Eldrik

Plaats
Buurtschap
Bronckhorst
Achterhoek
Gelderland

eldrik_plaatsnaambord_kopie.jpg

Eldrik is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Bronckhorst. T/m 1817 gemeente Keppel. In 1818 over naar gemeente Hummelo en Keppel, in 2005 over naar gemeente Bronckhorst.

Eldrik is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Bronckhorst. T/m 1817 gemeente Keppel. In 1818 over naar gemeente Hummelo en Keppel, in 2005 over naar gemeente Bronckhorst.

Eldrik

Terug naar boven

Status

- Eldrik is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Bronckhorst. T/m 1817 gemeente Keppel. In 1818 over naar gemeente Hummelo en Keppel, in 2005 over naar gemeente Bronckhorst.

- De buurtschap Eldrik valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Laag-Keppel.

- Buurtschap Eldrik ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Ca. 1340 Eldryc, 1392 Elderick, 1721 Elderik.

Naamsverklaring
Misschien te verklaren als elder wijk 'bij de oude vestigingsplaats'? De naam is ook verklaard als een Keltische naam op iacum, maar dit is onwaarschijnlijk.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Eldrik ligt NW van Doetinchem, N van Wehl, Z van Hoog-Keppel en Laag Keppel, rond de Eldrikseweg, en grenst in het N aan de Oude IJssel. Bijzonder is dat dit de enige kern in de gemeente Bronckhorst is die Z van de Oude IJssel ligt.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Eldrik 35 huizen met 216 inwoners. Tegenwoordig is de buurtschap nog altijd vrijwel even groot, of beter gezegd klein als in 1840, d.w.z. qua aantal huizen, nl. 36, nog altijd grotendeels boerderijen. Het inwonertal ligt nu rond de 100.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Buurtschap Eldrik heeft 1 rijksmonument, zijnde het trafohuisje uit 1925 bij Eldrikseweg 18. "Het transformatorhuisje, in de volksmond kortweg trafohuisje, is gebouwd in opdracht van de toenmalige Provinciale Geldersche Electriciteits-Maatschappij (PGEM). In de veelal rechthoekige gebouwtjes werd door een transformator de door een electriciteitscentrale opgewekte stroom (hoogspanning) via tussenstations teruggebracht naar laagspanning. Als zodanig betekende de trafo de laatste schakel naar het huishoudelijke stroomgebruik of naar de bedrijven die van krachtstroom afhankelijk waren. De bouwstijl van de tijdens het Interbellum gebouwde verschillende typen trafo's bezitten veelal kenmerken van zowel de Amsterdamse School als de Nieuwe Haagse School.

Het trafohuisje is: van architectuurhistorisch belang als kenmerkend voorbeeld van de bij trafohuisjes van de PGEM toegepaste bouwstijl tijdens het Interbellum. De trafo's bezitten veelal kenmerken van zowel de Amsterdamse School als de Nieuwe Haagse School. Het exterieur van het trafohuisje valt op door bijzondere (esthetische) kwaliteiten, zoals gave verhoudingen en een fraaie detaillering. Dit komt met name tot uitdrukking in het verzorgde metselwerk (uitmetselingen en toepassing van geteerde en gele verblendsteen); van stedenbouwkundig belang als onderdeel van een historisch gegroeid buitengebied; van cultuurhistorisch belang vanwege zijn bestemming, die verbonden is met een technische ontwikkeling. Het trafohuisje is tevens van belang als herinnering aan de electrificatie van Eldrik en Laag-Keppel, als onderdeel van de electrificatie van de Achterhoek. De trafo is van belang als goed voorbeeld van de ontwikkeling van het transformatorhuis in het eerste kwart van de 20e eeuw." (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

- Buurtschap Eldrik heeft 12 gemeentelijke monumenten, allemaal boerderijen, zijnde de panden op Pieriksestraat 1, IJsselweg 5, en Eldrikseweg 3, 7, 10, 12, 18, 20, 27, 29, 31 en 33.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Volksfeest Keppel en Eldrik (weekend eind augustus).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Bijzonder is dat in deze buurtschap een populatie reeën aanwezig is, die zich hier goed thuisvoelt tussen de afwisselende begroeiing en de akkerbouwgronden.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Keppel, zoals de dorpen Hoog-Keppel en Laag-Keppel met de buurtschap Eldrik gezamenlijk in de volksmond worden genoemd.

- Nieuws: - Nieuws uit Hoog-Keppel, Laag-Keppel en Eldrik van de Dorpsraad op Facebook.

- Belangenorganisatie: - "Dorpsraad Keppel en Eldrik (DKE) houdt zich bezig met behoud en waar mogelijk verbetering van de leefbaarheid in de dorpen Hoog-Keppel, Laag-Keppel en buurtschap Eldrik. DKE heeft contact met de gemeente Bronckhorst en wil een spreekbuis zijn voor de inwoners. Diverse onderwerpen komen aan de orde en worden door werkgroepen veder opgepakt en uitgewerkt. Wij staan altijd open voor opmerkingen, ideeën en meedenken!"

- Veiligheid: - Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme bij een hartstilstand weer kan herstellen. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. Eerste hulp met een AED in afwachting van de ambulance kan daarmee levensreddend zijn. Daarom komen er in steeds meer dorpen en buurtschappen AED's te hangen. Voor buurtschap Eldrik was de dichtstbijzijnde AED, aan de andere kant van de Oude IJssel, in geval van nood - en zeker als dan ook nog toevallig de brug open staat - eigenlijk te ver weg. Want bij een hartstilstand telt letterlijk iedere minuut.

Buurtgenoten hebben daarom overlegd en vrijwel alle inwoners van de buurtschap bereid gevonden een bijdrage te geven voor de aanschaf van een eigen AED. Ook het Rabobank Coöperatief Dividend fonds, de Dorpsraad en Kruiswerk Hummelo en Keppel hebben er aan bijgedragen. In november 2018 is een AED opgehangen bij het centaal in de buurtschap gelegen loonbedrijf van Gebroeders Eugelink. Om te waarborgen dat alles in de toekomst up-to-date blijft is Stichting Buurtschap Eldrik* opgericht, die cursusavonden organiseert om inwoners verantwoord met het apparaat te leren omgaan. Anno eind 2018 waren er al ruim 25 vrijwilligers opgeleid, die met het apparaat kunnen reanimeren. De AED is ook aangemeld in het landelijke netwerk van Hartslagnu.nl, waarbij de vrijwilligers zich ook registreren, zodat zij oproepbaar zijn. Donaties voor het periodiek onderhoud van de AED zijn welkom.
* Secretariaat: Silvia Frederiks, IJsselweg 5, tel. 0314-381289.

Reactie toevoegen