Doosje

Plaats
Buurtschap
Steenwijkerland
Kop van Overijssel
Overijssel

Doosje plaatsnaambord [640x480].jpg

Doosje komt met die naam pas in 1867 voor het eerst in documenten voor. Voorheen heette deze buurtschap Zomerdijk, naar de ligging aan de gelijknamige dijk.

Doosje komt met die naam pas in 1867 voor het eerst in documenten voor. Voorheen heette deze buurtschap Zomerdijk, naar de ligging aan de gelijknamige dijk.

Doosje

Terug naar boven

Status

- Doosje is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Kop van Overijssel, gemeente Steenwijkerland. T/m 1972 gemeente Wanneperveen. In 1973 over naar gemeente Brederwiede, in 2001 over naar gemeente Steenwijkerland.

- De buurtschap Doosje valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Wanneperveen.

- De buurtschap Doosje ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
In de volkstelling van 1840 wordt de buurtschap betiteld als Zomerdijk (naar de ligging aan de gelijknamige dijk). 1867 Doosje, 1899 Het Doosje.

Naamsverklaring
- De vorm met lidwoord wijst op het substantief doos 'licht kistje met deksel'.(1)

- De buurtschap ligt op het punt waar de Haagjesgracht - de gracht van Wanneperveen naar het Meppelerdiep, langs de Lozedijk - uitkomt in het Meppelerdiep. Hier was vroeger een schutsluis waar 'schutgeld' werd geheven. De inning van dit geld zou hier niet zoals gebruikelijk hebben plaatsgevonden met een klomp aan een touw of hengel, maar met een kartonnen doos. Kennelijk stond juist deze sluis bekend om de inning met behulp van een doos, en was dit wellicht ook de oorsprong van de naamgeving van deze buurtschap. Ook is het mogelijk, dat 'doos' op zichzelf al een aanduiding was voor een sluis(je). Op oude kaarten komt bij de als Doosje bekende uitwatering ook de naam De Hoosjes voor. Dit zou op een andere manier verband kunnen houden met de herkomst van de plaatsnaam.(2)

Familienaam
Mensen met de achternaam Doosje komen oorspronkelijk uit deze omgeving. Deze familienaam komt vooral in Wanneperveen, Zwartsluis en Losser voor.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Doosje ligt 2 km Z van Wanneperveen, 2 km ZW van Meppel, rond de t-splitsing van Lozedijk en Zomerdijk (N375). De Zomerdijk loopt langs het Meppelerdiep, die hier de grens vormt tussen de provincies Overijssel en Drenthe.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Doosje 10 huizen met 45 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog altijd niet meer dan een handvol huizen, met ca. 15 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Bij de sluis in buurtschap Doosje, waar de Haagjesgracht uitkomt in het Meppelerdiep, was vroeger ook een brug en een café of herberg.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Geel schorpioenmos, een bedreigde mossoort die voorkomt in moerasgebieden, werd vanaf 1965 als uitgestorven beschouwd in Nederland. In 1996 is hij voor het eerst weer aangetroffen in moerasgebied de Meppelerdieplanden, ZW van Meppel, O van de buurtschap Doosje tussen de Zomerdijk en het Meppelerdiep, waar het tegenwoordig de grootste populatie van Nederland vormt. Nadien is het ook in kleinere populaties aangetroffen in de gebieden (met de vondst-jaren er achter) Oude Stroom (2003), Kierse Wieden (2006), Kikkerlanden (2011) en Veldweg (2014) (alle NW Overijssel), De Hel (O van Veenendaal, 2009) en Breklenkampse Veld (Twente, 2013).

Geel schorpioenmos groeit in permanent natte, matig voedselarme graslanden met een laagblijvende vegetatie. Maar het meest bijzondere is dat het water veel ijzer moet bevatten. Deze combinatie van factoren is de reden waarom de soort zo zeldzaam is. Het is nog altijd een in zijn bestaan bedreigde soort (ook in Europees verband gezien) en wordt op Europees niveau beschermd. De Meppelerdieplanden grenzen aan het laagveengebied van De Wieden. Historisch gezien is dit de plek waar de ontginningen rond Wanneperveen ooit zijn gestart. Op de plek van het Meppelerdiep liep toen het riviertje de Sethe. Het gebied is in eigendom en beheer bij Natuurmonumenten. Er komen veel bijzondere plantensoorten voor. In de zomer zijn grote delen roodbruin gekleurd van het Moeraskartelblad. Het gebied is niet vrij toegankelijk.

In juli wordt het gebied gemaaid. Dat klinkt makkelijker dan het is: “We moeten hier voor het maaien spelen met de waterstand. Ongeveer 3 tot 4 weken voor het maaien stoppen we met de inlaat van het water, waardoor de graslanden droger worden en dus begaanbaar zijn voor de machines. Na het hooien gebruiken we tijdelijk ook de inlaat vanuit het Meppelerdiep om de waterstand weer snel omhoog te krijgen. De capaciteit voor de inlaat vanuit De Wieden is daarvoor te klein. Het werkt; we zien dat de vegetatie zich goed ontwikkelt", adus Natuurmonumenten.

Reactie toevoegen