Eindewege

Plaats
Buurtschap
Goes
Zuid-Beveland
Zeeland

eindewege_plaatsnaambord.jpg

Eindewege is een buurtschap en tevens deels bedrijventerrein in de provincie Zeeland, in de streek Zuid-Beveland, gemeente Goes. T/m 1969 gemeente 's-Heer Arendskerke.

Eindewege is een buurtschap en tevens deels bedrijventerrein in de provincie Zeeland, in de streek Zuid-Beveland, gemeente Goes. T/m 1969 gemeente 's-Heer Arendskerke.

Eindewege

Terug naar boven

Status

- Eindewege is een buurtschap en tevens deels bedrijventerrein in de provincie Zeeland, in de streek Zuid-Beveland, gemeente Goes. T/m 1969 gemeente 's-Heer Arendskerke.

- De buurtschap Eindewege valt, ook voor de postadressen, onder het dorp 's-Heer Arendskerke.

- De buurtschap Eindewege is, in tegenstelling tot de meeste buurtschappen in ons land, dichtbebouwd genoeg voor een 'bebouwde kom' en heeft daarom blauwe plaatsnaamborden in plaats van de voor buurtschappen gangbare witte borden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1899 Einde Wege.

Naamsverklaring
Betekent plaats waar de weg (vroeger) eindigde, naar het Ankeveer, bij de voormalige haven aan de Z oever van de vroegere Schenge.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Eindewege ligt W van Goes, N van ’s-Heer Arendskerke.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Eindewege niet apart vermeld. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Vroeger (tot welk jaar?, red.) was er in Eindewege een belangrijk veer op Middelburg, Veere, Vlissingen en Holland.

Er was ook een goederenstation aan de spoorlijn Vlissingen-Roosendaal. Tot 1938, en in 1945-1946, was het ook een tussenstation voor personenvervoer.

In Eindewege is vrij veel kleine, ‘schone’ industrie gevestigd, voor een deel afkomstig uit Goes.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Molen Nooit Gedacht (Arendstraat 53) is een korenmolen, gelegen aan de rand van buurtschap Eindewege. Het is een ronde bakstenen stellingmolen uit 1872, gedekt met dakleer en met een vlucht van ruim 21 meter. Het is een redelijk beeldbepalende molen die vlak bij het spoor van de Zeeuwse lijn staat. Aan een kant van de molen wordt de landschappelijke waarde echter beperkt door huizen. De molen is gebouwd als vervanging van de molen aan de tegenwoordige Oude Rijksweg in 's-Heer Arendskerke, die in 1872 is afgebrand. Tot medio jaren zestig is de molen in bedrijf geweest. Molenaar Cees Dorst heeft de molen met ondergrond in 1984 voor het symbolische bedrag van 1 gulden verkocht aan de in dat jaar opgerichte Stichting Molen Nooit Gedacht. In 1988 en 1999 heeft de stichting grote restauraties uitgevoerd.

"Voor haar leeftijd ziet Molen Nooit Gedacht er op afstand nog best goed uit. Dat komt door de verschillende restauraties die de molen in haar leven inmiddels al heeft ondergaan en door het vele onderhoudswerk dat regelmatig aan haar wordt verricht. De grote wens van molenaar Cees Dorst en het Bestuur van Stichting Molen Nooit Gedacht is om de molen weer maalvaardig te maken. Pas wanneer zij haar oorspronkelijke taak, het malen van koren tot meel, weer bezit, kan zij haar historische en landschappelijke waarde volledig waarmaken. Het sierlijk draaien van de wieken zal de gehele omgeving nog fraaier maken. Om deze wens in vervulling te kunnen laten gaan zal het nodige werk vergen van alle vrienden en betrokkenen van de molen.Het bestuur heeft een ambitieus plan tot het weer maalvaardig maken in voorbereiding. Naast een grote persoonlijke inspanning van de molenaar en het bestuur zal dit ook veel geld gaan kosten. Ondanks de huidige, in financieel en economisch opzicht onzekere tijd, is één ding zeker: Wij gaan voor de molen! Ik hoop dat de ondernemers en particulieren in Eindewege en ’s-Heer Arendskerke ons hierbij zullen steunen. Kees Hage, Voorzitter Stichting Molen Nooit Gedacht." - Site van Molen Nooit Gedacht.

- Oorlogsgraf.

Terug naar boven

Evenementen

- De in 2007 opgerichte Stichting Autosport en Motorsport Eindewege (SAME) organiseert auto- en motorsportevenementen in o.a. Eindewege, Renesse, Geersdijk en 's-Heer Arendskerke. Door het aankleden van de evenementen middels muziek, voorzieningen voor kinderen en het toevoegen van eenmalige andere auto- en motorsportevenementen en activiteiten maakt SAME er een dag van voor jong en ouder. De klassen van het SAME kampioenschap zijn: Regioklasse 1600 cc en 2000 cc, Toerwagenklasse 1600 cc, 2000 cc, 3000 cc, Kevers, Sprinter en Jeugdklasse.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Het oude Sloespoor tussen Eindewege en 's-Heerenhoek is in 2013 omgebouwd tot wandel- en fietspad (de rails zijn daartoe verwijderd).

- Snuffelschuur Eindewege.

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging 't Endewege.

Reactie toevoegen