Emmadorp

Plaats
Buurtschap
Hulst
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

Emmadorp

Terug naar boven

Status

- Emmadorp is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Hulst. T/m 31-3-1970 gemeente Clinge. Per 1-4-1970 over naar gemeente Hulst.

- De buurtschap valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Nieuw-Namen.

- De buurtschap Emmadorp heeft officiële, blauwe plaatsnaamborden en heeft daarmee een bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1936 Emmadorp.

Naamsverklaring
Genoemd naar de ligging in de Emmapolder, die genoemd is naar koningin Emma.(1)

Terug naar boven

Ligging

Emmadorp ligt 3 km N van Nieuw-Namen, grenzend aan het Verdronken Land van Saeftinghe, rond de Emmaweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Emmadorp omvat ca. 30 huizen met ca. 80 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Emmadorp is ontstaan na de bedijking van de Koningin Emmapolder in 1897. Er lag een landbouwhaventje (Koningin Emmahaven), wat vooral een haven was voor Nieuw-Namen en Clinge. De haven van Nieuw-Namen is door achtereenvolgende inpolderingen sinds 1847 steeds verder Scheldewaarts verlegd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Op de Emmapolderdijk in Emmadorp staat de voormalige havenmeesterswoning ’t Schorrenhuis.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In Bezoekerscentrum Saeftinghe in buurtschap Emmadorp vind je veel informatie over de natuur en de geschiedenis van het Verdronken Land van Saeftinghe. Ook is vlak bij het bezoekerscentrum een korte wandelroute over het schor uitgezet, deels over een plankier. Het Verdronken Land van Saeftinghe is daarnaast toegankelijk in excursieverband. Deze excursies worden geleid door natuurgidsen, en vinden zeer geregeld plaats. Stichting Het Zeeuwse Landschap wil met de hiervoor gelinkte website het grootste brakwaterschor van Europa nog meer internationaal onder de aandacht brengen. De website biedt zowel bezoekers die op zoek zijn naar een leuk dagje uit als fanatieke natuurliefhebbers interessante informatie. Dagjesmensen vinden er alles over het boeken van een excursie, het bezoekerscentrum en informatie om zelfstandig het gebied te bezoeken. Voor de natuur- en cultuurliefhebbers zijn er veel publicaties online te lezen. Bezoekers kunnen klikken op een interactieve kaart. Ook is een waarnemingenrubriek ontwikkeld, waar de bezoekers precies kunnen zien welke bijzondere soorten er recent zijn waargenomen.

- "Naast de natuurontwikkeling in de Westerschelde werkt de Provincie Zeeland mee aan de ontwikkeling van een recreatief aantrekkelijke Scheldekust in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Dit als onderdeel van de ‘Regionale Impuls Hulst’ en de realisatie van Grenspark Groot Saeftinghe. Onder andere vanuit de Gebiedsagenda van Grenspark Groot Saeftinghe is het idee ontstaan om van de kustdorpen Ossenisse-Kreverhille, Walsoorden en Emmadorp ‘ankerplaatsen’ te maken. Hier kunnen bezoekers genieten van de specifieke Zeeuwse natuur met schorren, slikken en zandplaten. Daartussen liggen ‘belevingspunten’. Zo wordt de Westerscheldekust een aaneenschakeling van interessante plekken; één geheel, een route die beleefd kan worden. Gedeputeerde Staten zijn bereid om € 530.000 aan subsidie te verstrekken aan de gemeente Hulst in het kader van deze drie POP3 leader-projecten langs de Scheldekust." (bron en voor nadere informatie zie Provincie Zeeland, januari 2021)

- Acht Vlaamse en Nederlandse partijen onderzoeken binnen het Nederlands-Belgische project Groot Saeftinghe welke maatregelen werken voor 5 akkervogels die op de Rode Lijst van bedreigde vogelsoorten staan. De kiekendief is de blikvanger van het project. De eerste resultaten zijn hoopgevend. In 2017 zijn onder andere proeven gestart in percelen brouwgerst. Akkerbouwers zaaiden stukken met minder zaaizaad en stukken met slechts het halve aantal rijen, in beide gevallen om een opener gewas te krijgen. Er is onderzocht welke invloed de dunnere stand heeft op de opbrengst en kwaliteit van de gerst en op de aanwezigheid van akkervogels.

In 2018 waren er ook proeven in percelen graszaad, in kruidenstroken van 20 meter breed en in percelen met open braakvlakken. Vogels kunnen er foerageren en benutten de vlakken als broedgelegenheid. Met name de kruidenrijke stroken trekken vogels aan. Ook zijn er veel bijen en vlinders. Deelnemende boeren ontvangen voor hun inspanningen een vergoeding via een Interreg-subsidie van de Europese Unie voor grensoverschrijdende projecten. Het is de bedoeling dat e.e.a. zich op termijn zelf kan bedruipen, door aanvullende activiteiten in de regio te ontwikkelen, zoals dagrecreatie, wandelen, fietsen, overnachten, het aanbieden van streekproducten en gezond voedsel. ZLTO en CLM onderzoeken daarvoor de marktkansen. (bron en voor nadere informatie zie: Nieuwe Oogst, 16-8-2018)

Terug naar boven

Eten en drinken

- Café Het Verdronken Land is het enige overgebleven huiskamercafé van de 10 die er ooit in Emmadorp zijn geweest.

Reacties

(1)

Vandaag een bus uitstap naar Prosperpolder, het Verdronken Land van Saeftinghe gedaan, ook een koffie gaan drinken in Het Verdronken Land. De moeite waard, komen zeker nog eens terug.

Reactie toevoegen