doesburger Eng de maatregelen uit het Herinrichtingsplan Doesburger Molenterrein uitvoeren. Het hele gebied van de Doesburger Eng beslaat zo'n 200 hectare. Het is de enige vrijwel ongeschonden eng in Ede. In de gebiedsvisie voor dit gebied is aangegeven dat de gemeente belang hecht aan het behouden en verbeteren van de landschapsstructuren. De maatregelen omvatten onder andere herstel van de contouren van de schaapsdriften, de aanleg van een heideveld en van een akker voor de verbouw van koren. Het gebied is de laatste jaren verruigt. Door het verwijderen van ongewenste begroeiing en onderhoud aan bomenrijen worden de aanwezige waardevolle landschapselementen versterkt. (bron: Gemeente Ede, 18-1-2011)

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over de Doesburgerbuurt en de Doesburger Eng.

Reactie toevoegen