Ellersinghuizen

Plaats
Buurtschap
Westerwolde
Westerwolde
Groningen

ellersinghuizen_plaatsnaambord.jpg

Ellersinghuizen is een van de tientallen idyllische buurtschappen van de voormalige gemeente Vlagtwedde waar je nog volop rust en ruimte vindt.

Ellersinghuizen is een van de tientallen idyllische buurtschappen van de voormalige gemeente Vlagtwedde waar je nog volop rust en ruimte vindt.

Ellersinghuizen

Terug naar boven

Status

- Ellersinghuizen is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerwolde. T/m 2017 gemeente Vlagtwedde.

- De buurtschap Ellersinghuizen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Vlagtwedde.

- De buurtschap Ellersinghuizen ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Elleringhuizen, Elderinghuizen, 1634 Ellersinghuisen. De oudste vermelding zou uit rond 1500 dateren.

Naamsverklaring
-ing- doet hier vreemd aan. Wellicht ontstaan onder invloed van de omringende plaatsen met namen als Wollinghuizen en Jipsinghuizen. Vergelijk Ellerhuizen.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Ellersinghuizen ligt direct Z van de bebouwde kom van Vlagtwedde, rond de Weenderstraat (de provincialeweg N976), vanaf - vanuit Vlagtwedde gezien - ter hoogte en W van de weg Wischmei, en tot aan, uitgaande van de plaatsnaambordjes Ellersinghuizen en Weende, de huisnummers 66 en 65, en verder rond de Dikke Eikweg en het oostelijkste deel van de Harpelerweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Ellersinghuizen 13 huizen met 95 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 55 huizen met ca. 145 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Ellersinghuizen is vroeger een eigen marke geweest.

Dikke eik van Dikke Eikweg weg
De W zijweg Dikke Eikweg is genoemd naar de dikke eik die hier eeuwenlang heeft gestaan. De eik is mogelijk reeds in de 17e eeuw geplant, had een diameter van 1,8 meter, een geschatte hoogte van 14 meter en een kruindiameter van 42 meter. Begin 20e eeuw is de eik verzwakt. Het Groninger Landschap koopt daarom in 1940 de eik met omliggende grond om hem te kunnen beschermen. In 1948 trekt zij de conclusie dat de eik niet langer levensvatbaar meer is en eigenlijk gekapt moet worden. In 1951 wordt de deels in gang gezette kap na protesten stilgelegd. Het duurt nog tot 1975 voor de eik volledig is afgestorven is en geheel wordt gekapt. - Artikel over de Dikke Eik te Elersinghuizen, met 2 oude ansichtkaarten waar deze op staat afgebeeld, door Sanne Meijer.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Natuurgebied het Ellersinghuizerveld is in 2013 heringericht en uitgebreid. Het gebied heeft 'natte natuur' gekregen met heide, een herstelde bosbeek en houtwallen. Ook is er ruimte gekomen om overtollig water uit de omringende landbouwgebieden te bergen. Het Ellersinghuizerveld maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS). Het eerste deel (100 hectare) van het Ellersinghuizerveld was in 2006 gereed. Dit deel is nu met 165 hectare uitgebreid. Er zijn slenken gegraven en houtwallen hersteld. Ook is jong bos aangeplant om het gebied robuuster te maken. Circa 40 hectare van het gebied is in beheer bij 2 particuliere grondeigenaren. Natuurmonumenten beheert de resterende gronden. - Zie ook de site over recente ontwikkelingen in het Ellersinghuizerveld.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's en ansichtkaarten van Ellersinghuizen.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over de buurtschap Ellersinghuizen, met o.a. de spannende feuilleton uit 1896 uit het Nieuwsblad van het Noorden 'Aycke van Ellersinghuizen', en tientallen oude krantenartikelen over de buurtschap e.o.

Reactie toevoegen