Dordrecht

Plaats
Stad en gemeente
Dordrecht
Drechtsteden
Zuid-Holland

dordrecht_plaatsnaambord_kopie.jpg

Dordrecht is een stad en gemeente in de provincie Zuid-Holland, in de regio Drechtsteden.

Dordrecht is een stad en gemeente in de provincie Zuid-Holland, in de regio Drechtsteden.

gemeente_dordrecht_anno_ca_1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Dordrecht anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Dordrecht anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

gemeente_dordrecht_stad_anno_ca_1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Stad Dordrecht anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie atlasenkaart.nl)

Stad Dordrecht anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie atlasenkaart.nl)

dordrecht_aan_de_beneden_merwede_kopie.jpg

Dordrecht, aan de Beneden Merwede (© Jan Dijkstra, Houten)

Dordrecht, aan de Beneden Merwede (© Jan Dijkstra, Houten)

dordrecht_groenmarkt_kopie.jpg

Een mooi rijtje aan de Groenmarkt in Dordrecht (© Jan Dijkstra, Houten)

Een mooi rijtje aan de Groenmarkt in Dordrecht (© Jan Dijkstra, Houten)

dordrecht_korte_engelenburgerkade_kopie.jpg

Dordrecht, de Korte Engelenburgerkade in het zonnetje (© Jan Dijkstra, Houten)

Dordrecht, de Korte Engelenburgerkade in het zonnetje (© Jan Dijkstra, Houten)

dordrecht_kuipershaven_kopie.jpg

Dordrecht, Kuipershaven (© Jan Dijkstra, Houten)

Dordrecht, Kuipershaven (© Jan Dijkstra, Houten)

dordrecht_stadsgezicht_met_grote_kerk_kopie.jpg

Dordrecht, stadsgezicht met o.a. de Grote Kerk (© Jan Dijkstra, Houten)

Dordrecht, stadsgezicht met o.a. de Grote Kerk (© Jan Dijkstra, Houten)

dordrecht_voorstraatshaven_vanaf_het_scheffersplein_kopie.jpg

Dordrecht, de Voorstraatshaven gezien vanaf het Scheffersplein (© Jan Dijkstra, Houten)

Dordrecht, de Voorstraatshaven gezien vanaf het Scheffersplein (© Jan Dijkstra, Houten)

dordrecht_wijnstraat_kopie.jpg

Het is rustig op zaterdagmiddag in de Wijnstraat in Dordrecht (© Jan Dijkstra, Houten)

Het is rustig op zaterdagmiddag in de Wijnstraat in Dordrecht (© Jan Dijkstra, Houten)

dordrecht_wolwevershaven_kopie.jpg

Drie op een rij in de Wolwevershaven in Dordrecht (© Jan Dijkstra, Houten)

Drie op een rij in de Wolwevershaven in Dordrecht (© Jan Dijkstra, Houten)

Dordrecht

Terug naar boven

Status

- Dordrecht is een stad en gemeente in de provincie Zuid-Holland, in de regio Drechtsteden.

- De gemeente Dordrecht is per 1-7-1970 vergroot met de gemeente Dubbeldam en daarmee impliciet ook met de voormalige gemeenten De Mijl en Wieldrecht, die al eerder in de gemeente Dubbeldam waren opgegaan.

- Onder de gemeente Dordrecht vallen o.a. ook de buurtschappen Kop van 't Land, Tweede Tol, Wieldrecht en Willemsdorp.

- De gemeente heeft er na de genoemde herindeling voor gekozen om Dubbeldam formeel geen dorp te laten blijven maar tot wijk van de stad te maken. De gemeente Dubbeldam omvatte het gelijknamige compacte dorp met daaromheen een omvangrijk buitengebied, dat inmiddels deels is opgeslokt door nieuwbouwwijken van Dordrecht. De oude dorpskern van Dubbeldam heeft echter nog altijd een dorps karakter, en de inwoners koesteren ook nog altijd de dorpse identiteit en het dorpsgevoel. Vandaar dat je Dubbeldam tot de bijzondere categorie 'dorp in de stad' kunt rekenen.

- Wapen van de gemeente Dordrecht.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Dordrecht.

Terug naar boven

Naam

In de volksmond
Dordt.

Oudere vermeldingen
1064 vervalst 1e helft 12e eeuw kopie Thuredrith, Thuredrit, ca. 1151-1155 Thuredrech, 1198 Durthric, 1200 kopie 1306 Thurdrecht, 1200 Durdreth, 1206 Dordreth, 1231 Dordrecht, 1573 Dordreecht.

Naamsverklaring
Oorspronkelijk een waternaam, 1048 kopie ca. 1155 Thuredrech, een samenstelling van drecht 'overtoom, veer, waterloop' en het bijwoord (Oudnederlands) thure 'door, doorheen'. De betekenis is wel omschreven als 'doortocht' van de Merwede naar de Dubbel* (vergelijk Doorslag).(1)
* Een riviertje dat door de Groote of Hollandsche Waard liep.

Terug naar boven

Ligging

De huidige gemeente omvat het Eiland van Dordrecht, met daarbij nog delen van de omliggende wateren, zijnde de Beneden-Merwede en de Oude Maas in het N, de Dordtse Kil in het W, Het Hollands Diep in het Z en de Nieuwe Merwede in het O en ZO. W door de gemeente loopt de A16. In het O van de gemeente ligt de Zuid-Hollandse Biesbosch. De gemeente ligt verder NW van het Nationale Park De Biesbosch, W van het dorp Werkendam, ZW van het dorp Boven-Hardinxveld, Z van de dorpen Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht en Papendrecht, ZO van het dorp Zwijndrecht, O van de dorpen 's-Gravendeel, Mookhoek en Strijen, NO van het dorp Moerdijk, NNO en NO van de stad Zevenbergen en N van het dorp Lage Zwaluwe.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente en stad Dordrecht 1.035 huizen met 21.033 inwoners. Dat is dus gemiddeld 20 mensen per huis, wat ook voor die tijd extreem veel is. Een gangbaar gemiddelde in die tijd was 6 tot 8 mensen per huis. Tegenwoordig heeft de gemeente en stad ca. 55.000 huizen met ca. 119.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Tweede Wereldoorlog
"De positie van de stad Dordrecht in mei 1940 was uniek en strategisch van groot belang, mede door zijn ligging en de zeer belangrijke spoor- en verkeerbruggen bij Moerdijk en Zwijndrecht. Dit zowel tijdens de Duitse inval, als gedurende de Duitse bezetting. Door de naderende bevrijding van het zuiden van het land eind 1944 en de Geallieerde opmars, bleef de positie van de stad als frontstad van groot strategisch belang. Dit was onder meer een aanleiding tot de oprichting van Museum 1940-1945. Het doel was een museum in te richten dat de herinnering aan de jaren 1939 tot en met 1945 levendig zou houden en de les, die daaruit moet worden getrokken, door te geven aan de huidige en toekomstige generaties. De basis van de museumcollectie wordt gevormd door de collectie van de heer K.P. Makkelie. Na de opening van het museum in 1988 door Z.K.H. Prins Bernhard, is de collectie verder uitgebreid.

De over twee verdiepingen verdeelde museumcollectie is te aanschouwen in vele vitrinekasten, foto- en posterpanelen. Afgewisseld met talrijke oude historische uniformen, geweren, handvuurwapens en gebruiksvoorwerpen. Er zijn ook diverse oude rijwielen en een originele Willys Jeep te zien. Aangevuld met strategische maquettes die tezamen een beeld vormen over deze donkere periode in de vaderlandse geschiedenis. Audiovisueel materiaal is aanwezig waarop onder andere de opkomst van de nazi's in de jaren dertig, de bezetting, vervolging, verzet en de bevrijding te zien zijn. Tevens is er een filmzaal waar films uit de Tweede Wereldoorlog worden getoond, met onder andere de aanval op de Moerdijkbruggen door de Duitse parachutisten, de Biesbosch Crossings en nog veel meer. Het museum heeft een eigen bibliotheek die onderdak biedt aan een zeer uitgebreide collectie boeken aangevuld met een zeer grote selectie lokale en landelijke dagbladen, periodieken en pamfletten. Voor kinderen is er een kinderspeurtocht aanwezig. Indien gewenst kunnen bezoekers gebruik maken van een aanwezige gids."

- In de zoektocht naar het oudste huis van de gemeente Dordrecht is bouwhistoricus Christine Weijs in december 2020 op een huis met sporen uit 1383 gestuit. In de video onder de link vertelt zij er meer over.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Dordrecht, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- "De Canon van Dordrecht hebben wij niet alleen voor educatieve doeleinden gebouwd, maar vooral voor mensen die de stad willen bezoeken en zich snel willen verdiepen in de geschiedenis, de monumenten, musea en de kunst en cultuur binnen de stad. In de Canon zijn al deze thema's te vinden. Er zijn ook knoppen voor - al dan niet thematische stadswandelingen - aangebracht. Het grootste bezwaar tegen de presentatie van geschiedenis middels een beperkt aantal geselecteerde vensters, is het ontbreken van een doorlopend verhaal. De Canon zien wij ondanks deze beperking als een aangename en toegankelijke kennismaking met tal van aspecten uit de geschiedenis van de stad.

Het is een ruim en redelijk representatief aanbod van een aantal zeer uiteenlopende onderwerpen, die elk een eigen licht doen schijnen over de wording van de stad. Een reeks miniatuurtjes met achter elk een hele wereld. Een vlot verhaal voor een breed publiek. Ingangen naar de geschiedenis, met handgrepen voor wie verdieping zoekt. De auteurs - Ad Bosch en Jan Willem Boezeman van Historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof - menen met de gekozen vensters een goede indruk te geven van de geschiedenis van de stad, maar claimen geenszins hiermee het complete verhaal te vertellen. De Canon van Dordrecht is ook in boekvorm te verkrijgen."

- "Dordrecht is een oude stad met een rijke geschiedenis, die in het centrum bijna tastbaar is. Honderden monumenten getuigen daarvan, evenals vele documenten, veilig opgeslagen in het Regionaal Archief, en talloze historische voorwerpen, opgenomen in de collectie van Museum Huis van Gijn. Een stad met zo’n achtergrond verdient een levendige vereniging die zich met het verleden bezighoudt. In Hollands oudste stad is een van Nederlands oudste historische verenigingen actief: Vereniging Oud-Dordrecht. Zij bestaat al sinds 1892 en is opgericht door onder anderen bankier en kunstverzamelaar mr. Simon van Gijn, kunstschilder Bas Veth en stadsarchivaris mr. dr. Jacob Cornelis Overvoorde.

Bij de activiteiten van de vereniging stond aanvankelijk Museum Oud-Dordrecht centraal, gevestigd in de Groothoofdspoort. Na het overlijden van Simon van Gijn in 1922 erfde de vereniging diens imposante woning aan de Nieuwe Haven. Met die woning gingen ook zijn bibliotheek en kostbare verzamelingen van onder andere prenten, penningen, zilver en glaswerk over in handen van de vereniging. Het museum verhuisde naar dit pand op Nieuwe Haven 29, waar het in 1925 als Museum Mr. Simon van Gijn is heropend. De vereniging heeft het museum, nu bekend als Museum Huis van Gijn, in 1949 overgedragen aan de gemeente.

Het belangrijkste doel van de vereniging is het wekken van belangstelling voor alles wat te maken heeft met de geschiedenis van deze stad. Hiermee beoogt zij steun te vinden voor het beschermen van het bijzondere stadsgezicht en het behoud van de vele monumenten in de stad. Tevens wil zij de bestudering en beschrijving van de geschiedenis van de stad en haar bewoners bevorderen. Behalve aan de stad zelf, wordt ook regelmatig aandacht besteed aan zaken die het Eiland van Dordrecht betreffen.

Binnen de vereniging zijn vanuit de leden diverse commissies en werkgroepen actief. Commissies die zich bezighouden met de monumenten in de stad, de activiteiten van de vereniging, de redactie van het tijdschrift en de begeleiding van de jaarboeken. De werkgroepen zijn op diverse terreinen werkzaam. Er zijn werkgroepen die zich enkele jaren met een bepaald thema bezighouden, bijvoorbeeld ‘Dordtse bierbrouwerijen door de eeuwen heen’. Het is de bedoeling dat deze werkzaamheden resulteren in een jaarboek: een van de publicaties die de vereniging uitbrengt. Daarnaast zijn er werkgroepen die een veel langere periode actief zijn, zoals de werkgroepen Wijnstraat en Engelenburgerkade, die zich bezighouden met de geschiedenis van huizen en hun bewoners. Een altijd actief blijvende werkgroep is de werkgroep Verteld Verleden. De leden ervan tekenen geschiedenissen op uit de mond van meestal oudere Dordtenaren, waardoor achtergrondinformatie voor het nageslacht bewaard blijft.

De geschiedenis van de stad is overal zichtbaar. Wat vertellen de huizen? Wat speelde zich achter de gevels af? Deskundige gidsen verzorgen voor leden en aspirantleden regelmatig een themawandeling door de stad. De vereniging organiseert regelmatig voordrachten over de geschiedenis van de stad of verwante onderwerpen. De succesvolle cursus Dordtologie, waar de deelnemers op een tiental terreinen kennis opdoen over de geschiedenis van (het Eiland van) Dordrecht, is echter een initiatief van het lokale Stichting Historisch Platform.

Driemaal per jaar ontvangen de leden het tijdschrift ‘Oud-Dordrecht’. Ook kunnen zij rekenen op het jaarboek, gewijd aan een wisselend historisch onderwerp. Zo verscheen onder meer een jaarboek over de grote restauraties in de tweede helft van de 20e eeuw, een jaarboek gewijd aan de Dordtse fotografen in de 19e eeuw, een jaarboek over de Dordtse stadsmuur, een boek over de molens op het Eiland door de eeuwen heen en een jaarboek over de geschiedenis van het veer op Zwijndrecht. In samenwerking met het Regionaal Archief brengt de vereniging de serie ‘Dordtse bronnen’ uit, een reeks boeken over niet eerder gepubliceerde (archief)bronnen. En incidenteel brengt de vereniging een boek op de markt over een historisch onderwerp waarbij de stad nauw betrokken was. Zo verscheen de studie 'Verdronken dorpen boven water', over een aantal teruggevonden dorpen die tijdens de stormvloeden van 1421 en 1424 verloren zijn gegaan."

- "Wij geloven dat historisch besef het leven van mensen verrijkt en ervoor zorgt dat mensen het heden beter begrijpen. Daarom wil Regionaal Archief Dordrecht het geheugen zijn van de stad en omliggende gemeenten door een breed publiek kennis te laten maken met het archief en de mogelijkheden die het biedt. Dat doen wij door op een laagdrempelige en plezierige wijze het archief toegankelijk te maken, zowel online als in de studiezaal in Het Hof van Nederland en ook daarbuiten. Waar mogelijk verlenen wij ondersteuning bij het onderzoek dat belangstellenden uitvoeren.

Dordrecht kent als oudste stad van Holland en als eerste stad die zijn Gouden Eeuw beleefde, een van de rijkste archieven van Nederland. Je kunt historische informatie opvragen en bekijken via de site of documenten opvragen en inzien op de studiezaal in Het Hof. Het Regionaal Archief organiseert educatieve activiteiten zoals workshops stamboomonderzoek en archiefonderzoek en ook lezingen en vertoningen van historische documentaires. Bovendien geven wij publicaties uit en mede organiseren wij tentoonstellingen c.q. leveren wij daarvoor onze kennis en historisch materiaal.

Naast Dordrecht hebben nog 8 gemeenten in de regio hun archief ondergebracht bij het Regionaal Archief. Hierdoor kun je bij ons ook onderzoek doen naar de geschiedenis van de gemeenten (inclusief hun eventuele rechtsvoorgangers) Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht, en Zwijndrecht. Uiteraard hoeven niet alle documenten die dagelijks worden geproduceerd ook bewaard te worden. Dat zou alleen al vanwege de ruimte niet mogelijk zijn. Regelmatig worden daarom stukken die niet meer van belang zijn vernietigd. Zo’n beslissing wordt zorgvuldig genomen. Het geselecteerde archief wordt toegankelijk gemaakt en indien nodig in het eigen restauratieatelier geconserveerd of gerestaureerd. Veelvuldig geraadpleegde stukken worden gedigitaliseerd."

- "Het Hof Van Nederland is onderdeel van het Dordrechts Museum. Het Dordrechts Museum, Het Hof van Nederland, Regionaal Archief Dordrecht en Huis Van Gijn zijn één organisatie voor kunst, archief en geschiedenis van de stad. De collectie tonen we in vaste presentaties, wisseltentoonstellingen en in de openbare ruimte. Wij geloven dat historisch besef het leven van mensen verrijkt en ervoor zorgt dat mensen het heden beter begrijpen. Daarom willen we een breed publiek laten kennismaken met enkele belangrijke gebeurtenissen uit de historie van de stad (als rolmodel van een Hollandse stad) en de betekenis daarvan voor Nederland.

Dat willen we bereiken door op interactieve en spraakmakende wijze, aan de hand van 6 thema’s, het verhaal te vertellen van de oudste stad van Holland, dat model staat voor de rest van Nederland. Hierdoor ontstaat een goed beeld van het leven in de vroege eeuwen en ontwikkeling die Dordrecht heeft doorgemaakt. En het wordt duidelijk dat deze stad op verschillende vlakken aan de basis heeft gestaan van het Nederland van nu. Het Hof van Nederland is een bijzondere plek waar: de aanzet tot het ontstaan van Nederland echt heeft plaatsgevonden; bezoekers op ontdekkingstocht gaan; archeologische vondsten en voorwerpen van vroeger worden getoond uit de collectie van de stad; het enige schilderij over de Synode hangt; je de eerste vrije statenvergadering bijwoont; educatieve activiteiten worden georganiseerd." Het museum is gevestigd in een voormalig augustinessenklooster. Het is in 2014 gerestaureerd. Hier vond in 1572 de eerste Vrije Statenvergadering plaats, wat te beschouwen valt als het startpunt van het huidige Nederland.

- Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof, een initiatief van Stichting Illustre Dordracum, is gevestigd in het vroegere Augustijnenklooster, direct naast Regionaal Archief Dordrecht en museum Het Hof van Nederland. Daarmee is het oude kloostercomplex één grote cultuurhistorische beleving geworden. In hoog tempo worden de Dordtse archieven gedigitaliseerd. Onderzoekers krijgen hierdoor toegang tot vele historische bronnen, bibliotheken en beeldbanken. Kenmerkend voor deze ontwikkeling is echter dat het onderzoek zich steeds meer verplaatst naar de thuisomgeving, zodat onderzoekers elkaar nauwelijks meer ontmoeten.

Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof is van mening dat dit een ontwikkeling is die het historisch onderzoek niet ten goede komt. Zij stelt daarom onderzoekers in de gelegenheid om met elkaar in contact te komen en van gedachten te wisselen over de geschiedenis van de stad. Ook biedt men hulp op het gebied van historisch onderzoek. Dit kan door samen te zoeken in de collectie van het Augustijnenhof of in de talloze digitale bronnen die op het internet voorhanden zijn. Of het nu gaat om het lezen van oud schrift, het onderbouwen van een onderzoek of om de begeleiding van een scriptie, de vrijwilligers helpen je graag op weg.

- Henk ’t Jong (1948), heraldicus en historicus met de middeleeuwen als hoofdthema, is geïnteresseerd in de nederzettingsgeschiedenis van het gebied rondom Dordrecht en ook op zo’n onderwerp in Leiden afgestudeerd (2009). Zijn mede-Hollanders blijken echter bijzonder weinig van hun middeleeuwse verleden te weten, aldus Henk, daarom gebruikt hij het blog Apud Thuredrech om de echte belangstellenden bij te praten, zonder in wetenschappelijk jargon te vervallen. Hij verwijst wel naar literatuur, op z’n tijd, maar voegt geen voetnoten of literatuurlijst toe. Het blog is ook bedoeld om de nodige fouten die door de loop der eeuwen in de geschiedschrijving over de stad en omgeving terecht zijn gekomen, te verbeteren.

- 'De oudste stad van Holland' (240 pag., 2020) is een rijk geïllustreerd en toegankelijk boek over de geschiedenis van Dordrecht. Historicus Henk 't Jong neemt ons mee naar het ontstaan en de eerste bloeitijd van de stad. Na de ontginningen in het begin van de 11e eeuw en de stormvloeden in de 12e eeuw ontwikkelde de nederzetting zich tot een handelsplaats. De Hollandse graven kenden stadsrechten toe in ruil voor tweederde van de geïnde boeten en een vast bedrag per jaar. Vanaf 1220 kon de stad haar eigen wetten maken en kreeg het speciale voorrechten. Daardoor groeide de bevolking en werd het de grootste stad van Holland. De stad heeft in 2020 gevierd dat zij 800 jaar stadsrechten bezit*; een mooi moment om terug te kijken. In 'De oudste stad van Holland' laat Henk 't Jong zien hoe de stad zich ontwikkelde van kleine handelsplaats tot de grootste stad van Holland. - Recensie van 'De oudste stad van Holland' door historicus Jona Lendering. * Wat overigens in werkelijkheid reeds vóór 1200 het geval was, wat 't Jong in deze video en in dit artikel toelicht.

DordtenaZOEKer
"U kunt DordtenaZOEKer als een ijsberg beschouwen. Een klein stukje van die enorme berg met historische bronnen is zichtbaar, maar het grootste deel onttrekt zich aan uw gezichtsveld. Bent u genealoog, historisch onderzoeker of anderszins geïnteresseerd in Dordrecht of de Dordtenaren? Wilt u achterhalen wat uw familieleden daar precies hebben gedaan? Waar ze hebben gewoond? U zult het met behulp van DordtenaZOEKer absoluut vinden. Of het nu gaat om de 16e eeuw, de 20e eeuw of alles wat daartussen zit. Er is veel, héél veel historische informatie beschikbaar. DordtenaZOEKer is een site die u bij het eerste bezoek zal overvallen. Het is niet eenvoudig om te doorgronden wat er precies te vinden is. Een handleiding zult u er vergeefs zoeken. De optie ‘doorzoek de bronnen’ oogt heel eenvoudig, maar de kracht van de zich hierachter bevindende database is enorm. Tenminste, als u weet hoe u er slim gebruik van kunt maken."

- Vanwege 800 jaar stad in 2020 hebben zeven supermarktondernemers (van de Plus, Jumbo, Albert Heijn en Spar) de koppen bij elkaar gestoken en gezamenlijk een verzamelalbum gerealiseerd voor alle huishoudens in Dordrecht. Maar liefst 55.000 stuks dus. Eigenlijk zou de spaaractie starten in april 2020, maar vanwege de coronacrisis is dit uitgesteld tot januari 2021. Het verzamelalbum is in die maand bij alle huishoudens thuisbezorgd. Mensen met een nee/nee sticker konden un boek afhalen bij de dichtstbijzijnde supermarkt. De plaatjes voor het boek konden vanaf 27 januari gespaard worden. Bij elke 10 euro aan boodschappen kreeg men 4 zegels. In totaal waren er 250 zegels. De actie duurde tot 3 april 2021.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Stadswerven is een nieuw te ontwikkelen wijk N van de binnenstad, rond de Maasstraat. Een levendige stadswijk vlakbij de binnenstad, met naast circa 1400 woningen ook ruimte voor kantoren, winkels, horeca, culturele en andere vrijetijdsvoorzieningen. De wijk zal per deelgebied worden ontwikkeld, te beginnen op het terrein naast Villa Augustus. Vervolgens komt de Kop van de Staart aan de beurt, te beginnen met het gebied dichtbij de nieuwe brug. De omgeving van het Energiehuis komt pas na 2020 aan de orde.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden / cultuurhistorie

- Dordrecht heeft ca. 892 rijksmonumenten.

- Dordrecht heeft 656 gemeentelijke monumenten.

- Monumentenzorg Dordrecht.

- De 19e-eeuwse 'schil' om het oude centrum is in 2013 benoemd tot beschermd stadsgezicht. "Het beschermd stadsgezicht 19e-eeuwse Schil Dordrecht maakt deel uit van de uitbreiding van de Dordtse binnenstad in de tweede helft van de 19e eeuw. Dit gebeurde toen schilvormig ten zuiden en oosten van de binnenstad. Het wegen- en stratenpatroon in dit gebied is vrijwel helemaal terug te voeren op een van voor 1800 stammend en duidelijk herkenbaar gelijkmatig patroon van lanen. Dit patroon is doorkruist met loodrechte assen, de wegen, gericht op de voormalige stadspoorten. Het gebied bestond in de 18e eeuw uit bleekvelden, tuinderijen en kwekerijen. Later werden er enkele grote buitenplaatsen aangelegd. Tussen 1850 en 1930 transformeerde ‘de schil’ in een gemengd woon- en werkgebied, met winkels, villa’s en herenhuizen rond de hoofdstraten. Ook kwamen er een groot park, industrie en arbeidershuisvesting dichtbij de havens en op de achterterreinen.

In de jaren zestig van de vorige eeuw werd een begin gemaakt met de stadsvernieuwing in verschillende delen van het gebied. Het beschermd stadsgezicht omvat het deel waarin de historische structuur met de verschillende woonmilieus het best bewaard is gebleven. In het gebied is duidelijk te zien dat de 19e-eeuwse schil niet volgens een vaststaand plan en grotendeels door particulier initiatief tot stand is gekomen. De aanwijzing tot beschermd stadsgezicht is overigens niet bedoeld om de huidige toestand te bevriezen. Nieuwe ontwikkelingen blijven mogelijk, maar wel met respect voor en liefst geïnspireerd door de historische ruimtelijke structuur. In totaal zijn er in Nederland meer dan 400 beschermde stads- en dorpsgezichten." (bron: Monumentenzorg Dordrecht)

- In de winter van 1618/19 was de stad gastheer van een belangrijke kerkvergadering: de Synode van Dordrecht. Tijdens deze calvinistische kerkvergadering was onder meer de vraag in hoeverre mensen zelf invulling aan hun geloof mochten geven. Dit was tevens een politiek vraagstuk. De nog jonge Republiek dreigde zelfs uiteen te vallen. In 2019 wordt op verschillende manieren stilgestaan bij deze vergadering. Onder meer met de app Synode 5D, waarmee je realistische 3D-reconstructies van verschillende straten en panden in het hart van de stad anno 1619 kunt bekijken. In totaal zijn zes plekken virtueel te bezoeken, allemaal gelegen aan de route die de Synodegangers aflegden van de entree tot de stad naar de vergaderlocatie, oftewel van Groothoofdspoort naar de Kloveniersdoelen in de Doelstraat.

- De Hervormde (PKN) Grote Kerk (Lange Geldersekade 2) is het grootste en drukst bezochte monument van Dordrecht. De kerk is bijna het hele jaar geopend en trekt jaarlijks meer dan 80.000 bezoekers. Gidsen van de Grote Kerk geven het hele jaar rondleidingen. Individuele toeristen kunnen bij een dergelijke rondleiding aansluiten. Naast het bezichtigen van de indrukwekkende kerk en de aanwezige exposities, kun je ook de 275 treden van de toren van de Grote Kerk beklimmen. Als beloning wacht een fraai uitzicht over de stad en de verre omgeving. - Zie hier voor de openingstijden en tarieven. - Site van de Grote Kerk. - Site van de Vrienden van de Grote Kerk.

- De Nieuwkerk in Dordrecht (Nieuwkerksplein) dateert oorspronkelijk uit 1175. In dat jaar werd de St. Nikolaaskapelle, zoals ze toen heette, door de bisschop van Utrecht tot parochiekerk gewijd. Rond 1420 onderging de kerk een forse uitbreiding en werd het een zogeheten hallenkerk. In 1568 is de kerk door brand grotendeels verwoest. Het overgebleven deel is weer opgebouwd tot een eenvoudige dubbelkorige kerk, de helft kleiner dan voor de brand. Bij de herbouw is gedeeltelijk gebruikgemaakt van de oude stenen, die eerst werden afgebikt. Ook zijn er nieuwe Leidse stenen gebruikt, afkomstig van de steenfabrieken langs de Oude Rijn. In 1592 kon het godshuis weer in gebruik worden genomen. De kerk diende na de sluiting in 1960 onder meer als opslagplaats. Pas in de jaren zeventig is het verval, dat in een ijltempo was opgetreden, een halt toegeroepen. In de kerk werden woningen gebouwd en er vestigde zich een supermarkt, die later plaats maakte voor een leverancier van keukeninrichtingen. In de Nieuwkerk is met veel respect ten opzichte van de voormalige functie van dit rijksmonument een verkoopruimte ingericht. Voor geïnteresseerden is de geschiedenis van de kerk op enkele informatiepanelen in de verkoopruimte te lezen.

- Gemeentelijke Begraafplaats De Essenhof.

- Molen Kyck over den Dyck (Noordendijk 144) is de enige bewaard gebleven molen van Dordrecht. In 1713 is de voorganger, een kleine standerdmolen, vervangen door de huidige stenen stellingmolen. In 1739 is overgegaan van mout op het malen van koren. Sinds 1997 is de molen eigendom van Stichting Molen Kyck over den Dyck. Van 1999 tot 2001 is de molen maalvaardig gerestaureerd. De molen draait niet alleen dankzij de wind, maar ook dankzij een kring van ruim 50 trouwe vrijwilligers: vrijwillig molenaars, vrijwilligers in de winkel, vrijwilligers in de vulploeg, voor public relations, voor de website, voor technisch onderhoud, en in het bestuur van de stichting. Samen met de wind en met elkaar zorgen vrijwilligers dat de molen draait. Dankzij de vrijwilligers is er een kring vaste klanten gegroeid, mensen die molenproducten kopen om zelf brood te bakken. De molen maalt dus bepaald niet voor niets. Extra vrijwilligers zijn altijd welkom. De molenwinkel is geopend op zaterdag van 10.00-16.00 uur. De molen is dan in bedrijf, uiteraard afhankelijk van de wind. Voor een rondleiding in de molen ben je welkom met een groep. Je krijgt een aan jouw wensen aangepast verhaal. De stelling is op de zesde zolder. Vandaar heb je een fraai uitzicht over stad en rivier. - Site van Molen Kyck over den Dyck.

- Huis te Merwe(de) of Kasteel Ter Merwe is een voormalig middeleeuws kasteel ten oosten van de stad Dordrecht, aan de Merwede. Het kasteel is gebouwd tussen de jaren 1307 en 1335 op het knooppunt van de rivieren Oude Maas, Noord en Merwede, als plaats waar het stapelrecht werd uitgeoefend. Van het kasteel resteert nog een 14e-eeuwse toren met muren van ongeveer twee meter dikte, die achter een gevangenis en een industrieterrein ligt. Het Huis te Merwede is de oudste kasteelruïne van Nederland.

- Watertoren Villa Augustus (Oranjelaan 7) is gebouwd in 1882 naar een ontwerp van J.A. van der Kloes. De toren is 33 meter hoog, het stalen vlakbodemreservoir heeft een inhoud van 500 m3. Na jaren buiten gebruik te zijn geweest, is de toren in 2009 na een intensieve en kostbare verbouwing in gebruik genomen als hotel en restaurant. Het realiseren van hotelkamers in de twaalf machinistenwoningen in de toren was betrekkelijk eenvoudig. Om hotelkamers in het enorme smeedijzeren waterreservoir te maken was een huzarenstukje. Dat was dagenlang brand- en laswerk op grote hoogte. Er moesten immers ramen en deuren in de bak worden gemaakt.

- De Berckepoort in Dordrecht staat anno 2020 te koop. Het uit 1530 stammende rijksmonument is een van de oudste woonhuizen van ons land. Oorspronkelijk was het een woonhuis met wijnopslag. Het pand is met bijna 3.000 m2 enorm groot. Het staat aan de Nieuwstraat en loopt van de Hofstraat tot de Voorstraat. Het pand dankt zijn naam aan wijnkoper Berck, die er in 1570 kwam wonen. Mede omdat het grotendeels leeg staat wil de gemeente er vanaf. Er is geen vraagprijs; wie het beste plan presenteert in combinatie met een goed bod wordt de nieuwe eigenaar. De gemeente wil dat de nieuwe invulling iets toevoegt aan de binnenstad. Met name een publieke functie zoals horeca, museum of bierbrouwerij, maar het mag ook een combinatie zijn. Makelaar Waltmann Bedrijfshuisvesting, die de verkoop verzorgt, verwacht dat er eind 2020 een keus wordt gemaakt uit de belangstellenden.

- Net buiten het centrum van Dordrecht, nabij de Kalkhaven, staat op Hoogt 14 het imposante rijksmonumentale patriciërshuis Jan Schouten. Scheepsbouwer en fanatiek vrijmetselaar Jan Schouten liet het pand bouwen in de late 18e eeuw. De rijke scheepsbouwer zocht een plek dichtbij zijn werf op de Achterhakkers. Hij woonde er tot zijn faillissement rond 1860. De vader van de anno 2021 55-jarige Bram Franken kocht het pand in 1974. Op de begane grond werkte pa tot zijn overlijden in 2018 als stoffeerder. Zijn echtgenote was op dezelfde etage actief in de antiek. Eén verdieping hoger woonde het gezin met z'n vieren. En dan was er ook nog de reusachtige rommelzolder. Bram biedt het pand sinds januari 2021 te koop aan. De koper moet wel 'twee rechterhanden' hebben dan wel een goedgevulde bankrekening om het pand te laten renoveren. En onderschat ook het reguliere onderhoud aan dit reusachtige huis niet: "Ik ben nu op zo'n leeftijd dat ik mezelf niet elk jaar de stelling op zie klimmen om de 25 kozijnen te schilderen. En dan zijn er ook nog de vijf ingangen en een daklijst van honderd meter. Ja, dat zijn heel wat litertjes verf", aldus Bram. Zie ook de videoreportage met Bram Franken over de verkoop van dit huis.

- Het Dordrechts Museum, opgericht in 1842, is een museum voor schilderijen, tekeningen en prenten. Het accent ligt op Nederlandse schilderkunst uit de periode van 1600 tot heden. Internationaal bekend is de verzameling Hollandse meesters uit de Gouden Eeuw, met werken van onder meer de Dordtse landschapschilder Aelbert Cuyp.

- Simon van Gijn was een hartstochtelijk verzamelaar met een brede belangstelling: van prenten, wapens en schepen tot meubels, zilver, keramiek, speelgoed. Alles interesseerde hem en alles wat hij kocht kreeg een plaats in zijn huis. Maar niet álles wat in Huis Van Gijn of in het depot wordt bewaard, is afkomstig van Van Gijn zelf. Zijn verzamelingen zijn samengevoegd met die van de Vereniging Oud-Dordrecht. Ook later is de collectie dankzij schenkingen, legaten en aankopen steeds blijven groeien.

- Natuur- en cultuurhistorisch museum Twintighoeven.

- Het Binnenvaartmuseum is ingericht op duwboot René Siegfried.

- Het Nationaal Onderwijsmuseum is in 2015 verhuisd van Rotterdam naar Dordrecht, en is nu gevestigd in het gerenoveerde gebouw De Holland.

- Sinds 1996 worden de eerste bruggen in Dordrecht centraal bediend vanuit de Centrale Brugbediening aan de Kuipershaven. In de brugwachtershuisjes is daardoor geen brugwachter meer aanwezig en de huisjes staan leeg. Deze kleine gebouwtjes bieden mooie kansen om de stad te verfraaien. Stichting Brugwachtershuisjes is in 2018 samen met de gemeente (eigenaar van een aantal huisjes) het project 'Overbruggen' gestart, om deze plekken in de stad nieuw leven in te blazen. Door een samenwerking aan te gaan met lokale kunstenaars bij het invulling van de huisjes, krijgen zij weer waarde voor de omgeving. De gemeente heeft zes brugwachtershuisjes ter beschikking gesteld en tevens toegezegd dit project te faciliteren. Doelen van het project: meer leefbaarheid genereren voor de binnenstad; eenzame brugwachtershuisjes een zinvolle herbestemming geven; aandacht geven aan het belang en behoud van erfgoed; lokale kunstenaars een podium bieden; fungeren als voorbeeldproject voor de regio Drechtsteden; aanjager zijn voor een definitieve herbestemming van brugwachtershuisjes. Zes lokale kunstenaar gaven de huisjes tot eind 2019 een verrassende nieuwe bestemming.

"Maatschappelijk werker en kunstenaar Petra Roelofs is sinds september 2020 de nieuwe gebruiker van het brugwachtershuisje van de Draaibrug van eigenaar gemeente Dordrecht in de Dordtse binnenstad. Kunstenaars konden tot juni 2020 een plan met maatschappelijke invulling voor dit bijzondere huisje indienen. Met haar initiatief om aandacht te vragen voor eenzaamheid, maatschappelijke initiatieven en kunst overtuigde Petra beheerder Stichting Brugwachtershuisjes."

- Sterrenwacht Mercurius is opgericht in 1998 en ligt in Nationaal Park De Biesbosch, waar het nog redelijk donker is om sterren te kunnen kijken. De sterrenwacht geeft uitleg, in de vorm van presentaties en films, aan scholen, groepen en individuen. Dit wordt op een begrijpelijke manier gedaan. De expositie omvat informatie over ruimtevaart, weer- en sterrenkunde. In de koepel staat een Carl Zeiss 15 cm refractor uit 1920. Bij helder weer wordt er 's avonds door de telescoop naar de maan en planeten gekeken. Overdag wordt met een speciaal filter de zon in beeld gebracht. Anno begin 2019 wordt er een nieuwe beheerder gezocht.

- Gevelstenen in Dordrecht.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Keltfest (keltisch festival, mei).

- Dordt in Stoom (weekend eind mei / begin juni) is het grootste stoomevenement in Europa. Het evenement, met stoomschepen, stoomtreinen, stoommachines en stoomwerktuigen, trekt ca. 250.000 bezoekers.

- "Live at Wantij (op een vrijdag in juni, van 16.00-23.00 uur, in 2021 voor de 4e keer) biedt je de grootste Nederlandse acts in het prachtige en intieme Wantijpark. Live at Wantij brengt jaarlijks vrienden samen. Samen genieten van de beste acts, het lekkerste eten en het fijne sfeertje is typisch Live at Wantij! Live at Wantij is een festival met een landelijke allure, maar met een lokaal karakter. Zo werkt Live at Wantij veel samen met lokale sponsors en foodstands. Een festival voor en door de regio, maar dan wel met de beste acts van Nederlandse bodem."

- "De dag na Live at Wantij is er Wantijpop (op een zaterdag in juni, in 2021 voor de 23e keer) is een gratis muziekfestival in Dordrecht voor vrienden en families, geschikt voor alle leeftijden. De gemoedelijke sfeer en de prachtige locatie zijn typerend voor het festival. In de verschillende area’s zijn zowel regionale talenten als (inter)nationale topacts te vinden. Elk jaar ontvangt Wantijpop zo’n 15.000 bezoekers in het park. Voor ouders met kinderen jonger dan 12 jaar is er de Dupont Familie ingang. Ideaal, zo is afgelopen jaren gebleken. Hier kun je ook met een rolstoel het terrein betreden. Handig voor ouders: bij deze entree kun je een bandje krijgen waar je een telefoonnummer op kwijt kunt. Mocht je elkaar even uit het oog verloren zijn, dan kunnen de kids je sneller terugvinden. Zorg dat je op tijd komt! Het kan namelijk voorkomen dat er een rij staat bij de ingang en je wilt natuurlijk zo weinig mogelijk missen! Dus probeer voor 14:00 uur binnen te zijn!" Voor een indruk van de beide hiervoor genoemde festivals zie het (video) sfeerverslag van Live at Wantij en Wantijpop 2019, door RTV Dordrecht.

- Het Big Rivers Festival (juli) - naar eigen zeggen "het leukste gratis festival in Nederland" - had zijn eerste editie in 1998 onder de naam Bluesfestival Dordrecht. Inmiddels is het evenement uitgegroeid tot een 10 dagen durend multidiciplinair cultuurfestival met de nadruk op muziek. Het festival wordt altijd afgesloten met een 3-daags muziekweekend met meer dan 100 acts op 10 verschillende podia in de historische binnenstad.

- Culinair evenement Dordt op je bord (weekend eind augustus).

- Tijdens de Sinterklaasperiode is in Dordrecht het Sinterklaashuis te bezoeken.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Poppodium Bibelot.

- "Drie daadkrachtige, bevlogen meiden vonden dat er iets ontbrak in Dordrecht. Behoefte aan vernieuwing en aanvulling op ‘de ivoren kunsttoren’ van de stad maakte dat in 2014 DOOR het daglicht zag. Sindsdien is het een groeiend en bloeiend vrijwilligersbedrijf dat voorziet in een lokale behoefte. Op natuurlijke wijze is de organisatie uitgegroeid tot een unieke ontmoetingsplek. Een sociale en culturele ontmoetingsplaats, een creatieve werkplaats, een podium en expositieplek voor jong en oud. Stadswaardehuis DOOR heeft eind 2018 haar nieuwe thuis gevonden op Spuiboulevard 220, waar we verder bouwen aan de ambities en dromen van onze makers en vrijwilligers. Samen creëren we een voedingsbodem voor creativiteit en kruisbestuiving tussen culturele en sociale activiteiten voor iedereen, om talenten in te zetten of te laten zien. We bieden een onderscheidende programmering in een levendige en bijzondere omgeving. Een meerwaarde voor de stad!

Wekelijks zijn er meerdere concerten en andere evenementen. Van gezellige tosti talks, brei en mens erger je niet sessies, theater tot gruizige metal uit Verweggistan. Je kan het zo gek niet bedenken, bij ons is er ruimte voor veel. Kijk in de Agenda en kom eens langs. Bij DOOR vind je regelmatig een tentoonstelling van een hedendaagse kunstenaar. Actueel, soms ontroerend en vaak indrukwekkend. DOOR verhuurt ook voor een kunstvriendelijk tarief ateliers aan beginnende kunstenaars, omdat wij kunst belangrijk vinden en graag de ruimte geven. DOOR heeft ook diverse ruimtes die uitermate geschikt zijn om te vergaderen en te feesten. In overleg verzorgen wij ook je hapjes en drankjes en er zijn ook diverse middelen aanwezig voor een effectieve vergadering. Wil je jouw talent, bevlogenheid en tijd op basis van vrijwilligheid investeren in het Stadswaardehuis van Dordrecht? Wil je iets betekenen voor een ander? Wil je het verschil maken? Ben jij een frisdenker of anderskijker? Heb je goede ideeën? Leuk vrijwilligerswerk vind je bij DOOR! Kijk hier om te lezen over wat je bij ons kunt doen."

- Biesboschcentrum Dordrecht is een ideaal startpunt om de Biesbosch te ontekken. Dat kan wandelend, fietsend of varend.

- De Nieuwe Dordtse Biesbosch is een natuur- en recreatiegebied van 530 hectare op het Eiland. Het zorgt voor de ecologische verbinding tussen de Dordtse en de Sliedrechtse Biesbosch. Tevens wordt hiermee de waterkwaliteit verbeterd voor de landbouw en voor de stad. Het project is een samenwerking tussen gemeente Dordrecht, Waterschap Hollandse Delta, Parkschap Nationaal Park de Biesbosch en de Provincie Zuid-Holland.

Vanaf zomer 2018 zijn er nieuwe recreatiemogelijkheden in de Nieuwe Dordtse Biesbosch. De ontwikkeling van het gebied is dan zover gevorderd dat bezoekers er kunnen fietsen en wandelen. De nieuwe vegetatie is nog pril en bescheiden. Het duurt een paar jaar voordat het gebied 'volwassen' is. Na de aanleg van de laatste watergang die het landbouwgebied van het natuurgebied scheidt, wordt het waterpeil vanaf eind 2018 langzaam opgevoerd. Hierdoor kan natte natuur zich goed ontwikkelen. In de Noorderdiepzone ten zuiden van de Zeedijk en de Elzen Noord komen vooral waterplassen, rietvelden en natte graslanden. Dit trekt nieuwe diersoorten aan. Om het waterpeil te beheersen zijn in het plangebied duikers en dammen aangelegd. Rivierwater kan worden ingelaten via een hevel bij de Oosthaven. Ook de Landbouwweg (een landbouwontsluitingsweg) is in 2018 aangelegd. (bron: gemeente Dordrecht, 5-4-2018)

- "Steeds meer mensen verbouwen hun eigen voedsel in en aan de rand van de stad. De trend is om (vers, duurzaam geteeld en gezond) voedsel dichter bij huis te zoeken. En niet zonder reden. Zo’n 40% van de voetafdruk van een stad wordt bepaald door de manier waarop ze van voedsel wordt voorzien. Dit komt door de ruimte die wereldwijd voor voedselproductie wordt ingenomen en door de grote behoefte aan fossiele energie voor voedselvoorziening. Door dicht bij huis voedsel te telen of voedsel uit de buurt te kopen help je de voetafdruk te verkleinen. Op de website Stadslandbouw Dordrecht zijn Dordtse initiatieven te vinden. Je kunt jouw initiatief of activiteit ook aanmelden."

- De gemeente Dordrecht krijgt van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een rijksbijdrage van € 1.165.000 voor de inrichting van de Dordwijkzone als natuurlijke klimaatbuffer, zo heeft het ministerie in januari 2020 bekendgemaakt. De Dordwijkzone is het gebied met parken en sportparken tussen het Wantij in het noorden en de Nieuwe Dordtse Biesbosch in het zuiden, met als kern het landgoed Dordwijk. Het gebied speelt een grote rol als ecologische verbindingszone tussen stad en buitengebied. Bovendien biedt het kansen om de kwaliteit van de omgeving te verhogen op het vlak van gezondheid, bereikbaarheid, klimaatadaptatie en recreatie/sport.

De gemeente Dordrecht investeert al in de ontwikkeling, samen met Waterschap Hollandse Delta en de Provincie Zuid-Holland. De rijksbijdrage is een welkome aanvulling om de volgende fase versneld in te gaan en de plannen uit te voeren. Het gaat om drie deelprojecten verspreid over de Dordwijkzone. In het noordelijk deel van de klimaatbuffer bevindt zich Sportpark Reeweg. Hier komt een wijkpark voor de Vogelbuurt. In deze buurt is weinig openbaar groen. Hierdoor komt er veel hittestress voor. Een wijkpark kan soelaas bieden. De ruimte hiervoor ontstaat door een bestaand sportveld te draaien. Er komt klimaatbestendig kunstgras op. Zo kunnen sporters het veld intensiever gebruiken. Vanuit de Vogelbuurt komt er een groene, schaduwrijke route. De gemeente plant bomen en corporatiewoningen krijgen groene gevels. Het middengedeelte van de klimaatbuffer, met onder andere het Overkamppark, heeft het meest natuurlijke karakter. Er staan veel bomen en zo werkt dit gebied bij een hittegolf als de airco van de stad. Hier wil de gemeente met diverse maatregelen de biodiversiteit vergroten.

De wijken Sterrenburg en Dubbeldam liggen in het zuiden van de Dordwijkzone. Hier is sprake van onvoldoende doorstroom en uitstroom van oppervlaktewater. In combinatie met warmere zomers en intensieve neerslag staat de waterkwaliteit hier onder druk. En het is een kwetsbaar gebied voor wateroverlast. De gemeente wil de waterkwaliteit verbeteren door water in te laten vanuit de Nieuwe Dordtse Biesbosch en dit door te laten stromen. Hiervoor wil zij in de Zeedijk een duiker aanleggen. In de bestaande duiker in de Schenkeldijk komt juist een afsluiter. Bij hevige neerslag kan deze afsluiter dienen als versnelde afvoer voor Sterrenburg naar de Dordwijkzone en gemaal Staring. Dit project heet ‘Waterkraan’. De betrokken partners bij ‘Stadspark Dordwijk als natuurlijke klimaatbuffer’ zijn: Waterschap Hollandse Delta, Provincie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer, GGD ZHZ, Woonbron, Vogelnest, Sportraad, Wellant College, Stichting ARK Natuurontwikkeling en EcoShape. Wethouder Marco Stam is enthousiast over de plannen. “In de Dordwijkzone komt een aantal doelen bij elkaar: We kunnen de (sport)parken nog meer benutten voor recreatie. Tegelijkertijd nemen we maatregelen om ons aan te passen aan de klimaatverandering. Deze groene zone wordt alleen maar belangrijker nu we meer in de bestaande stad willen bouwen. Het is mooi dat ook het Rijk bijdraagt aan deze plannen.” (bron: gemeente Dordrecht)

Aanleg getijdenatuur
"Rijkswaterstaat verkent de mogelijkheden voor de aanleg van zoetwatergetijdenatuur in het gebied langs de Boven en Beneden Merwede, zo ongeveer van Gorinchem tot Dordrecht. Verschillende locaties zijn hiervoor onderzocht waaronder het Gors en de Aanwas, Avelingen, het Wantij en de Hel- en Zuilespolder. De terugkeer van het getij is een maatregel om de waterkwaliteit te verbeteren en het leefgebied van planten en dieren te herstellen. Op de projectpagina 'Herstel leefgebied Sliedrechtse Biesbosch (Merwedes)' is aanvullende informatie te vinden." (bron: Rijkswaterstaat, maart 2022)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Dordrecht, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Dordrecht (online te bestellen).

- In 2014 is het boek 'Over de kop' verschenen, over de geschiedenis van de buurtschap Kop van 't Land.

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Dordrecht.

- Media / Nieuws: - "RTV Dordrecht is al meer dan 30 jaar de lokale omroeporganisatie. Wij zijn een kleine organisatie met grote ambities. We willen met actuele, interessante en relevante content iets betekenen voor alle Dordtenaren: van jong tot oud, van alle achtergronden. Die content verspreiden we via online en sociale media, via televisie en radio."

- Belangenorganisaties: - Stichting Leefbaar Zuidendijk. De bewoners van de Zuidendijk tussen de Savornin Lohmanweg en de Laan der Verenigde Naties in Dordrecht voelen zich betrokken bij elkaar en bij hun leefomgeving. Precies op de grens tussen Wielwijk en Crabbehof hebben ze hier bijna een eigen dorpje met prachtige natuur. Ze lopen niet de deur bij elkaar plat, maar staan wel voor elkaar klaar als dat nodig is. Af en toe organiseren ze buurtactiviteiten zoals straatspeeldagen en schoonmaakacties. Ze ondernemen ook initiatieven om de leefbaarheid van de dijk te behouden en waar mogelijk te verbeteren.

- Muziek: - "De Popcentrale is hét muzikantencentrum van en voor Dordrecht en omstreken. Met 10 oefenruimtes, een opnamen-/productiestudio en een laagdrempelig podium ondersteunen wij de actieve beoefening van popmuziek. De Popcentrale fungeert als voedingsbodem voor de talentontwikkeling van lokale amateurmuzikanten en vormt de verbindende factor tussen muzikanten onderling en de stad. De Popcentrale prikkelt lokale muzikanten om een visie te creëren op hun eigen ontwikkeling en bewust een bijdrage te leveren aan een inspirerend popklimaat in de stad. Iedere muzikant, ieder podium en iederer bezoeker is ambassadeur van de stad. Deze ambassadeurs zijn trots op hun roots en zetten Dordrecht op de kaart als popstad."

- Moestuin: - Moestuin De Terp in de wijk De Staart is in maart 2019 officieel geopend. De tuin zorgt voor verbondenheid. Samen tuinieren met de buurt leidde tot het idee van een volkstuin. Initiatiefnemer Jans Sieben vindt het heerlijk om gezamenlijk met de buurt te tuinieren.

- Duurzaamheid: - "Platform Duurzaam Dordrecht zet zich in voor ondersteuning van initiatieven van particulieren, ondernemers, instellingen, overheid en andere organisaties om duurzaamheid en duurzame ontwikkelingen in de stad te bevorderen. Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Het platform heeft aan de wieg gestaan van verschillende duurzame initiatieven in de stad, zoals: Drechtse Energie; Drechtse Stromen; Cirkellab; Stadslab Water in de Dordtse ruimte (en idem 2.0); Stadslab Reeland; Stadslandbouw, en er komt nog meer."

- "In de inspiratiereeks 'Opgaven Verbinden in de Wijk' presenteert het experimentenprogramma 'Verduurzaming van Kwetsbare Wijken' iedere twee weken een inspirerend voorbeeld rondom het verbinden van opgaven in de wijk. Dankzij een socialdesignaanpak praat de gemeente Dordrecht in de wijk Crabbehof met bewoners niet alleen over de energietransitie, maar ook over de vraag waarvan ze gelukkig worden. Angelique Meijer, wijkmanager in Crabbehof, vertelt: “Onze focus lag op het uitrollen van een warmtenet, maar we willen ook dat de wijk erop vooruitgaat. Daarom gaan we nu niet in één keer naar dat aardgasvrije doel, maar met tussenstappen gericht op wat bewoners belangrijk vinden.” (bron en voor nadere informatie zie Platform31, februari 2021)

- Dierenasiel: - "Omdat veel dieren als werkkracht werden gebruikt en vaak hard en gemeen werden behandeld, ontstonden in Nederland vanaf eind 19e eeuw verenigingen om dieren te beschermen. De Vereniging Dordrechts Dierentehuis is opgericht in 1930. Dierenzorgcentrum (DZC) Louterbloemen is gevestigd op het gelijknamige bedrijventerrein, dat in 1854 is ontstaan. Doelstelling van het Dierenzorgcentrum is hulpverlening aan noodlijdende en hulpbehoevende dieren, het tijdelijk beheren en verzorgen van dieren, en het geven van voorlichting hierover. Het DZC voert voor de volgende gemeenten de wettelijke opvang en registratie van zwerfdieren uit, zorgt met haar Dierenambulancedienst voor vervoer en ontzorgt gemeenten op het gebied van dierencasussen: Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

Maatschappelijke taak. Het DZC heeft een belangrijke sociaal-maatschappelijke taak. Voor de uitvoering van deze intensieve taak is het DZC gecontracteerd en gecertificeerd en zijn de medewerkers gekwalificeerd. Onder andere binnen het kader van Participatie biedt het DZC werkplekken voor dagbesteding aan bestemd voor jonge mensen die begeleid wonen en/of werken. Vrijwilligers. Het DCZ neemt de ruim 100 vrijwilligers serieus en houdt tijdens de begeleiding rekening met de doelen, kwaliteiten en mogelijkheden van iedere vrijwilliger afzonderlijk. Het DZC streeft naar professionalisering van het vrijwilligerswerk. Volgens Stichting Vorst is het Dierentehuis een vrijwilligersvriendelijke instelling. In 2014 ontving het DZC de gemeentelijke vrijwilligersprijs van de gemeente Dordrecht."

Terug naar boven

Gezegde

- Iedereen in de regio Drechtsteden en omgeving kent het gezegde: ‘Hoe dichter bij Dordt, hoe rotter het wordt’. Maar waar komt dit gezegde eigenlijk vandaan? Dit blijkt niet met zekerheid te kunnen worden vastgesteld. Er doet een drietal theorieën de ronde. Historicus Enne Koops licht in dit artikel toe welke theorieën dat zijn, en welke het meest aannemelijk is (namelijk dat er vroeger sprake was van verzanding naarmate schepen deze stad naderden). Rond het jaar 2000, toen bleek dat veel houten heipalen van Dordtse woningen aan het verrotten waren, namen veel mensen de spreuk over een rottend Dordrecht weer in de mond. Deze paalrot werd niet zoals in de 18e eeuw veroorzaakt door de paalworm of - zoals in Haarlem - de pseudomonasbacterie, maar door het lage grondwaterpeil.

Reacties

(2)

Complimenten met deze informatieve site. Vanwege de doelgroep (toerisme) zouden wij u de suggestie willen doen om de Canon van Dordrecht een prominent plekje te geven. Die hebben wij niet alleen voor educatieve doeleinden gebouwd, maar vooral voor mensen die de stad willen bezoeken en zich snel willen verdiepen in de geschiedenis, de monumenten, musea en de kunst en cultuur binnen de stad. In de Canon zijn al deze thema's te vinden. Er zijn er bijvoorbeeld ook knoppen voor - al dan niet thematische - stadswandelingen aangebracht.
Met vriendelijke groet,
Jan Willem Boezeman
(manager Augustijnenhof / co-auteur Canon van Dordrecht)

(excuses voor mijn late reactie, wegens ziekte)
Dank voor uw complimenten! Dat stimuleert mij om op deze weg voort te gaan en komend jaar bij alle pagina's inhoudelijk de laatste puntjes op de i te zetten.
Dank voor uw tip! Ik heb de Canon een prominente plek gegeven in het hoofdstuk Geschiedenis.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen