Duinkerken

Plaats
Buurtschap
Oldebroek
Veluwe
Gelderland

duinkerken_buurtschapsgezicht_duinkerkerweg_kopie.jpg

Buurtschap Duinkerken bij Oosterwolde (GL) heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de straatnaambordjes Duinkerkerweg kunt zien dat je er bent aangekomen. (© Google StreetView)

Buurtschap Duinkerken bij Oosterwolde (GL) heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de straatnaambordjes Duinkerkerweg kunt zien dat je er bent aangekomen. (© Google StreetView)

duinkerken_publieke_verkoop_huis_de_belt_met_inboedel_18-6-1913_kopie.jpg

Op het internet is helaas niets te vinden over buurtschap Duinkerken. Bewijs dat deze naam als plaatsnaam in gebruik is geweest, vinden wij alleen in deze advertentie uit 1913, waarin de veiling van een huis met inboedel in deze buurtschap wordt gemeld.

Op het internet is helaas niets te vinden over buurtschap Duinkerken. Bewijs dat deze naam als plaatsnaam in gebruik is geweest, vinden wij alleen in deze advertentie uit 1913, waarin de veiling van een huis met inboedel in deze buurtschap wordt gemeld.

duinkerken_bij_oosterwolde_op_kaart_ca._1900_kopie.jpg

Vanaf ca. 1870 verschijnt de plaatsnaam Duinkerken bij Oosterwolde (GL) op kaarten (de aanduiding 'Dk' onder de plaatsnamen betekent 'gemeente Doornspijk'). Als iemand weet wat daar de aanleiding voor was, houden wij ons aanbevolen. (© Kadaster)

Vanaf ca. 1870 verschijnt de plaatsnaam Duinkerken bij Oosterwolde (GL) op kaarten (de aanduiding 'Dk' onder de plaatsnamen betekent 'gemeente Doornspijk'). Als iemand weet wat daar de aanleiding voor was, houden wij ons aanbevolen. (© Kadaster)

duinkerken_bij_oosterwolde_gl_op_kaart_ca._1990_kopie.jpg

Tot ca. 1990 komt de plaatsnaam Duinkerken nog op kaarten voor. Sindsdien is deze plaatsnaam zomaar 'uitgegumd'. Wat ons betreft ten onrechte, want de bebouwing is er nog gewoon, dús bestaat de buurtschap ook nog altijd. (© Kadaster)

Tot ca. 1990 komt de plaatsnaam Duinkerken nog op kaarten voor. Sindsdien is deze plaatsnaam zomaar 'uitgegumd'. Wat ons betreft ten onrechte, want de bebouwing is er nog gewoon, dús bestaat de buurtschap ook nog altijd. (© Kadaster)

duinkerken_bij_oosterwolde_gl_op_actuele_kaart_kopie.jpg

En zo zijn de afgelopen decennia vele honderden plaatsnamen in ons land ten onrechte 'uitgestorven': gewoon door ze op kaarten 'uit te gummen'. Waarom? Geen idee...

En zo zijn de afgelopen decennia vele honderden plaatsnamen in ons land ten onrechte 'uitgestorven': gewoon door ze op kaarten 'uit te gummen'. Waarom? Geen idee...

Duinkerken

Terug naar boven

Status

- Duinkerken is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Oldebroek. T/m 1973 gemeente Doornspijk.

- De buurtschap Duinkerken valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Oosterwolde.

- De buurtschap Duinkerken heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke alleen aan de straatnaambordjes Duinkerkerweg en Heijmansweg kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
De plaatsnaam Duinkerken verschijnt vanaf ca. 1870 op de kaarten (wat niet uitsluit dat de plaats al langer bestaat), en komt niet voor in 'de Van der Aa', het zeer gedetailleerde 'Aardrijkskundig woordenboek' uit 1839-1851.(1) Dat maakt het al met al aannemelijk dat deze plaats(naam) pas na halverwege de 19e eeuw is ontstaan. Maar dat is slechts giswerk, zolang er - voor zover ons bekend - lokaal niet nader onderzoek is gedaan.

Naamsverklaring
Vernoemd naar Duinkerken aan de kust van Noord-Frankrijk, dat berucht was als kapersnest.(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Duinkerken ligt direct NO van het dorp Oosterwolde, N van het dorp Oldebroek, ZZO van het dorp Noordeinde, rond de Duinkerkerweg (voor zover gelegen buiten de bebouwde kom van het dorp Oosterwolde) en de Heijmansweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Duinkerken omvat ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Zoals onder Naam reeds vermeld, verschijnt de plaatsnaam Duinkerken vanaf ca. 1870 op kaarten. Helaas is er op het internet niets over deze plaats te vinden. Aangezien plaats(nam)en niet zomaar ontstaan, en de plaats(naam) dus 'pas' in de tweede helft van de 19e eeuw lijkt te zijn ontstaan, staat er alllicht in lokale archieven of heemkundige documentatie iets over op schrift. Wij hopen dat iemand ons nadere informatie kan verstrekken over het wanneer en het waarom van het ontstaan en de ontwikkeling van deze plaats(naam).

Terug naar boven

Links

- Genealogie: - Er zijn ook personen met de achternaam Duinkerken. Wellicht is een deel van hen qua voorouders uit deze buurtschap afkomstig. Maar het zal niet voor allemaal gelden, want daar zijn het er, lijkt ons, teveel voor (544 in 1947). Er woont o.a. iemand met deze achternaam in het nabijgelegen dorp Wezep. Daarvan lijkt het gezien de geringe afstand wél aannemelijk dat de voorouders uit deze buurtschap komen, maar dat is maar een aanname, dat zou uiteraard nader uitgezocht moeten worden.

Reacties

(6)

Wat leuk dat ik de buurtschap Duinkerken in Nederland heb ontdekt. Ik heb altijd gedacht dat mijn achternaam te maken had met de gelijknamige plaats in Frankrijk. Bestaan er ook foto's van deze buurtschap?
M.vr.gr.,
Willeke Duinkerken

Er reageren regelmatig mensen dat ze verrast zijn dat hun achternaam ook als plaatsnaam blijkt voor te komen. Het komt inderdaad voor dat familienamen naar de plaats zijn genoemd waar hun voorouders vandaan komen. Maar ook het omgekeerde komt voor. Dat uw familie naar deze plaats genoemd zou zijn, is niet heel aannemelijk, omdat dit maar een kleine buurtschap is met slechts een paar handenvol panden. Bovendien verschijnt deze plaatsnaam pas in de tweede helft van de 19e eeuw op de kaarten. Uit volkstellingen blijkt dat er in 1947 al meer dan 500 mensen waren in ons land met deze achternaam, dus dat zijn er teveel om allemaal (qua voorouders) uit deze kleine buurtschap te kunnen komen. Maar in uw geval zóu het kunnen. Dat vergt natuurlijk nader onderzoek.

Ik heb de pagina in tekst en beeld aangevuld met wat ik over deze plaats heb kunnen vinden. Helaas is er op het internet niets inhoudelijks over deze buurtschap te vinden, bijv. over ontstaan, ontwikkeling en waarom het deze naam heeft gekregen. Als u echt wilt weten of er families naar deze buurtschap zijn genoemd (zo woont er een familie met deze naam in het nabijgelegen dorp Wezep, dat lijkt me dan weer wel aannemelijk dat hun voorouders hier vandaan komen), zou u de oudheidkundige vereniging van de gemeente Oldebroek kunnen mailen. Die bestaan al sinds 1980, dus wellicht hebben zij in hun tijdschrift al eens een artikel aan deze buurtschap gewijd. Hun gegevens vindt u hier: https://www.plaatsengids.nl/oldebroek#geschiedenis.
M.vr.gr., Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Via het digitaal te consulteren Utrechts archief, meer bepaald de DTB-boeken, en het invoeren van verschillende schrijfwijzen, wordt Duinkerken vernoemd in een doopinschrijving in 1798 (m.n. als geboorteplaats van Adrien Hoevenaar), in een trouwinschrijving in 1742 (Claas Jorusse, "jongman van Duijnkerken") en zelfs veel eerder in een trouwinschrijving in 1684 (Marij Wijnants, afkomstig van Duijnkerken). Wordt telkens dan verwezen naar deze buurtschap? Er staat geen verdere informatie bij, maar dat zou best kunnen. Dat zou dan betekenen dat de naam van deze buurtschap al veel langer bestaat. Betreffende de naamsverklaring: Duinkerken in N-Fr viel in de middeleeuwen onder Vlaanderen en pas definitief bij Frankrijk in 1662. Zou de vlucht van (Frans-)Vlamingen met de godsdienstperikelen in de 16de eeuw daar iets voor tussen zitten?
Ook ik zou het zeer interessant vinden meer historische achtergrond te kennen, o.a. van waar de naam 'Duinkerken' komt.
MVG, Ph.Collart

Ik ben net zo benieuwd als u naar informatie over het verleden van deze buurtschap in het algemeen en over de door u opgeworpen vragen in het bijzonder. Overigens had deze buurtschap medio 19e eeuw nog maar letterlijk een handvol huizen (scroll er maar heen op www.topotijdreis.nl en dan kijken rond 1875), dus de kans dat mensen die in oudere DTB-boeken worden vermeld, hier vandaan komen, is niet heel groot. Maar het zóu kunnen...

Ook u adviseer ik net als de mevrouw hierboven uw vragen voor te leggen aan de historische vereniging die ik in mijn reactie hierboven heb vermeld. Wellicht heeft die vereniging al eens e.e.a. over deze buurtschap uitgezocht, zo niet zien zij in uw vraag wellicht inspiratie om dat eens uit te gaan zoeken, waar dan zowel zij (middels een interessant artikel voor hun tijdschrift) als wij (als zoekenden naar deze informatie) baat bij hebben. Ik kan dat zelf niet doen, omdat ik met mijn slechts 'twee handjes' alle 7.000 plaatspagina's op deze site moet uitwerken en bijhouden en daar mijn handen al meer dan vol aan heb. Vandaar dat ik mijn vragen formuleer zoals in het hoofdstuk Geschiedenis hierboven, in de hoop dat een lokale ingewijde het leest en erop reageert. Gelukkig gebeurt dat ook regelmatig.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Mr. van den Hoven,
dank u wel om me verder te helpen en door te verwijzen.
MVG,
Ph. Collart

Graag gedaan.

Reactie toevoegen