Dubbroek

Plaats
Buurtschap
Peel en Maas
Noord-Limburg
Limburg

Dubbroek

Terug naar boven

Status

- Dubbroek is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Noord-Limburg, gemeente Peel en Maas.

- De buurtschap valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Maasbree.

- De buurtschap Dubbroek heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1803-1820 Andenbruck, 1838-1857 Dubbroek.

Naamsverklaring
"Wellicht ontstaan uit dunbroek*, een broek 'moerassig, drassig land' met weinig opgaande vegetatie."(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Dubbroek ligt rond de gelijknamige weg, rond de weg Aan de Steenoven en rond het kruispunt van die weg met de weg Bongardweide, en rond de W takken van de weg De Horstweg. De buurtschap ligt ZO van het dorp Maasbree, ZW van het Venlose stadsdeel en dorp Blerick en het dorp Hout-Blerick en NW van het dorp Baarlo.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Dubbroek 15 huizen met 88 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 25 huizen met ca. 65 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Er zijn archeologische bewijzen dat er zeker al sinds de IJzertijd mensen wonen in de omgeving van het Dubbroek. Ongetwijfeld zal het toen een onherbergzaam, venig moerasbos zijn geweest dat hoogstens werd benut om hout te halen. Ook in de Romeinse tijd leefde de mens in het gebied. Aan de zuidkant zijn resten van een oude steenoven aangetroffen. Mogelijk is hout uit het gebied gebruikt om de oven te stoken.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het 148 ha grote natuurgebied het Dubbroek ligt deels in een oude Maasbedding tussen Maasbree, Baarlo en Hout-Blerick. Het is voornamelijk bedekt met elzenbroekbos en plaatselijk nog aangeplant populierenbos in de laagste delen, en op de hogere delen eiken-berkenbos en naaldbos. Op de overgang van nat naar droog ligt essen-eikenbos. Verspreid liggen enkele graslandpercelen en open water. De Springbeek ontspringt hier.

Tot de Tweede Wereldoorlog is het elzenbroekbos nog voor houtproductie gebruikt. Om de 8 à 10 jaar werden kaprijpe percelen broekbos geveild. De hoogste bieder kapte het bos en gebruikte het hout voor weipalen en ruiters. In de jaren vijftig en zestig is veel elzenbroekbos vervangen door aangeplante populieren. Ook zeer natte hooilanden zijn met populieren beplant. Zo koopt Het Limburgs Landschap de eerste delen van het Dubbroek van de gemeente Maasbree. Inmiddels zijn de populierenproductiebossen gekapt en omgevormd tot elzenbossen. Met financiële steun van de leden zijn enkele fraaie rijbeplantingen met populieren van de gemeente aangekocht.

In het Dubbroek ligt ook een oud kerkhof uit 1880. Hier zouden niet-katholieken begraven moeten worden uit Blerick, Baarlo en Maasbree, maar het is niet veel gebruikt. Toen het kerkhof na de Tweede Wereldoorlog in onbruik raakte, werd het langzaam maar zeker door groeiende bomen en struiken overwoekerd. Beheerder Het Limburgs Landschap heeft de structuur van deze historische plaats weer in het landschap herkenbaar gemaakt.

- Het waterschap heeft in 2015 twee herinrichtingsplannen voor de Springbeek tussen het Dubbroek en de Maas opgesteld en uitgevoerd. Eén plan betreft het beektraject tussen het Dubbroek en de Napoleonsbaan (N273). Dit omdat de gehele Springbeek een natuurfunctie heeft en daar voorheen niet geschikt voor was. Tevens draagt herinrichting bij aan de verdrogingsbestrijding van het gebied. Dit beektraject is nu licht slingerend aangelegd en heeft een gevarieerd en natuurlijk profiel gekregen. Op twee plaatsen (bij de instroming van de Berendonkse Beek en bij het Blericks Broek) zijn waterbergingen aangelegd die in verbinding staan met de beek. Hierdoor worden hoge afvoeren uit het kassengebied bij Schafelt en Hei over de tijd 'uitgesmeerd'. Deze bergingen zijn voorzien van beplanting. De aanwezige beplanting is nagenoeg geheel behouden en is op meerdere plaatsen ook uitgebreid.

Door deze maatregelen heeft de beek een meer natuurlijke afvoer gekregen, terwijl de stroomsnelheden en verschillen in stroomsnelheid toenemen. Door herinrichting van de beek en de aangekochte gronden is een natuurlijke beek ontstaan met een aaneengesloten natuurzone tussen het Dubbroek en de Napoleonsbaan. Vissen kunnen in de toekomst vanuit de Maas de gehele beek bereiken door het verwijderen van de stuw bij de instroom van de Berendonkse Beek. Door de genoemde maatregelen zal de grondwaterstand op enkele kleine plaatsen licht stijgen, maar de effecten daarvan blijven beperkt omdat die plaatsen grotendeels vallen binnen de aangekochte grond. Op de overige plaatsen zijn, in nauw overleg met de agrariërs, kavelinrichtingswerken uitgevoerd.

Rijkswaterstaat heeft de duiker onder de Napoleonsbaan aangepast, zodat ook landdieren vanuit de Maas naar het Dubbroek kunnen trekken en omgekeerd. Tot slot is er ook aandacht voor de recreanten. De waterbergingen bij de Berendonkse Beek en het Blericks Broek lenen zich prima om ook door wandelaars te worden bezocht. Het waterschap onderhoudt de beek vanuit eveneens in het kader van dit project aangelegde schouwpaden. Diverse natuurlijk ingerichte percelen zijn t.b.v. het beheer overgedragen aan Stichting Limburgs Landschap.

Terug naar boven

Links

- Zorgboerderij Dubbroek is geïntegreerd in het tuinbouwbedrijf van Mat Lenders en Sitske van der Leck, die hier asperges, staak- en sierbonen verbouwen. Voor de boerderij, tegen het natuurgebied aan, ligt een grote moestuin en een fruit- en dahliatuin. In de zomer smullen ze er van aardbeien, kersen, pruimen, en van alles wat de grond hen verder nog biedt. De bloementuin met gonzende bijen en vlinders, de kikkerpoel, het besloten erf waar ze van april tot ver in september buiten eten. Dat is het decor waar zij hun werkzaamheden verrichten en de dagen doorbrengen. Een plek waar arbeid en beleving hand in hand gaan. Een plek waar ze de wereld wat mooier proberen te kleuren. Mat (onderwijzer, tuinder, clown en timmerman) en Sitske (vertrouwenspersoon, pedagoog, organisator, ideeënfabriek) zijn de ervaren begeleiders van de mensen met een (verstandelijke) beperking of psychische hulpvraag, die hier een passende werkplek vinden. De hulpboeren draaien mee met alle voorkomende werkzaamheden op het kleine maar fijne bedrijf, ieder naar eigen kunnen.

Reacties

(2)

Leuk artikel.
- Maar het Blericks Broek? Waar is dat precies?
- Die ene waterberging ken ik, die is bij de Grote Winkelweg. Maar waar is de andere dan?

(excuses voor mijn late reactie, wegens ziekte)
Dank!
Ik had juist gehoopt dat u mij dat als lokale ingewijde zou kunnen vertellen. ;-)
Volgens https://www.topotijdreis.nl/ ligt het Blericks Broek, als je naar die omgeving 'scrollt' en met het jaartalschuifje naar 2020 gaat, tussen de Grote Winkelweg en de N273.
Hier https://www.openstreetmap.org/relation/2181877#map=17/51.35866/6.10819 zien we mooi de door u genoemde waterberging ingetekend. Maar O daarvan, in het kennelijke Blericks Broek, zie ik geen waterberging. Wat doet vermoeden dat die er wellicht nooit is gekomen? Of hij is er wel, maar nog niet op de kaart ingetekend. Het artikel komt overigens vermoedelijk van de site van het waterschap, en die neem ik vaak integraal over omdat dergelijke artikelen na afloop van zo'n project vaak van hun site verdwijnen. De zoekterm 'Dubbroek' geeft vandaag de dag op hun site inderdaad 0 resultaten. Dus op de site van het waterschap is helaas geen aanvullende informatie te vinden.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen