Donk (Etten-Leur)

Plaats
Buurtschap
Etten-Leur Rucphen
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

donk_etten-leur_st._willebrord_hoge_donk_40_rm_boerderij.jpg

Buurtschap Donk heeft 4 rijksmonumenten. Dat betreft o.a. dit pand op Hoge Donk 40, een vrijwel onaangetaste langgevelboerderij, compleet met bakhuis en Vlaamse schuur. Dat zijn al 3 van de 4 rijksmonumenten van de buurtschap.

Buurtschap Donk heeft 4 rijksmonumenten. Dat betreft o.a. dit pand op Hoge Donk 40, een vrijwel onaangetaste langgevelboerderij, compleet met bakhuis en Vlaamse schuur. Dat zijn al 3 van de 4 rijksmonumenten van de buurtschap.

Donk (Etten-Leur)

Terug naar boven

Status

- Donk is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, in grotendeels gemeente Etten-Leur, deels gemeente Rucphen.

- De buurtschap is verdeeld in de delen Lage, Midden en Hoge Donk. Laatstgenoemd deel viel vanouds deels onder de gemeente Rucphen en is in 1997 middels grenscorrectie grotendeels naar de gemeente Etten-Leur gegaan. 3 panden aan deze weg vallen sindsdien onder het dorp St. Willebrord, en daarmee de gemeente Rucphen: de gemeentegrens is ter plekke langs de A58 getrokken. De bedoelde 3 panden vielen vóór de genoemde grenscorrectie juist onder het Etten-Leurse deel van Hoge Donk.

- De buurtschap Donk valt daarmee voor de postadressen grotendeels onder het dorp Etten-Leur, deels onder het dorp St. Willebrord.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
“Donken zijn lichte opduikingen in laag gebied. Ze liggen niet erg veel hoger dan de omgeving, dikwijls in de orde van grootte van één meter. (…) Bergen liggen over het algemeen wat hoger dan donken en ze zijn grofzandig, terwijl donken eerder fijnzandig zijn. (…) De meeste donken liggen op de grens van het diluviale/alluviale gebied in het noorden. Daar waren de donken in de winter ook zeer goed herkenbaar als hoge koppen die niet onder water liepen als de Mark de beemdgebieden inundeerde”.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap is verdeeld in de delen Lage, Midden en Hoge Donk, die alle aan gelijknamige wegen liggen, (in het) W van Etten-Leur. Hoge Donk grenst in het N aan waar vroeger de A58 lag (tegenwoordig is dat waar de weg Hoge Donk overgaat in de (parallelweg van de) Nijverheidsweg), in het O aan bedrijventerrein Vosdonk en in het W aan Sint Willebrord. Midden Donk grenst in het N aan de Hoevenseweg (de N640) en (eindigt bij de weg) Lage Donk en in het Z aan de spoorlijn Breda-Roosendaal. Lage Donk ligt NW van Etten-Leur en grenst in het Z aan de Hoevenseweg (de N640) en (eindigt bij de weg) Midden Donk en in het NO aan de (buurtschap) Bankenstraat.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 omvat de buurtschap onder de benaming 'Donk en Palingstraat' (dus inclusief - het Etten-Leurse deel van - de buurtschap Palingstraat) 122 huizen met 649 inwoners. De buurtschap Palingstraat is in 1997 middels grenscorrectie geheel onder het dorp Hoeven en daarmee de gemeente Halderberge komen te vallen. Tegenwoordig omvat de buurtschap Donk ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners, verdeeld in ca. 30 huizen aan de Lage, 15 aan de Midden en 15 aan de Hoge Donk.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De buurtschap heeft 4 rijksmonumenten. Dit betreft de boerderij uit 1712 (ankerjaartal) op Midden Donk 5 en het pand op Hoge Donk 40, een vrijwel onaangetaste langgevelboerderij, compleet met bakhuis en Vlaamse schuur. Dit zijn in totaal 3 rijksmonumenten (zie de links). "De langgevelboerderij is gebouwd in het derde kwart van de 19e eeuw. Verbouwingen vonden plaats rond 1900 en 1930 en tenslotte rond 1980. De laatste verbouwing leverde een vereenvoudiging van de ramen en voordeur op en een andere nokafsluiting. Waardering. De boerderij is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als uitdrukking van een landschappelijke ontwikkeling, met name de opbloei van de landbouw in Midden-Brabant in de late 19e eeuw. Het heeft ensemblewaarde, gezien de historisch-ruimtelijke relatie met groenvoorzieningen, wegen, wateren en bodemgesteldheid. Het complex is belangrijk vanwege gaafheid van ex- en interieur en in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de landschappelijke omgeving. Als geheel is het van belang vanwege een steeds groter wordende typologische zeldzaamheid." (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Reactie toevoegen