Donk (Etten-Leur)

Plaats
Buurtschap
Etten-Leur Rucphen
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Donk (Etten-Leur)

Terug naar boven

Status

- Donk is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, in grotendeels gemeente Etten-Leur, deels gemeente Rucphen.

- De buurtschap is verdeeld in de delen Lage Donk, Midden Donk en Hoge Donk. Laatstgenoemd deel viel vanouds deels onder de gemeente Rucphen en is in 1997 middels grenscorrectie grotendeels naar de gemeente Etten-Leur gegaan. 3 panden aan deze weg vallen sindsdien onder het dorp St. Willebrord, en daarmee de gemeente Rucphen: de gemeentegrens is ter plekke langs de A58 getrokken. De bedoelde 3 panden vielen vóór de genoemde grenscorrectie juist onder het Etten-Leurse deel van Hoge Donk.

- De buurtschap Donk valt daarmee voor de postadressen grotendeels onder het dorp Etten-Leur, deels onder het dorp St. Willebrord.

- De buurtschap Donk heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat, al kunnen de straatnamen Hoge -, Midden - en Lage Donk je daar wel een vermoeden van geven.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
“Donken zijn lichte opduikingen in laag gebied. Ze liggen niet erg veel hoger dan de omgeving, dikwijls in de orde van grootte van één meter. (…) Bergen liggen over het algemeen wat hoger dan donken en ze zijn grofzandig, terwijl donken eerder fijnzandig zijn. (…) De meeste donken liggen op de grens van het diluviale/alluviale gebied in het noorden. Daar waren de donken in de winter ook zeer goed herkenbaar als hoge koppen die niet onder water liepen als de Mark de beemdgebieden inundeerde”.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap is verdeeld in de delen Hoge Donk, Midden Donk en Lage Donk, die alle aan gelijknamige wegen liggen, (in het) W van Etten-Leur. Hoge Donk grenst in het N aan waar vroeger de A58 lag (tegenwoordig is dat waar de weg Hoge Donk overgaat in de (parallelweg van de) Nijverheidsweg), in het O aan bedrijventerrein Vosdonk en in het W aan Sint Willebrord. Midden Donk grenst in het N aan de Hoevenseweg (de N640) en (eindigt bij de weg) Lage Donk en in het Z aan de spoorlijn Breda-Roosendaal. Lage Donk ligt NW van Etten-Leur en grenst in het Z aan de Hoevenseweg (de N640) en (eindigt bij de weg) Midden Donk en in het NO aan de (buurtschap) Bankenstraat.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 omvat de buurtschap onder de benaming 'Donk en Palingstraat' (dus inclusief - het Etten-Leurse deel van - de buurtschap Palingstraat) 122 huizen met 649 inwoners. De buurtschap Palingstraat is in 1997 middels grenscorrectie geheel onder het dorp Hoeven en daarmee de gemeente Halderberge komen te vallen. Tegenwoordig omvat de buurtschap Donk ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners, verdeeld in ca. 30 huizen aan de Lage Donk, 15 aan de Midden Donk en 15 aan de Hoge Donk.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De buurtschap heeft 4 rijksmonumenten. Dit betreft het pand Hoge Donk 40, een vrijwel onaangetaste langgevelboerderij, compleet met bakhuis en Vlaamse schuur. Dit zijn alle 3 rijksmonumenten (zie de links). En de boerderij uit 1712 (ankerjaartal) op Midden Donk 5.

Reactie toevoegen