Egchel

Plaats
Dorp
Peel en Maas
Noord-Limburg
Limburg

egchel_plaatsnaambord.jpg

Egchel is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Noord-Limburg, gemeente Peel en Maas. T/m 2009 gemeente Helden.

Egchel is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Noord-Limburg, gemeente Peel en Maas. T/m 2009 gemeente Helden.

Egchel

Terug naar boven

Status

- Egchel is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Noord-Limburg, gemeente Peel en Maas. T/m 2009 gemeente Helden.

- Onder het dorp Egchel vallen ook de buurtschappen Egchelheide (grotendeels) en Keup.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Echel.

Oudere vermeldingen
1405 Heynchen van Aygel, 1835 Echgel, 1838-1857 Eggel.

Naamsverklaring
Etymologie onbekend. Voorgesteld zijn het Zuidnederlandse echel 'bloedzuiger' met lo 'poel', of lo - waarvoor zie eveneens onder de link hiervóór - 'licht, open bos' van de persoon Agjo.(1) Op de site van Egchels Verleden tref je nog de nodige aanvullende informatie aan over de plaatsnaam Egchel.

Terug naar boven

Ligging

Egchel ligt ZW van Helden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Egchel 37 huizen met 195 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 400 huizen met ca. 1.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Egchel is als nederzetting al oud, maar als dorp nog jong; de buurtschap is een dorp geworden door de stichting van H. Jacobus de Meerdere-kerk met school en gemeenschapshuis in 1948.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht op de site Egchels Verleden. "Het in 1998 verschenen boek 'Van Achell tot Egchel' (oplage 1075 exemplaren) was na twee jaar uitverkocht. De gelinkte website geeft degenen die het fysieke boek niet hebben kunnen bemachtigen de mogelijkheid van een digitale kennismaking met het verleden van het dorp. De historie van Achell is de geschiedenis van de gehuchten Keup, Egchel, De Hub en Zelen. Tot 1830 vormen ze samen een hertschap met de naam Achel. Een hertschap was een buurtschap dat gezamenlijk een herder in dienst had. Als in 1830 de parochie Panningen ontstaat, worden de Hub en Zelen ingedeeld onder Panningen en Egchel en de Keup onder Helden. In 1948 wordt door grote inzet van de eigen bevolking een kerk en school en gemeenschapshuis gebouwd. Het zelfstandige rectoraat van toen nog geen 500 inwoners groeit langzaam uit naar een parochie van net over de 900 inwoners.

In het boek 'Van Achell tot Egchel' tref je allereerst de geschiedenis aan vanaf 1369 t/m 1948. De naamsverklaring, het ontstaan, de belangrijkste boerderijen en alles over de straten, rijk geïllustreerd. Vervolgens tref je vanaf 1948 meerdere hoofdstukken aan waarin de historie van de kerk, school en het bloeiende verenigingsleven van het dorp zijn beschreven. Als je het gelezen hebt, weet je waarom wij trots zijn op ons dorp. Het boek geeft een redelijk compleet beeld van een gemeenschap die door eeuwenlange samenwerking onder de inwoners is uitgegroeid tot de huidige gemeenschap. Samen staan wij sterk, als ze dat érgens weten dan is dat hier wel. Deze site heeft als doel de historie van het dorp en omgeving voor iedereen bereikbaar te maken." Aldus Henk Thiesen op de site Egchels Verleden.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De nieuwe wijk Giel Peetershof zal met zijn 100+ woningen de levendigheid binnen Egchel versterken. Het wordt een wijk met toekomst waarbij “duurzaam leven, vrij bouwen” voorop staat. De potentiële bouwers worden uitgedaagd zoveel mogelijk de “people - planet - profit” aspecten toe te passen, oftewel hun ecologische footprint zo klein mogelijk te maken. In dit project van de gemeente Peel en Maas staat duurzaamheid voor meer dan alleen zonnepanelen en waterbesparing. Het vormt een basisgedachte voor een woonwijk waar mensen samen leven, wonen en werken met oog voor de toekomst. In de Giel Peetershof wordt lokaal duurzame energie opgewekt, hemelwater hergebruikt en een helofytenfilter aangelegd dat huishoudelijk afvalwater zuivert. Uitgebreide groenvoorzieningen, smalle wegen, centrale parkeergelegenheden, veel rust en een goede buur zijn kenmerken van de Giel Peetershof. De wijk is ongeveer 7 hectare groot en biedt plek aan 100 tot 150 woningen. Het ligt aan de rand van het dorp, tussen de Roggelseweg, Gielenhofweg, Linskensweg en Jacobusstraat.

- "Het Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Egchelse Heide omvat een gebied van ruim 24 hectare nabij de dorpskern Egchel. Deze plek biedt vanaf 2010 ruimte aan maximaal 6 intensieve veehouderijbedrijven. Uitgangspunt is dat nieuw te vestigen bedrijven elders in de regio Peel en Maas een knelpunt oplossen. Er vinden al gesprekken plaats met boeren met een bedrijf grenzend aan de dorpskern. Zij hebben eerste keuze op een plek in het LOG. LOG Egchelse Heide komt in een omgeving die al een sterk agrarisch karakter heeft en geen belemmerende factoren in de directe omgeving kent. In de directe omgeving bevindt zich een aantal bestaande agrarische bedrijven. Deze houden ook ruimte voor uitbreiding. Met de verplaatsing van de bedrijven bij de dorpskern ontstaat ook ruimte voor de ontwikkeling van een 2-tal woningbouwlocaties met 170 woningen aan de rand van het dorp. Kopers kunnen daar voor eigen rekening en risico bouwen." Aldus de gemeente Helden d.d. 4-11-2009. In 2010 is een prijsvraag uitgeschreven om het LOG zo duurzaam mogelijk en tevens zo aantrekkelijk mogelijk voor de omwonenden te maken. - Hier lezen wij eind 2012 dat de aanleg van dit LOG begonnen zou zijn. - In april 2015 lezen wij dat de Raad van State 'een streep door het LOG heeft gezet'. De reden staat er helaas niet bij. De ontwikkeling van de nieuwe woonwijk kan wél doorgaan. - Zie ook deze video van Omroep P&M over deze materie.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De H. Jacobus de Meerdere-kerk (Jacobusstraat 37) is gebouwd in 1948. Deze kerk was bedoeld als noodkerk, maar is nooit vervangen en daarmee toch de definitieve kerk geworden. Reeds in de jaren '20 van de 20e eeuw werd in Egchel de behoefte gevoeld aan een eigen parochie, en vooral ook een eigen (katholieke) school. Pas na de Tweede Wereldoorlog, toen de kerken in de omgeving (Helden en Panningen) te klein waren geworden, kreeg men toestemming van het Bisdom. In 1946 werd een rectoraat gesticht, gewijd aan Jacobus de Meerdere. Dit was een eerbetoon aan kapelaan Jac Naus, een verzetsheld die in 1945 omkwam in een concentratiekamp van de nazi's. In 1948 was er al een school en werd tevens de kerk in gebruik genomen. Men had reeds het recht om te dopen en te begraven, en men verkreeg in 1951 ook het recht om te trouwen. Toch is het nooit een volwaardige parochie geworden, aangezien de verwachte groei uitbleef. Daarom staat de kerk nog altijd aan de rand van het dorp, daar waar men ooit uitbreiding in zuidwestelijke richting verwachtte.

Het betreft een eenvoudige bakstenen zaalkerk naar ontwerp van architect Joseph Franssen. Hoekstenen en dergelijke sierelementen zijn van beton, gebruikelijk in de wederopbouwarchitectuur. De kerk treedt men binnen via een portaal onder lessenaardak. Daarboven bevindt zich een roosvenster. De voorgevel wordt bekroond door een bakstenen klokkenstoeltje. Henri Schoonbrood vervaardigde schilderingen in het koor. De kerkruimte wordt gedekt door een betonnen tongewelf. De kerk en geloofsgemeenschap vallen onder de Vincentius Parochies.

- In de herfst van 1944 zijn in de streek tussen Maas en Peel ruim 3000 jongens en mannen bij razzia's door de nazi's opgepakt en voor dwangarbeid gedeporteerd naar Duitsland. Deze gebeurtenissen hebben 120 mannen het leven gerkost en hebben een blijvende wond veroorzaakt bij de overlevenden en bij hen die thuis achterbleven. Uit Egchel zijn 5 personen gedeporteerd. Het in 2004 gerealiseerde monument 'Sporen die bleven' (Jacobusstraat) herinnert hieraan.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Kemphazen.

- Popfestival EGOpop (weekend in mei).

- Kindervakantiewerk (KVW) Egchel (weekend in juli).

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Egchel, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Egchel.

- Lokale links: - Pagina met links naar lokale instanties.

- Belangenvereniging: - Dorpsoverleg Egchel.

- Dorpshuis: - Gemeenschapshuis 't Erf is dé ontmoetingsplaats voor verenigingen en sporters uit Egchel en omstreken. In het gezellige gemeenschapshuis dat zich kenmerkt door zijn huiselijke sfeer, kun je terecht voor een heerlijk kopje koffie, een drankje én een goed gesprek. In de wintermaanden is het heerlijk vertoeven bij de open haard. Bij goed weer kun je volop genieten van het terras grenzend aan de Jeu de Boules baan. Gemeenschapshuis ’t Erf is een multifunctioneel centrum en biedt vele mogelijkheden voor verenigingen, bedrijven, instellingen, sociale, particuliere en overige activiteiten. De inrichting is dusdanig dat het voor vele doeleinden geschikt is. Tevens beschikken zij over een gymzaal voor sport en spel, tevens geschikt voor het houden van concerten, voorstellingen, verjaardagsfeestjes en overige grote activiteiten. Ook het vieren van een afscheidsdienst of avondwake behoort tot de mogelijkheden.

- Onderwijs en kinderopvang: - Integraal KindCentrum De Kemp is opgericht in 2013 en is een combinatie van basisschool, peuterspeelzaal en kinderopvang (zowel voorschools, tussen de middag als naschools).

- Jeugd: - Jong Nederland Egchel omvat een 8-tal groepen waarmee ze wekelijks van alles ondernemen. Verder gaan ze jaarlijks op Zomerkamp.

- Sport: - Voetbalvereniging S.V. Egchel is opgericht in 1958. Reeds in 1960 konden ze terecht op het nieuw gerealiseerde sportcomplex De Kemp.

- Duurzaamheid: - "We hebben deze wereld niet geërfd van onze ouders, maar in bruikleen van onze kinderen. Daarom wordt het hoog tijd dat we zorgen dat de wereld toekomstbestendig wordt. De doelstelling van de overheid is om in 2020 14% van de energie duurzaam op te wekken en 2023 16%. Dat vinden wij niet genoeg. De vijf windturbines van Windpark Egchelse Heide, gelegen ZW van de dorpskern van Egchel, parallel aan de Haambergweg (2 windturbines liggen op grondgebied van buurdorp Beringe), kunnen straks samen ongeveer 75% van het particuliere stroomverbruik in de gemeente Peel en Maas opwekken. Uiteindelijk streven we ernaar om Peel en Maas helemaal zelfvoorzienend te maken wat energie betreft. Windpark Egchelse Heide is ontstaan uit een initiatief van melkveehouders Marc Hubers, Peter Bongers en Peter Rooijakkers die, door hun duurzame ambities te delen, het project hebben gebracht waar het nu staat: een lokale energievoorziening, waarin inwoners van Peel en Maas kunnen participeren en waarvan de opbrengsten aanwijsbaar terugvloeien in de gemeenschap van Peel en Maas."

De rechtbank Limburg heeft in februari 2019 de beroepen tegen de omgevingsvergunning voor het windpark bij Egchel ongegrond verklaard. De bezwaarmakers zijn het onder andere niet eens met de locatiekeuze, omdat het nieuwe windpark op nog geen kilometer afstand van het bestaande windpark Neer wordt gebouwd. De omwonenden vrezen voor ernstige geluidoverlast, hinder van slagschaduw en voor schade aan hun gezondheid door laagfrequent geluid van beide windparken. De betrokken ondernemers zijn bang voor aantasting van hun bedrijfsvoering. De rechter stelt dat het windpark moet voldoen aan de normen in het Activiteitenbesluit Milieubeheer over geluid en slagschaduw en het plan kan daaraan voldoen. Bij degenen die beroep hebben ingesteld, wordt aan alle geldende normen voldaan. Ook als met het geluid en de slagschaduw van windpark Neer rekening wordt gehouden. De geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit bieden volgens de rechtbank voldoende bescherming tegen geluidhinder, waaronder hinder van laagfrequent geluid. Op basis van de huidige wetenschappelijke inzichten is het zo, dat er ook geen gevaar voor de volksgezondheid dreigt als aan de normen van het Activiteitenbesluit wordt voldaan. De gemeente Peel en Maas heeft alle aspecten voldoende onderzocht en beoordeeld, zo oordeelt de rechtbank. Windpark Egchelse Heide is in september 2021 feestelijk geopend.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Egchel.

Reactie toevoegen