Emmeloord

Plaats
Stad
Noordoostpolder
Flevoland

emmeloord plaatsnaambord.jpg

Emmeloord is een stad in de provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder. Het is de hoofdplaats van de gemeente.

Emmeloord is een stad in de provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder. Het is de hoofdplaats van de gemeente.

emmeloord_1_poststempel_7-6-1943.jpg

De kern Emmeloord werd voorafgegaan door diverse 'werkkampen', waaronder het op 4-6-1943 gestichte Kamp Emmeloord II, dat een postkantoor kreeg, met dit stempel. Het eerste huis in de woonkern en latere stad Emmeloord is betrokken op 15-12-1943.

De kern Emmeloord werd voorafgegaan door diverse 'werkkampen', waaronder het op 4-6-1943 gestichte Kamp Emmeloord II, dat een postkantoor kreeg, met dit stempel. Het eerste huis in de woonkern en latere stad Emmeloord is betrokken op 15-12-1943.

emmeloord_pleintje_met_kunstwerk_in_winkelcentrum_lange_nering.jpg

Emmeloord, pleintje met kunstwerk in het winkelcentrum aan de Lange Nering.

Emmeloord, pleintje met kunstwerk in het winkelcentrum aan de Lange Nering.

Emmeloord

Terug naar boven

Status

Emmeloord is een stad in de provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder. Het is de hoofdplaats van de gemeente.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Volgens (1) "is op 15 december 1943 het eerste huis van 'Dorp A' betrokken. Deze werknaam is later vervangen door de naam Emmeloord." Het poststempel van het lokale postkantoor is echter reeds verstrekt op 7 juni 1943 en droeg gelijk al de huidige naam (zie afbeelding).

Naamsverklaring
De huidige stad is genoemd naar de vroegere gelijknamige plaats op het voormalige eiland Schokland. Oorspronkelijk werd 'terp, bewoonde hoogte' (1132 vervalst 2e helft 13e eeuw Emelwerth, 1245 kopie 13e eeuw Emelwerd, 1364 Emelwaerde), later vervangen door oord 'land uitstekend in of omspoeld door water' (1412 Emeloord, 1478 Emelwairde anders genaamd Emeloort, 1495 Emmeloord, 1847 idem "of de Noorderbuurt"). Voor Emel- zijn verscheidene verklaringen gegeven: een persoonsnaam Amilo, het Germaanse amula*- 'scherp' en een waternaam Amilo*, waarvoor zie Amen en Ameland.(2)
* Gereconstrueerde vorm.

Naam komt ook elders voor
Omroep Flevoland heeft eind 2016/begin 2017 achterhaald waar enkele Flevolandse plaatsnamen in het buitenland vandaan komen. Zo blijkt er in de Canadese plaats Unionville een straatnaam Emmeloord Crescent te zijn. De lokale gemeente kon hen niet vertellen hoe deze straat aan zijn naam is gekomen. Na de nodige naspeuringen kwamen ze terecht bij Wiel (tegenwoordig Bill) Geraats, die in 1976 met zijn vrouw Jeanne (tegenwoordig Jean) in deze straat een huis heeft gekocht en daar nog altijd woont. De in het Limburgse Oler bij Grathem geboren Geraats, die in de jaren vijftig naar Canada is geëmigreerd, kon hen het verhaal vertellen van de Nederlandse bouwvakker die betrokken was bij de aanleg van de straat en de huizen. Hier moest een moeras worden leeggepompt om het geschikt te maken voor woningbouw. Dat deed hem denken aan de Noordoostpolder, waar het op een soortgelijke manier was gegaan. Dus stelde hij voor om de straat naar de Noordoostpolder te noemen. Maar dat is voor Canadezen lastig uit te spreken. Toen kwam hij met het voorstel voor de naam Emmeloord, en dat is door de gemeente aangenomen. Zie de twee reportages onder deze link van Omroep Flevoland (een audioreportage en een videoreportage). Voor de volgorde is het het handigst om eerst de audioreportage te beluisteren (= het tweede plaatje aanklikken, die met de microfoon, van de vier kleine plaatjes die je onder de link ziet) en daarna de videoreportage te bekijken (= het eerste van de vier kleine plaatjes aanklikken).

Terug naar boven

Ligging

De stad Emmeloord grenst in het ZW aan Tollebeek, in het W aan Espel, in het NW aan Creil, in het N aan Bant, in het NO aan Luttelgeest, in het O aan Marknesse en in het Z aan Ens en Nagele, en ligt NO van Urk, Z van Lemmer, WNW van Vollenhove, NW van Genemuiden en Kampen en N van Schokland en Dronten. De A6 loopt Z en O van de stadskern door het stadsgebied; ZO van de stadskern ligt het Knooppunt Emmeloord (A6/N50).

Terug naar boven

Statistische gegevens

De stad Emmeloord omvat ca. 10.500 huizen met bijna 26.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In de jaren veertig zijn in deze omgeving enkele arbeiderskampen gebouwd, om de kort ervoor drooggevallen polder in te richten*. Het oudste kamp was Emmeloord I (Vogelbuurt), gelegen ten oosten van de Nagelerstraat, waar later de Rietzangerstraat, Karekietstraat enz. zijn aangelegd. Kamp II (Vogelbuurt) lag ten westen van de Nagelerstraat, later Raamstraat, Houtstraat enz. Dit was het enige in steen opgetrokken kamp. De ander kampen waren van hout. Aan de Marknesserweg even voorbij de Kamperweg lag Emmeloord-Oost, en ten westen, achter de Espelervaart, lag kamp Espelerbocht. Na de oorlog verdwenen de onderduikers en werd het werk gemechaniseerd, waardoor veel personeelsverblijven overbodig raakten. - Onder deze link vind je veel foto's en ansichtkaarten uit de werkkampen-tijd.
* Zoals overigens in de hele Noordoostpolder is gebeurd. In totaal zijn er in deze polder meer dan 30 werkkampen geweest, waarvoor zie het hoofdstuk Noordoostpolder > Geschiedenis.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het pand op Noordzijde 5 is in 1951 gebouwd als RK Michaëlkerk, met 400 zitplaatsen. Het blokje met de huidige huizen ernaast aan de Van Diggelenstraat was destijds de eerste pastorie. In 1956 wordt het kerkgebouw het parochiehuis*, later een onderkomen voor Paspartoe, centrum voor sociaal-cutureel werk. Tegenwoordig is het pand eigendom van zorginstelling Triade, die op de locatie cliënten wil huisvesten - vanuit een groepswoning - die toe zijn aan zelfstandiger wonen. Het pand wordt medio 2021 afgebroken en vervangen door een complex met 40 appartementen. Dat complex beoogt eind 2022 gereed te komen. "Het ontwerp past in de architectuur van de Delftse School en - zoals afgesproken met de gemeente - het karakter van Emmeloord", aldus Triade.
* In 1956 komt iets verderop de nieuwe RK Michaëlkerk gereed (Noordzijde 1). Dat is een gemeentelijk monument.

- Anno 2018 is centrumplan 'Hart voor Emmeloord' in ontwikkeling. De gemeente heeft de afgelopen jaren aan inwoners gevraagd welke ideeën zij hadden om het centrum aantrekkelijker te maken bijv. op het gebied van wonen, winkelen en recreatie. Ook ontwikkelaars is om ideeën gevraagd. Beide hebben heel veel ideeën opgeleverd, die in de loop der tijd zijn ontwikkeld tot concrete plannen met een breed draagvlak bij inwoners en ondernemers, die daar ook regelmatig bij zijn betrokken. Medio 2018 is de uitvoering van start gegaan. Qua grotere projecten gaat het met name om een appartementencomplex op de locatie van de voormalige CWI, appartementen, kantoorruimte en horeca op de locatie aan De Deel naast 't Voorhuys in het park, een uitbreiding van 't Voorhuys, en woningen en winkels waaronder supermarkten op de locaties bij Kettingplein, Noordzijde en De Boei. Onder de link vind je uitvoerige informatie over alle plannen en de voortgang ervan.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Emmeloord heeft 20 rijksmonumenten. Het betreft o.a. 7 huizen aan de Berkenlaan en 5 aan de Acacialaan. Het Ministerie van Wederopbouw heeft deze Oostenrijkse houten huizen in 1948/1949 als bouwpakket geïmporteerd. De panden waren bedoeld voor ambtenaren, artsen en andere hoogopgeleide dienstverleners, maar ook voor pachters. De panden zijn van cultuurhistorische waarde vanwege hun aandeel in de geschiedenis van Emmeloord en de Noordoostpolder. Ze zijn goed bewaard gebleven en vormen met elkaar een bijzonder geheel.

Verder de Poldertoren uit 1959 in het centrum, 5 rijtjes woningen uit 1947-1948 in de Meidoornstraat en de Koningin Julianastraat, de ontginningsboerderij uit 1947 op Espelerweg 4, en het voormalige kantoor van de Dienst der Zuiderzeewerken uit 1948 op Jasmijnstraat 9. Het gebouw heeft de stilistische kenmerken van de Delftse School, waar het een sobere variant van is.

- Emmeloord heeft 3 gemeentelijke monumenten (onder de link staan er 4, maar de Poldertoren is sinds 2014 een rijksmonument), zijnde de RK Michaëlkerk uit 1956 op Noordzijde 1, de Hervormde kerk De Hoeksteen uit 1951 op Nagelerstraat 2, en de boerderij uit 1951 op Bomenweg 22.

- De voormalige Hervormde kerk De Hoeksteen (Nagelerstraat 2) is in 1950 ontworpen door de bekende architect Sybold van Ravesteyn. In 1952 komt de kerk gereed. Het is een gemeentelijk monument. In 2006 is de kerk wegens fusie tot PKN-gemeente verkocht aan de Christelijke Gereformeerde Kerk, wier kerk Het Baken (Zuiderkade 7) uit 1952 te klein was geworden. De PKN-gemeente is verder gegaan in de Nieuw-Jeruzalemkerk.

- Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Pro Rege (Revelsant 86) uit 1972.

- Hervormde (PKN Gereformeerde Bond) kerk De Ontmoeting (Europalaan 42) uit 1970.

- Het pand De Rank op Abelenlaan 31 is in 1949 gebouwd als Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Ook gebruikt door de Vrije Evangelische Gemeente. Sinds 1968 van de Nederlands Gereformeerde Kerk.

- Het pand op Revelsant 16 is in 1976 gebouwd als kerk van het Apostolisch Genootschap, ter vervanging van een barak elders in Emmeloord. In 2017 is het pand verkocht en herbestemd tot gezondheidscentrum.

- Al in een vroeg stadium van de planvorming wordt besloten dat op het centrale plein van Emmeloord, in het hart van de polder, een hoge toren moet komen te staan. Deze toren zou moeten fungeren als baken in de wijde omgeving en als symbool van de eenheid van de polder. Het mocht geen kerktoren worden, want geen van de kerken mocht over de ander domineren. Voor de watervoorziening van de polder was een watertoren noodzakelijk en zo ontstond het idee om deze 'aan te kleden' tot Poldertoren. De opdracht aan architecten was om een watertoren te ontwerpen met een carillon en een uitkijkplatform. Winnaar werd het ontwerp Utillis van de Amsterdamse architect H. van Gent, die daarbij steun kreeg van J.W.H.C. Pot. De toren komt in 1959 gereed.

De Poldertoren* in het centrum van Emmeloord - en zelfs precies in het midden van de Noordoostpolder - is met een hoogte van 65,3 meter - met de windvaan** erbij komt het hoogste punt zelfs op 70,5 meter - een van de hoogste watertorens van ons land. De toren is gebouwd door Waterleiding Maatschappij Overijssel en komt in 2002 door fusie in handen van rechtsopvolger Vitens. In 2005 is de toren, die voorzien is van een groot carillon met 48 klokken, aangekocht door de gemeente Noordoostpolder. Er komt o.a. een VVV-kantoor met ANWB-winkel in en, ter hoogte van de klok, restaurant Sonoy (met 1 Michelinster). Omdat de toren ondanks een prijzige restauratie lek bleef, was hij niet meer geschikt voor huisvesting van enige instantie en staat hij sinds medio 2013 leeg. Sinds 2014 is het een rijksmonument.
* Onder de link vind je een uitvoerige site over de Poldertoren in tekst en beeld. Zie de menu's bovenaan die pagina voor alle informatie, waaronder bouwtekeningen, foto's, filmpjes, en geluidsopnamen van het carillon.
** Gedurende de bouw is het idee gerezen om de torenspits te bekronen met een liefst ca. 5 meter hoge windvaan in de vorm van een koggeschip, een scheepstype dat vroeger veelvuldig op de Zuiderzee werd gebruikt.

In het kader van het centrumplan 'Hart voor Emmeloord' (waarvoor zie het hoofdstuk Recente ontwikkelingen) zijn in 2018 meer dan 100 ideeën ingediend voor een mogelijke nieuwe functie voor de Poldertoren. De gemeente onderzoekt nu of de toren technisch kan en moet worden aangepast en wat de financiële consequenties zijn om de toren eventueel weer in gebruik te nemen. Ook wordt gekeken of de toren weer geheel of in delen kan worden verhuurd. De resultaten van deze onderzoeken worden medio 2018 voorgelegd aan de gemeenteraad. De resultaten daarvan zijn ons nog niet bekend. Wat ons wel bekend is, is dat de gemeenteraad in september 2019 heeft besloten dat de Poldertoren niet verkocht wordt en dus eigendom van de gemeente blijft.

- Aan de Sportlaan staat de zogeheten Belgische barak. Het gebouw uit 1947 dankt zijn naam aan de materialen waarvan het is gemaakt. Die kwamen van Belgische kampen waar in de Tweede Wereldoorlog krijgsgevangenen waren ondergebracht. Het is de enige bewaard gebleven houten barak die herinnert aan de drooglegging van de Noordoostpolder. De gemeente wil dit stukje cultuurhistorisch erfgoed daarom graag in stand houden. Daarom heeft de gemeente in 2020 samen met de gebruikers een plan gemaakt voor renovatie en verduurzaming van het pand, dat na de zomer van 2020 wordt uitgevoerd. De barak is in gebruik als verenigingsgebouw van IVN, Stichting Huttenbouw en Voedselbos Emmeloord.

- Gevelstenen in Emmeloord.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Wat voor Stichting Autosport Noordoostpolder ooit begon als rallysprint maakte door de jaren heen de ontwikkeling door van sprint naar rally en van nationaal naar internationaal evenement. De polderklassieker Zuiderzeerally (maart, sinds 1986) speelt zich af in en rond Emmeloord, waarbij af en toe uitstapjes worden gemaakt Overijssel, Drenthe en/of Fryslân.

- De avond voor Koningsdag is er in Emmeloord de Nacht van Oranje. Op Koningsdag is er in de Lange Nering en op De Deel een braderie, muziek en een kermis. In 1997 was er de eerste editie, die het Guinness Book of Records haalde met de langste oranjekoek ter wereld. Het gebak slingerde door de Lange Nering heen. In 1998 was er een nieuwe recordpoging: met zo veel mogelijk mensen tegelijkertijd het Wilhelmus zingen. Ook deze avond haalde weer de boeken. De jaarlijks terugkerende recordpoging is inmiddels losgelaten, wel wordt jaarlijks op De Deel de grootste Nederlandse vlag gehesen (afmetingen 20 × 30 m).

- Op drie woensdagen in juni, juli en augustus worden Paardenkoersen gehouden op de drafbaan aan de Sportlaan.

- Cultureel Buitenfestival OORD (op een zaterdag in juli, sinds 2005) in Emmeloord is inmiddels uitgegroeid tot een fenomeen in de Noordoostpolder en omstreken. In minder dan 48 uur tijd wordt Park West omgetoverd tot één groot podium voor theater, dans, straattheater, beeldende kunst en muziek en alle mogelijke mengvormen tussen deze disciplines. Meer dan 7500 bezoekers genieten jaarlijks gratis van het aanbod van Cultureel Buitenfestival OORD. De tomeloze inzet van vrijwilligers en sponsoren maakt het elk jaar weer mogelijk om OORD te organiseren.

- De Pasar Malam Stellar Emmeloord (weekend in juli, in 2019 voor de 3e keer) is de grootste en meest gevarieerde Aziatische markt in de regio, met meer dan 60 standhouders uit Indonesië, de Molukken, Thailand, India, Tunesië, Maleisië, de Filipijnen en China. Naast de markt is er een aantrekkelijk podiumprogramma met de hele dag door goede live bands en artiesten.

- Het Pieperfestival (gedurende 4 dagen begin september) is in 1996 ontstaan in verband met het 10-jarig bestaan van de provincie Flevoland. Met muziek, kunst, sportiviteiten, mooie feestavonden en gratis patat!

- In december is er een Kerstmarkt in de Lange Nering.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Theater 't Voorhuys (520 zitplaatsen) programmeert jaarlijks zo'n 80 professionele voorstellingen, een 20-tal amateurproducties en ca. 30 commerciële evenementen. Tevens programmeren zij in de kleine zaal van Cultuurbedrijf Noordoostpolder (voorheen Muzisch Centrum; 180 zitplaatsen).

- Sinds 1966 heeft Jongerencentrum De Klos in Emmeloord landelijk aanzien verworven als gerenommeerd en eigenzinnig poppodium. De Klos is iedere vrijdagavond geopend. Minimaal 2x per maand organiseren ze concerten. Elke woensdag- en vrijdagmiddag is er inloopcafé van 15.00-18.00 uur en is er gratis koffie en thee.

- Bosbad Emmeloord is het hele jaar open. Binnen kun je terecht in de vier verwarmde bassins. Van eind mei t/m augustus kun je ook lekker buiten zwemmen. Zwemles, wedstrijdzwemmen en waterpolo doen ze in het Bosbad in het grote 25-meterbad (27°C). Ook maken reddings- en duikverenigingen gebruik van dit bad. Er zijn zes banen beschikbaar en twee duikplanken (1 en 3 meter hoog). Het 25-meterbad heeft een deels beweegbare bodem en onder de duikplanken is het 3.80 meter diep. Het Bosbad organiseert regelmatig bijzondere zwemevenementen, zoals discozwemmen en allerlei spelletjes in de schoolvakanties. De sfeerverlichting onder water en de jetstreams zorgen voor extra plezier.

Kinderen spelen graag in het water. Natuurlijk wil je wel dat ze dat veilig kunnen doen. In het speelbad kan dat. In het tweede instructiebad (50-130 cm) leren kinderen de eerste beginselen van het zwemmen. In beide baden is de watertemperatuur 30°C. Nog comfortabeler is zwemmen in het warmwaterbad (33°C). Je kunt hier op bepaalde tijden vrijzwemmen (op afspraak). Verder is zwemmen in dit bad heerlijk voor zwangere vrouwen (zwangerschapszwemmen) en kleine kinderen (baby- en peuterzwemmen). In het warmwaterbad bieden zij ook Therapiezwemmen voor ouderen en mensen met een beperking. Het deskundige zwemteam leert je oefeningen die je, samen met het warme water, soepeler en fitter maken. Het warmwaterbad is voorzien van een beweegbare bodem en een tillift. Zelfs rolstoelen en brancards kunnen het water in en er zijn extra ruime kleedkamers.

- Soms heb je goede, bruikbare spullen over. Weggooien is zonde en bewaren is geen optie, want je komt eigenlijk al opbergruimte tekort. In dat geval kun je bij Kringloopwinkel Het Goed Emmeloord je tweedehands spullen brengen. Zij zijn er blij mee, want er zijn altijd klanten op zoek naar de spullen die jij over hebt. Hergebruik is ook duurzaam en om die reden goed voor het milieu. Het scheelt immers energie en grondstoffen die nodig zijn om nieuwe artikelen te maken. Ook helpen jouw gebruikte spullen mensen weer aan het werk. Het Goed vindt dat iedereen een kans verdient op passend werk. In hun kringloopwarenhuizen kunnen mensen op een laagdrempelige manier weer werkervaring opdoen. Zij krijgen zo een grotere kans om een baan te vinden bij een regulier bedrijf. Door hun speciale begeleidingsmethode ontving Het Goed de hoogste PSO-certificering. Dat houdt in dat ze in Nederland tot de koplopers behoren op het gebied van sociaal ondernemen.

- Iedere donderdag is er een gezellige weekmarkt op het Kettingplein en het parkeerterrein tegenover de Jumbo in Emmeloord. De markt is er van 08.30-14.30 uur op het Kettingplein en van 08.30-12.30 uur op het parkeerterrein tegenover de Jumbo. De markt is omgetoverd tot één groot ‘versplein’ afgewisseld met leuke non-food producten. Er is een ruime keus in groente, fruit, verse vis, kaas, kip, vlees en allerlei artikelen die hiermee te maken hebben. Groente, fruit en bloemen vers van de veiling en de vis vers van de visafslag. Geen voorverpakte waar, maar alles los en te krijgen in de hoeveelheid die jij wenst. Lekker proeven met een geintje in een goede sfeer. Op het Kettingplein en het parkeerterrein tegenover de Jumbo staan ook kramen met non-food producten, zoals mode, beenmode, telefoonaccessoires, fournituren en kleinvak, schoenen e.d.

- De Casteleynsplas ligt naast Wellerwaard bij Emmeloord. Het is een voormalige zandwinput, ontstaan toen de A6 is aangelegd. Het water is schoon en visrijk en in de steile oevers broeden in het voorjaar tal van vogels. In 2014 is de natuur rond de Casteleynsplas is beter toegankelijk gemaakt. Er is een brug naar de plas aangelegd, er is een steiger aangelegd en er zijn twee doorkijkjes gemaakt vanaf de weg. Verder heeft een deel van de paden rond de plas een opknapbeurt gekregen en is de entree nu ter hoogte van de hoofdingang van Wellerwaard. De werkzaamheden zijn in 2014 afgerond, tegelijkertijd met de afronding van de wandel-, fiets- en ruiterpaden in Wellerwaard. De zwemplas is gereed gekomen in 2015. De gemeente heeft de plassen verdiept, gras ingezaaid en riet en verbindingen aangelegd.

- Het Emmelerbos is het stadsbos van Emmeloord. Het wijkt een beetje af van de dorpsbossen bij de omringende dorpen in de Noordoostpolder. Het tussen 1949 en 1953 geplante bos is als enige ontworpen door Staatsbosbeheer en niet door architekt Kelder. Bovendien is het groter geworden dan bedoeld, want de aan de bosrand gestorte grond uit de stadsgracht bleek te slecht voor landbouw en werd alsnog beplant. Hiermee kwam het bos op een omvang van 70 ha.

- "In 2001 is op initiatief van Stichting Philadelphia Flevoland en in samenwerking met de gemeente Noordoostpolder middenin het Emmelerbos in Emmeloord Kinderboerderij Emmelerbos gerealiseerd. Op de plek waar vroeger het hertenkamp was, vinden nu ca. 24 mensen met een verstandelijke beperking een zinvolle dagbesteding. Dit alles gebeurt onder begeleiding van enthousiaste, gespecialiseerde activiteitenbegeleiders, die ondersteund worden door een dierenverzorger. Daarnaast is er dagelijks een leger aan vrijwilligers bezig met diverse klussen. Dit alles vindt plaats onder leiding van een beheerder die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken, educatie en ontvangst van bezoekers. Eenmaal per maand wordt er op een woensdagmiddag een kinderactiviteit georganiseerd. Het is dan altijd gezellig druk. De kinderboerderij is de bestemming voor menig schoolreisje of excursies van andere organisaties. Ook in de weekenden, wanneer er geen cliënten zijn, is de kinderboerderij open, en ook dan blijkt Kinderboerderij Emmelerbos een voorziening te zijn die in een grote behoefte voorziet."

- Initiatiefgroep Voedselbos Emmeloord heeft in 2019 de nodige werkzaamheden verricht als onderdeel van de omvorming van een deel van het Emmelerbos tot het 6 ha grote Voedselbos. “Daarbij is veel ervaring opgedaan die van pas komt bij verwezenlijking van dit toch wel unieke project”, zeggen de projectleiders Digni van den Dries en Enrico Sloot. Ze voeren drie redenen aan die het project voor Nederland uniek maken. “Het gaat ten eerste om het omvormen van een bestaand bos naar voedselbos. Het huidige bos is helaas ernstig aangetast door de essentaksterfte, maar dat creëert wel een prima uitgangspositie. De openvallende plekken bieden namelijk volop licht en ruimte aan een voedselbos. Het gaat ten tweede om bosgrond die in 70 jaar gevormd is op betrekkelijk zware klei. Ten derde is deze grond rijk aan voedingsstoffen, wat een krachtige basis vormt voor de groei van het voedselbos.” Die rijke grond zorgt echter ook voor problemen. “Met name de stikstofminnende planten zoals brandnetel en bramen zullen in eerste instantie hun kans grijpen. Als ze niet voldoende ‘verzorgd’ worden, kunnen ze de opengevallen plekken volledig overwoekeren.”

Er zijn onder meer bomen gekapt en uitgesleept, hoofdzakelijk zieke essen. Er moesten vele tonnen hout uit het bos worden gehaald. Er is gewerkt met grote machines en overal verschenen grote stapels met stammen en bergen met takhout. Het bos zag er in dit stadium nogal gehavend uit. Dat was vaak behoorlijk slikken. De machines reden volgens een bepaald uitgedacht patroon om de bodem zoveel mogelijk te sparen. Dat is ook een reden dat ze het in de nazomer hebben gedaan: de bodem is dan droog, waardoor er minder beschadigt. Vooraf is een ecologische opname gemaakt om te voorkomen dat er bomen gekapt worden met nesten of holen. Na de kap volgde in het najaar van 2019 de inplant van drie ‘lagen’ bomen en struiken. Het project Voedselbos Emmeloord wordt getrokken door Stichting Pioniers voor de Toekomst. (bron: Landschapsbeheer Flevoland)

Een voedselbos is een bos met meerjarige planten, struiken en bomen met eetbare delen. Een voedselbos vergroot de biodiversiteit, zorgt voor een gezonde bodem en vraagt steeds minder onderhoud. En een voedselbos produceert elk jaar meer eetbaars. Het Voedselbos in Emmeloord gaat een plek worden met leuke, inspirerende en leerzame workshops en doedagen voor de bezoekers, vrijwilligers, voor jong en ouder, gericht op voedselproductie- en -verwerking, natuur en biodiversiteit.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Emmeloord, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- © van de 2e afbeelding op deze pagina: Cees Janssen / Nederlandse Academie voor Filatelie.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Emmeloord (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Uitvoerige site over heden en verleden van Emmeloord en de Noordoostpolder in bredere zin, opgezet en onderhouden door inwoner Evert de Graaff.

- Voortgezet onderwijs: - Bonifatius mavo. - De Optimist VSO is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (12 t/m 20 jaar). Onder 'Doelstelling en missie' staat dat ze een autismevriendelijke leeromgeving bieden, dus kennelijk is dat hun doelgroep (wat niet staat vermeld onder 'Doelgroep'...).

- Educatie: - Cultuurbedrijf Noordoostpolder (vóór 2015: Muzisch Centrum Emmeloord) is het centrum voor de kunsten van de Noordoostpolder. Circa 1200 leerlingen volgen wekelijks lessen muziek, dans, drama en beeldend. Daarnaast verzorgt Cultuurbedrijf NOP een breed kunstaanbod voor het primair en voortgezet onderwijs in de regio.

- Kunstuitleen: - Kunstuitleen Emmeloord is gevestigd in Cultuurbedrijf Noordoostpolder (vóór 2015: Muzisch Centrum) en heeft een brede collectie kunst. Een origineel schilderij, grafiek of een fraaie sculptuur geeft je interieur een geheel eigen gezicht. De Kunstuitleen maakt het voor iedereen mogelijk om echte kunst in huis te hebben. Voor een paar euro in de maand kun je kiezen uit honderden verschillende kunstwerken: van landschappen in natuurlijke tinten tot abstracten in felle kleuren. Heb je geen verstand van kunst? Kom dan vrijblijvend kijken en kies gewoon wat je mooi vindt. Als je erop uitgekeken bent, dan ruil je het kunstwerk gewoon om. Ruilen kan zo vaak je wilt, zonder extra kosten. Daarnaast kun je een kunstwerk desgewenst kopen tegen de oorspronkelijke prijs minus het opgebouwde spaartegoed.

- Muziek: - Muziekvereniging Flevo Brass is in 1949 opgericht als Muziekvereniging Emmeloord en is daarmee de oudste muziekvereniging van de Noordoostpolder. Flevo Brass omvat een brassband en een startersensemble. In het startersensemble krijgen leerlingen (van alle leeftijden) de kans om te ervaren hoe leuk het is om samen muziek te maken. De brassband, die in opbouw is, heeft een zeer veelzijdig repertoire, van echte brassbandwerken tot filmmuziek. Jaarlijks zijn er diverse activiteiten, van concert tot solistenconcours, van schoolproject tot Toeterkamp.

- Christelijk Mannenkoor Emmeloord is opgericht in 1963 en heeft ca. 100 leden. Het koor heeft een ruim scala aan repertoire en gaat zeker de moeilijke stukken niet uit de weg. Maar ook de Psalmen, spirituals en de vaderlandse liederen zingen ze graag.

- Sport: - Voetbalvereniging SC Emmeloord is opgericht in 1944 (d.w.z. destijds was het een omnivereniging voor verschillende sporten. De overige disciplines, met name korfbal, gymnastiek, atletiek en zwemmen, zijn medio 1995 afgesplitst tot zelftandige verenigingen).

- Schaakclub Emmeloord speelt wekelijks op maandagavond in kerkelijk centrum De Ontmoeting (Europalaan 42).

- Gezond, gezellig en goed voor je conditie: zwemmen is de ideale sport voor jong en ouder, beginners en toppers. Zwemmen Is Gezond Nuttig En Aangenaam, dat is waar Zwem- en Poloclub ZIGNEA in Emmeloord voor staat. Dat is ook wat je ervaart als je bij hen komt zwemmen en/of waterpoloën. Ben jij er ook zo eentje die niet uit het water te krijgen is? Maak dan van zwemmen je sport! Ben je nog geen 13 jaar? Dan ga je eerst naar de zwemacademie, waar ze je de zwemslagen en waterpolotechnieken bijbrengen. Ben je 21+, dan kun je bij de masters trainen. Lid zijn van ZIGNEA betekent sporten onder deskundige begeleiding, meedoen aan wedstrijden en gebruik maken van alles wat de vereniging en het zwembad te bieden hebben. Kom eens meedoen en ervaar zelf hoe leuk het bij ZIGNEA is! Je mag bij hen vier keer gratis meetrainen voor je besluit om al dan niet lid te worden.

- Hengelsportvereniging HSV 't Poldervoorntje is een actieve vereniging met meer dan 1.400 leden, die zich al meer dan 60 jaar bekommert om het wel en wee van de sportvisser in de Noordoostpolder. Bestonden de activiteiten in het verleden voornamelijk uit de uitgifte van de benodigde vergunningen en wedstrijdvissen, kwamen hier al snel activiteiten bij zoals het wegwijs maken van de jeugd op het gebied van het sportvissen. Tegenwoordig zijn de activiteiten verder uitgebreid en wordt regelmatig overleg gevoerd met o.a. het waterschap en Sportvisserij Oost-Nederland in het kader van goed water- en visstandbeheer in de regio.

- Zorg: - Bij Dagbesteding Emmeloord van InteraktContour komen mensen met hersenletsel, bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, ongeluk of hersentumor. De gevolgen van hersenletsel zijn voor iedereen anders. Hier doe je de activiteiten die passen bij jouw mogelijkheden, talenten en ambities.

- In Emmeloord biedt zorginstelling Kwintes verschillende diensten, met name beschermd en begeleid wonen, begeleiding aan huis, maatschappelijke opvang in de vorm van noodopvang (voor mensen uit de regio Flevoland die door dak- of thuisloosheid tijdelijk onderdak en begeleiding nodig hebben), en servicepunt Bouwerskamp voor mensen met psychische problemen, een verslaving of problemen op sociaal-economisch gebied.

- Nierkliniek Elyse is kleinschalig en toegankelijk met een eigen poli voor preventieve nierzorg en deskundigheid op het gebied van predialyse en transplantatiebegeleiding.

- Senioren: - De vrijwilligers van SeniorWeb Noordoostpolder verzorgen in Emmeloord een uitgebreid pakket computercursussen en workshops. Daarnaast verzorgen zij elke woensdagochtend van 10.00-12.00 uur een open inloop, waar je welkom bent voor een vraag waar je mee zit m.b.t. je computer/laptop of tablet/smartphone (neem je apparaat mee). Computerprogramma's veranderen of worden niet meer ondersteund en ook de wereld vraagt steeds meer online-zelfredzaamheid van mensen. Senioren hebben bijvoorbeeld problemen met hun persoonlijke e-mail, het online regelen van hun zorgverzekering of het aanvragen van een DigiD. Dat zijn zaken die je liever niet klassikaal behandelt. Bovendien wordt elke 2e zaterdag van de maand een cursus Stamboomonderzoek (genealogie) gegeven, een vooral bij senioren populaire hobby. Daar zijn speciale programma's voor.

- Duurzaamheid: - Energiecoöperatie Emmeloord Opgewekt produceert groene stroom op de voormalige vuilstortplaats het Friese Pad. Deze stortplaats (ca. 22 ha en 2,35 miljoen m3) is gefaseerd aangelegd in de periode 1977-1982 en tot 1999 in gebruik geweest. Daarna is het afgedicht en ingericht als golfbaan. Door een natuurlijk proces van ‘psychrofiele vergisting’ wordt in de stortplaats zogeheten stortgas gevormd. Stortgas is een hernieuwbare energiebron. Het stortgas wordt getransporteerd naar een gasmotor. Deze gasmotor drijft een generator aan waarmee de coöperatie lokale duurzame elektriciteit voor de omgeving produceert. Inwoners met een postcode uit de reeks 8301 t/m 8305 kunnen hier aan meedoen.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Emmeloord.

Reacties

(2)

U vermeldt dat in de Poldertoren VVV kantoor, ANWB en restaurant gevestigd is, maar dat is al niet meer sinds 2014.

Dank voor de tip! Zodra de site klaar is (maar dat kan nog wel een paar jaar duren) hebben we de tijd om jaarlijks alle (7.000) plaatsen na te kijken op verouderingen zoals de door u genoemde. Tot dan zijn we nog druk met het inhoudelijk afmaken van alle pagina's, en daarom blij met tips over verouderde gegevens die aanpassing behoeven, zoals deze. Ik heb het aangepast, en deze plaats gelijk verder inhoudelijk uitgewerkt, want wat er stond was nog maar een 'beginnetje'.

Reactie toevoegen