Emmen (Hoonhorst)

Plaats
Buurtschap
Dalfsen
Salland
Overijssel

emmen_ov_plaatsnaambord.jpg

Het piepkleine centrum van het buurtschapje Emmen aan de N757 (Dalfsen-Wijthmen) wordt kennelijk toch bebouwd genoeg bevonden voor een 'bebouwde kom', waardoor je op dat stuk dus maar 50 km/u mag. Wellicht dat de nabijheid van de school ook meespeelt.

Het piepkleine centrum van het buurtschapje Emmen aan de N757 (Dalfsen-Wijthmen) wordt kennelijk toch bebouwd genoeg bevonden voor een 'bebouwde kom', waardoor je op dat stuk dus maar 50 km/u mag. Wellicht dat de nabijheid van de school ook meespeelt.

Emmen (Hoonhorst)

Terug naar boven

Status

- Emmen is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Dalfsen.

- De buurtschap Emmen valt onder het dorp Hoonhorst, maar omdat Hoonhorst geen eigen postcode en plaatsnaam heeft in het postcodeboek, liggen beide voor de postadressen 'in' Dalfsen.

- Het weliswaar zeer dunbebouwde kerntje van Emmen aan de Poppenallee (N757 Dalfsen-Wijthmen) is een 'bebouwde kom' en heeft dus blauwe plaatsnaamborden (komborden), waardoor je ter plekke max. 50 km/u mag rijden.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Emmen ligt O van Zwolle, ZW van Dalfsen, N van Hoonhorst, rond de Poppenallee (N757 Dalfsen-Wijthmen).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 had Emmen 73 huizen met 421 inwoners. Vermoedelijk zat De Marshoek daar toen bij inbegrepen. Tegenwoordig heeft Emmen-De Marshoek ca. 160 huizen met ca. 400 inwoners, waarvan ca. 120 huizen met ca. 300 inwoners in Emmen en ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners in De Marshoek.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In het W van Emmen liggen 2 landgoederen naast elkaar: landgoed De Horte, waar Landschap Overijssel zijn kantoor heeft, en landgoed Mataram (in recente atlassen wordt Mataram als buurtschap vermeld, maar het landgoed is altijd onderdeel geweest van de buurtschap Emmen, dus wij zien er de ratio niet van waarom dit landgoed ineens een buurtschap zou moeten worden).

- Buurtschap Emmen bezit sinds 2010 weer een ooievaarsnest. Nadat de ooievaars meerdere malen aan de Kikkerplas een kikker hadden verschalkt, besloot de familie Verkouw tot het plaatsen van een ooievaarsnest. Het ooievaarsnest is, met medewerking van de Ooievaarswerkgroep Hoonhorst, geplaatst in het weiland op de oude Emmer Es, naast de Kikkerplas.

- De Emmertochtsloot is genoemd naar de buurtschap Emmen en loopt vanuit die buurtschap met een bocht O langs Herfte naar de Vecht. N van de spoorlijn heet de waterloop Emmerwaterleiding. In de Emmertochtsloot is in 2011 één stuw omgebouwd tot een mooie vistrap. Twee andere stuwen in de Emmertochtsloot zijn passerbaar voor vis gemaakt. Naast de vispassages zijn op vier plaatsen waterbergingen gecreëerd, in totaal voor bijna vier hectare. De waterbergingen zijn aangelegd om tijdens piekafvoeren het overtollige water te kunnen opvangen. Op een deel van de waterbergingshectares is nieuwe natuur aangelegd.

- Sinds 2016 leeft in de Emmertochtsloot op De Horte een otter. Dit vermoeden had Landschap Overijssel al langer, maar nu zijn sporen en poepjes, ofwel spraints, gevonden. Met deze spraints markeert de otter zijn leefgebied. In de Vecht bij Dalfsen en richting Zwolle leven twee of drie otters, het lijkt erop dat één van deze otters zijn leefgebied heeft uitgebreid naar de Emmertochtsloot en dus naar de Horte. Otters hebben namelijk een groot leefgebied en hoe minder voedsel er in dit leefgebied te vinden is, hoe groter het gebied moet zijn om te kunnen overleven. Dit betekent dat de otter vaker wegen moet oversteken. 30% van de otters in Nederland komt dan ook om als verkeersslachtoffer.

De otter komt graag in gebieden waar veel dekking langs de waterkant is en voldoende vis leeft. “Je verwacht otters in rivieren zoals de Vecht en de IJssel, maar sinds kort zien we ook dat otters de weteringen ontdekken”, aldus Mark Zekhuis, ecoloog bij Landschap Overijssel. “De otter die we hier in Dalfsen zien, is waarschijnlijk dezelfde otter die we in Zwolle tegenkomen.” In dit hele gebied van 80 tot 100 vierkante kilometer, zijn sporen van waarschijnlijk hetzelfde beest gevonden. Dit leefgebied is zo groot omdat het eigenlijk niet ideaal voor de otter is:

“Een wetering heeft weinig variatie, zoals riet, struiken of andere begroeiing aan de oever waar de otter in weg kan kruipen als gevaar dreigt. En er leeft ook maar weinig vis in de weteringen. De otter moet dus wel grote afstanden afleggen om zijn maaltje bij elkaar te krijgen, met alle gevolgen van dien.” Landschap Overijssel gaat zich dan ook inzetten om de biotoop, het leefgebied, van de otter in dit gebied te verbeteren. Zowel betreffende de verkeersveiligheid (loopplanken, tunnels met geleidende rasters) als de leefomstandigheden. Denk daarbij aan o.a. het ruiger maken van de oevers en het verbeteren van de visstand.

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - De eerste school in Emmen komt er in 1682. Het grondgebied van Dalfsen blijkt namelijk veel te groot voor maar één school, zeker gezien de vaak beroerde staat van de - doorgaans nog onverharde en in natte tijden vrijwel onbegaanbare - wegen in die tijd. Daarom besluit men om in 1682 ook in Emmen een school te stichten (voor de buurtschappen Emmen, De Marshoek, Millingen en Rechteren) en rond 1696 ook in Oudleusen. De eerste meester in Emmen is Gerrit Hendricks van Rijssen, die in 1742 na 60(!) dienstjaren wordt opgevolgd door zijn kleinzoon Gerrit.

In 1907 komt er de eerste protestants-christelijke lagere school in Emmen (en in de gemeente Dalfsen), de 'Emmerschool' (de openbare school is op enig moment daarna gesloten). Tegenwoordig is dat de Chr. Daltonschool A. Baron van Dedem. In 1974 is het huidige gebouw betrokken. De school telt ca. 65 leerlingen. Door de kleinschaligheid zijn de lijnen kort en de drempels laag. De school kenmerkt zich door een veilige, positieve sfeer en een grote ouderbetrokkenheid. Denk aan assistentie bij bepaalde lessen, activiteiten of vervoer én klussen in en om de school. En alle ouders helpen bij het overblijven tussen de middag, wat hierdoor gratis kan worden gehouden.

Reactie toevoegen