Ee

Plaats
Dorp
Noardeast-Fryslân
Fryslân

ee_collage.jpg

Ee is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 1983 gemeente Oostdongeradeel. In 1984 over naar gemeente Dongeradeel, in 2019 over naar gemeente Noardeast-Fryslân. (© Jan Dijkstra, Houten)

Ee is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 1983 gemeente Oostdongeradeel. In 1984 over naar gemeente Dongeradeel, in 2019 over naar gemeente Noardeast-Fryslân. (© Jan Dijkstra, Houten)

Ee..JPG

Ee, een beschermd dorpsgezicht

Ee, een beschermd dorpsgezicht

Ee (2).JPG

Huisjes in Ee, lekker in het zonnetje

Huisjes in Ee, lekker in het zonnetje

Ee (3).JPG

Ee, verdiend met kaatsen

Ee, verdiend met kaatsen

Ee.JPG

Net even buiten Ee

Net even buiten Ee

Ee

Terug naar boven

Status

- Ee is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 1983 gemeente Oostdongeradeel. In 1984 over naar gemeente Dongeradeel, in 2019 over naar gemeente Noardeast-Fryslân.

- Onder het dorp Ee vallen ook de buurtschappen Ald Terp, Dykshoarne, Midhuzen, Steenvak en Tibma. Ook de inwoners van de t/m 2018 Kollumerlandse buurtschap Beintemahûs voelen zich bij Ee betrokken.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Ie.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Ee ligt ZW van het Nationale Park Lauwersmeer en de dorpen Anjum en Oostmahorn, WNW van de dorpen Engwierum en Kollumerpomp, NW van het dorp Kollum, NNW van het dorp Oudwoude, NNO van de dorpen Westergeest en Triemen, NO van de dorpen Driezum, Wâlterswâld en Damwâld, O van het dorp Oostrum en de stad Dokkum, ZO van de dorpen Wetsens, Jouswier, Metslawier en Niawier en ZZO van de dorpen Morra en Lioessens.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Ee 148 huizen met 904 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 325 huizen met ca. 800 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "In 2018 is de herinrichting van de provinciale weg N358 door Ee gereed gekomen. Het weer zat niet altijd mee. Het was koud, het regende en er viel zelfs sneeuw. Ondanks dat werkten de mannen van aannemer Roelofs toch hard door. En het resultaat is er naar. Een weg die past bij het oude en historische karakter van het dorp: dat was het doel. Veiligheid stond daarbij natuurlijk voorop. Aangepaste kruispunten waardoor er beter zicht is op het verkeer, en daarnaast niet meer het snel rijdende verkeer door het dorp heen. Daarom is de maxumsnelheid verlaagd naar 30 kilometer per uur." (bron: Provincie Fryslân)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ee heeft 15 rijksmonumenten.

- Het dorp Ee heeft een beschermd dorpsgezicht.

- De Hervormde (PKN) Tsjerke op'e Terp (Omgong 1) is een monumentale 13e-eeuwse kerk. De kerk is in latere eeuwen verschillende malen gewijzigd. Zo is in de 16e eeuw de kap van de kerk verhoogd en verdwenen de gewelven. De kerktoren dateert uit 1867. Ook de driehoekige koorafsluiting is in latere jaren aangebracht. Aan de bovenzijde van zowel de zuid- als de noordmuur bevinden zich rijen consoles. Veel voetjes van deze consoles hebben de vorm van mensengezichten of dierenkoppen. In de kerk bevinden zich drie herenbanken uit de 17e en de 18e eeuw. Naast negen prachtige rouwborden bezit de kerk ook een epitaaf van zwart marmer en albast ter nagedachtenis aan de in 1625 overleden Snelliger Meckema. De preekstoel dateert uit de 19e eeuw, het orgel is uit de tweede helft van de 20e eeuw. De toren is in 2010 gerestaureerd.

- De huidige Gereformeerde (PKN) Eben Haëzer kerk (Stienfeksterwei 15) dateert uit 1919. De vorige kerk dateerde uit 1891 en is gesloopt toen de huidige kerk gereed kwam. Beide kerken vallen tegenwoordig onder de Protestantse Gemeente Ee, Oostrum en Jouswier. - De kerkdiensten van beide kerken kun je hier terugluisteren.

- "In de regio Noordoost-Fryslân werd tot ongeveer 1960 nog vlas verbouwd. Maar doordat het bewerken van vlas zo arbeidsintensief was en omdat de lonen stegen, was het niet meer rendabel. Het gebouw waar Vlasmuseum It Braakhok (Foeke Sjoerdsstrjitte 9) in Ee in gevestigd is, was vroeger een echt ‘braakhok’. Hier werkten mensen die moeite hadden rond te komen. Het was een soort sociale werkvoorziening. In 1976 is Stichting Braakhok opgericht en twee jaar later is het museum geopend, om te laten zien hoe hard de mensen hier vroeger gewerkt hebben om van vlas ongesponnen linnen te maken. Het museum is in 2018 vernieuwd en klaar gemaakt voor de toekomst. Sindsdien is het elke dag geopend.

De deuren van het vlasmuseum staan overdag altijd open (10.00-17.00 uur). De toegang is gratis. Bij binnenkomst springen de lampen automatisch aan. Via een ‘praatpaal’ heet meneer Broersma je van harte welkom in het vlasmuseum. Hij legt uit waarom dit een ‘Braakhok’ wordt genoemd. Vervolgens krijg je dankzij het introductiefilmpje van 3 minuten een duidelijk beeld over de bewerking van vlas tot linnen. Met behulp van bordjes en teksten wordt vervolgens het verhaal van vlas ‘verteld’ en in de vitrines staan bij de antieke gereedschappen leuke wetenswaardigheden vermeld. Met eigen ogen kun je de oude machines achter de vitrines bewonderen en aan de hand van filmpjes is te zien hoe deze machines werken. Speciale aandacht is er in het museum voor de vlasbloem. Deze bloem wordt ook wel ‘magisch’ genoemd. Waarom? Dat wordt in het museum al snel duidelijk. Er is zelfs een kinderboek gemaakt over ‘Het meisje en de magische vlasbloem’ (als onderdeel van een educatieproject). Alleen al daarom is Vlasmuseum It Braakhok in Ee ook voor kinderen de moeite waard om te zien!" Het museum is onbemand, maar mocht je toch graag met een vrijwilliger van het museum willen praten of wil je een demonstratie zien? Dan kan dat, door te bellen met tel. 06-30964560.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Jaarlijks organiseert de jeugd van Ee begin juni een zendmarathon. Voorheen stonden ze bekend als ’t Skulplâk FM. Sinds 2017 gaan de zendpiraten verder als de Jister Piraten. Een hele week piratenmuziek, met als hoogtepunt de hierna beschreven Oldtimer Grasbaan Race op zaterdag. De studio bevindt zich bij Eetcafé De Boerkes. Gedurende de week is er van alles te doen, zoals je onder de link kunt lezen.

- Eind 2011 waren oldtimer grasbaanracers uit Ee van mening dat ze na een paar jaar te hebben meegereden bij andere wedstrijden, ook zelf maar eens een soortgelijk evenement in eigen dorp moesten organiseren. Met hun eigen clubje rijders, sinds 2013 bekend als De Klaaibrûzers, organiseren ze samen met de leden van het Oldtimer Evenement Hoornsterzwaag, en met vele vrijwilligers, de jaarlijks terugkerende Oldtimer Grasbaan Race op de 2e zaterdag van juni. Ze beginnen met de jongste spruiten in de B-mini's, dit zijn veelal minibike's en pitbike's, zowel 2- als 4-takt. Bij de A-mini's komt er al wat meer geweld om de hoek kijken, hier ook nog wel 4-takt pitbike's maar ook 50cc 2-takt. Bij de brommer-standaard zijn het Puch en Tomos die aan de start verschijnen. Daarna komen de brommer-specials aanbod, dit zijn opgevoerde Puchjes die op de baan ongekende snelheden halen. Dan komt de klasse brommer-versnelling op de baan, dit zijn de opgevoerde en omgebouwde brommers. Hierna de oldtimer-hand en oldtimer-voet versnelling, daarin komen diverse merken van weleer voor, zoals Garelli, Kreidler, Zundapp, Rap en Simonini.

Na deze oldies komen de 50cc hobbyrijders en oud-wedstrijdrijders op de baan. Hier zijn het hoofdzakelijk de Gebben en Van Veen Kreidler en Heja Sachs die de dienst uitmaken. Dan komen we in de 125cc klasse, hier rijden hoofdzakelijk Honda, Kawasaki, Yamaha en Suzuki mee. De 250cc+ bestaat uit motoren van 250cc tot 500cc, ook hier strijden de Honda's, Suzuki's en Yamaha's om de prijzen. Als afsluiter is er de Veteranen-klasse, hier komen de Bsa's, Jawa's, Bultaco'en CZ's aan de start. Als eindspektakel is er de superfinale, waarin de eerste 3 winnaars van verschillende klassen tegen elkaar strijden. De minder snelle deelnemers starten met een voorsprong op de snellere klassen. Dit is de afsluitende race van de dag.

- Elke oudjaarsdag is er vanaf 8.00 uur Carbidschieten bij het Sportveld te Ee. Met na afloop feest in het duivenlokaal.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Ee maakt deel uit van de in 2016 gerealiseerde Waddentour, een wandel-, fiets- en autoroute langs o.a. de 4 Beschermde Dorpsgezichten in Dongeradeel (Ee, Holwerd, Metslawier en Paesens-Moddergat). Voor nadere informatie zie de pagina van Dongeradeel, kopje Natuur en recreatie.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Ee, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Ee.

- Nieuws: - Nieuws uit Ee op Facebook.

- Dorpsontwikkelingsmaatschappij: - "De gemeente Dongeradeel is een experiment gestart voor het behouden en versterken van een aantrekkelijke duurzame woon- en leefomgeving in en rond vier beschermde dorpsgezichten. Het gaat om de dorpen Ee, Holwerd, Metslawier en Paesens-Moddergat. Met het experiment duurzame beschermde dorpsgezichten Dongeradeel wil de gemeente mogelijkheden in beeld brengen en laten zien dat er binnen de kernen ruimte is en blijft voor ontwikkeling, kwaliteit en diversiteit. Onderdeel van het experiment is een Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM), waarbij inwoners zich inzetten voor de ontwikkeling van het dorp. De DOM stimuleert en ondersteunt ideeën voor verbetering van de woonen leefomgeving. Je kunt je ideeën voorleggen aan de DOM. De DOM helpt je dan verder op weg en biedt ondersteuning. Dat kan door het regelen van een expert, lening of subsidie."

- "Gemeenten in krimpregio’s benadrukken graag het belang van burgerbetrokkenheid bij het verbeteren van de lokale leefbaarheid. Zelfbestuur en zelfredzaamheid leiden geregeld tot succesvolle projecten om dorpsvoorzieningen op peil te houden. Hiska Ubels concludeert dat vernieuwende vormen van zelfbestuur ook minder rooskleurige kanten hebben, die ten onrechte onderbelicht zijn gebleven. Zij is hierop in januari 2020 gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, met haar proefschrift 'Novel forms of governance with high levels of civic self-reliance'. Ubels stelt vast dat burgerzelfsturingstrajecten grillig kunnen verlopen. ‘Dit soort initiatieven hebben vooral een positief effect op de zelfsturingscapaciteit en burgerkracht van een kleine groep direct betrokken inwoners’, zegt Ubels. ‘Maar daar zijn ook kanttekeningen bij te maken. Een belangrijke les uit mijn onderzoek is dat gemeenten uiteindelijk altijd de eindverantwoordelijkheid moeten houden voor lokale leefbaarheid en welzijn.’ Ubels onderzocht de burgerinitiatieven Kulturhus Beltrum (gemeente Berkelland), Dorpscoöperatie Nieuw-Dordrecht (gemeente Emmen), Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM) Ee (gemeente Noardeast-Fryslân) en Project Ulrum 2034 (gemeente Het Hogeland)." - Hier vind je de Nederlandstalige samenvatting van het proefschrift.

- Onderwijs en kinderopvang: - De naam van Basisschool De Gearing is uniek. Nergens anders kom je als schoolnaam het woord Gearing tegen. Het is dan ook niet een bestaand woord. Friese woorden die de betekenis van samen, met elkaar in zich hebben, hebben met de naam van de school te maken. De naam is ontstaan bij het samengaan van de Kleuter- en de Lagere school tot Basisschool. De naam symboliseert het bij elkaar zijn van kinderen van kleuter- en lagere school. De naam heeft ook te maken met het samenwerken en met elkaar omgaan van leerlingen onderling, van leerlingen en leerkrachten en van leerkrachten onderling. Omdat in deze school bijna alle kinderen bijeen komen uit de dorpen Ee, Oostrum, Jouswier, buurtschap Tibma en het tussenliggende gebied, plus het gebied aan de zuidkant van het Dokkumer Grootdiep, richting Oudwoude en Westergeest, zit ook daarin een element van “gearing”: bijeenbrengen. Ze willen graag dat de school een samenbindend element in de dorpsgemeenschap vormt en de naam “Gearing” met ere draagt. Het schoolgebouw biedt ook onderdak aan Peuterspeelzaal Ukkepuk.

- Muziek: - In 2011 ontvangt Fanfare Euphonia uit Engwierum een brief van Fanfare Melodia Oranje uit buurdorp Ee. Vanwege een teruglopend ledenaantal lijkt het het korps een idee om samen te gaan werken en op die manier de fanfaremuziek voor de beide dorpen te behouden. Ook Euphonia heeft te maken met een kleiner wordende bezetting en beide verenigingen besluiten een samenwerkingsperiode te houden. Dit bevalt goed en na ruim twee jaar besluiten de verenigingen verder te gaan als één nieuwe vereniging, onder een nieuwe naam: op 15 november 2013 is de Lauwers Fanfare een feit. De nieuwe vereniging heeft al diverse successen behaald, waaronder de hoogste eer op het Federatiefestival Dongeradeel Oost. Tevens is Lauwers Fanfare succesvol geweest op het bondsconcours en bij de Nederlandse Fanfarekampioenschappen. De fanfare laat graag van zich horen bij gelegenheden in de dorpen, bij het jaarlijkse kerstconcert en op concoursen.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Oostergo is opgericht in 1964. De vereniging is gehuisvest aan de Stienfeksterwei in Ee, waar het de beschikking heeft over twee voetbalvelden en een trainingsveld. De vereniging telt ca. 150 leden, waaronder 80 jeugdleden, en is er ook voor voetballiefhebbers uit de buurdorpen Engwierum en Oostrum.

- Kaatsvereniging KV De Trochsetters Ee e.o. is opgericht in 1905 en heeft dus in 2005 het 100-jarig bestaan gevierd.

- Overige verenigingen: - De Jister Brommer Club (JBC) is opgericht in 2007.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Ee algemeen en - idem kerk.

Reacties

(2)

Deze plaats is niet via het zoekscherm te vinden, omdat daar minimaal drie letters moeten worden ingevoerd. Kun je dat verbeteren? Of is dat technisch niet mogelijk?

Technisch kan dat op zich wel, maar als ik het minimum voor de zoekfunctie op 2 leestekens zet, levert dat een flink grotere database op omdat ie dan alle in dit kader zinloze woorden met 2 letters gaat indexeren (dus daar files van gaat aanmaken), zoals "in", "is", "er", "de", "en" etc. En mijn database is al aan de grote kant. Voor de ene plaats die het betreft is dat geen kosten/baten verhouding. Ik zet hem op de onderhoudswensenlijst voor t.z.t. een volgende upgrade van de site, of er iets op te bedenken valt. Iemand die dit dorp zoekt, weet wellicht dat het in de voormalige gemeente Dongeradeel of de huidige gemeente Noardeast-Fryslân ligt en kan het dan via die pagina's vinden, of anders allicht wel dat het een Fries dorp is, en dan kan men het vinden via de provincieselectiekaart onderaan de homepage (https://www.plaatsengids.nl/provincie/frysl%C3%A2n). En voor alle volledigheid heb ik het ook nog hier toegelicht https://www.plaatsengids.nl/sitetips#hoe-werkt-de-zoekfunctie, met link naar deze pagina.

Reactie toevoegen