Enkhuizen

Plaats
Stad en gemeente
Enkhuizen
West-Friesland
Noord-Holland

enkhuizen_collage.jpg

Enkhuizen, collage van stadsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Enkhuizen, collage van stadsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

gemeente_enkhuizen_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper.jpg

Gemeente Enkhuizen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Enkhuizen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Enkhuizen-MSD-20080927-142595.jpg

Enkhuizen vanaf het water, met blikvanger en bekendste gebouw van Enkhuizen de Drommedaris - inderdaad, met 2 m'en - uit 1540.

Enkhuizen vanaf het water, met blikvanger en bekendste gebouw van Enkhuizen de Drommedaris - inderdaad, met 2 m'en - uit 1540.

enkhuizen_flessenscheepjesmuseum.jpg

Enkhuizen, Flessenscheepjesmuseum

Enkhuizen, Flessenscheepjesmuseum

enkhuizen_westerkerk_1.jpg

Enkhuizen, Westerkerk

Enkhuizen, Westerkerk

enkhuizen_zuiderkerk_1.jpg

Enkhuizen, Zuiderkerk

Enkhuizen, Zuiderkerk

enkhuizen_zuiderzeemuseum_4.jpg

Enkhuizen, Zuiderzeemuseum

Enkhuizen, Zuiderzeemuseum

enkhuizen_zuiderzeemuseum_vogelhoeksmolen.jpg

Enkhuizen, Zuiderzeemuseum, Vogelhoeksmolen

Enkhuizen, Zuiderzeemuseum, Vogelhoeksmolen

Enkhuizen

Terug naar boven

Status

- Enkhuizen is een stad en gemeente in de provincie Noord-Holland, in de streek West-Friesland.

- Onder de stad Enkhuizen vallen ook de buurtschappen Oosterdijk en Westeinde.

- De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland zijn in 2015 ambtelijk gefuseerd. Dit heeft geleid tot de SED organisatie. Bestuurlijk blijven de gemeenten zelfstandig. Door de samenwerking beoogt een betere dienstverlening aan de inwoners en bedrijven te worden gerealiseerd.

- Wapen van de gemeente Enkhuizen.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Enkhuizen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Ca. 1305 en ca. 1312 Enchusen, 1322 en 1343 Enghusen, 1573 Eijnchuijsen.

Naamsverklaring
Samenstelling van huizen 'nederzetting' en eng 'bijeenliggend bouwland (bij dorp of buurschap)'. De verklaring van het eerste deel als de persoonsnaam Enke wordt niet door de oude vormen ondersteund.(1)

Terug naar boven

Ligging

Enkhuizen ligt NO van Hoorn, in het puntje van de 'neus' van West-Friesland en grenst in het O aan het IJsselmeer. NNO ligt, aan de overkant van het IJsselmeer, de stad Stavoren.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Enkhuizen 1.026 huizen met 4.988 inwoners, verdeeld in de gelijknamige stad 963/4.673 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Westeinde 46/230 en Oosterdijk 17/85. Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 7.000 huizen met ca. 18.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze stad, kun je terecht bij de volgende instanties, informatiepanelen en sites:

- "Enkhuizen is synoniem voor historische schoonheid. Oude gebouwen, straten en havens maken haar tot een van de fraaiste stadjes van Nederland. Maar als we in het levende verleden wegdromen, vergeten we gemakkelijk welke gevaren in de toekomst dreigen. Vereniging Oud Enkhuizen kent die gevaren maar al te goed. Niet alleen de tand des tijds knaagt aan onze monumenten, ook particulieren en zelfs de overheid kunnen met hun vaak goedbedoelde plannen het straatbeeld op een historisch onverantwoorde wijze verstoren. De vereniging probeert in zulke gevallen betere oplossingen te vinden.

De vereniging: voert direct of via andere adviesorganen intensief overleg met de gemeente over alles wat met het stadsgezicht te maken heeft; stimuleert met subsidies particulieren om historische elementen aan hun woningen te beschermen; verstrekt gevraagd en ongevraagd adviezen. Vereniging Oud Enkhuizen bestudeert de geschiedenis en beoogt de "roerende monumenten" te behouden: voorwerpen, afbeeldingen en foto's zijn van groot belang. Archief- en archeologisch onderzoek zijn belangrijke taken van de vereniging. Bouwhistorisch onderzoek naar de bouwgeschiedenis van een monument heeft in de vereniging een grote belangstelling. Samenwerking daarbij met wetenschappelijke instituten en musea heeft veel onbekende stukken van het verleden in kaart gebracht. In Steevast en in de boeken van de Maelsonreeks wordt van al die onderzoeken verslag gedaan."

- Middels infozuilen op 19 locaties verdeeld over de stad worden beelden en krantenverhalen van het tijdperk 1880-1935 uitgelicht. Een historisch document voor de stad, waaraan een speciale wandelroute is gekoppeld. De wandelroute leidt je langs de mooiste plekken van de stad en langs gebouwen en plaatsen die terug komen in artikelen in de krant. Ter ondersteuning van de wandelroute staan er informatiezuilen door de stad heen, met nummers die overeenkomen met de wandelkaart en bewegwijzering. De informatiezuilen omvatten telkens drie panelen, waarvan er twee voorzien zijn van een fotografische impressie van Enkhuizen tijdens de periode 1880 tot 1935. Het oude beeldmateriaal is voor deze gelegenheid ingekleurd. De prenten bevatten ook grafische elementen van documenten en oude gravures. Op ieder derde paneel staat een muurkrant, waar oude verhalen en krantenknipsels zijn verzameld.

- Op de website Kroniek van Enkhuizen kunnen bewoners en andere geïnteresseerden meeschrijven aan de Enkhuizer geschiedenis.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Enkhuizen heeft 363 rijksmonumenten.

- Enkhuizen heeft 207 gemeentelijke monumenten.

- De Hervormde (PKN) Zuiderkerk of Sint Pancraskerk kent een lange bouwgeschiedenis. In 1423 is begonnen met het gotische zuidkoor naast een bestaande Sint Pancraskapel. Door de jaren heen is het uiterlijk regelmatig veranderd en rond 1516 verrijst aan de noordzijde een tweebeukige H. Kruiskapel. De torenbouw wordt gestart 1445 en voltooid in 1526. De kerk ligt aan de Zuiderkerksteeg, is vanuit bijna alle delen van de stad te zien en vormt een markant deel van het aanzien van de stad vanaf het water. De Zuiderkerk valt onder de Protestantse Gemeente Enkhuizen.

"De 54 middeleeuwse gewelfschilderingen van de Zuiderkerk in Enkhuizen zijn de grootste en meest complete in Nederland. Naar verluidt in één zomer zijn de kleurige taferelen in 1485 op de maar liefst 1300 m2 tellende plafonds aangebracht. Anno 2020 zijn de direct met temperaverf op het hout aangebrachte schilderingen nog altijd intact. Het eikenhout is wel donkerder geworden en alleen de kleuren wit en rood zijn nog herkenbaar. Onder de glimmende lagen vernis en was zijn details nog maar moeilijk te onderscheiden. De panelen restaureren is echter financieel onhaalbaar en levert bovendien weinig kwaliteitsverbetering op. Toen is men op het idee gekomen om digitale foto’s van de gewelfschilderingen te maken en die op basis van wetenschappelijk onderzoek te ‘corrigeren’. Voor nadere informatie zie het artikel hierover onder de link. In 2022 zullen alle 54 digitale reconstructies gereed zijn en aan het publiek worden gepresenteerd. Men denkt aan een digitale presentatie op een tablet of telefoon en een boek. Studenten van de opleiding Communication and Multimedia Design aan de Hogeschool van Amsterdam is gevraagd hierover mee te denken.”

- De Hervormde (PKN) Westerkerk of Sint Gomaruskerk aan de Westerstraat 138 is een driebeukige hallenkerk. De bouw is begonnen in 1470 en was min of meer voltooid in 1519. Er is in de daarop volgende jaren volop aan gewijzigd. De toren is gebouwd in 1519 en in 1609 verbouwd. De houten neoclassicistische houten ombouw met pilasters is in 1877-1878 aangebracht. De Westerkerk wordt gerekend tot de 100 mooiste rijksmonumenten van Nederland (Unescolijst).

- Ontmoetingskerk (Klopperstraat 12) van de Gereformeerde Gemeente.

- De kerk van CGKV Levend Water (een federatie van de lokale Christelijke Gereformeerde Kerk en Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt) is in 1962 gebouwd in opdracht van de Gereformeerde Gemeente. Het ontwerp van architect T. Schipper is in de robuuste stijl van de Delftse school gemaakt. Adres: Wegje 4.

- De Vogelhoeksmolen stond vroeger even ten noorden van Hemelum (Fryslân) aan de Morra. Hij stond in het gebied dat Vogelhoek genoemd werd, vandaar de naam. Sinds 1984 staat hij in het Zuiderzeemuseum als onderdeel van de buitencollectie. Hij doet dienst voor het doorspoelen van de grachten van het buitenmuseum.

- De Drommedaris is de zuidelijke toegangspoort én het bekendste gebouw van Enkhuizen. Het gebouw is in 1540 neergezet als verdedigingswerk bij de ingang van de Oude Haven, en bevond zich oorspronkelijk op de Westfriese Omringdijk; deze liep vanuit het noorden via de Breedstraat verder langs de Zuiderdijk. Het stuk dijk vlak bij de Drommedaris is later afgegraven voor de aanleg van de Buitenhaven. De oude naam van het gebouw is Zuiderpoort of Ketenpoort en later ook Wilgenburg (voor het bolwerk waar de toren bij hoorde). De benaming Ketenpoort verwijst naar de zoutketens ten zuiden van de stad langs de Zuiderdijk, die via deze poort konden worden bereikt. Hier werd zeewater verdampt om het zout te verkrijgen waar haring mee werd geconserveerd. In de 19e eeuw wordt de naam Drommedaris of Domburg gebruikt. En in de volksmond heet ie kortweg de Drom. - Uitvoerige beschrijving van de Drommedaris op Wikipedia. - Tegenwoordig is de Drommedaris een cultureel centrum dat activiteiten biedt zoals zang, dans, muziek, lezingen, cabaret, toneel en film.

- Het Zuiderzeemuseum presenteert Nederlandse cultuur en erfgoed op de grens van land en water. Tentoonstellingen en evenementen leggen verbanden tussen de collectie en hedendaagse ontwikkelingen. Klassieke Hollandse thema’s krijgen een verrassende benadering. Het buitengedeelte van het Zuiderzeemuseum bestaat uit een wandelpark met authentieke oude panden uit het voormalig Zuiderzeegebied, zoals een kerk, een school, een visrokerij en vele woonhuizen. Het Zuiderzeemuseum beheert een gevarieerde collectie objecten en panden. De historische collectie van circa 24.000 objecten is gebaseerd op de (cultuur)geschiedenis van het Zuiderzeegebied. Daarnaast verzamelt het museum moderne en hedendaagse uitingen van kunst en cultuur die samenhangen met of geïnspireerd zijn door de rijke tradities uit dit gebied. "We willen een museum zijn van de regio, waarbij we ons aansluiten bij de gemeenschap rondom het IJsselmeer. We stellen het ambacht en het water centraal. Geschiedenis is springlevend, als je het in een spannende context plaatst. Het verleden is een integraal onderdeel van de dingen die we nu doen", aldus directeur Michael Huyser.

"Het weidse uitzicht over het IJsselmeer vanuit het Zuiderzeemuseum is beschermd. Na maanden van onderhandelen heeft Heemschut het omvangrijke dossier Enkhuizerzand in oktober 2020 afgesloten. Nooit kan er meer sprake zijn van een bouwplan achter het Zuiderzeemuseum. Een grote overwinning. Heemschut is in 2019 door Stadsherstel Enkhuizen en daarna het Zuiderzeemuseum ingeseind, omdat er voor de baai achter het museum vergaande plannen waren voor de bouw van een vakantiepark op opgespoten landtongen in het IJsselmeer. Niet alleen de hoeveelheid huizen (meer dan 100) was bedreigend, maar ook de hoogte. Door de bouw van een park op die plek zou het vrij uitzicht over het IJsselmeer vanuit het museum verdwijnen. Het Zuiderzeemuseum is tussen de jaren ’60 en ’80 van de vorige eeuw zorgvuldig ontworpen om het leven van de oude Zuiderzeedorpen te vertellen. Het vrije uitzicht op het IJsselmeer is daar een cruciaal onderdeel van. Naast de problematiek van het museum zou de bouw van het park ook invloed hebben op het aanzicht van de stad vanaf het water.

Heemschut heeft samen met Stadsherstel Enkhuizen en het Zuiderzeemuseum een verbond gevormd om tegen de plannen te strijden. Ook de samenwerking met de IJsselmeervereniging en het comité Behoud Enkhuizerzand is gezocht en gevonden. Een intensieve actie is gevoerd waarbij onder meer flyers huis aan huis in de stad zijn verspreid. Met succes. Het oorspronkelijke bestemmingsplan werd aangepast, waardoor de bouw in het water van de baan was. Maar ontevredenheid bleef wel over de bescherming voor de waarden van het Zuiderzeemuseum. Daarvoor werd na vaststelling van de gemeenteraad een zaak bij de Raad van State aangespannen. De initiatiefnemer van het vakantiepark, Droomparken, bleek bereid tot overleg over de bezwaren. Na de inschakeling van een mediator zijn de bezwaren geinventariseerd en bleek er een mogelijkheid om alle partijen tevreden te stellen.

Dat heeft na overleg geresulteerd in een nieuw bestemmingsplan, waarbij de bescherming voor het Zuiderzeemuseum en het aanzicht van de stad nu wél goed is geregeld. Heemschut heeft de zaak bij de Raad van State ingetrokken, omdat de bezwaren die daar waren opgevoerd zijn verwerkt in het nieuwe bestemmingsplan. De IJsselmeervereniging en het Comité zetten de strijd nog wel voort. Zij richten zich ook op de bouw van een nieuwe camping, een kilometer ten noorden van het Zuiderzeemuseum. Dat is een zaak waar Heemschut zich zijdelings wel tegenaan heeft bemoeid, maar wat niet de kern van onze bezwaren was." (bron: Heemschut, oktober 2020)

- Stadsherstel restaureert en adviseert bij restauraties van panden in de stad. In 2013 heeft Stadsherstel het jubileumboek '40 jaar Stadsherstel Enkhuizen' uitgegeven. Dit prachtige boek beschrijft uitvoerig de gerestaureerde panden, en geeft een historisch perspectief van de ontwikkeling van de stad vanaf de middeleeuwen.

- Enkhuizen is o.a. bekend van de Enkhuizer Almanak. Deze jaarlijkse almanak wordt al sinds ca. 1600 uitgegeven. In het Enkhuizer Almanak Museum kun je alles over de geschiedenis van deze almanak te weten komen.

- In het Heiligenbeeldenmuseum is een 100-tal verschillende heiligenbeelden te zien. Van iedere heilige wordt informatie gegeven over het levensverhaal, de weerspreuk en het bijgeloof. Er is een levensechte kerststal te bezichtigen en in een Mariakapel met bidstoel kun je een kaarsje branden.

- "Plantenveredeling kent een historie van eeuwen. De geschiedenis van het commerciële veredelen van tuinzaadgewassen begon in 1818 in het West-Friese Andijk en is uitgegroeid tot een vooraanstaande positie in uitgangsmateriaal. Van al het plantaardig uitgangsmateriaal wat mondiaal gebruikt wordt is naar schatting 60% afkomstig uit Nederland. De museale collectie van Saet & Cruyt maakt een onlosmakelijk deel uit van Sow to Grow, A Plant Science Experience in Enkhuizen en maakt de historie van dit boeiende vak inzichtelijk. Beleef in de Experience door de tientallen snippets en animaties het verleden, heden en toekomst en leg zelf de link met het boeiende tuinzaadvak met behulp van de vele historische werktuigen en voorwerpen. Tijdens het bezoek aan Sow to Grow kan na afspraak ook ter plekke een bezoek gebracht worden aan het depot waar nog een deel van de collectie is ondergebracht met onder andere een uitgebreide en uiterst waardevolle historische bibliotheek die deel uitmaakt van de totale beleving.

Saet & Cruyt beschikt over een uitgebreide beeldbank waarin de gehele collectie digitaal is ondergebracht. Het Nationaal Museum Saet & Cruyt is opgericht om de werktuigen, werkwijze en historie van het tuinzaadvak met de rol van de toenmalige familiebedrijven hierin inzichtelijk te maken en te behouden. Vrijwel alle plantaardige producten worden uit zaad veredeld en opgekweekt. Het internationale tuinzaadvak kent zijn oorsprong in het West-Friese Andijk en is in de loop der eeuwen in Nederland uitgegroeid tot een mondiaal zeer vooraanstaande positie in de sector plantaardig uitgangsmateriaal. De museale collectie. De collectie omvat o.a. honderden gebruiksvoorwerpen, modellen, afbeeldingen informatieborden, verpakkingen, zaden en werktuigen afkomstig uit de tuinbouw. De bibliotheek. Deze omvat honderden, vaak historische boeken, tijdschriften en catalogi over veredeling, rassenaanbod, keuring en wetgeving. Daarnaast zijn er oude notitieboeken met veldaantekeningen, rekeningen en jubileumboeken van bestaande en inmiddels niet meer bestaande bedrijven.

‘Sow to Grow’ in Enkhuizen heeft als boodschap dat plantenveredeling een significante bijdrage levert aan voldoende en gezond voedsel van de juiste kwaliteit op de juiste plaats tegen aanvaardbare prijzen nu en in de toekomst. De sector wil hiermee uitdragen dat Nederland wereldleider is op het gebied van plantenveredeling en zaden en een grote bijdrage levert aan de wereldvoedselvoorziening en het welbevinden van mens en dier. De aard en de inhoud van ‘Sow to Grow’ is gebaseerd op het zelf ontdekkend leren, ervaren en beleven. Daardoor sluit ‘Sow to Grow’ aan bij een breed publiek van uiteenlopende leeftijd en achtergrond en met belangstelling voor voedsel en planten. ‘Sow to Grow’ is een modern belevingsproject waarin de huidige ontwikkelingen en de toekomst centraal staan en het verleden vooral wordt gepresenteerd om begrip voor de sector en de toekomst te kweken. Jonge mensen moeten breed geïnspireerd worden om een toekomst in deze sector te kiezen."

- "In 1991 werd ik, Jan Hetteling, benaderd door Jan Visser uit Amsterdam. Hij was zelf geen flessenscheepjesbouwer, maar een verzamelaar. Hij was in die tijd handelaar in maritieme artikelen. Hij vroeg mij: ‘Wil jij samen met mij een museum voor scheepjes in flessen oprichten?’ Hij zou circa 350 scheepjes in flessen inbrengen en ik de volledige inventaris, van kassa tot vitrines, lampen enz. Het probleem was; waar in Enkhuizen? Wij besloten om een presentatie te doen bij het College van Burgemeester en Wethouders en zij waren razend enthousiast. Met Joop Knukkel, de toenmalige wethouder van Cultuur, zijn we door het havengebied gelopen en toen kwamen wij uiteindelijk terecht bij het Spuihuisje, een sluiswachterhuisje, dat begin 17e eeuw gebouwd was bovenop een sluisdeur, die het eerste gat in de Westfriese Omringdijk afsloot, en waar op dat moment de familie Ruiter woonde. Het toeval wilde, dat de familie zou verhuizen naar Denenburg, een wooncentrum voor senioren.

Na een verbouwing kon het wererldwijkd unieke Flessenscheepjesmuseum in mei 1992 onder geweldige belangstelling, waaronder het NOS-journaal, geopend worden. Alleen al de aankondiging van de opening bracht een aantal flessenscheepjesbouwers ertoe om een schenking te doen aan het museum. In de loop van de jaren volgden er vele schenkingen en legaten. Ook werden er aankopen verricht. Thans bevat de collectie meer dan 1000 flessenscheepjes, de een nog mooier dan de andere. Van een scheepje in een zekering en een fietslampje tot in een 10-literfles, met een complete vloot erin. Jan Visser overleed op 6 januari 2004. Ter ere en nagedachtenis aan hem hangt er een gedenkplaat in het museum. Het team van vrijwilligers is een zeer enthousiast team, dat heel veel energie stopt in het voortbestaan van het museum. Het museum wordt niet gesubsidieerd en is dus volledig afhankelijk van de inkomsten uit entreegelden, verkoop van flessenscheepjes, ansichtkaarten, cd’s met liedjes over flessenscheepjes, giften, sponsoring e.d."

- Gevelstenen in Enkhuizen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Stichting Muziekkring Enkhuizen en Omstreken organiseert per seizoen 6 concerten van hoog niveau. Zo krijg je de mogelijkheid kennis te maken met en te genieten van concerten uit alle facetten van de Kamermuziek. Men streeft naar diversiteit en variatie, waarbij strijkers en blazers, pianisten en zangers aan bod komen.

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Haringhoppers.

- Op zaterdag 16 maart 2019 was er de 1e editie van Zuiderzeepop, in De Nieuwe Doelen in Enkhuizen. Een spiksplinternieuw concept, georganiseerd door Willem van Zadelhoff, Widia de Jong-Baldewsing en StecWF, oftewel Stichting Entertainment & Cultuur West-Friesland. Het festival biedt een podium voor muzikanten uit de omgeving. Van 15.00-01.00 uur maakten 18 toffe bands uit de regio hun opwachting. Van skiffie tot pop, van akoestisch tot rock. Genoeg muziek voor een lekker ouderwets dagje genieten van deze live optredens. Door de verlegde entree is de foyer een intiem voorcafé geworden voor kleinere groepen, duo's en singer/songwriters. De grote zaal is voor de grotere bands. Het was zo'n succes dat er zeker een vervolg komt.

- Koningsdag.

- "Ieder jaar komt de nationale en internationale crème de la crème van veelbelovende tradional jazzmuzikanten vier dagen samen tijdens het Jazz Festival Enkhuizen (juni, in 2021 voor de 47e keer). Met het oude stadshart als historisch decor vindt van donderdag tot en met zondag een tiental unieke evenementen plaats die stuk voor stuk grijs en groen in vervoering brengen. Dit maakt het Jazz Festival tot een vierdaagse die niemand mag missen." Naast het Jazzfestival is er in deze stad ook nog Sgt. Pepper's Jazz-Club (met vrijwel maandelijks een optreden van een andere band), maar liefst 13 jazzbands en de Jazz Walk of Fame, waar jaarlijks een tegel aan wordt toegevoegd.

- Waterweek (juli).

- Hier kun je zien wat er tijdens Open Monumentendag Enkhuizen (weekend begin september) te zien en te doen is.

- "Tijdens het Koopkorenfestival (op een zondag in oktober) vormen diverse ondernemers in het historische winkelhart het decor voor verschillende koren. Groot, klein, pop, klassiek, jong, gerijpt, ingetogen en uitbundig. Koren uit de regio en ver daarbuiten. Ieder jaar kunnen wij nieuwe muzikale pareltjes laten horen en daar zijn wij super trots op. Het festival wordt jaarlijks door duizenden liefhebbers bezocht. Op deze dag is er ook de Koopkorenzondag. Het festival valt nameljik samen met een koopzondag in de historische binnenstad van Enkhuizen. Veel winkels en horeca openen gastvrij hun deuren voor zangers en het winkelend publiek. De route loopt door de Westerstraat naar het Venedie en de Dijk. Onderweg kom je langs de kramen van de Dijkmarkt met kleding, antiek, curiosa en boeken."

- Eind november en begin december is er in het Zuiderzeemuseum Het Nationale Pietendorp (in 2020 voor de 15e keer).

- "De toenmalige stadsomroeper Dick Jans bezocht dikwijls evenementen waar hij ook stadsomroepers uit andere plaatsen ontmoette. Een van hen, de stadsomroeper van Ravenstein, nodigde Dick uit om eens te komen kijken bij hun kaarsjesavond. December 1998 was het dan zo ver. Een delegatie van Winkelhart Enkhuizen toog naar Ravenstein. Achter ieder raam brandden kaarsen, wat een prachtig plaatje opleverde. Aan het einde van onze wandeling schoven we nog even aan om een drankje te nuttigen en al snel kwam het gesprek over de mogelijkheid om ook in de eigen stad zoiets te organiseren. 't Suud was uitermate geschikt en kerken, waarin naar muziek kon worden geluisterd waren ook aanwezig.

Harry Groot maakte simpele kaarsenhouders, diverse instanties sponsorden glazen potten en waxinelichtjes, en bij alle woonhuizen langs de route werd een kaarsenhouder met kaars en een brief met uitleg gebracht. Koren en andere muziekensembles werden uitgenodigd. Er was enige scepsis, maar toen het tijdens deze eerste editie ook nog windstil bleek te zijn was het succes compleet. Bewoners sleepten hun kerstboom naar buiten en op de stoepen werden lichtjes uitgestald. Ook waren er veel huizen binnen prachtig versierd. Het was een lust voor het oog en er heerste een aparte sfeer. Tot heden is dat zo gebleven. Dankzij de geweldige inzet van vrijwilligers en inwoners hebben we sindsdien jaarlijks een fantastisch "Enkhuizen bij Kaarslicht" (op de zaterdag voor Kerstmis, in 2020 voor de 22e keer)."

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Wandelroute OV-stapper De Weelen - Enkhuizen (11 of 17 km).

- Dierenfans komen bij Hertenkamp Het Groene Hart helemaal aan hun trekken, maar plantenliefhebbers ook, want er zit namelijk ook nog een Heemtuin bij. Deze tuin wordt samen met de collega’s van Milieu Educatief Centrum De Witte Schuur onderhouden. Tijdens het wandelen steek je van alles op over de dieren en de planten. En wil je meer weten: stap dan De Witte Schuur in, waar ze je van alles kunnen vertellen over de natuur, het onderhoud ervan en de plaats van de mens hierin.

- "Achter iedere betovering schuilt de inzet van een hecht team van medewerkers. Wat ooit begon in 1973 met één man die voor de grap een kabouterpop maakte, is nu met Sprookjeswonderland uitgegroeid tot een volwaardig attractiepark. Niet met een toverspreuk zoals in sprookjes, maar met heel veel inspanning en inzet. Nog altijd is de oprichter dagelijks actief binnen het bedrijf. Tegenwoordig heeft hij echter vele medewerkers om zich heen verzameld, ieder met z'n eigen kwaliteiten. De dagelijkse leiding is in handen van vier mensen, die ook tekenen voor de ideeën, ontwerpen, uitvoering en techniek van nieuwe projecten. Inmiddels is er wel het nodige veranderd. Kijk maar eens naar de reus zoals die in 1981 in het park lag en vergelijk dat maar eens met nu. Eén ding is echter nooit veranderd; de betovering die af te lezen is op al die blije kindergezichtjes. Sprookjeswonderland kan inmiddels rekenen op zo'n 250.000 bezoekers per jaar. Tijdens de zomerperiode staan er rond de 60 medewerkers op de loonlijst."

- Sinds 1886 is er al een veerboot tussen Enkhuizen en het Friese Stavoren. - In juli en augustus is er ook een veerdienst Enkhuizen - Urk.

- "Recreatiebad Enkhuizerzand is een multifunctioneel zwembad waar je als zwemliefhebber prima kunt gaan sporten of recreëren. Het is overzichtelijk, kindvriendelijk, rolstoeltoegankelijk, een echt familiebad. Wedstrijdbad, recreatiebad, peuterbad, waterglijbaan, Turkse stoomcabines, zonnebanken, zwemmersbar, jetstreams, waterval, bruisplaten, bruisbanken en een prachtige speeltuin gesitueerd op de ligweide, wij hebben het allemaal voor je! Even genoeg van het water? Dan is er de mogelijkheid om aan de natte bar, of rustig op het terras, te genieten van een hapje en een drankje terwijl je de kinderen goed in de gaten kunt houden. Maar ook de medewerkers houden de veiligheid scherp in de gaten. Ook kun je vanuit je stoel vanaf de zwemzaal genieten van de zeilschepen die over het IJsselmeer varen.

Onze zwemwaterbehandeling vindt plaats volgens de modernste technieken en de desinfectie middels zoutelektrolyse voorkomt dat je last hebt van een hinderlijke chloorlucht. Recreatiebad Enkhuizerzand biedt je de mogelijkheid om deel te nemen aan een van de vele activiteiten. In het recreatiebad kun je deelnemen aan het baby-peuterzwemmen, seniorenactiviteiten of medisch zwemmen. In het wedstrijdbad heb je de mogelijkheid om baantjes te trekken, mee te doen met een van de aquasporten, zwangerschapszwemmen, 50+zwemmen of hart in beweging. Het is ook een bad waar verenigingen hun activiteiten ontplooien. Recreatiebad Enkhuizerzand biedt ook de mogelijkheid voor een kinderfeestje, ruimte voor een vergadering, cursussen, een (bedrijfs)feest of een receptie."

- "Kringloopwinkel 't Zoldertje in Enkhuizen (Harpstraat 3) is een van de leer-/werkbedrijven van de Baanbreker. De winkel biedt zowel deelnemers als klanten een inspirerende omgeving. Het assortiment bestaat uit huishoudelijke artikelen, serviesgoed, glaswerk, kleding, schoenen, speelgoed, spellen, boeken, platen, cd’s , dvd’s, meubels, elektrische apparatuur, snuisterijen, opgeknapte meubels en lifestyle producten. De benaming kringloopwinkel is eigenlijk te beperkt, want naast het segment tweedehands artikelen vinden hier ook de meubels uit onze meubelwerkplaats en eigentijdse vintage artikelen hun plekje. We besteden veel aandacht aan de inrichting van de winkel. Er zijn allerlei leuke sfeerhoekjes gecreëerd om inspiratie op te doen. Dankzij de donaties van spulletjes kan dit unieke leer-/werkbedrijf bestaan. In de winkel is een gezellige koffiehoek en we hebben ook een prachtige binnentuin waar verse koffie wordt geserveerd met eigen gebakken cake of kruidkoek. Je wordt geholpen door onze enthousiaste deelnemers en vrijwilligers. Voor geïnteresseerde deelnemers is er een scala aan mogelijkheden bij ’t Zoldertje om aan mee te werken en te leren."

- Al sinds 1931 zorgt Speeltuinvereniging Kindervreugde voor een gezellige en veilige speelplek in Enkhuizen, zodat jong en ouder onbezorgd kan spelen.

- Anno 2019 zijn er plannen voor een grootschalige ontwikkeling van Recreatieoord Enkhuizerzand. Voor nadere informatie zie de link. Een van de onderdelen is de beoogde realisatie van ca. 180 recreatiebungalows. Onder meer het nabijgelegen Zuiderzeemuseum gaat een 'zienswijze' tegen de plannen indienen. Zij stellen onder meer: "In de plannen is geen duiding opgenomen van de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het buitenmuseum. De kernkwaliteiten van het buitenmuseum, de vrije ligging en het vrije zicht op het IJsselmeer, worden in het bestemmingsplan niet meegewogen." Ook hier: voor nadere informatie zie de link.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Enkhuizen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Live webcams Enkhuizen.

- Fotoreportage met 400 foto´s van de stad van fotograaf Martin Stevens.

- Oude foto's en ansichtkaarten van Enkhuizen.

- Oude kaarten, ansichtkaarten, foto's en filmpjes van de stad.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Enkhuizen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Enkhuizen. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Jeugd: - Scouting staat voor uitdaging! Scoutinggroep Mercury in Enkhuizen biedt leuke en spannende activiteiten waarmee meiden en jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. Al vanaf 5 jaar ben je welkom bij Scoutinggroep Mercury, waar je iedere week weer uitdagende activiteiten doet. Bij Scoutinggroep Mercury zijn tientallen vrijwilligers actief om kinderen en jongeren iedere week een uitdagend spelaanbod te bieden. Scoutinggroep Mercury telt ruim 200 leden waaronder ca. 35 leiding. Er zijn 9 spelafdelingen, zowel voor land- als waterscouting. Voor onze activiteiten maken we gebruik van ons wachtschip MS Mercury en groepshuis De Rietscout. De Rietscout wordt ook verhuurd. De Mercury wordt gebruikt door de Waterscouts, de Wilde Vaart en de Drommedarisstam. De Bevers, Welpen en Landscouts gebruiken De Rietscout op sportpark Het Rietbos.

- Muziek: - Bij Muziekschool Oostelijk-Westfriesland (MOW) locatie Enkhuizen kun je terecht voor zangles en voor muzieklessen op accordeon, cello, drumstel, dwarsfluit, harp, elektrische gitaar, gitaar, keyboard, klarinet, piano, saxofoon, slagwerk en viool.

- Zorg: - "De Baanbreker Enkhuizen biedt korte en langdurige professionele begeleiding aan mensen met psychische klachten en/of een beperking. We begeleiden mensen vanuit het participatiecentrum en onze leerwerkplekken. Meedoen staat hierbij centraal. De begeleiding is gericht op het ontwikkelen van zelfredzaamheid en het voorkomen van terugval. De persoonlijke ontwikkeling staat centraal en daarbij met name ook het werken aan meer kwaliteit van leven. Het verbetert een solide fundament in het bestaan, vergroot levensgeluk en bevordert stabiel zijn en er mogen zijn. Om dit te realiseren zijn er vanuit De Baanbreker aantrekkelijke en eigentijdse participatietrajecten ontwikkeld."

- Welzijn: - "Het inloop- en activiteitencentrum van Leviaan in Enkhuizen (Korte Tuinstraat 10) is er voor mensen van alle leeftijden met een psychiatrische, psychosociale of andere kwetsbaarheid en voor een ieder die nieuwsgierig is. Wij bieden activiteiten die zorgen voor een prettige en zinvolle invulling van de dag. Je vindt er een luisterend oor, leert nieuwe mensen kennen en hervindt en ontwikkelt oude en nieuwe vaardigheden. Er is een actieve hobbyclub, waar je onder andere kunt tekenen, schilderen, breien en haken. We beschikken over een houtwerkplaats en er zijn computer- en kooktrainingen. Op dinsdagochtend is er theaterimprovisatie. Je oefent er op een ongedwongen manier met situaties die je in je dagelijks leven tegenkomt. Je ontwikkelt vaardigheden als lef en kwetsbaar durven zijn. Bij ons mag iedereen stralend falen. Op de vrijdagmiddag gaan wij met ons koor zingend het weekend in. Bij ons krijgen mensen meer vertrouwen in zichzelf en leren dat hun unieke bijdrage ertoe doet en waardevol is. Wij begeleiden mensen in het hervinden van het arbeidsritme en verwijzen zo nodig naar een re-integratiecoach of naar participatiemogelijkheden."

- "Het welzijnswerk van Welwonen is bedoeld voor alle inwoners van Enkhuizen die ondersteuning kunnen gebruiken: kinderen, hun ouders, tieners, jongeren, volwassenen en ouderen. De welzijnswerkers zijn er als bewoners geen kansen zien. Of als ze geen vrijheid voelen of hebben om te kunnen kiezen wie ze willen zijn en wat ze willen doen. Enkele vaste welzijnsactiviteiten van Welwonen zijn de Belmobiel, de Seniorenschool en het Enigmahuis. Welwonen beheert ook drie welzijnslocaties: wijkcentrum en eetcafé De Bonte Veer, jongerencentrum en cultureel centrum Cayen en buurthuis IJsselzand. Op de pagina's jongerenwerk, ouderenwerk en opbouwwerk lees je meer over de welzijnsactiviteiten. Het welzijnswerk heeft circa 150 vrijwilligers die zich actief inzetten voor allerlei activiteiten op verschillende locaties. Wil jij ook vrijwilliger worden? Laat het ons weten via het contactformulier."

- Alzheimer Café Enkhuizen organiseert bijeenkomsten voor iedereen die met dementie te maken heeft. Elke 4e dinsdag van de maand (behalve juli en december).

- Wonen: - "Woningcorporatie Welwonen verhuurt in de stad circa 2300 woningen aan mensen vanaf 18 jaar, met en zonder een zorgbehoefte. We zorgen ervoor dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. De wet waarborgt de kwaliteit van de sociale huisvesting, beperkt de financiële risico's en regelt een passende toewijzing van sociale huurwoningen aan de doelgroep."

- Veiligheid: - KNRM reddingstation Enkhuizen is gesitueerd aan het druk bevaren Krabbersgat, direct verbonden met het IJsselmeer. Het biedt het hele jaar door veel watersporters de helpende hand aan beide zijden van de dijk naar Lelystad. Daarnaast vaart het station regelmatig uit voor de beroepsvaart in de doorgaande vaarroutes op het IJsselmeer en Markermeer. Het is een van de 7 drukste stations, met 100 of meer actie's per jaar.

- Daarnaast is er nog de Vrijwillige Reddingsbrigade Enkhuizen, die o.a. een reddingspost heeft op het Enkhuizerzand.

Reactie toevoegen