Dubbeldam

Plaats
Dorp in de stad
Dordrecht
Drechtsteden
Zuid-Holland

dubbeldam_blauw_plaatsnaambord_kopie.jpg

Dubbeldam is formeel een wijk, in de praktijk een 'dorp in de stad', in de provincie Zuid-Holland, in de regio Drechtsteden, gemeente Dordrecht. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1970.

Dubbeldam is formeel een wijk, in de praktijk een 'dorp in de stad', in de provincie Zuid-Holland, in de regio Drechtsteden, gemeente Dordrecht. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1970.

gemeente_dubbeldam_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Dubbeldam anno ca. 1870, kaart J. Kuijper. Hierop is goed te zien dat de gemeente Dubbeldam een compact dorp omvatte met een omvangrijk buitengebied, dat het grootste deel van het Eiland van Dordrecht besloeg. (© www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Dubbeldam anno ca. 1870, kaart J. Kuijper. Hierop is goed te zien dat de gemeente Dubbeldam een compact dorp omvatte met een omvangrijk buitengebied, dat het grootste deel van het Eiland van Dordrecht besloeg. (© www.atlasenkaart.nl)

dubbeldam_zuidendijk_471_hoek_schenkeldijk_kopie.jpg

Dubbeldam, pand met spreuk op de gevel, op Zuidendijk 471 hoek Schenkeldijk.

Dubbeldam, pand met spreuk op de gevel, op Zuidendijk 471 hoek Schenkeldijk.

Dubbeldam

Terug naar boven

Status

- Dubbeldam is formeel een wijk, in de praktijk een 'dorp in de stad'*, in de provincie Zuid-Holland, in de regio Drechtsteden, gemeente Dordrecht. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1970.

* Bij de annexatie van deze gemeente door de gemeente Dordrecht in 1970, heeft Dordrecht ervoor gekozen om Dubbeldam niet als dorp te behouden maar gelijk als wijk van Dordrecht te bestempelen. Daarmee is deze kern ook in het in 1978 ingevoerde postcodeboek geen woonplaats met eigen postcode en plaatsnaam geworden, maar moeten de inwoners sindsdien schrijven dat ze in - niet alleen de gemeente maar ook de plaats - Dordrecht wonen. Maar in de praktijk leeft het dorpsgevoel nog altijd, en vinden vooral degenen die er wat langer geleden geboren zijn of er al langer wonen, dat ze nog steeds in het dorp Dubbeldam wonen en niet in de stad Dordrecht. Voor deze categorie bijzondere plaatsen - d.w.z. de plaatsen die formeel of geografisch gezien inmiddels in een stad liggen, maar waarvan de inwoners nog wel het dorpsgevoel koesteren en willen behouden, en die dus geen reguliere wijk maar ook geen regulier dorp zijn - hebben wij daarom de kwalificatie 'dorp in de stad' in het leven geroepen. Onder de link vind je daar een overzicht van. Daar zijn er namelijk een stuk of 50 van in ons land.

In maart 2014 zijn symbolische blauwe plaatsnaamborden (komborden) geplaatst op het Damplein, om aan te geven dat de identiteit van Dubbeldam toch nog wel leeft. De borden hebben geen juridische betekenis, oftewel het is hiermee niet een eigen bebouwde kom geworden. Voorheen stonden er witte wijkborden. In december 2013 was eveneens op het Damplein al de Dubbeldamse vlag gehesen, die daar permanent blijft hangen.

Op 1 juli 2020 was het dus precies 50 jaar geleden dat Dubbeldam ophield te bestaan als zelfstandige gemeente. Om stil te staan bij dit historische feit waren twee activiteiten georganiseerd; een plechtigheid op het Damplein op 30 juni en een foto-expositie in het Stadskantoor. De initiatiefnemers waren Hans Berrevoets en Wim van de Pol. Berrevoets: “Het is belangrijk om de achtergrond uit te dragen, de geschiedenis te verbeelden en levend te houden. Het vergroot de gemeenschapszin.”

- De gemeenten De Mijl en Wieldrecht waren in 1812 toegevoegd aan de gemeente Dubbeldam, per 1-4-1817 afgesplitst tot zelfstandige gemeenten en per 15-4-1857 wederom aan de genoemde gemeente toegevoegd, zij het dat van beide gemeenten ook delen zijn overgegaan naar de gemeente 's-Gravendeel.

- Wapen van de voormalige gemeente Dubbeldam.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1310 Dibbeldamme, Dubbeldamme.

Naamsverklaring
Naar de in 1273 in de Dubbel gelegde dam, die echter op een andere plaats lag. In zijn Handboek der Middelnederlandse geographie oppert Van den Berg dat de naam Dubbel, een verdwenen waterloop in de Dordtse Waard, verband kan houden met de door Ptolemaeus genoemde waternaam Tabula. De gedachte is boeiend, maar het gesuggereerde verband problematisch(1).

Plaatsnaam-af
De plaatsnaam Dubbeldam is formeel per medio 1973 opgeheven, door het besluit van Dordrecht om deze kern geen eigen postcode en woonplaatsnaam toe te kennen in het postcodeboek, dat in die jaren werd ontwikkeld. Sinds genoemd jaar is de plaatsnaam namelijk verdwenen uit bijvoorbeeld poststempels en aantekenstrookjes, en vervangen door de plaatsnaam Dordrecht.

Terug naar boven

Ligging

Dubbeldam ligt (in het) O van Dordrecht, en ligt van de rest van Dordrecht afgescheiden door de Randweg N3 in het W en de provincialeweg in het N.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Dubbeldam, die dan nog slechts het dorp beslaat (de gemeenten De Mijl en Wieldrecht zijn er immers pas in 1857 weer aan toegevoegd) 288 huizen met 1.627 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Het in 2020 verschenen boekje 'Uit het leven gegrepen' van de toen 80-jarige Krijn Kooijman staat vol met mooie verhalen over de Kop van 't Land en Dubbeldam. Het is o.a. verkrijgbaar bij Huiskamercafé Fluitekruid, ‘t Kroontje, molen Kyck over den Dyck en boekhandel Vos & Van der Leer Stadspolders.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In maart 2018 is het gerenoveerde Damplein feestelijk geopend.

- De gereformeerde Maranathakerk (Gravensingel 19) uit 1966 heeft in 2012 zijn deuren gesloten, nadat de kerk samen met Hervormde kerk De Wijnstok was samengegaan tot een PKN-gemeente. De Maranthakerk is in 2017 afgebroken. Op de vrijgekomen grond zijn 40 levensloopbestendige driekamerappartementen gerealiseerd. De vergrijzing speelde mee bij deze keuze. In Dordrecht is in 2020 bijna een kwart van de inwoners ouder dan 65 en in Dubbeldam is die trend nu al zichtbaar. De nieuwe appartementen sluiten aan bij het aanbod van de Gravenhorst. Om rekening te houden met de eengezinswoningen rondom het terrein is het complex bij de woningen aan de Magnoliastraat 3 verdiepingen hoog (9 meter) en aan de Gravensingel 5 verdiepingen (15 meter). (bron: AD, 12-4-2017)

- Structuurvisie Dordrecht 2040 - Zuidrand van Dubbeldam.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De huidige Hervormde (PKN) kerk De Wijnstok (Dubbelsteynlaan West 70) dateert uit 1965 en verving het vorige kerkgebouw dat uit 1630 dateerde en in 1965 is afgebroken. De kerk valt onder de Protestantse Wijkgemeente Dubbeldam. - Via deze link kun je de kerkdiensten beluisteren (zowel 'live' als de diensten die al geweest zijn).

- Het pand op Oudendijk 110 dateert uit 1913 en is destijds begonnen als Gereformeerde Kerk Rehoboth. Mede gebruikt door de Pinkstergemeente. In 1966 is het de RK Emmanuelkerk geworden. De RK kerk is op 28-6-2015 aan de eredienst onttrokken. Sinds januari 2016 is het pand in gebruik bij de Helemaal Hernieuwde Kerk van de Dordtse Rehoboth Gemeente.

Stichting Wis en Waarheid, die het pand heeft gekocht, gaat op in de Dordtse Rehoboth Gemeente. De stichting is opgericht om een school zonder computers en internet te realiseren. In het pand zou ook les gegeven kunnen worden. "De gemeente staat het gebruik van computers/smartphone en internet etc. in hun midden tegen", aldus voorzitter en evangelist Henk Stok in een persbericht d.d. december 2015. Voor de school wordt nog gezocht naar geschikte 'leraressen'. De stichting gaat in gesprek met de gemeente Dordrecht en de minister van Onderwijs om de computerloze school te realiseren.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Kermis (gedurende 5 dagen rond Koningsdag).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Dinsdagmarkt.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Dubbeldam.

- Nieuws: - Nieuws uit Dubbeldam.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool OBS Dubbeldam is tegenwoordig een 'kindcentrum' waar kinderen van 0-12 jaar terecht kunnen, ook voor kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en BSO, dankzij de samenwerking met SDK Kinderopvang. "Sinds 2002 krijgen de leerlingen op onze school Engels vanaf groep 1. In onze kleutergroepen krijgen de leerlingen ongeveer vijf uur per week les in het Engels. Onze vakleerkracht, miss Michelle, doet hetzelfde als de eigen groepsleerkracht: ze leest voor, zingt liedjes met de kinderen, speelt spelletjes in de klas of in het speellokaal, maar allemaal in het Engels. In de groepen 3 t/m 8 is miss Jean de vakleerkracht. Jean is net als Michelle native speaker, wat inhoudt dat Engels haar moedertaal is. De kinderen worden als het ware ondergedompeld in het Engels: zij spreekt in principe geen Nederlands met hen. Natuurlijk spreken zij zelf niet vanaf het begin Engels, maar na verloop van tijd gaan de kinderen steeds meer proberen Jean in het Engels te antwoorden in plaats van in het Nederlands.Op de andere dagen krijgen de kinderen een aantal momenten per dag Engels van hun eigen, geschoolde leerkracht."

- Muziek: - "Interkerkelijk Jongerenkoor Challenge uit Dubbeldam is een koor voor jongeren in de leeftijd tussen de 16 en 30 jaar. Het koor bestaat uit een wisselend aantal zangers (m/v), een band van 5 leden, een geluidsman en een dirigent. Ondanks het feit dat het koor interkerkelijk is, zingt Challenge voornamelijk tijdens diensten in PKN-gemeenten. Per jaar werkt het koor ongeveer 8 keer mee aan kerkdiensten in de regio. Challenge streeft ernaar het repertoire vernieuwend te houden ten opzichte van andere jongerenkoren om zo fris en enthousiast te blijven. Het koor zingt 3- tot 6- stemmig, met de stemsoorten 1e sopraan, 2e sopraan, 1e alt, 2e alt, tenor en bas, en wordt versterkt door haar eigen geluidsinstallatie. Het Interkerkelijk Jongerenkoor Challenge wordt begeleid door een eigen band die gebruik maakt van de instrumenten piano, bas, gitaar, keyboard en drums. De band repeteert, net zoals de zangers, elke zondagavond en bestaat geheel uit amateurmuzikanten."

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Dubbeldam.

- Tennisclub.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Dubbeldam, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen