Eelen en Rhaan

Plaats
Buurtschap
Hellendoorn
Salland
Overijssel

eelen_en_rhaan_hancate_egede_palmpaasoptocht_hellendoorn_2017.jpg

In de kleine buurtschappen Egede, Hancate, Eelen en Rhaan is door het jaar heen regelmatig van alles te doen voor jong en ouder. Zo doen de kinderen van deze buurtschappen mee aan de palmpaasoptocht in Hellendoorn. © www.facebook.com/plaatselijkbelangHEER

In de kleine buurtschappen Egede, Hancate, Eelen en Rhaan is door het jaar heen regelmatig van alles te doen voor jong en ouder. Zo doen de kinderen van deze buurtschappen mee aan de palmpaasoptocht in Hellendoorn. © www.facebook.com/plaatselijkbelangHEER

eelen_marsdijk_hoek_olthofsweg.jpg

Buurtschap Eelen, Marsdijk hoek Olthofsweg

Buurtschap Eelen, Marsdijk hoek Olthofsweg

rhaan_mekkelinkweg_8.jpg

Buurtschap Rhaan, boerderij op Mekkelinkweg 8

Buurtschap Rhaan, boerderij op Mekkelinkweg 8

rhaan_mekkelinkweg_8_neergestort_vliegtuig.jpg

Buurtschap Rhaan, informatiepaneel bij de boerderij op Mekkelinkweg 8 m.b.t. een aldaar in de Tweede Wereldoorlog neergestort vliegtuig.

Buurtschap Rhaan, informatiepaneel bij de boerderij op Mekkelinkweg 8 m.b.t. een aldaar in de Tweede Wereldoorlog neergestort vliegtuig.

Eelen en Rhaan

Terug naar boven

Status

- Eelen en Rhaan zijn buurtschappen in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Hellendoorn.

- De buurtschappen vallen, ook voor de postadressen, onder het dorp Hellendoorn. Formeel zijn het twee aparte buurtschappen, maar in de praktijk worden ze doorgaans als tweelingbuurtschap 'Eelen en Rhaan' beschouwd en vermeld. Vandaar dat wij er ook een gezamenlijke pagina voor hebben gemaakt.

- De buurtschappen Eelen en Rhaan hebben geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnamen - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschappen binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Eelen
: 1381-1383 Elen, 1531 Elen en Raden, 1583 Eelenraan, 1803 Eelen, 1840 Elen. De huidige spelling is Eelen (getuige de lokale benamingen, zie bij Recente ontwikkelingen en Links). In de Provincie-atlas Overijssel (1) en op Google Maps staat nog de verouderde spelling Elen.
Rhaan: 1381-1383 Roden, Raden, 1457 Rhaen, 1460 Raan, 1803 Rhaan.

Naamsverklaring
Eelen
: Moeilijk te verklaren. Misschien verwant met het Middelnederduitse ele 'eelt, buil, zwelling'. Raden, -raan in de oude vormen heeft betrekking op de nabijgelegen buurtschap Rhaan.
Rhaan: Datief meervoud van rode, rade 'rooiing van bos, ontginning'.(2)

Terug naar boven

Ligging

Eelen en Rhaan liggen N van Hellendoorn en grenzen in het W aan de N347 (Ommerweg) en in het O aan de Regge.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 werden de buurtschappen Eelen en Rhaan gezamenlijk geteld en hadden zij 68 huizen met 378 inwoners. Vermoedelijk werd Hancate er toen ook al bij inbegrepen omdat die in dat jaar niet apart wordt vermeld. Tegenwoordig hebben Eelen, Rhaan en Hancate gezamenlijk ca. 220 huizen met ca. 570 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De Regge speelde vroeger een belangrijke rol als transportroute. Schippers hadden net als in het dorp Enter, ook in Eelen een haventje uitgegraven. Eelen en Rhaan waren vroeger bloeiende boerengemeenschappen met rijke kasteelheren. Momenteel rest alleen nog een aantal fraaie boerderijen.

Havezate Rhaan wordt in 1382 voor het eerst genoemd en is in 1841 gesloopt.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het Buurtschap Ontwikkelings Plan (BOP) Egede, Hancate, Eelen en Rhaan schetst de door de inwoners wenselijk geachte ontwikkelingen voor deze buurtschappen. Het BOP staat niet meer online op de site van Plaatselijk Belang. Via hen is wel een digitaal exemplaar ervan op te vragen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Eelen heeft 1 rijksmonument, zijnde de boerderij aan de Nieuwe Twentseweg 19.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- In de Agenda kun je zien wat er door het jaar heen zoal wordt georganiseerd in en voor de buurtschappen Egede, Hancate, Eelen en Rhaan.

- "In 2017 heeft het Weidefeest (weekend van de 1e zaterdag van juli) haar 35-jarig bestaan gevierd. Het begon allemaal begin jaren tachtig met een aantal betrokken en actieve buurtbewoners, die besloten dat er iets georganiseerd moest worden wat zou bijdragen aan het verbeteren van de contacten tussen de verschillende buurtschappen in het algemeen en de buurtbewoners onderling in het bijzonder. Vanaf de 1e editie, die niet veel meer was dan een soort kleine braderie, bleek dit een schot in de roos. De inwoners van de buurtschappen Egede, Hancate, Eelen en Rhaan toonden zich bereid om het initiatief tot een succes te maken. Dit doen ze tot op de dag van vandaag nog altijd en bestaat uit het deelnemen, kijken, helpen en bezoeken van het Weidefeest. Hetgeen ook in essentie het Weidefeest maakt tot wat het is. Want het is voornamelijk een feest van en door de buurtbewoners.

Vanaf het begin zijn de talrijke vrijwilligers van onder andere de Damclub, de Volleybal, de Touwtrekvereniging alsmede de vrijwilligers die niet behoren tot een van deze verenigingen, druk doende geweest om er telkens weer een mooi weekend van te maken. Het bestuur heeft altijd een coördinerende rol vervuld, waarbij het meeste werk door de buurtbewoners zelf is verricht. De uitdaging voor de komende 35 jaar zal zijn om ook dan voldoende vrijwilligers te kunnen blijven mobiliseren om dit mooie feest voort te zetten. Het bestuur wil alle vrijwilligers bedanken die in de afgelopen 35 jaar hun steentje hebben bijgedragen. Op naar de 40 jaar!" Aldus het bestuur van Stichting Weidefeest op haar site.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Het Buurtschopp'n Kraantie, voor de buurtschappen Egede, Hancate, Eelen en Rhaan, verschijnt 3x per jaar, en is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang Egede, Hancate, Eelen en Rhaan.

- Buurthuus: - In 2003 kwam Plaatselijk Belang Egede, Hancate, Eelen en Rhaan bij Anneke Podt of zij een tekening wilde maken voor een verbouwing van de school. De damclub kwam namelijk ruimte tekort voor hun wekelijkse damavond. En zo is het balletje gaan rollen. Het schoolbestuur (als eigenaar), de gemeente (vergunningen en subsidies) en een architect (ontwerp) zijn er aan te pas gekomen om het Buurthuus zoals dat er nu is, tot stand te laten komen. Aanvankelijk was er sprake van dat de parkeerplaats op het speelplein zou komen, maar dat is gelukkig niet door gegaan; want het aantal kinderen op school nam toe en dan zou het speelplein kleiner worden. Dat was eigenlijk geen goed plan. Maar wat dan wél? Gelukkig bood de familie Dijk uitkomst, door haar bosje aan de gemeente te verkopen, waardoor daar de parkeerplaats is gerealiseerd.

In het speelplaatsenbeleid 2003 had de gemeente een bedrag gereserveerd voor een nieuw speeltoestel en onderhoud van het speelplein. De buurt heeft dat bedrag kunnen bewaren voor een nieuw plein. En het is een heel mooi plein geworden. Na 5 jaar, in 2008, was het dan eindelijk zover. Verschillende verenigingen en organisaties, zoals Plaatselijk Belang, de Damvereniging, de kerk en EHBO, hebben hier hun onderkomen. De school maakt ook gebruik van het Buurthuus, met o.a. gymnastiek, feest(dag)en en informatieavonden. Peuterspeelzaal Kleine Jan zit er 2 dagdelen in. Plaatselijk Belang heeft naar aanleiding van het gereed komen van het Buurthuus een activiteitencommissie opgericht en een Beheerscommissie samengesteld.

- Onderwijs / dorpshuis: - Basisschool Jan Barbier (Ommerweg 138) is het hart van de buurtschappen Egede, Hancate, Eelen en Rhaan, en is er ook voor de kinderen in al die buurtschappen. Een basisschool die zich kenmerkt door zijn kleinschaligheid. Woorden als kindvriendelijk en gezelligheid staan centraal. Een omgeving waarin je kind veel leert en iedere dag met plezier naar toe gaat. De school heeft een belangrijke verbindende en sociale functie. De Jan Barbier is een school waar leerkrachten, ouders en kinderen elkaar bij naam kennen. Door deze kleinschaligheid bieden ze de kinderen veel veiligheid en geborgenheid. Basisvoorwaarden om het sociale gedrag van kinderen aan te moedigen. De kinderen voelen zich betrokken bij en verantwoordelijk voor elkaar. - Peuterspeelzaal Kleine Jan.

Reactie toevoegen