Driebruggen

Plaats
Dorp
Bodegraven-Reeuwijk
Zuid-Holland

Driebruggen (4).JPG

Driebruggen is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Groene Hart, gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Het was een zelfstandige gemeente van 1-2-1964 t/m 1988. Voorheen deels gemeente Lange Ruige Weide, deels gemeente Waarder.

Driebruggen is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Groene Hart, gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Het was een zelfstandige gemeente van 1-2-1964 t/m 1988. Voorheen deels gemeente Lange Ruige Weide, deels gemeente Waarder.

driebruggen_collage.jpg

Driebruggen, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Driebruggen, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Driebruggen (3).JPG

Bij de brug in Driebruggen, met over de brug het voormalige gemeentehuis

Bij de brug in Driebruggen, met over de brug het voormalige gemeentehuis

Driebruggen (5).JPG

In Driebruggen, op de kade langs de Dubbele Wiericke

In Driebruggen, op de kade langs de Dubbele Wiericke

Driebruggen.JPG

Dorpsgezicht van Driebruggen

Dorpsgezicht van Driebruggen

driebruggen_gm_vml_gemeentehuis.jpg

De gemeente Lange Ruige Weide had lange tijd geen echt gemeentehuis. In 1928 kwam er dit gemeentehuis op Kerkweg 4 in Driebruggen. In 1982 kwam er een groter gemeentehuis aan de Groendyck. Het eerste gemeentehuis is een gemeentelijk monument.

De gemeente Lange Ruige Weide had lange tijd geen echt gemeentehuis. In 1928 kwam er dit gemeentehuis op Kerkweg 4 in Driebruggen. In 1982 kwam er een groter gemeentehuis aan de Groendyck. Het eerste gemeentehuis is een gemeentelijk monument.

driebruggen_gm_gemaal.jpg

In 1910 besloten de gezamenlijke ingelanden van Langeweide om een nieuw gemaal te bouwen. De keuze viel op de Wierickekade in het dorp Driebruggen, langs de Dubbele Wiericke, tegenwoordig Prinses Beatrixkade 10. Het gemaal is een gemeentelijk monument.

In 1910 besloten de gezamenlijke ingelanden van Langeweide om een nieuw gemaal te bouwen. De keuze viel op de Wierickekade in het dorp Driebruggen, langs de Dubbele Wiericke, tegenwoordig Prinses Beatrixkade 10. Het gemaal is een gemeentelijk monument.

Driebruggen

Terug naar boven

Status

- Driebruggen is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de regio Groene Hart, gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Het was een zelfstandige gemeente van 1-2-1964 t/m 1988. Voorheen deels gemeente Lange Ruige Weide, deels gemeente Waarder. In 1989 over naar gemeente Reeuwijk, in 2011 over naar gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

- Onder het dorp Driebruggen vallen ook de buurtschappen Hogebrug, Lange Weide en Westeinde (deels).

- Wapen van de voormalige gemeente Driebruggen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1596 kopie Drie Bruggen. Deze plaats was de kern van het gerecht en de latere gemeente Lange Ruige Weide, welke naam als combinatie pas vanaf circa 1700 in zwang is. De poldernamen Lange Weide en Ruige Weide, waaruit de gerechtnaam is samengetrokken, zijn op zichzelf veel ouder.

Naamsverklaring
Het dorp is genoemd naar het voormalige aantal bruggen ter plaatse. De kaart van Rijnland (1615) toont in de omgeving van de kerck wech drie bruggen over de Grote of Dubbele Wiericke en de Voorwetering.(1)

Terug naar boven

Ligging

Driebruggen ligt NW van Oudewater, ZO van Bodegraven.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had deze plaats 17 huizen met 100 inwoners onder de gemeente Waarder. Een groot deel van het huidige dorp viel in dat jaar als buurtschap onder de gemeente Lange Ruige Weide, en daarbinnen onder de buurtschap Langeweide. De plaatsnaam Driebruggen wordt in de Volkstelling van 1840 onder de gemeente Lange Ruige Weide niet apart vermeld. De grens tussen de gemeenten Lange Ruige Weide en Waarder liep langs de Dubbele Wiericke.

- De gemeente Driebruggen is ontstaan per 1-2-1964 en als volgt samengesteld:
van de gemeente Woerden: 25 hectare zonder inwoners;
van de gemeente Hekendorp: 577 hectare met 705 inwoners;
van de gemeente Lange Ruigeweide: 861 hectare met 893 inwoners;
van de gemeente Papekop: 707 hectare met 558 inwoners;
van de gemeente Waarder: 871 hectare met 922 inwoners.

- Per 1-9-1970 grenscorrectie naar de gemeente Oudewater: 1 hectare zonder inwoners.

- De gemeente is in 1989 opgeheven en als volgt verdeeld:
naar de gemeente Reeuwijk: 1.410 hectare met 3.254 inwoners (= dorpen Driebruggen en Waarder en buurtschappen Langeweide en Hogebrug);
naar de gemeente Oudewater: 1.519 hectare met 1.283 inwoners (= dorpen Hekendorp en Papekop en buurtschap Diemerbrug).
naar de gemeente Montfoort: grenscorrectie van minder dan 1 hectare, zonder inwoners.

- Tegenwoordig heeft het dorp ca. 700 huizen met ca. 1.800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Driebruggen, kun je terecht bij Stichts-Hollandse Historische Vereniging SHHV.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Landinrichting Driebruggen (een gebied van 5.900 ha tussen Gouda, Bodegraven, Woerden en Oudewater) is in 1992 van start gegaan en in 2007 voltooid. Honderden boerderijen zijn opnieuw verkaveld en landschap en waterlopen zijn opnieuw ingericht. Alles met het doel om boeren en natuur in het gebied meer toekomst te geven. Ook de verkeersveiligheid is er flink op vooruit gegaan. Zo zijn er van de 121 particuliere spoorwegovergangen na de herinrichting nog slechts 15 over. Aan de lijn Woerden-Gouda, waar iedere paar minuten een trein langs komt, zijn ze zelfs helemaal verdwenen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Driebruggen heeft 5 rijksmonumenten.

- Driebruggen heeft 4 gemeentelijke monumenten.

- Na het uiteenvallen van de Hervormde Gemeente in Waarder heeft de Hersteld Hervormde Gemeente in 2008 een nieuw onderdak gevonden in een tijdelijk nieuw noodgebouw op Esdoornstraat 35 in Driebruggen. De Hersteld Hervormde Gemeente Waarder c.a. telt ruim 500 leden. In november 2019 is gestart met de bouw van een nieuwe kerk, in de nieuwe, in aanbouw zijnde wijk 'Voor de Brug'. De kerk krijgt 700 zitplaatsen, een aantal zalen en andere faciliteiten. Naast het kerkgebouw komt de pastorie. De verwachting is dat de kerk eind 2020 of begin 2021 gereed is.

- "Zoals in veel van de kleine gemeenten in de regio had ook de gemeente Lange Ruige Weide lange tijd geen echt gemeentehuis. De gemeenteraad vergaderde sinds het begin van de 19e eeuw in de herberg De Lindeboom, aan het begin van de Kerkweg in het dorp Driebruggen, het centrum van de gemeente. Deze herberg was gevestigd in het vroegere “rechthuis” van Lange Ruige Weide en had dus al enkele eeuwen een belangrijke functie in het openbaar bestuur en de rechtspraak. Het gemeentebestuur van Lange Ruige Weide huurde een aparte kamer in De Lindeboom, die officieel als raadzaal gebruikt werd en waar de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand en de gemeenteontvanger op geregelde tijden zitting hielden. In 1928 kreeg de gemeente een eigen gemeentehuis, een nieuwbouwpand op Kerkweg 4.

In 1964 kwam er een grote gemeentelijke herindeling, waarbij de gemeenten Lange Ruige Weide, Papekop, Hekendorp en Waarder werden samengevoegd tot een nieuwe gemeente met de naam Driebruggen. Het bestuurscentrum van die nieuwe gemeente kwam in het gemeentehuis in laatstgenoemd dorp, waar de secretarie van de drie eerstgenoemde gemeenten al was gevestigd. Nu moesten ook de administratie en het archief van de voormalige gemeente Waarder naar de Kerkweg worden overgebracht. Daardoor was het gemeentehuis veel te klein geworden.

In 1982 kwam het nieuwe gemeentehuis aan de Groendyck, aan de oostgrens van het dorp, gereed. Het is ontworpen door de Rotterdamse architect Hoogstad en gebouwd door de plaatselijke aannemer Kastelein. Na de opheffing van de gemeente per 1 januari 1989 is het gebouw gekocht door de bouwer, de firma Kastelein, die er daarna nog jarenlang haar kantoor hield. Het oude gemeentehuis kwam leeg te staan. De RABO-bank te Bodegraven bracht er haar Driebrugse filiaal in onder. Na de opheffing van het Driebrugse bankfiliaal kwam het pand in gebruik bij Stichting Buurtzorg, die vanuit het oude gemeentehuis de thuiszorgactiviteiten in het dorp en buurdorp Waarder coördineert. Het 'oude voormalige gemeentehuis' op Kerkweg 4 is een gemeentelijk monument." (bron en voor nadere informatie zie het artikel over dit gemeentehuis op de site van Regionaal Historisch Centrum RHC Rijnstreek en Lopikerwaard)

- "In 1910 besloten de gezamenlijke ingelanden van Langeweide om een nieuw gemaal te bouwen op een geheel andere locatie. De keuze viel op de Wierickekade in het dorp Driebruggen, langs de Dubbele Wiericke, tegenwoordig Prinses Beatrixkade 10. Het werd opnieuw een stoomgemaal met een centrifugaalpomp, geleverd door de firma Pannevis. Het stoomgemaal werd in 1955 omgebouwd tot een electrisch gemaal en is tot halverwege de jaren ’90 van de vorige eeuw in gebruik gebleven. Het is tegenwoordig een gemeentelijk monument." (bron en voor nadere informatie zie het hierboven gelinkte artikel op de site van Regionaal Historisch Centrum RHC Rijnstreek en Lopikerwaard)

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- SDWA (Stichting Driebruggen Waarder Actief) is een stichting voor en door dorpgenoten. Door het jaar heen organiseren zij in beide genoemde dorpen diverse evenementen en activiteiten. En ze sluiten altijd af met een spetterend feest.

- Oranjevereniging Koningin Juliana is opgericht in 1936 en organiseert sindsdien elk jaar de Oranjefeesten in Driebruggen.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op de ijsbaan van IJsclub De Vooruitgang.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Driebruggen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's, ansichtkaarten en ook heel veel actuele foto's uit Driebruggen, Waarder e.o. door Wim de Boevère.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Driebruggen van het Dorpsteam op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Dorpsteam Driebruggen bestaat uit vrijwilligers, de ‘ogen en oren’ van het dorp. Vrijwilligers die betrokken zijn bij de gemeenschap, die weten wat er speelt en die signalen herkennen. Leden van het dorpsteam zijn aanspreekpunt voor de inwoners van het dorp. Het dorpsteam is de spreekbuis naar de gemeente. Zo ontstaat interactie en inzicht en kan de gemeente haar activiteiten optimaal afstemmen op de verlangens in het dorp.

- Dorpshuis: - "De gemeente Lange Ruige Weide bestond vroeger uit de kernen Driebruggen, Waarder, Hekendorp, Oukoop en Papekop. In deze kernen bleek behoefte aan een gezamenlijke sportzaal en ruimte voor culturele activiteiten zoals de zang- en muziekvereniging. Door inzet van inwoners kon de zaal worden gerealiseerd. Aanvankelijk beheerd door Stichting Verenigingsgebouw Irene, sinds 1959 Stichting Dorpshuis en tegenwoordig Stichting Custwijc, genoemd naar de achterliggende polder van de huidige locatie. De stichting beheert Dorpshuis Custwijc en de sporthal.

Het eigendom van het dorpshuis is in 2010 overgedragen aan de gemeente Reeuwijk. De gemeente Reeuwijk heeft het oude verenigingsgebouw vervangen door een multifunctionele locatie, geschikt voor een scala aan activiteiten. Op initiatief van de lokale verenigingen, ondernemers en Stichting Custwijc is het gebouw in 2010 verbouwd en is de sporthal vervangen en uitgebreid. De sporthal kan door middel van een beweegbare scheidingswand in tweeën worden gesplitst. Een evenementenvloer is voorhanden en biedt de mogelijkheid de sporthal te gebruiken voor grotere feesten, concerten en andere activiteiten. De Arie van Zwieten zaal is multifunctioneel en wordt gebruikt door de lokale verenigingen als repetitieruimte voor onder andere muziek, toneel, EHBO en seniorengym. De zaal is uitgerust met een beamer, een geluidsinstallatie, klimaatcontrole en horecafaciliteiten. De zaal is daarom ook uitstekend te gebruiken voor cursussen, vergaderingen, voorlichtingsavonden, bruiloften, jubilea en feesten."

- Het dorpshuis biedt ook deels onderdak aan het Huis van Alles (een ander deel van de activiteiten van het Huis van Alles vindt plaats op Esdoornstraat 2c). Het Huis van Alles vind je in alle dorpskernen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Het is een locatie waar iedereen welkom is en waar inwoners – jong en ouder - vrijwilligers en professionals elkaar ontmoeten. Je kunt er deelnemen aan verschillende activiteiten of zomaar langsgaan voor een praatje, want het is er altijd gezellig. Je kunt hier ook terecht voor allerlei informatie, voor advies of ondersteuning. Je kunt er ook vrijwilligerswerk vragen of aanbieden.

Het Huis van Alles in Driebruggen is een plek van iedereen en voor iedereen. Er is regelmatig van alles te doen, waarvoor zie de link. Enkele vaste activiteiten zijn bijv. de Open Tafel (elke 3e dinsdag van de maand) en elke 2e vrijdagmiddag van de maand het Repaircafé met Naaiatelier. Vrijwilligers repareren kledingstukken en huishoudelijke apparatuur. Kom eens langs en neem je defecte huishoudelijke apparatuur of beschadigder kleding mee, dan kijken ze of ze het nog kunnen maken.

- Onderwijs: - "Basisschool De Wegwijzer in Driebruggen is een protestants-christelijke basisschool voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. We hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind. De schoolpopulatie bestaat uit leerlingen van verschillende geloofsachtergrond: hervormd, gereformeerd, katholiek, islamitisch en niet kerkelijk gebonden achtergrond. We hebben een open aannamebeleid wat betreft de leerlingen, maar we houden vast aan onze eigen protestants-christelijke achtergrond. Wij dragen die ook uit en vragen van ouders en leerlingen daarvoor respect te hebben, net zoals wij respect tonen voor de achtergrond van niet-protestants-christelijke ouders en kinderen. Het is ons doel om leerlingen verstandelijk en sociaal te helpen ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Wij hechten veel waarde aan de basisvakken lezen, taal en rekenen. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen in sociaal en maatschappelijk opzicht vaardig worden en hun kennis vergroten."

- "Basisschool De Lelie in Driebruggen is een Nederlands Hervormde basisschool op reformatorische grondslag. Iedere dag mag het Woord open gaan op onze school. We werken vanuit een christelijke overtuiging en willen daarbij alle talenten van de leerlingen zo goed mogelijk benutten. Iedere Lelie tot bloei laten komen is ons doel. Zoals een lelie groeit en bloeit willen wij onze leerlingen laten ontwikkelen. Op De Lelie leren leerlingen op een eigentijdse manier, brengen we de leerlingen kennis bij en leren zij om verschillende vaardigheden toe te passen. Ouders waarderen onze school met een hele dikke voldoende. Doelgericht leren. Een van onze ambities is het verder invoeren van 'Doelgericht leren'. Zo worden de leerlingen betrokken bij hun eigen onderwijsproces. Leerlingen weten waaraan zij werken en waarvoor zij werken. Op deze manier zal de motivatie van leerlingen om te willen leren verder groeien. En... leerlingen zijn zelf bijzonder enthousiast! Door doelgericht leren willen we de motivatie en betrokkenheid van leerlingen vergroten. Zij zijn eigenaar van en mede verantwoordelijk voor hun eigen leerproces."

- Muziek: - Muziekvereniging OBK (Oefening Baart Kunst) Driebruggen is opgericht in 1928. "We zijn een bloeiende vereniging bestaande uit een fanfareorkest, een opleidingsorkest en een eigen opleiding. Het grote (fanfare) orkest komt sinds 2004 uit in de tweede divisie en repeteert wekelijks op donderdagavond in dorpshuis Custwijc. Het orkest staat sinds 2001 onder leiding van Mark van Mil. Gedurende het jaar geeft het uit zo’n veertig muzikanten bestaande fanfareorkest concerten op verschillende locaties, zoals het jaarlijks terugkerende voorjaarsconcert en pleinconcert, uitwisselingsconcerten met andere fanfares, harmonieën, brassbands en zelfs koren en musical-casts. Daarnaast wordt regelmatig deelgenomen aan festivals en concoursen. Naast deze concerten is OBK actief bij evenementen als de intocht van Sinterklaas, Koningsdag en de Avondvierdaagse in Bodegraven. Ook heeft OBK een opleidingsorkest om op een gezellige manier met elkaar in groepsverband te leren spelen."

- Sport: - Voetbalvereniging WDS (Waarder Driebruggen Samen) is opgericht in 1948. In de loop der jaren is WDS uitgegroeid tot een vereniging met ca. 300 leden en drie velden, acht kleedlokalen en een sfeervolle kantine. Met zeven seniorenelftallen en zestien juniorenelftallen waarvan elf pupillenteams, kan WDS zich een middelgrote vereniging noemen. De meeste leden komen uit de genoemde twee dorpen en buurdorp Hekendorp. De oprichters van voetbalvereniging WDS voetbalden bij de voetbalvereniging van Woerden, maar vonden dat hun dorpen ook een eigen voetbalvereniging moest hebben. Voor de verenigingskleuren werden zwart en wit gekozen, omdat iedereen in de financieel krappe tijd van vlak na de oorlog wel een zwarte broek en een wit T-shirt had. Doordat WDS op drie verschillende locaties langs de rivier de Wiericke heeft gespeeld, is voor het huidige sportcomplex de naam Wierickweide gekozen.

- De Driebrugse Volleybal Club (DVC) heeft damesteams, recreantenteams, meisjesteams, een jongens jeugdteam en mini's.

- Overige verenigingen: - World Servants Actiegroep Waarder - Driebruggen bouwt aan verandering. World Servants wil mensen enthousiast maken om iets voor een ander te betekenen. Jaarlijks werken zo'n 800 vrijwilligers mee in een ontwikkelingsproject van partnerorganisaties in ontwikkelingslanden. Ze bouwen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika mee aan bijvoorbeeld een school of een kliniek. Daardoor verandert niet alleen het leven van de mensen daar, maar ook de jongeren zelf veranderen. Dat noemt World Servants bouwen aan verandering. Door het jaar heen organiseren de jongeren diverse activiteiten om hun uitzending naar een land te bekostigen. Zie daarvoor hun Facebookpagina.

- Veiligheid: - Brandweer Driebruggen is een vrijwillig brandweerkorps. Het korps behoort bij cluster Boskoop - Waddinxveen - Bodegraven-Reeuwijk, die samen met nog 7 andere clusters Brandweer Hollands-Midden vormt.

Reacties

(2)

Aanvulling voor het kopje 'onderwijs': Er zijn twee basisscholen in Driebruggen. Er is namelijk ook nog Basisschool De Lelie.

Dank voor uw aanvulling! Deze had ik bij mijn zoektochten op het internet naar wetenswaardigheden over dit dorp kennelijk over het hoofd gezien. Ik heb het toegevoegd.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen