Dussen

Plaats
Dorp
Altena
West-Brabant Land van Heusden en Altena
Noord-Brabant

dussen_plaatsnaambord_kopie.jpg

Dussen is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Land van Heusden en Altena, gemeente Altena. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1996. In 1997 over naar gem. Werkendam, in 2019 over naar gem. Altena

Dussen is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Land van Heusden en Altena, gemeente Altena. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1996. In 1997 over naar gem. Werkendam, in 2019 over naar gem. Altena

dussen_bord_klaiendam_kopie.jpg

Tijdens carnaval heet Dussen Klaiendam. Het is een traditie in de kernen waar men carnaval viert, dat men gedurende de carnavalsperiode de officiële plaatsnaam overplakt met de carnavalsnaam.

Tijdens carnaval heet Dussen Klaiendam. Het is een traditie in de kernen waar men carnaval viert, dat men gedurende de carnavalsperiode de officiële plaatsnaam overplakt met de carnavalsnaam.

gemeente_dussen_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Dussen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Dussen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

dussen_collage.jpg

Dussen, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Dussen, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

dussen_2.jpg

Een kleine indruk van het dorp Dussen in het Land van Heusden en Altena

Een kleine indruk van het dorp Dussen in het Land van Heusden en Altena

dussen_3.jpg

Het landschap bij Dussen, je kunt ook zeggen: het mooie, vriendelijke landschap bij Dussen

Het landschap bij Dussen, je kunt ook zeggen: het mooie, vriendelijke landschap bij Dussen

dussen_4.jpg

Dussen, Kasteel Dussen uit de 15e eeuw; het kasteel is omgeven door een gracht; men spreekt dan van een waterburcht.

Dussen, Kasteel Dussen uit de 15e eeuw; het kasteel is omgeven door een gracht; men spreekt dan van een waterburcht.

dussen_8.jpg

Dussen, het wapenbord van Kasteel Dussen

Dussen, het wapenbord van Kasteel Dussen

dussen.jpg

We gaan verder in de richting van Korn, een buurtschap die onder Dussen valt

We gaan verder in de richting van Korn, een buurtschap die onder Dussen valt

dussen.jpg

Dussen

Dussen

dussen_5.jpg

De H. Maria Geboortekerk op het Vrijheidsplein in Dussen

De H. Maria Geboortekerk op het Vrijheidsplein in Dussen

Dussen

Terug naar boven

Status

- Dussen is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Land van Heusden en Altena, gemeente Altena. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1996. In 1997 over naar gemeente Werkendam, in 2019 over naar gemeente Altena.

- Wapen van de voormalige gemeente Dussen.

- Onder het dorp Dussen vallen ook de buurtschappen Baan (grotendeels), Hill (deels) en Korn.

Terug naar boven

Naam

In het Brabants
Dusse (aldus de plaatsnaamborden). Volgens (1) (ook?) Duusse.

Oudere vermeldingen
1156 kopie 13e eeuw Iacobus de Dussan, 1167 Iacobus de Dusna, 1200 kopie 1305 Dusne, 1e kwart 13e eeuw Dussen, 1241 Bodijnus de Dussene, 1273 Dussene.

Naamsverklaring
"Oorspronkelijk de naam van een tot het stroomgebied van de Maas behorende, nu binnengedijkte rivier (1521 "tusschen Sinte Geertruijdenberch ende die Dussen"), van kasteel Meeuwen tot aan de Kornse Dijk. De etymologie is onzeker. De naam wordt wel in verband gebracht met de waternaam Düssel, bijrivier van de Rijn te Düsseldorf (Dld), een afleiding bij het Oudhoogduitse dôsôn, diezen 'bruisen'." (2)

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Klaiendam.

Gemeentenaam
De gemeentenaam was tot begin 19e eeuw Dussen-Munsterkerk en idem Muilkerk, vanaf begin 19e eeuw naamswijziging in 'Dussen, Munster en Muilkerk', en per 1-8-1908 weer een naamswijziging, waarbij de gemeentenaam gelijk wordt aan de dorpsnaam.

Terug naar boven

Ligging

Dussen ligt NW van Waalwijk, ZO van Werkendam en grenst in het Z aan de Bergsche Maas.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Dussen 360 huizen met 2.041 inwoners, verdeeld in de dorpen Munsterkerk 165/937 (= huizen/inwoners) en Muilkerk 78/441 en de buurtschappen Buitendijk en Polder samen 117/663. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.000 huizen met ruim 2.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Inwoner Ton Lensvelt heeft genealogisch onderzoek gedaan naar de geschiedenis van zijn familie, en omdat die uit dit dorp afkomstig is, heeft hij tevens een serie artikelen over de geschiedenis van Dussen gepubliceerd. Hij heeft de geschiedenis van het dorp en de voormalige gemeente zeer uitvoerig gedocumenteerd; in totaal betreft het naar schatting maar liefst ca. 300 artikelen. In deze lezing over het dorp (van 25 dichtbetikte A4'tjes!) heeft dhr. Lensvelt de geschiedenis van het dorp op een rijtje gezet en komt e.e.a chronologisch en thematisch uitvoerig aan de orde.

- Verhalen over de geschiedenis van Dussen op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Zandweide
De afgelopen jaren is in het NW van het dorp de kleinschalige nieuwbouwwijk Zandweide gerealiseerd. Het gaat in totaal om ca. 100 woningen. De wijk wordt in het noordoosten begrensd door de Muilkerk, in het oosten door de Dokter van Vuurestraat, en in het zuiden door de Dorpsstraat. Het Middeltje, die naar het oosten doorloopt in de Heren van Brechtlaan, verdeelt de wijk in een noordelijk deel en een zuidelijk deel. Het zuidelijk deel bestaat uit één straat. Hierlangs liggen vrijstaande woningen. Een van de bijzonderheden in deze wijk is dat Dussenaar Jaap Smits aan de Schalkenwerf een modelwoning Zongericht Bouwen heeft gebouwd. Zongericht Bouwen maakt het mogelijk om zonder gasmeter en zonder energierekening te wonen. Hij wil op de Zandweide nog meer zongerichte woningen realiseren.

"Prominent gelegen aan de rand van de nieuwe woonwijk Zandweide is Residence Santweijde gerealiseerd. Het complex dankt zijn naam aan de nieuwe woonwijk en is een ode aan het verderop gelegen Kasteel Dussen. Residence Santweijde bestaat uit 16 appartementen onderverdeeld in 2 benedewoningen, 12 appartementen en twee penthouses met diverse woonoppervlakten en kenmerkt zicht door een markente architectuur."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Rijksmonumenten
- Dussen heeft 15 rijksmonumenten.

Gemeentelijke monumenten
- Dussen heeft 14 gemeentelijke monumenten.

Hervormde kerk
"De voormalige Hervormde kerk stond in Dussen Binnen. Bij de kerk lag een kerkhof; deze begraafplaats is er nog steeds. In de hervormde beginperiode waren er nog vier altaren en enkele kisten of kasten met relikwieën in de kerk aanwezig. Dominee Wijckentoorn moest de gemeente dus van de grond af opbouwen. Oorspronkelijk had het kerkgebouw twee puntdaken, die verdwenen in 1732 tijdens een grondige renovatie. Daarna was er sprake van een tweebeukige kerk met vijf pilaren. Tijdens de watersnoodramp van 1809 stortte de kerktoren in. Vanwege geldgebrek werd de herbouw van de toren pas in 1852 gerealiseerd. Daarbij werd de voor fl 150,- aangekochte klok van de afgebroken Woudrichemse Hoftoren in de toren geplaatst.

In de kerk bevond zich een groot aantal grafstenen, voornamelijk van gegoede lieden. Het begraven in de kerk vond plaats tot begin 19e eeuw. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de kerk grotendeels verwoest en in 1947 afgebroken. In de tijd dat de hervormden niet over een eigen kerkgebouw beschikten, mochten zij gebruik maken van het voormalig Christelijk Gereformeerde kerkje aan de Muilkerk. In 1952 is de huidige Hervormde kerk (Zuideveldlaan 10) gebouwd." (bron: Hervormde (PKN) Gemeente Dussen-Hank) Het orgel is in 1954 gebouwd door de firma C. Verweys uit Amsterdam.

RK kerk
"Tijdens de maanden van de bevrijding in 1944-’45 betaalde kerkelijk Dussen een zware tol: zowel de katholieke als de hervormde kerk werd verwoest. De katholieken verloren hun neogotische kerk uit 1892. Architect G.H. Holt presenteerde zijn ontwerp voor de nieuwe RK kerk in 1949. Het was voor die tijd bijna revolutionair. Er werd namelijk gebruik gemaakt van beton en staal en van systeembouw, zodat onderdelen gemakkelijk in elkaar konden worden gezet. In de jaren 1960 werd dit principe in de kerkenbouw meer toegepast. De bouw van de Dussense RK kerk begon pas in 1953, na de watersnood. En dat is nog steeds aan het gebouw af te lezen: om te voorkomen dat de kerk bij een volgende watersnoodramp zou onderlopen, is ze op een hoog fundament geplaatst. Je kijkt er toch nog een beetje tegenop." (bron: Henk Buijks / BHIC) De RK O.L. Vrouw Geboortekerk uit 1955 (Vrijheidsplein 1) is een gemeentelijk monument.

De RK kerk in Dussen zat de afgelopen jaren 'te ruim in het jasje' omdat zij weinig bezoekers meer trok. Initiatiefnemers hebben een plan gemaakt om 20 appartementen voor starters in de kerk te realiseren. Het kerkbestsuur vond dat een goed plan. De gemeente Altena zou pas groen licht geven na een advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK). Die moet ervoor zorgen dat bouwplannen passen in de omgeving en geen afbreuk doen aan de historie. Monumenten moeten immers beschermd worden. Het college van Altena gaat in juni 2021 grotendeels mee met het advies van de CRK, maar heeft niet alles overgenomen: "Veel monumentale waarden worden behouden. Op enkele punten wordt van het advies afgeweken. Dat komt omdat de appartementen anders donkerder zouden worden. Ook is het plan dan volgens de initiatiefnemers financieel niet haalbaar."

En een voorwaarde van de gemeente was dat jongeren uit Dussen als eerste de kans moeten krijgen om zo’n kerkappartementje te kunnen kopen. Direct gevolgd door jonge starters uit de rest van Altena. Tachtig procent van de appartementen moet eerst naar hen gaan. "Pas daarna volgt bredere werving. Hiermee biedt de gemeente jongeren de kans binnen de gemeente te blijven wonen. We zijn van mening dat er nu een mooi plan ligt, dat woonruimte oplevert voor jongeren in het dorp, en waar tegelijk cultureel erfgoed wordt behouden", stelde wethouder Shah Sheikkariem. Overigens blijft de kerk ook nog altijd als zodanig in gebruik; een deel van het gebouw blijft de functie van kerk houden met een eigen ingang.

De meningen van de gemeenteraadsfracties over de visie van de CRK in deze casus liepen nogal uiteen. Zo stelde Arno Bouman van het CDA op zijn blog o.a. (hierna volgen dus enkele citaten daaruit): "De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) beoordeelt of de plannen met respect voor de monumentale waarden worden uitgevoerd. En hier knelt de schoen. Deze commissie neemt zeer ruim de tijd en legt de lat in mijn ogen hier te hoog. Inmiddels is men overtuigd dat de wijze waarop de buitenkant van de RK kerk te Dussen zichtbaar blijft, voldoet aan de monumentale toetssteen. Ook is men blij met de voorgestelde aanpassingen in de entree. Maar toch adviseert de commissie negatief over het totale plan. Men is het niet eens met de wijze waarop de binnenkant van het gebouw is vormgegeven. Hier wil men nog eens een tweetal appartementen laten vervallen. Dit zodat, naast in de entree, ook in het midden de kapconstructie in het zicht blijft. Hiermee wordt het financiële fundament onder dit bouwplan dusdanig instabiel dat de prijzen van de startersappartementen met minimaal 10-15 procent moeten stijgen. De oproep aan het college is simpel. Stop met twijfelen en geef toestemming voor de realisatie van de appartementen conform het voorgestelde aangepaste bouwplan. Zorg hiermee dat de appartementen betaalbaar blijven en leg dus het laatste advies van de commissie naast u neer! Het plan past perfect in de ambitie om meer woningen te realiseren voor de doelgroepen jongeren en senioren en het doet voldoende recht aan de monumentale waarden."

Progressief Altena (= GroenLinks/PvdA/D66) stelde daarentegen: "De politieke partijen in Altena, inclusief Progressief Altena, zijn het erover eens dat er een fors woningtekort is en dat er daarom voortvarend moet worden gebouwd. Creatieve oplossingen zoals bij de RK kerk in Dussen zijn daarbij zeker welkom. Voortvarend betekent echter niet dat elk plan dan maar, onder het mom van woningnood, snel van een gemeentelijke handtekening moet worden voorzien. In Nederland hebben we wetten en regels die toezien op het beschermen van ons erfgoed en op het behoud van het karakter van onze dorpen en wijken. Dat heeft niets te maken met overbodige bureaucratie, maar alles met beschaving. Daarom hebben we ook in Altena een Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK). Die onafhankelijke commissie is door de gemeenteraad zelf ingesteld.

Het is daarom bijzonder dat politieke partijen als VVD en CDA vervolgens een advies van die deskundigen in twijfel trekken en beweren dat zij het beter weten, zoals in het geval van de appartementen in de Dussense kerk. Daar beweert de VVD zelfs dat de CRK faalt in haar functioneren omdat er te weinig oog is voor het economisch belang van de ontwikkelaars waardoor het hele plan misschien in gevaar komt. Zoals uit het openbare verslag blijkt denken de deskundigen van de CRK echt wel mee met de ontwikkelaars, maar ze zijn natuurlijk in de eerste plaats aangesteld om het belang van ons erfgoed te verdedigen. Het verwijt dat ze falen omdat ze de prioriteit dáár leggen en niet bij het economisch belang of de woningbouw is daarom onzin. Adviezen van onafhankelijke commissies kunnen natuurlijk afwijken van de voorkeuren van politieke partijen, maar dat betekent nog niet dat die adviezen dan gelijk staan aan het falen van de adviseurs. Gelukkig heeft ons college er blijk van gegeven dat ze het advies van de commissie beter op waarde weet te schatten. Ook Progressief Altena wil graag dat er appartementen komen in de Dussense kerk, maar we zijn met het college van mening dat we pas trots kunnen zijn als dat lukt met respect voor de monumentale waarden."

Molen
De Noordeveldse Molen valt onder de buurtschap Korn en wordt daar verder beschreven.

Kasteel
De heerlijkheid Dussen wordt voor het eerst vermeld in de 12e eeuw, als de Hertog van Brabant het goed overdraagt aan de Graaf van Holland. Toen zou er reeds van een versterkt huis sprake zijn geweest. In 1330 werd er een donjon gebouwd, die in 1387 is versterkt tot een kasteel. In 1421 ging het kasteel tijdens de Elisabethsvloed grotendeels ten onder. Slechts enkele kelders en delen van de torens bleven overeind staan. Het huidige kasteel is een door een brede slotgracht omringd bakstenen gebouw uit 1474, met oudere delen. Het bestaat uit drie woonvleugels om een binnenplaats, aan de noordzijde afgesloten door een toegangspoort tussen twee zware halfronde torens. De gewelfde kelder dateert van 1387 of ouder. De overwelfde renaissancegalerij dateert van 1609. Toen zijn ook de zuid- en oostvleugel met een verdieping verhoogd. De westvleugel dateert van 1628. Ook beide torens zijn toen verhoogd en er werd een middentoren toegevoegd. Deze is in 1944 verwoest en niet meer herbouwd.

Na een reeks opeenvolgende adellijke eigenaren, wordt het kasteel in 1901 ter beschikking gesteld aan de Zusters Karmelietessen, die ten gevolge van de seculariseringspolitiek uit Frankrijk moesten vertrekken. Tot 1920 was het een klooster. Voor dat doel is een kapel bijgebouwd. Nadat de zusters waren vertrokken, stond het gebouw weer leeg. In 1924 is het verkocht aan de familie Suringar. Na de dood van de freule in 1931 is het kasteel ter verkoop aangeboden met de aanprijzing: "zeer geschikt voor afbraak". De gemeente voorkwam dit middels een sloopverbod en kocht het in 1935 zélf, met het doel het tot gemeentehuis in te richten. Er werd herstelwerk verricht, maar in 1944 werd het kasteel zwaar beschadigd ten gevolge van oorlogshandelingen. De schade is hersteld en in 1953 is Kasteel Dussen alsnog gemeentehuis geworden. In 1980 moesten er opnieuw verbouwingen worden verricht.

Bij de gemeentelijke herindeling van 1997 ging het kasteel over naar de gemeente Werkendam, die het kasteel in 2003 in erfpacht uitgaf aan NV Monumenten Fonds Brabant (MFB). In 2013 heeft de gemeente het eigendom overgedragen aan Landgoed Brabant BV, een 100% dochter van MFB. Stichting Vrienden Kasteel Dussen (SVKD) is het gehele jaar met diverse culturele en maatschappelijke activiteiten in het kasteel actief. Ook zijn rondleidingen mogelijk. Er kan ook worden getrouwd.

Gevelstenen
Gevelstenen in Dussen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

Carnaval
- Carnavalsstichting CS de Klaitrappers is opgericht in 1965. - CV De Durdauwers.

Koningsdag / Dodenherdenking
Oranjevereniging Dussen organiseert een aantal evenementen en activiteiten rond Koningsdag, en op 4 mei de Dodenherdenking.

Timmerdorp
Gedurende 4 dagen in augustus organiseert een groep enthousiaste jongeren een Timmerdorp voor de basisschool-jeugd.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

Veerpont
Het Capelse Veer over de Bergsche Maas (Dussen – Sprang-Capelle) heeft 3 rijbanen en kan ongeveer 15 auto’s per keer overzetten. Deze pont is gratis. Dat komt zo: "De drie veerverbindingen over de Bergsche Maas zijn gebaseerd op de wet van 26 januari 1883 “tot het verleggen van de uitmonding der rivier de Maas”. Op grond van deze wet is de Bergsche Maas gegraven. Van belang is de volgende bepaling in de wet: “De volgende werken zullen worden gemaakt: werken tot behoud van de gemeenschap met en tot herstel van de gemeenschap over de nieuwe rivier”. Op grond van deze bepaling heeft het Rijk na het graven van de Bergsche Maas drie pontveren ingesteld. Deze drie veerverbindingen zijn sinds de start in 1904 gratis voor alle gebruikers." Van 1904 tot begin 2009 was Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor het beheer van de veerponten en de uitvoering van de dienstregeling. De verantwoordelijkheid voor het beheer van de drie veerverbindingen ligt sinds februari 2009 bij Stichting De Bergsche Maasveren. (bron: Stichting De Bergsche Maasveren)

Weekmarkt
- Weekmarkt op donderdagmorgen.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Dussen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Dussen door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Links

- Dorpshuis: - "In Dorpshuis De Dussenaar ben je welkom om te leren, spelen, sporten, lezen, ontmoeten, drinken, eten, kletsen, recreëren, vergaderen, adviezen te krijgen en nog veel meer. Kijk snel op onze site om te zien wat er allemaal te doen is!"

- Onderwijs en kinderopvang: - "Op de eerste verdieping van MFA de Dussenaar in Dussen vindt u Basisschool de Peppel. In deze mooie, nieuwe omgeving zijn het team én de leerlingen voortdurend in ontwikkeling. Samen werken, samen spelen, samen leren en samen erop uit! Onze school is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor het individuele kind. Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name de vakken Taal en Rekenen van belang en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen."

- "De Sprankel is een open Christelijke basisschool in Dussen, waar wij werken vanuit ons geloof in God. De Sprankel staat voor de vonk die overspringt vanuit ons enthousiasme voor de kinderen, onze medemens en de schepping. Het is belangrijk dat kinderen liefdevol met elkaar (leren) omgaan. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is een veilig werk- en leefklimaat. Dit is de basis van waaruit wij werken, waarbij wij zelf het goede voorbeeld geven. Op onze school is in het bijzonder aandacht voor: - een goede omgang en samenwerking met elkaar; - het zelfstandig werken van de kinderen; - het leren van, aan en met elkaar; - openheid; - ouderbetrokkenheid."

- Kinderopvang, Peutergroep en BSO Hoppas. "De Ukkiegroep in Dussen bestaat uit maximaal 9 kinderen van 6 weken tot 2,5 jaar oud. Het kinderdagverblijf beschikt over een grote luxe "bolderkar" voor 6 kinderen. De leidsters zijn regelmatig op pad. Lekker wandelen naar de bakker, lopen langs de rivier en niet te vergeten de "kinderboerderij". De Peutergroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 2 tot 4 jaar oud. De groep draait op de ochtenden een actief, gestructureerd activiteitenprogramma. Op de middag is er rust, gaan sommige kindjes nog slapen en wordt er eventueel samengespeeld met de Ukkiegroep. De BSO maakt gebruik van de ruimtes van de basisschool, waaronder de gymzaal. De ruime algemene ruimte biedt veel mogelijkheden voor de kinderen waaronder een ruime knutselhoek. De buitenruimte is het schoolplein voor de school. Er is ook voldoende gras voor de kinderen om een mooie pot voetbal op te spelen."

- Muziek:- "Fanfare Wilhelmina is opgericht in 1897. Onze vereniging bestaat momenteel uit een kleine maar energieke club mensen. De leden komen veelal uit Dussen, maar in de omgeving weten muzikanten ons ook te vinden. Jong en oud is lid en we delen allemaal dezelfde passie: muziek maken. Bij fanfare Wilhelmina spelen we van alles. We wisselen concoursmuziek, klassieke muziekstukken en speciaal gearrangeerde muziek voor fanfareorkesten af met de populaire muziek van nu en wat lichtere muziek die makkelijk in het gehoor ligt. Herkenbare filmmuziek maar ook de traditionele marsmuziek kunnen natuurlijk niet ontbreken.

Muziek maken en daarin plezier hebben staat bij ons voorop. We zijn, zoals het een echte dorpsfanfare beaamt, altijd present bij de traditionele gebeurtenissen zoals Koningsdag, de kerstnachtmis en sinterklaasintocht in Dussen. Daarnaast organiseren we regelmatig leuke en verassende concerten, soms met thema. Wij zijn een gezellige vereniging die na het spelen wel van een drankje en een feestje houdt op zijn tijd. Onze vaste repetitieavond is op maandag in de Koppelpaarden en we staan onder leiding van dirigent Kobus Verheij."

- "Smartlappenkoor Uit Volle Borsten bestaat uit 50 dames die tweestemmig de sterren van de hemel zingen. Onze onderlinge band mag na al die jaren best bijzonder genoemd worden. We hebben bewondering voor elkaars talenten, delen lief en leed en hebben vooral heel veel plezier. Dat ontgaat het publiek niet. Iedere maandagavond repeteren wij bij 'onze Joke' in Café de Bocht in Dussen, onder begeleiding van dirigent Peter van Zanten. Op humoristische wijze weet hij het koor te inspireren. We worden live begeleid op accordeon door Riana Koreman en Wim den Ronden, op drums door Niek de Nijs en op gitaar door Lian van Oers. Jaarlijks treden wij op tijdens festivals door het gehele land. Ook verzorgen wij optredens in verzorgingstehuizen, op braderieën en in winkelcentra. Heeft u iets te vieren zowel zakelijk als privé, ook dan kunt u ons boeken. Onze muziekcommissie zorgt voor een passend repertoire. Dat bestaat allang niet meer uit enkel smartlappen. We onderscheiden ons door de afwisseling die we brengen met onze muzikale acts."

- "Shantykoor Muiterij Kantje Boord is opgericht in 1998. De zangers voelen zich sterk verbonden met het water, de zee, de (antieke) scheepvaart en het zeemansleven. De daaraan verbonden schoonheid, romantiek en dramatiek wordt in vele wonderschone liederen bezongen, 2- en 3 stemmig, Nederlandstalig en anderstalig. Momenteel staat het koor onder leiding van Jakobijn Wallis uit Breda. Zij wordt daarin bijgestaan door 3 accordeonisten, een banjospeler en een bodhránspeler. Daarnaast neemt het koor ook deel aan masterclasses om haar veelzijdigheid en kwaliteiten nog verder te vergroten."

- Sport: - Voetbalvereniging s.v. Dussense Boys is opgericht in 1927.

- "Tennisvereniging Groot Zuideveld is opgericht in 1976 met als doel het tennissen in Dussen en omstreken te stimuleren. Het is een vereniging van actieve leden die aan de diverse activiteiten deelnemen zoals: competitie, toernooien, clubkampioenschappen en vrij tennis. De vereniging telt ca 100 senior- en juniorleden. Vanaf de oprichting wordt het tennissen gestimuleerd en uitbreiding gegeven aan het ledenbestand. Daarnaast richt de vereniging zich op: - het organiseren van een Open Toernooi; - het organiseren van de wintercompetitie voor leden en introducés; - het stimuleren van jeugdtennis; - het op regionaal niveau samenwerken met de tennisverenigingen; - het stimuleren van deelname aan de competities; - het organiseren van gezelligheidstoernooien (bijv. Paastoernooi); - het ter beschikking stellen van de winterbanen aan de leden; - het verzorgen van professionele tennislessen. Deelname commissies. Alle seniorleden nemen deel aan een van de commissies. Deze commissies zijn: Jeugdcommissie, Sponsorcommissie, Technische commissie, Oderhoudscommissie en Kantinecommissie."

- "Dussense Gymnastiek Vereniging DGV biedt meerdere uren per week gezellige gevarieerde gymlessen aan kinderen vanaf 1,5 jaar en daarnaast nog freerunnen én sportfit lessen aan volwassen. Naast de reguliere lessen organiseert DGV ook nog vele andere activiteiten zoals jaarlijkse onderlinge wedstrijden, springdagen, teambuildingsactiviteiten en spelletjesochtenden. Lijkt het je leuk om lid te worden of twijfel je misschien nog een beetje, loop dan gerust eens vrijblijvend binnen bij de groep naar je keuze. De eerste 2 lessen zijn gratis."

- "Wij zijn Cross Team Dussen, wij zijn een hechte groep die samen trainen en wedstrijden rijden in heel Nederland. We hebben verschillende leeftijden in ons groepje van jong tot 'oud', van de allerkleinste (50cc) tot de veteranen die de zwaardere motoren rijden (500cc), op voornamelijk KTM motoren. Onze groep bestaat uit 21 personen waarvan 12 rijders en we zijn nog altijd groeiende. Op onze Facebookpagina kunnen jullie ons volgen. Regelmatig rijden wij wedstrijden en elke week wordt er getraind."

- Toneel: - Toneelvereniging 'T is Wijd in de Heg is opgericht in 2009. De spreuk " 't is wijd in de heg" is een typisch Brabants gezegde. Betekenis: (ver) van het padje af zijn; in de war zijn, malende. Ver weg van het doel. Maar ook: prettig gestoord zijn. "Met de nodige zelfspot is gekozen voor de ludieke naam " 'T is wijd in de heg". Een gezegde dat op Brabantse wijze vertolkt dat de huidige situatie nog niet "koek en ei" is. Met andere woorden wij beseffen als geen ander dat we er nog hard aan moeten trekken om het toneelstuk met verve te kunnen spelen. Dat gaan we dus proberen maar tot op heden is het nog steeds... Juist, goed geraden en dus is een betere naam niet denkbaar!

Wij zijn een kleine toneelvereniging bestaande uit een zeer gemêleerd gezelschap. Wij brengen je dan ook geen normaal toneelstuk. Je kunt van ons een schouwspel verwachten vol humor van het type absurde komedie/klucht. Ons toneelspel gaat verder dan het podium. Wij betrekken mensen vanuit de zaal en improviseren er op los (of komt dat omdat we onze teksten niet kunnen onthouden?)." Aldus de vereniging op haar site.

- Zorg: - "Zorgboerderij De Boer Op in Dussen is ontstaan uit en onderdeel van ons regulier melkveebedrijf. Initiatiefnemers zijn Johan Akkerman en Noldine van Wijk. Johan is fulltime veehouder en geboren en getogen op de boerderij. Zijn maatschappelijke betrokkenheid blijkt o.a. uit zijn lidmaatschap van de lokale vrijwillige brandweer. Noldine is ook van agrarische afkomst. Daarnaast is zij hbo gediplomeerd sociaal pedagogisch hulpverlener met een aantal jaren werkervaring als begeleider van mensen met o.a. verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, autisme, gedragsproblematiek, en NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel).

Onze visie is dat een zorgboerderij een meerwaarde biedt in een proces van individuele groei en ontwikkeling. Een boerderij heeft een sfeer en cultuur die anders is dan in een zorginstelling. Doordat je samen aan het werk gaat en er geen relatie cliënt-hulpverlener is, ontstaat er meer gelijkwaardigheid en vertrouwen. Door samen aan de slag te gaan wordt aangesloten bij het gezonde van de mens in plaats van de beperkingen of handicaps. Je bent op de boerderij onderdeel van een sociale gemeenschap en hebt daarbinnen een gewaardeerde plek. Bovendien kom je er met andere mensen in contact zoals de dierenarts en de vertegenwoordiger.

De missie van Zorgboerderij De Boer Op in Dussen is om met onze formule een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van mensen met een ondersteuningsbehoefte. Het mooie wat onze boerderij te bieden heeft, in combinatie met onze kennis, houding en vaardigheden op het gebied van sociaal pedagogische hulpverlening willen we toepassen op deze doelgroep. In de praktijk betekent dit dat de sfeer op de boerderij gemoedelijk is en dat er wel gewerkt wordt, maar er toch ruimte, structuur en ontspanning is. Door de handen uit de mouwen te steken in de buitenlucht en door het contact met planten, dieren, de aarde en de seizoenen komen mensen tot innerlijke rust en krijgen ze meer energie en zelfvertrouwen."

- "In Herbergier Dussen wonen mensen met een geheugenprobleem. Samen met een veelzijdig team van medewerkers steken we vooral tijd in datgene wat onze gasten nodig hebben: warmte, liefde, aandacht en respect. En zorg. Er is nog zoveel dat wél kan. De Herbergier is gerealiseerd in de voormalige RK jongensschool (Dorpsstraat 19) uit het begin van de vorige eeuw. In en aan het bestaande pand zijn 16 appartementen gebouwd, ook er is een logeerkamer, een moderne, gezellige eetkeuken en een sfeervolle zithoek. In onze Herbergier is de deur open! Dit maakt dat onze gasten zich thuis voelen, en er geen energie gaat zitten in de vraag "waarom kan ik er niet uit". Uiteraard bieden we voldoende begeleiding om de veiligheid te borgen. Een groot deel van onze zorg bestaat uit het begeleiden van onze gasten om de dag door te brengen op een manier die door hen als prettig wordt ervaren. We doen samen boodschappen, zorgen voor de huisdieren en verzorgen elke avond een lekkere verse maaltijd. Als onze gasten zin hebben gaan we samen wandelen of fietsen en een keer per week gaat een aantal gasten naar de kerk. Onze gasten hebben een plek en een functie in het dorpsleven. In de supermarkt of na de kerkdienst is er altijd tijd voor een praatje."

- Veiligheid: - "EHBO Dussen organiseert jaarlijks herhalingslessen voor de eerste hulp, verbandleer, AED en reanimatie. Verder worden eenmaal in de twee jaar opleidingslessen gegeven, als er genoeg aanmeldingen zijn. De opleidingslessen worden apart van de herhalingsavonden gegeven. Tijdens de opleidingscursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u moet laten. Bij de opleiding worden, om het oefenen zo ‘echt’ mogelijk te maken, lotusslachtoffers betrokken. Zij spelen een ongeval en iemand uit de groep moet naar zijn beste kunnen eerste hulp verlenen. Dit kan zijn het verbinden van een wond, constateren dat iemand een flauwte heeft, of iemand in veiligheid brengen. Als u de cursus met het examen succesvol afrondt, mag u zichzelf eerstehulpverlener noemen en krijgt u een door het Oranje Kruis erkend diploma of certificaat. De kosten voor een opleidingscursus bedragen € 150,=. Hiervoor worden de lesavonden verzorgd, krijg u het boekje en iedere opleidingsavond koffie of thee."

- Brandweer Dussen.

Reactie toevoegen