Duifhuis (Zeeland NB)

Plaats
Buurtschap
Landerd
Noordoost-Brabant Land van Cuijk
Noord-Brabant

duifhuis_zeeland_chaamsebaan_kopie.jpg

Duifhuis, Chaamsebaan (© Hans van Embden)

Duifhuis, Chaamsebaan (© Hans van Embden)

Duifhuis (Zeeland NB)

Terug naar boven

Status

- Duifhuis is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente Landerd. T/m 1993 gemeente Zeeland.

- De buurtschap Duifhuis valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Zeeland. Vanouds viel deze buurtschap onder het dorp en de gemeente Reek, die per 1-7-1942 is overgegaan naar de gemeente Schaijk, die op haar beurt in 1994 met de gemeente Zeeland is opgegaan in de nieuwe gemeente Landerd. Op dat moment zal de buurtschap voor de postadressen naar Zeeland zijn gegaan, omdat het daar veel dichterbij ligt dan bij Reek (eerder kon dat immers niet omdat de beide kernen toen nog in verschillende gemeenten lagen).

- De buurtschap Duifhuis heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1747 "het land van ’t Duijfhuijs", 1805 "aan het Duifhuis te Reek".

Naamsverklaring
De buurtschap is genoemd naar een hofstede met een duifhuis 'duiventil'. Het houden van duiven was door de eeuwen heen aan strenge bepalingen gebonden, omdat duiven schade kunnen berokkenen aan gewassen. Een synoniem is het Middelnederlandse duvekot. Een oorkonde uit ca. 1290 kent de volgende bepaling: "So wie dat duven in duvekoten hout, hi salt beteren III pont, hine hilde valke, havick of sperwarre".

Uit latere tijd is bekend dat duifhuizen alleen toegestaan waren bij hoeven van een bepaalde grootte. In een Brabantse ordonantie van de jacht van 1656 wordt gesteld, dat "niemand geen duijfhuijs of tille zal moogen hebben van duijven die te velde vliegen ten zij hij effective onder de ploege hebben ende bezaaijde vier buenderen land". Het Utrechts placaatboek vermeldt anno 1667 "Dat den Houtvester de duyfhuysen, of duyvenwooningen, op minder land als voorschreve gestelt wordende, sal doen demolieren". Een verordening uit Brugge van het jaar 1628 vermeldt "Dat niemant eenighe duyf-huysen ofte vloghen en houde daer boven twaelf paer duyven in woonen". Als soortnaam reeds in 1295 vermeld: "daer willems gloiers duyfhuys staet" (bij Dudzele, België).(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt NO van Zeeland, rond de kruising van de wegen Duifhuis, Graafsebaan en Reekseweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Duifhuis 8 huizen met 74 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap een 10-tal panden, met ca. 30 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- In 2005 is een boek verschenen over verleden en heden van de Zeelandse buurtschappen Duifhuis, Hoefkens en Kreitsberg.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Duifhuis, met laagsteprijsgarantie!

Reactie toevoegen