Engwegen

Plaats
Buurtschap
Valkenburg aan de Geul
Heuvelland
Limburg

engwegen_plaatsnaambord_kopie.jpg

De buurtschap Engwegen ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden, wel met 30 km-zone

De buurtschap Engwegen ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden, wel met 30 km-zone

Engwegen

Terug naar boven

Status

- Engwegen is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Heuvelland, gemeente Valkenburg aan de Geul. T/m 1-1-1879 viel de buurtschap onder de gemeente Strucht, die per 2-1-1879 in de gemeente Schin op Geul is opgegaan. Per 1-10-1940 over naar gemeente Valkenburg-Houthem, in 1982 over naar gemeente Valkenburg aan de Geul.

- De buurtschap Engwegen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Schin op Geul.

- De buurtschap Engwegen ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden, wel met 30 km-zone.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Ingwege.

Oudere vermeldingen
1761 (hypotheekakte, bron zie bij Geschiedenis) Inwegen, 1802 (idem) Inweegen.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Engwegen ligt rond de gelijknamige weg, ZO van het dorp Schin op Geul, aan de voet van twee 'bergen': de Keutenberg en de Sousberg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Engwegen omvat ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Heemkundevereniging Schin op Geul heeft enkele oude hypotheekakten uit Engwegen geanalyseerd en dit toegelicht met geschiedkundige aspecten die hier een rol bij speelden.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Veel inwoners van de buur-buurtschappen Engwegen en Keutenberg maakten zich anno 2008 zorgen over de verkeersveiligheid in hun woon-, leef- en werkomgeving. Het grootste gedeelte van deze buurtschappen valt onder de noemer 'stiltegebied', en een verkeersbord geeft aan dat er qua gemotoriseerd verkeer alleen bestemmingsverkeer mag komen. Men maakt zich o.a. zorgen over het steeds toenemende (sluip)verkeer, te hard rijden op deze onoverzichtelijke en smalle wegen, ontbreken van een trottoir, onduidelijke bebording, enz. Daarnaast vinden er steeds meer klein- en grootschalige evenementen plaats die het gebied voor bewoners en ondernemers moeilijk bereikbaar maken (denk aan Amstel Goldrace, de Heuvelland vierdaagse, maar ook vele groepen wielrenners, toertochten voor oldtimers, groepen motorrijders, enz.). Omdat het een prachtig buitengebied is, trekt deze omgeving ook veel dagtoeristen aan (wandelaars, fietsers, nordic-walkers e.d.).

Al dit verkeer moet gebruik maken van dezelfde weg, en dit leidt regelmatig tot diverse incidenten, bijna-aanrijdingen en kleinere ongelukjes. De bewoners vragen zich af of er eerst iets ernstigs moet gebeuren voordat er door de verantwoordelijke overheid maatregelen worden genomen. Daarom is er in 2008 een 'brandbrief' opgesteld, waar een ruime meerderheid van de bewoners van de buurtschappen Engwegen en Keutenberg achter staat. Deze brandbrief is naar de gemeentelijke bestuurders, raadsfracties en andere betrokkenen gestuurd, met de oproep om te zorgen dat er in dit prachtige natuurgebied ook in de toekomst veilig kan worden gewoond en gerecreëerd. Of deze actie tot concrete resultaten heeft geleid is ons vooralsnog niet bekend.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Vanuit Engwegen loopt langs de W oever van de Geul een wandelpad via de Gronselenput naar de Wijlrese buurtschap Stokhem.

Reactie toevoegen