Duurkenakker

Plaats
Buurtschap
Midden-Groningen
Veenkoloniën
Groningen

Duurkenakker

Terug naar boven

Status

- Duurkenakker is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek Veenkoloniën, gemeente Midden-Groningen. T/m 1989 grotendeels gemeente Muntendam, deels gemeente Meeden; in 1990 in zijn geheel over naar gemeente Menterwolde, in 2018 over naar gemeente Midden-Groningen.

- De buurtschap Duurkenakker valt deels onder het dorp Meeden, deels onder het dorp Muntendam.

- De buurtschap Duurkenakker heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Duurkenakker.

Naamsverklaring
Akker
van de persoon Duurke, een vrouwennaam(1).

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Duurkenakker ligt W van Meeden en O van Muntendam, langs het A.G. Wildervanckkanaal en rond de gelijknamige weg en de N33. Sinds de aanleg van het kanaal en de N33 is de buurtschap in tweeën gedeeld.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de buurtschap Duurkenakker 15 huizen met 111 inwoners onder de gemeente Muntendam. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 20 huizen met ca. 45 inwoners.

Terug naar boven

Links

- Duurzaamheid: - "Op een strook grond tussen de spoorlijn Veendam - Zuidbroek en het A.G. Wildervanckkanaal ontwikkelt Sunvest Energiepark Duurkenakker; een zonnepark van 50 hectare. Het project heeft een omvang van 60 Megawatt. Hiermee kunnen 15.000 huishoudens van zonnestroom worden voorzien. Het zonnepark bestaat uit een veldopstelling met 200.000 zonnepanelen, die worden geplaatst op een draagsysteem in oost-west opstelling, dat in de grond is verankerd. De hoogte van de panelen bedraagt circa 2,5 m, inclusief constructie. De constructie wordt circa 1,5 m diep in de grond verankerd.

Als onderdeel van de vergunningsprocedure is een landschappelijk inpassingsplan opgesteld. Hierbij is in het bijzonder aandacht besteed aan de inpassing aan de zuidzijde. De driehoekige zuidpunt van bijna 5 hectare is in zijn geheel gereserveerd voor een landschappelijke herinrichting. De compensatie voor een te dempen sloot op het zonnepark, wordt ook in deze zuidpunt gerealiseerd. De bewoners van het lint Duurkenakker zijn door de initiatiefnemer betrokken bij het ontwerp voor de landschappelijke inpassing. De locatie is uitermate geschikt voor de realisatie van een groot zonnepark: de locatie ligt ingeklemd tussen een spoordijk en de dijk langs het Wildervanckkanaal; er loopt een 110 kV hoogspanningslijn over het gebied; het zonnepark is nauwelijks zichtbaar doordat de polder is omsloten door dijken." Het zonnepark beoogt medio 2020 te worden gerealiseerd.

Reactie toevoegen