Duivenhoek

Plaats
Buurtschap
Hulst
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

duivenhoek_plaatsnaambord.jpg

Duivenhoek is een van de vele landelijke buurtschapjes in de gemeente Hulst (© H.W. Fluks)

Duivenhoek is een van de vele landelijke buurtschapjes in de gemeente Hulst (© H.W. Fluks)

Duivenhoek

Terug naar boven

Status

- Duivenhoek is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Hulst. T/m 2002 gemeente Hontenisse.

- De buurtschap Duivenhoek valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Kloosterzande.

- De buurtschap Duivenhoek ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden. Formeel is de max. snelheid in het buitengebied hier 60 km/uur. Binnen het gebied van de plaatsnaamborden geldt echter een adviessnelheid van 30 km/uur, om voorbijgangers erop te attenderen dat je door een bebouwingsconcentratie komt.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Duivershoek.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Duivenhoek ligt in het N van de Melopolder, aan de dijk van de Kruispolder en de Kleine Molenpolder, die ter plekke een deel van de grens vormde van de gemeenten Hulst (voorheen gem. Graauw en Langendam) en Hontenisse.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Duivenhoek 7 huizen met 32 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Reactie toevoegen