Espel

Plaats
Dorp
Noordoostpolder
Flevoland

Espel

Terug naar boven

Status

Espel is een dorp in de provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Espel grenst in het W aan het IJsselmeer, in het N aan Creil, in het NO aan Bant, in het O aan Emmeloord en in het Z aan Tollebeek, en ligt N van Urk en ZZW van Lemmer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het dorp Espel omvat ca. 550 huizen met ca. 1.400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Van 2016 t/m 2018 is door ca. 30 vrijwilligers hard gewerkt aan het Boerderijboek Espel, waarin de geschiedenis van alle boerderijen in het dorp is beschreven. Ze interviewden de bewoners van de boerderijen en hebben hier mooie verhalen van gemaakt. Het grootste deel van het verhaal is een beschrijving over de komst, beleving en ervaring van de eerste pachters. Verder is er een beschrijving van de huidige bewoners en eventuele tussentijdse mutaties van andere bewoners. Het boek gaat niet alleen over pachters en hun familie. Er wordt ook een deel besteed aan het algemene gedeelte van het dorp, zoals het uitgiftebeleid van Domeinen, de middenstand, het verenigingsleven, en interviews van dorpsgenoten uit het dorp zelf. Het boek is dus zeker niet alleen interessant voor de agrariërs.

Het is niet altijd even gemakkelijk geweest om de familie (van de eerste pachters) te achterhalen. Soms zijn er zelfs afspraken gemaakt ver buiten de poldergrenzen. Er komen bijzondere verhalen naar boven. Soms lag de tafel al vol met oude foto’s en/of documenten als de vrijwilligers op bezoek kwamen. Ook zijn er prachtige foto’s in het boek geplaatst uit het verleden en heden. Er zijn 5 fotografen in Espel op pad geweest om de boerderijen en andere objecten in en buiten het dorp vast te leggen. Het boek maakt deel uit van het project Boerderijenboek Noordoostpolder. Er is namelijk voor álle 11 kernen in deze gemeente zo'n boek gemaakt. De boeken zijn in november 2018 verschenen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2002 is de supermarkt in Espel ermee opgehouden. Sindsdien moesten de inwoners hun levensmiddelen buiten het dorp kopen. Sinds eind 2011 heeft het dorp echter weer een eigen supermarkt. De inwoners hebben 50.000 euro ingezameld om de supermarkt te realiseren. Mensen die een bijdrage hebben geleverd, krijgen hun geld terug in de vorm van korting op de boodschappen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Het Dijkfeest (laatste zondag in juni) is ontstaan als jaarlijks eindfeest van de toenmalige Katholieke Plattelands Jongeren (het huidige J19nu), dat werd gehouden op een locatie in Marknesse. Toen deze locatie niet meer beschikbaar was, werd een nieuwe locatie gezocht en gevonden aan de IJsselmeerdijk in Espel. Sindsdien heet het 'Dijkfeest'. Sinds 1983 is Dijkfeest bij het Schapenpad. Voor het eerste Dijkfeest rekende de organisatie op zo’n 700 bezoekers maar het werden er 1400. Vanaf het begin af aan was het Dijkfeest toegankelijk voor iedereen en niet alleen voor leden. Dit had een positief effect op het bezoekersaantal. Vanaf de 25e editie (2000) heeft de Dijkco jaarlijks zo’n 3000 bezoekers op de dijk. Voor een indruk van dit evenement zie de Aftermovie van Dijkfeest editie 2019.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- "Wat als je zowel een speeltuin als buurtmoestuin op je wensenlijstje hebt staan? Bewoners van Espel wilden beide. En zo kwam het dat hier een speelmoestuin is gerealiseerd! Op deze manier kunnen verschillende doelgroepen uit het dorp elkaar op een natuurlijke manier ontmoeten en tevens gezamenlijk gebruik maken van de ruimte. Slim ruimtegebruik met voor ieder wat wils! Eind 2015 werd het idee geboren om een centrale speeltuin in de nieuwbouwwijk van het dorp te realiseren. In de loop van de tijd werd het oorspronkelijke idee steeds verder uitgebreid en een speeltuincommissie opgestart. Het moest een ontmoetingsplek worden voor meerdere generaties, waar zowel jong als oud(er) zich kunnen vermaken. Kinderen die uitgedaagd worden om vrij en natuurlijk te spelen. Met verschillende natuurlijke speeltoestellen en centraal een moestuin die onderhouden wordt door buurtbewoners. Een speelmoestuin dus eigenlijk!

Met medewerking van vele vrijwilligers en bedrijven uit de omgeving, een ontwerp van Speelplan en de inrichting met speeltoestellen van BOERplay, is een geweldige ruimte ontstaan. In 2017 hebben veel vrijwilligers geholpen met het bouwrijp maken van de locatie. Zo hebben 6 trekkers circa 150 keer heen en weer gereden om 1.500 kuub grond te storten. Hierdoor is het hele perceel zeventig centimetrer opgehoogd. Daarna zijn loonbedrijven aan de slag gegaan om de grond gemengd te krijgen met de klei uit de ondergrond, door het hele perceel om te spitten.

De speelmoestuin beschikt onder andere over een talud glijbaan, vogelnestschommel, verschillende klimtoestellen en een 25 meter lange kabelbaan. Verder ook nog een voetbalveld, crossbaan, steltenpad en grote zandbak. Er zijn insectenhotels en een natuurmuur aangelegd. De speel- en ontdekplek is bedoeld voor alle leeftijden. Er is gebruik gemaakt van met name natuurlijke materialen, waaronder houtsnippers en speelelementen van 100% FSC Robinia hout uit het Adventure Play assortiment van BOERplay. Ook is er een natuurlijke watergoot met waterpomp aangelegd. De moesspeeltuin draagt zowel door de samenwerking die aan de realisatie vooraf is gegaan, als door het multifunctioneel gebruik, bij aan de leefbaarheid en saamhorigheid in het dorp.

Het onderhoud van de tuin wordt gedaan door ouders en andere dorpsgenoten. Zij hebben zich verzameld in een whatsapp-groep. Met de realisatie van de moesspeeltuin laat Espel onder meer zien hoe groot de zelfredzaamheid van het dorp is. Op 7 april 2018 is onder toeziend oog van veel publiek en een stralende zon de moesspeeltuin officieel geopend door Fleur Knook en Milou Eiling, die samen de toepasselijke naam ‘Heel Espel Speelt’ hebben bedacht. Zij onthulden het bord bij de ingang met daarop de naam en de logo’s van de verschillende subsidieverstrekkers en andere bedrijven, die de diverse werkzaamheden hebben uitgevoerd." (bron: BOERplay)

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Espel.

- Nieuws: - Nieuws uit Espel op Facebook.

- MFC: - Sinds 2005 beschikt Espel over een prachtig multifunctioneel centrum (MFC) ’t Mozaïek. Gesteund door subsidies, sponsors en heel veel vrijwilligers zijn de bijgebouwen van protestants kerkcentrum Una Sancta verbouwd en uitgebreid tot een volwaardig multifunctioneel centrum. In dit bruisende dorpshuis zijn allerlei faciliteiten aanwezig en worden vele diensten aangeboden, zoals: Buiten-, voor- en naschoolse opvang; Peuterspeelzaal; Spreekuur huisarts; Fysiotherapeut; Diëtist; Pedicure; Inloop- en koffie-ochtenden; Zalengebruik (gratis voor donateurs); Filmhuis; Tal van verenigingen maken gebruik van het MFC; repetitieruimtes voor muziekbeoefenaars; wisselende exposities door inwoners; mogelijkheid tot vergaderen voor bedrijven en verenigingen; beschikking over rouwkamer; kerkcentrum Una Sancta.

- Onderwijs: - Oecomenische Basisschool De Ark is een gemeenschap van mensen, groot en klein. Iedereen komt de school binnen met zijn of haar talenten. Ieder mens is uniek en mag zich binnen zijn of haar mogelijkheden zo goed mogelijk ontwikkelen. Dit kan alleen wanneer er binnen de school als gemeenschap een gevoel van veiligheid, geborgenheid, respect en zorg is voor elkaar. Dan is een optimale persoonsvorming mogelijk. De Ark is een oecumenische school. De kinderen en ouders op deze school hebben verschillende levensbeschouwelijke achtergronden. Ze stellen zich ten doel die elementen uit de verschillende overtuigingen te zoeken die hen binden.

- Muziek: - "Ben je op zoek naar een drumband of een percussiegroep in de Noordoostpolder e.o., dan kun je bij ons terecht! Slagwerkgroep Espel treedt zowel lopend als staand op met een repertoire voor voornamelijk niet-melodische slagwerkinstrumenten. In beperkte mate spelen wij ook melodische slagwerkstukken. Wij spelen o.a. op huwelijksjubilea, verjaardagen, bedrijfsopeningen, sinterklaasintocht, kerstmarkten, nieuwjaarsrecepties, Koningsdag, avondvierdaagse, toneelstukken, dorpsfeesten, workshops en wedstrijden. De basisbezetting is 7 kleine trommen (zowel scherp als dof) met woodblock, 2 tenortrommen en 1 grote trom. Daarnaast worden veel andere instrumenten gespeeld, zoals: bongo's, maracas, cowbell, cymbalen, bekkens, tamboerijn, lyra's, pauken, drumstel, etc. Ons instrumentarium bestaat grotendeels uit trommen van het merk Majestic. Door de grote verscheidenheid aan slagwerkinstrumenten spelen wij muziekstukken van vier tot twaalf stemmen."

- Sport: - "Al bij de inrichting van het barakkenkamp werd rekening gehouden met ontspanning: de woonbarakken stonden in een grote rechthoek met een voetbalveld in het midden. In 1958 is SC Espel opgericht. De club bestond uit een gymnastiek- en voetbalafdeling. De sportclub telde bij aanvang 42 leden. De eerste jaren werd er op het terrein in het kamp gevoetbald. Een van de arbeidersbarakken deed dienst als kleedkamer. In 1960 verhuisde de vereniging naar het dorp. Het net aangelegde voetbalveld aan de Bosrand werd in gebruik genomen. In 1973 kwam er een kantine en een nieuw kleedgebouw als opvolger van het vorige, zeer eenvoudige gebouw.

Het ledenaantal groeide, evenals het teamgevoel en al snel bleek de kantine te klein. In 1978 werd zij dan ook ingrijpend verbouwd tot de ruimte die het tot afsluiting van de kantine in juli 2018 bleef. Twee keer zo groot als de oude kantine en ook een bestuurskamer werd niet vergeten. Na tientallen jaren van intensief gebruik begon de kantine grotere gebreken te vertonen. Na jaren van plannen maken en gesprekken met de gemeente werd in 2016 dan ook echt besloten om vol voor een MFS te gaan. Een multifunctioneel sportcentrum. Jos Bus, Herman Poland en vele anderen staken hun schouders er onder. In mei 2017 is met een veiling 140.000 euro opgehaald. Met het dorpsfeest in juni 2018 is het MFS geopend."

- Volleybalvereniging Espel Creil.

- In 2011 lieten de inwoners van Espel aan de gemeente Noordoostpolder weten behoefte te hebben aan een nieuwe multifunctionele sportaccommodatie om het verenigingsleven goed te kunnen faciliteren. De gemeente zegde 350.000 euro toe, maar wel op voorwaarde dat het dorp de resterende vier ton zelf zou regelen. Dat deed de gemeenschap: door zelfwerkzaamheid, en door allerlei creatieve activiteiten te ondernemen om fondsen te werven. Zo heeft een veiling voor dit doel in mei 2017 maar liefst 145.000 euro opbracht. Inwoners en verenigingen hebben hier deels bepaalde diensten voor toegezegd. Zo heeft voetbalteam JO15 een 'kavel' ingebracht met het aanbod om 25 tractoren te wassen, wat 2000 euro heeft opgeleverd. En het pasgetrouwde stel Jan en Nicole heeft 25 auto’s gewassen, wat 1250 euro heeft opgebracht. In juni 2018 is de nieuwe accommodatie feestelijk geopend.

- Biologische landbouw: - Nieuws van Bastiaanssen Biologisch uit Espel op Facebook.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Espel alg.

Reactie toevoegen