Driel

Plaats
Dorp
Overbetuwe
Betuwe
Gelderland

driel_plaatsnaambord_kopie.jpg

Driel is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Overbetuwe. T/m 2000 gemeente Heteren.

Driel is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Overbetuwe. T/m 2000 gemeente Heteren.

driel_kersenfeest_kopie.jpg

Het Kersenfeest Driel (eind juni/begin juli) duurt een hele week en heeft een bomvol programma met voor elk wat wils

Het Kersenfeest Driel (eind juni/begin juli) duurt een hele week en heeft een bomvol programma met voor elk wat wils

Driel

Terug naar boven

Status

- Driel is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Overbetuwe. T/m 2000 gemeente Heteren.

- In 1995 is een deel van het O buitengebied van Driel middels grenscorrectie overgegaan naar de gemeente Arnhem, t.b.v. de ontwikkeling van de Vinexwijk Schuytgraaf.

- Onder het dorp Driel vallen ook de buurtschappen Keulse Kamp en Leedjes.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1196 Drihle, 1261 Dryele, 1262 Driele, 1275 Dryle, 1311 Drile.

Naamsverklaring
De identificatie van de oude vormen is onzeker; het onderscheid tussen Driel en Kerkdriel is moeilijk te maken. Misschien is de naam te vergelijken met Tweeloo, dat 'tweesprong' betekent. Het Oudnederlandse drila* zou dan een 'driesprong' aanduiden, in dit geval van waterwegen. Een samenstelling van drie en lo is ook voorgesteld, maar de vroege zwakke eindklinker maakt dit niet waarschijnlijk. Vergelijk verder Kerkdriel, Velddriel en Hoenzadriel.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Driel ligt W van Arnhem-Zuid, NW van Elst, en grenst in het N aan de Neder-Rijn.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Driel 138 huizen met 983 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.700 huizen met ruim 4.300 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Tweede Wereldoorlog
"De Historische Kring Driel en de Historische Kring Elden hebben samen in het kader van ‘Gelderland herdenkt 75 jaar vrijheid’ eind 2019 het boekje 'Van huis en haard' uitgegeven. In het boekje komen 20 locaties in deze dorpen aan bod die op een of andere manier herinneren aan de ingrijpende oorlogsperiode. Op elke locatie staat een gebeurtenis ter plekke uit de oorlog centraal. Elke locatie is te vinden op de historische kaart in het boekje, maar je kunt de locaties ook in het echt bezoeken. Met het uitgeven van dit boekje hopen de beide historisch kringen het verleden betreffende de Tweede Wereldoorlog op een historisch verantwoorde manier over te brengen op, en zichtbaar te maken voor, de huidige en toekomstige bewoners van de beide dorpen en hun directe omgeving. Historische Kring Driel heeft het boekje gratis verspreid onder haar leden en biedt het - zolang de voorraad strekt - voor 5 euro (exclusief verzendkosten) te koop aan. Je kunt een exemplaar van ‘Van huis en haard’ bestellen door een mail te sturen naar historischekringdriel@hotmail.com."

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de in 2014 opgerichte Historische Kring Driel. De vereniging beschikt inmiddels over een uitgebreid archief bestaande uit historische foto’s én documenten zoals: plattegronden, krantenartikelen en beschrijvingen van gebeurtenissen en personen. Op de site van de vereniging is de geschiedenis van het dorp uitvoerig beschreven.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Breekenhof is een uitbreidingswijk van ca. 400 woningen in alle categorieën aan de zuidkant van het dorp. De bouw van de wijk is gestart in 2006 en in 2015 gereed gekomen. - Buurtvereniging De Breekenhof.

- Van 2015-2017 is de openbare ruimte van de wijk Vogelbuurt heringericht. Ook is de riolering vervangen. Daarnaast is een hemelwaterriool aangelegd (voor regenwater, sneeuw, hagel enzovoorts). Dit is in combinatie met het afkoppelen van dakafvoeren gedaan. Afkoppelen betekent dat het schone hemelwater niet in het riool terecht komt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Driel heeft 4 rijksmonumenten.

- Driel heeft 15 gemeentelijke monumenten.

- De Protestantse kerk (Kerkstraat 8) ligt midden op een oude 'woerd' (een soort terp/natuurlijke verhoging in het landschap), aan een zijarm van de rivier de Rijn. De eerste kerk in Driel was vermoedelijk een houten kerk met een rieten dak. Delen van het schip van de kerk dateren nog uit de Romaanse tijd (11e eeuw). De oude gotische ramen zijn deels nog aan de zuidzijde in de muur te zien. Het eenbeukige schip is voortgekomen uit een kasteelkapel behorende bij de Frankische hofstede 'De Oldenburg'. De huidige kerk is een laatgotische 14e-eeuwse kerk oorspronkelijk gewijd aan Onze-Lieve-Vrouwe. Het driezijdige gesloten samengestelde koor met kruisribgewelven is uit de tweede helft 15e eeuw. Tijdens de Reformatie rond 1580 kwam de kerk in protestantse handen. In september 1944 is de kerk zwaar beschadigd en in 1946 voorlopig hersteld, waarna in 1948 definitief is hersteld. De eerste restauratie was tussen 1963-1966, de tweede in 2002-2003.

De huidige consistorie aan de noordzijde is gebouwd in 1963-1966 op de plek van de voormalige sacristie en latere hoofdingang voor de vrouwen. Aan de zuidzijde is de ingang van de mannen. De Lodewijk XIV-preekstoel (1714) is afkomstig uit het Augustijner Klooster in het Belgische Hasselt, aangekocht in 1916. De kansel is getooid met beelden van de vier Evangelisten. Men ziet een beeld van "de mens" met vleugels "het beeld van Jezus Christus": het symbool van Matheus; verder een adelaar die Johannes en het rund die Lucas verbeeld en tenslotte de leeuw (het begin van het evangelie) die Marcus verbeeld. De in empirestijl gemaakte trap van de kansel is later aangebracht. In het koor zitten zeven glas-in-loodramen. Het huidige (derde) orgel is gebouwd in 1902 door Peter Conacher & Co. uit Huddersfield. Het is afkomstig uit de kerk te Pont Rhyd-y-fen in Wales en is in 2003 in gebruik genomen.

Aanvankelijk had de kerk geen toren, die is pas in 1467 gebouwd en bestaat uit drie geledingen met spaarvelden, korfbogen en schietsleuven. De toren was aanvankelijk eigendom van de gemeente Heteren en heeft toen ook een verdedigingsfunctie gehad. Deze kon alleen bereikt worden van binnenuit de kerk. In 1867 heeft de Hervormde Gemeente de toren kunnen kopen. In 1963 is de toren gerestaureerd en is er een nieuwe hoofdingang gemaakt. (bron: Protestantse Gemeente Driel)

- De stuw bij Driel is in 1970 geopend. Dit sluis- en stuwcomplex wordt wel 'de kraan van Nederland' genoemd. De waterhuishouding in Noord-Nederland en het IJsselmeergebied is namelijk afhankelijk van het functioneren van dit stuwcomplex. Het grootste deel van het jaar is de stuw dicht (“in bedrijf”). Zo krijgt het IJsselmeer zo veel mogelijk zoet water en blijft de Nederrijn bevaarbaar voor schepen. Ten westen, bij Amerongen en Hagesteijn, zijn nog twee stuwen gebouwd. Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan de veiligheid (overstromingsgevaar) en natuurontwikkeling. Dat heeft geresulteerd in afgraving van de uiterwaarden rond sluis- en stuwcomplexen en de aanleg van vispassages. Het hele jaar door worden er rondleidingen en excursies georganiseerd.

Tot voor kort kon je overdag de sluisdeuren van sluis Driel oversteken en de paden op het stuweiland betreden. Sinds 1 februari 2017 is het stuweiland echter niet meer toegankelijk voor publiek. Reden van de afsluiting is dat het terrein 'bouwterrein' is geworden. Ook vindt na de renovatie de bediening van de sluis en stuw plaats vanuit een centrale bedienlocatie in Amerongen, waardoor er geen direct toezicht meer is. "In die situatie vinden we het onwenselijk dat mensen het stuweiland vrij kunnen betreden", vertelt Eric de Rooij, assetmanager bij Rijkswaterstaat. "Enerzijds omdat we niet willen dat iemand iets zou overkomen. Aan de andere kant spelen veiligheidsoverwegingen rondom het gebruik van de sluis en de stuw een rol. Primair is het stuwcomplex bedoeld voor vlotte en veilige scheepvaart. We willen voorkomen dat de scheepvaart vertraging oploopt doordat bijvoorbeeld nog mensen op de sluisdeuren staan waardoor de deuren niet meteen open kunnen."

Rijkswaterstaat heeft overwogen met camera's het toezicht te handhaven, maar het stuweiland is te groot om op die manier goed te overzien. De Rooij: "Bovendien moeten onze medewerkers zich richten op het primaire proces; de bediening van de sluis en stuw." Voorlopig vindt de bediening nog ter plekke plaats. Toch heeft Rijkswaterstaat besloten het stuweiland nu al af te sluiten. De Rooij: "Inmiddels zijn de renovatiewerkzaamheden gestart. In deze periode is het eiland sowieso niet toegankelijk. Het hele stuwcomplex is nu bouwterrein, met strengere regels op het gebied van veiligheid. Daarom vonden we 1 februari 2017 een logisch moment." Rijkswaterstaat blijft uiteraard wel beheerder van het stuweiland. De schapenherder met zijn kudde blijft het gras kort houden. De Rooij: "Het bedieningsgebouw laten we staan. Het is kwalitatief goed gebouwd en qua architectuur vrij bijzonder. Op den duur gaan we kijken of dit pand voor Rijkswaterstaat een nieuwe functie kan krijgen."

- Het in 2014 in een deel van de RK kerk gerealiseerde Informatiecentrum Driel-Polen informeert je over de 1e Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade en haar strijd tijdens de Slag om Arnhem bij het dorp, middels de thema's Polen tijdens de Slag om Arnhem, Geschiedenis parachutistenbrigade, Poolse strijd in het dorp, het dorp en de Tweede Wereldoorlog, Polen krijgen de schuld en Eerherstel, Herdenkingen van 1946 tot heden.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Toorenuulen. - Carnavalsvereniging De Meelhoppers.

- Het Kersenfeest (eind juni / begin juli) duurt een hele week en heeft een bomvol programma met voor elk wat wils.

"Stichting Kersenfeest Driel organiseert in samenwerking met de historische kring de ‘Grote Drielsche Kwis’ (begin juli, in 2020 voor de 6e keer). De vragenmakers doen ieder jaar weer hun uiterste best om een hele avond vol quizplezier te garanderen. De prijs voor het winnende team is - naast eeuwige roem - 250 euro. De dorpsquiz bestaat uit vragen over de Drielse geschiedenis en actualiteit. Voor een aantal vragen moeten de deelnemende teams het dorp in om opdrachten te maken of antwoorden te zoeken. Dus heb je zin in een gezellige en actieve avond met (sport)vrienden, familie en/of buurtgenoten? Geef je dan op voor deze uitdagende quiz! Deelnemende teams moeten bestaan uit minimaal 4 en maximaal 10 personen. Vanwege de diversiteit van de vragen is het aan te raden om een gevarieerd team samen te stellen bestaande uit verschillende generaties met diverse competenties."

- De najaarskermis in Driel start in het weekend van de 2e zondag van september. Vanouds is dit dé kermis van het dorp. Tegenwoordig is er ook een kermis tijdens het hiervoor beschreven Kersenfeest. De feestcommissie van het dorpsplatform zet zich in om de kermis vanaf 2019 een 'boost' te geven met meer en aantrekkelijker attracties.

- Elke 2e zaterdag in september organiseert Luctor et Emergo de Polentocht. Met deze tocht herdenken zij hen die in september 1944, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, aan de oevers van de Rijn voor onze vrijheid vochten. De wandeltocht - met naar keuze de afstand 5, 10, 15, 25 of 30 km - leidt je, over verschillende routes, langs de Rijn. Daar waar de geallieerden een hevige strijd hebben geleverd met de Duitse onderdrukkers. Op verschillende plaatsen zijn herdenkingsmonumenten te vinden. Het belangrijkste monument vind je langs elke route in het dorp Driel aan het Polenplein. Het motto van de wandeltocht is: "Wij bewegen om even stil te staan bij hen die vochten voor ons voortbestaan."

- Stichting DeSintKan organiseert diverse evenementen rond het Sinterklaasfeest in Driel, waaronder uiteraard de Sinterklaasintocht, en ook een Sinterklaasúittocht. De organisatie bedenkt ieder jaar een ludiek element of stunt om de spanning er bij de kinderen in te houden.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De prachtige brochure van de wandelroute Rondje Driel (5,4 km) beschrijft uitvoerig, in tekst en beeld, de landschappelijke en cultuurhistorische bijzonderheden die u onderweg tegenkomt.

- In de Kerkstraat in Driel vind je Luisterplek 19 van de Liberation Route. Ook onder de link vind je veel informatie in tekst, foto's, video en een ingesproken verhaal, over de Slag om Arnhem en de belangrijke rol die de Polen hier met name bij Driel in hebben gespeeld.

- Fiets- en voetveer De Overstapper over de Neder-Rijn van Driel naar Doorwerth / Oosterbeek v.v.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Driel, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaarten en foto's van Driel op Facebook.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Driel (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Driel.

- Nieuws: - Nieuws uit het dorp op Facebook. - Nog een nieuwspagina over het dorp op Facebook. - "Facebookpagina Driel in Bedrijf heeft als doel de bedrijvigheid in ons dorp op wat voor manier dan ook te stimuleren. Ben jij een bedrijf uit ons dorp met een leuke aanbieding of wil je jouw diensten/bedrijf/personeel onder de aandacht brengen? Heb je nieuws wat iedereen in het dorp aangaat? Neem contact op met de beheerder en we zullen een leuk bericht plaatsen. Deze pagina heeft ook als doel alle sociale activiteiten in het dorp onder de aandacht te brengen en het lokaal handelen en daarmee de plaatselijke economie te stimuleren. Doe mee en like deze pagina!" - Nieuws uit de Vogelbuurt op Facebook.

- Belangenorganisatie: - "Vanaf december 2019 wordt Samendriel.nl dé plek om alle ideeën van en voor Driel met elkaar te delen. Wat heeft ons dorp nodig? Die vraag willen we samen met de inwoners beantwoorden. Dit doen we door samen met de inwoners een ontwikkelplan te maken voor ons mooie dorp. Wij, de opvolgers van de oude Dorpsraad, willen in dat plan zo veel mogelijk goede ideeën voor het dorp verzamelen, en ze koppelen aan Drielenaren die - samen met ons - met deze verbeterinitiatieven aan de slag willen.

In de visie van het in 2019 opgerichte Dorpsplatform Samen Driel komen duurzame verbeteringen in het dorp optimaal tot stand als de initiatieven daarvoor vanuit het dorp zelf ontstaan en in vruchtbare aarde landen. Zo kunnen zaadjes uitgroeien tot plantjes, en ontstaat een dynamiek waarin Drielenaren zich (nog meer) betrokken voelen bij elkaar en hun omgeving. Dit vraagt om betrokken inwoners die de ruimte krijgen om mee te denken, zich gesteund voelen in hun initiatieven en regelmatig aantoonbaar resultaat zien van hun inspanningen. In deze visie stimuleert en faciliteert de gemeente haar inwoners in het realiseren van ideeën, door het bieden van ondersteuning, toegesneden op de behoefte van dat moment.

Om een vruchtbare omgeving voor initiatiefrijke inwoners te creëren en onderhouden is er behoefte aan een verbindende schakel, die de energie onder de inwoners van het dorp oppikt, ieder uniek idee de ruimte geeft, en vervolgens samenbrengt in initiatieven die bijdragen aan de belangen die inwoners(groepen) gemeenschappelijk hebben. Dorpsplatform Samen Driel wil die regie voeren, aanjager en verbinder zijn onder alle inwoners van het dorp door een centrale rol, een proactieve instelling en een sterk organisatievermogen. We willen ook een verbinding zijn tussen dorp en gemeente; waar nodig willen we een brug zijn in de taal en belevingswereld, zodat de communicatie soepel verloopt."

- Onderwijs: - "Basisschool De Kameleon in Driel is in augustus 2015 van start gegaan en is ontstaan uit basisscholen De Meander en Het Drieluik. De school is breed toegankelijk, we heten alle kinderen ongeacht geloof of afkomst van harte welkom. Wij staan voor toekomstgericht onderwijs en bereiden de kinderen voor op de vaardigheden die in de 21e eeuw van hen verwacht worden. Dit doen we met moderne methoden voor o.a. taal en rekenen. De zaakvakken worden aangeboden met behulp van het IPC-onderwijs."

- Basisschool CBS De Meeuwenberg blijft groeien, ondanks de algemene 'krimp'-tendens in de gemeente Overbetuwe (ca. -3 procent tot 2025). Anno 2018 hebben ze ruim 200 leerlingen, volgens prognoses groeiend tot 230 in 2021, daarna jaren stabiel, en pas na 2030 zet een lichte daling in. Anno 2018 is er plek voor 175 leerlingen. Daarom zitten er twee extra lokalen in de planning. Tot het zover is, worden 'alle hoeken en gaten' benut om de kinderen onder te brengen. De groei komt doordat de school op zich al populair is en ook leerlingen uit omliggende dorpen trekt. Verder is er groei door de nieuwe wijk De Breekenhof in Driel, waar zich gezinnen vestigen met kinderen (of die in de komende jaren nog - meer - kinderen gaan krijgen).

- Democratische Basisschool De Vallei in Driel is opgericht in 2014. "Leren is voor onze school de kern. Kinderen zijn vanuit hun natuurlijke nieuwsgierigheid altijd in ontwikkeling. Op onze school leer je de hele dag door, tot voorbij het schoolhek en je hele leven lang. Je leert altijd. Je kunt niet 'niet leren'. Mensen richten zich van nature op die dingen die ze nodig hebben om te kunnen blijven functioneren. Ieder mens heeft wél andere motivaties en leert op een andere manier. Wij zijn van mening dat alle nieuwe informatie die wordt toegevoegd aan wat men al weet, leren is. Onderzoek toont aan dat leren vanuit eigen intrinsieke motivatie effectief en efficiënt is en beter in het geheugen wordt verankerd. De basis van onze visie is dus dat je altijd zin hebt in je eigen ontwikkeling. Kinderen kunnen bij ons zichzelf zijn. Ze kunnen zich verder ontwikkelen met hun eigen vermogen, in hun eigen tempo en op hun eigen manier." - Lees hier de reportage over de filosofie van deze school in Trouw, mei 2018. In 2016 kreeg de school een goede kwalificatie van de Onderwijsinspectie; in 2018 had die wél het nodige aan te merken. Volgens de directie komt dat vooral omdat ze in enkele jaren tijd zeer snel zijn gegroeid, waardoor al snel ruimtegebrek ontstond. Inmiddels zijn er extra lokalen geplaatst, waaronder een in 2019 geplaatst bijzonder, klimaatneutraal gebouw, waarvan het concept tot dan alleen in Zuid-Amerika werd toegepast.

- Muziek: - Muziekvereniging Concordia is opgericht in 1919 en heeft dus in 2019 het 100-jarig bestaan gevierd. "Om het 100-jarig jubileum een financiële impuls te geven zijn er diverse acties opgesteld. Met het geld willen we onder andere diverse instrumenten binnen het orkest vervangen, en de vereniging een koffer met allerlei (kunststof) instrumenten aanbieden waarmee we kinderen kunnen enthousiasmeren om een muziekinstrument te gaan bespelen. Want hoe kun je dat beter doen dan door ze te laten musiceren? Een van de acties is genaamd "de Club van 100". Met deze spaaractie vragen we deelnemers om 10 maanden lang €10,- in te leggen. Natuurlijk staat er iets tegenover het meedoen aan "de club van 100". Iedere deelnemer aan de spaaractie 10x10: ontvangt een exemplaar van de eerste oplage van het jubileumboek; krijgt een aandenken aan het 100-jarig bestaan van Concordia; wordt Vriend van Concordia voor de duur van drie jaar en heeft hiermee recht op allerlei kortingsacties bij de deelnemende Drielse ondernemers."

- "Koor Impuls is opgericht in 1979. We zijn een zelfstandig Christelijk gemengd koor, met veel raakvlakken naar de Protestantse Gemeente van Driel. Wat opvalt bij Koor Impuls is dat de leeftijdsopbouw variërert van 25 tot 85+ jaar. Er is een grote bezetting van de tenoren en bassen, die het koor een bijzondere uitstraling geeft. Naast het zingen zijn de onderlinge sociale contacten ook erg belangrijk. Het repertoire bestaat hoofdzakelijk uit Praise, Worship, lichtklassieke liederen en Gospel. Optredens vinden regelmatig plaats bij vieringen in kerken en verzorgingshuizen. Daarnaast nemen wij deel aan korenavonden en hebben we onze eigen concerten. Sinds 1989 is er een contact met het koor Cantate uit Chorzów (PL). Sinds 1990 zijn er over en weer diverse concertreizen georganiseerd. Wil je graag meezingen? Je bent van harte welkom om eens te komen kijken op een van onze repetities, op woensdagavond tussen half acht en half tien in Ons Gebouw bij de Protestantse Kerk (Ausemsstraat 3)."

- Sport: - "Voetbalvereniging RKSV Driel is opgericht in 1945. De verenigingskleuren zijn rood met wit, als eerbetoon aan de Poolse parachutisten die in de Tweede Wereldoorlog in de Betuwe, en in het bijzonder in ons dorp, hebben gevochten voor onze bevrijding. Daarom vind je in het logo van onze vereniging de kleuren van de Poolse vlag en een parachute. In ons dorp en directe omgeving staan diverse monumenten ter herinnering. Opdat wij niet vergeten. Naast het bestuur zijn er diverse actieve commissies binnen de vereniging evenals een businessclub. Ons sportpark vind je aan de Dorpsstraat, waar iedereen van harte welkom is."

- Welzijn: - "Bewoners van de Vogelbuurt in Driel ontmoeten elkaar in De Huiskamer. Een plek in de buurt, voor een gezellig praatje en een bak koffie. Om samen met anderen een kaartje te leggen, te darten, sjoelen of knutselen. Om een leesboek te halen of te horen wie je even kan helpen met een klus in huis. Kortom; een warme ontmoetingsplek waar van alles te doen is. Dát is de droom van een groepje inwoners in de Vogelbuurt, die samen ‘De Huiskamer’ hebben opgericht."

Reacties

(2)

Gisteren op tv gezien. Super leuk gedaan! Kleine aanvulling op Driel: er zijn nog 2 andere basisscholen: CBS De Meeuwenberg en De Vallei. En we hebben ook nog de september kermis. Dé kermis van oudsher. Start in het weekend van de 2e zondag van september.
Ga zo door! Groet Nicole

Dank voor uw complimenten. Dat doet mij goed om te horen! En het stimuleert mij om door te gaan met de laatste loodjes/puntjes op de i. Ik hoop dat u uw enthousiasme ook met uw relaties wilt delen, want helaas weten de meeste mensen nog altijd niet van het bestaan van de site, en degenen díe er van weten, zijn er allemaal enthousiast over.

Dank voor uw aanvulling ook! Bij alle plaatsen ligt nu een stevige inhoudelijke basis. Mijn hoop is dat lokale ingewijden met aanvullingen de laatste puntjes op de i helpen zetten, dus dank hiervoor! Door deze aanvullingen en andere aanvulling die ik verder nog heb gepleegd is de inhoud ongeveer verdubbeld, dus heeft u er weer nieuw leesvoer over uw dorp bij :-)

Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen