Duurswold

Streek
Duurswold
Groningen

duurswold_boerderijmuseum_kopie.jpg

In Boerderijmuseum Duurswold in Slochteren vind je alles over het leven en werken op en rond de boerderij in Duurswold in vroeger tijden.

In Boerderijmuseum Duurswold in Slochteren vind je alles over het leven en werken op en rond de boerderij in Duurswold in vroeger tijden.

duurswold_watersysteem_kopie.jpg

Het gebied 'Watersysteem Duurswold' van Waterschap Hunze en Aa's komt voor een groot deel overeen met de geografische streek Duurswold. Die streek omvat het grondgebied van de voormalige gemeente Slochteren.

Het gebied 'Watersysteem Duurswold' van Waterschap Hunze en Aa's komt voor een groot deel overeen met de geografische streek Duurswold. Die streek omvat het grondgebied van de voormalige gemeente Slochteren.

Duurswold

Terug naar boven

Status

- Duurswold is een streek in de provincie Groningen.

- De streek Duurswold omvat het grondgebied van de voormalige gemeente Slochteren.

- Er is ook nog een Watersysteem Duurswold, een beheereenheid van Waterschap Hunze en Aa's, met een oppervlakte van ca. 21.500 ha. Dit gebied is gelegen tussen de kernen Delfzijl, Groningen en Hoogezand-Sappemeer. De noordwestelijke grens wordt gevormd door het Eemskanaal. Het Winschoterdiep vormt de zuidelijke begrenzing. De oostelijke grens met het Watersysteem Oldambt loopt van Delfzijl via Wagenborgen naar Sappemeer.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1435 Dyurdswolt, 1439 Divertswolt.

Naamsverklaring
In de 1e helft van de 11e eeuw wordt gesproken over Diurardasrip, eind 11e eeuw Diuridasrip, met als betekenis rip 'rand, oever, strook land' van de persoon Diurid. Later wolt 'moerasbos, woud' van... Het is een niet nader geïdentificeerde plaats in de omgeving van Slochteren. Zie ook bij Wijnjewoude onder Naam m.b.t. Duurswoude.(1)

Terug naar boven

Geschiedenis

De naam Duurswold doet denken aan een bosrijke omgeving. In werkelijkheid was het echter vooral een landschap van veengebieden met veenbosjes. Dat is echter bijna volledig verdwenen. Door verschillende ruilverkavelingen is een open landschap ontstaan waarop grootschalige landbouw wordt bedreven. De streek is te typeren als een streekdorpenlandschap op de overgang van zand naar veen.

De ruggen zijn als eerste bewoond geraakt. Deze bewoningsassen zijn als basis gebruikt om het omringende laagveen gebied te ontginnen. De grond is meestal in smalle, opstrekkende percelen verkaveld. De percelering begint bij de weg waar de dorpen Harkstede, Kolham en Slochteren aan liggen en eindigt in de laaggelegen veengebied van de Scharmer en Slochter Ae. Meer naar het noorden op de rug liggen Schildwolde, Hellum en Siddeburen. De opstrekkende verkaveling loopt hier naar het Schildmeer. De percelering staat haaks op de ruggen. Zie verder de pagina Historische geografie van Duurswold op de site Landschapsgeschiedenis van de RUG.

Streekmuseum
De landbouwgeschiedenis van de streek komt tot leven in Boerderijmuseum Duurswold in Slochteren. Hier vind je alles over het leven en werken op en rond de boerderij in deze streek in vroeger tijden. Het betreft hier niet alleen een verzameling boerengereedschap en huishoudelijke zaken. Wat het museum zo bijzonder maakt, is dat het ook collecties bezit van de 'toeleveranciers' van het boerenbedrijf. Zo is het in bezit van een groot deel van de werkplaatsinrichting van een wagenmaker/kuiper, gereedschappen van o.a. een klompenmaker, timmerman, (hoef)smid, huisslachter, huisschilder en objecten en documenten van de voormalige plaatselijke zuivelfabriek. In totaal zijn er ruim 4.000 objecten te bekijken, waarvan de oudste gedateerd zijn rond 1880.

Terug naar boven

Evenementen

- IJscentrale Duurswold is in 1942 opgericht door diverse ijsverenigingen uit het voormalige gelijknamige waterschap. Men heeft zich destijds als doel gesteld om in samenwerkingsverband ijsevenementen te organiseren zoals wedstrijd- en schaatstoertochten. De laatst gehouden toertocht op het Schildmeer was in de winterperiode 2011-2012. Tevens werd in samenwerking met de vereniging Noorderrondritten een wedstrijdmarathon, de ’Ronde van Duurswold’ gehouden. In de winter van 1966 werden er voor het eerst toertochten op het Schildmeer georganiseerd en in 1991 en 1997 werd de vernieuwde Duurswoldtocht uitgeschreven. Daarna was het niet meer mogelijk om deze tocht te organiseren vanwege de vele zachte winters. ”In de huidige tijd zullen ijs en weder dienende voorlopig alleen de Schildmeertochten plaatsvinden wegens steeds strengere regelgeving en hogere kosten,” aldus voorzitter Harm Evenhuis.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Natuurgebieden in Duurswold, in beheer bij Staatsbosbeheer.

- De Werkgroep Natuur en Landschap Duurswold houdt zich actief bezig met het vergroten en uitdragen van de kennis van natuur en landschap in deze streek, door lezingen, cursussen, inventarisaties en excursies, en met actieve bijdragen aan de instandhouding van natuur en landschap.

- In het gebied van de Herinrichting Midden-Groningen is in 2013 een nieuwe recreatieve fietsroute gereed gekomen. Dit nieuwe onderdeel van de TRAP (Toeristisch Recreatief Archeologisch Project) Duurswold route rond het Schildmeer, loopt van Schaaphok naar Luddeweer en was de nog ontbrekende schakel in deze route. De aanleg van het fietspad is landschappelijk, recreatief én archeologisch van belang. De nieuwe route draagt bij aan de versterking van de toeristische infrastructuur en aan het herstel van het landschap in Groningen. Het pad loopt namelijk langs een deel van de oorspronkelijke en nog geheel gave bovenloop van de Fivel, die zo blijvend behouden kan worden. De TRAP Duurswold route is de eerste archeologische fietsroute in de provincie. De route loopt van Woltersum via Schaaphok en Slochteren naar het Schildmeer, waarbij na Overschild weer aangekoerst wordt op Woltersum.

- In 2008 heeft Waterschap Hunze en Aa's het Watersysteemplan Duurswold opgesteld. Doel van het plan is het op orde brengen en houden van het waterbeheer in dit gebied en in de gemeente Slochteren. Het Watersysteemplan is opgesteld vanuit het streven van Waterschap Hunze en Aa’s en de gemeente Slochteren naar een veilig en duurzaam waterbeheer, dat zo goed mogelijk ten dienste staat van de verschillende bestemmingen en gebruiksfuncties in het gebied. Het plan is opgesteld vanuit een analyse, met een doorkijk tot 2050.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Duurswold (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Duurzaamheid: - Met het opwekken van groene energie wil Energiecoöperatie Duurzaam Duurswold bijdragen aan de leefbaarheid en verduurzaming van deze regio. Inwoners, (sport)verenigingen, bedrijven en instellingen in de regio kunnen lid worden van de coöperatie en krijgen daarmee stemrecht en uitzicht op een aantrekkelijke energierekening. De coöperatie is toegankelijk voor alle inwoners van de regio en heeft als credo: "Slochteren van het Gas af!"

Voorzitter Curtis Bänffer (ondernemer te Schildwolde): “Groene energie daar word je beter van. Door onze stroom zelf op te wekken in een coöperatie bespaar je niet alleen energie, je houdt er ook geld aan over. Een investering meer dan de moeite waard. En bovendien; lokaal opgewekt is lokaal besteed.” Penningmeester Wilte Barels (tandarts te Hellum): “Door molenaar te worden ga ik meedoen met ’t opwekken van groene energie. Op de lange duur is dat goed voor onze leefomgeving én die van onze kinderen. Dit is een begin. Samen meer invloed en zeggenschap over de inrichting van onze woonomgeving.” Secretaris Dirk Jan Rezelman (huisarts te Wagenborgen): “In Duurswold weten we als geen ander wat de nadelen zijn van energie uit fossiele brandstoffen zoals aardgas. We kunnen daar boos over worden. We kunnen er ook iets aan doen. Op u als inwoner komt het aan. Goed voorbeeld doet goed volgen.”

Reactie toevoegen