Espel

Plaats
Dorp
Noordoostpolder
Flevoland

Espel

Terug naar boven

Status

Espel is een dorp in de provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Espel grenst in het W aan het IJsselmeer, in het N aan Creil, in het NO aan Bant, in het O aan Emmeloord en in het Z aan Tollebeek, en ligt N van Urk en ZZW van Lemmer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het dorp Espel omvat ca. 570 huizen met ca. 1.400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Anno 2017 wordt door ca. 30 vrijwilligers hard gewerkt aan het Boerderijenboek Espel, waarin de geschiedenis van alle boerderijen in het dorp wordt beschreven. Ze interviewen de bewoners van de boerderijen en maken hier een mooi verhaal van. Het grootste deel van het verhaal is een beschrijving over de komst, beleving en ervaring van de eerste pachters. Verder komt er een beschrijving van de huidige bewoners en eventuele tussentijdse mutaties van andere bewoners. Het boek gaat niet alleen over pachters en hun familie. Er wordt ook een deel besteed aan het algemene gedeelte van Espel. Hierbij kun je denken aan het uitgiftebeleid van Domeinen, aan de middenstand, het verenigingsleven, en interviews van dorpsgenoten uit het dorp zelf. Het boek is dus zeker niet alleen interessant voor de agrariërs.

Het is niet altijd even gemakkelijk geweest om de familie (van de eerste pachters) te achterhalen. Soms zijn er zelfs afspraken gemaakt ver buiten de poldergrenzen. Er komen bijzondere verhalen naar boven. Soms ligt de tafel al vol met oude foto’s en/of documenten als de vrijwilligers op bezoek komen. Ook worden er prachtige foto’s in het boek geplaatst uit het verleden en heden. Er zijn 5 fotografen in Espel op pad geweest om de boerderijen en andere objecten in en buiten het dorp vast te leggen. Het boek maakt deel uit van het project Boerderijenboeken Noordoostpolder. Er wordt namelijk voor álle 11 dorpen in deze gemeente zo'n boek gemaakt. Voor nadere informatie ook over hoe te bestellen, zie de link. De boeken beogen eind 2018 te verschijnen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2002 is de supermarkt in Espel ermee opgehouden. Sindsdien moesten de inwoners hun levensmiddelen buiten het dorp kopen. Sinds eind 2011 heeft het dorp echter weer een eigen supermarkt. De inwoners hebben 50.000 euro ingezameld om de supermarkt te realiseren. Mensen die een bijdrage hebben geleverd, krijgen hun geld terug in de vorm van korting op de boodschappen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Het Dijkfeest (laatste zondag in juni) is ontstaan als jaarlijks eindfeest van de toenmalige Katholieke Plattelands Jongeren (het huidige J19nu), dat werd gehouden op een locatie in Marknesse. Toen deze locatie niet meer beschikbaar was, werd een nieuwe locatie gezocht en gevonden aan de IJsselmeerdijk in Espel. Sindsdien heet het 'Dijkfeest'. Sinds 1983 is Dijkfeest bij het Schapenpad. Voor het eerste Dijkfeest rekende de organisatie op zo’n 700 bezoekers maar het werden er 1400. Vanaf het begin af aan was het Dijkfeest toegankelijk voor iedereen en niet alleen voor leden. Dit had een positief effect op het bezoekersaantal. Vanaf de 25e editie (2000) heeft de Dijkco jaarlijks zo’n 3000 bezoekers op de dijk.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Eind 2015 zijn initiatiefnemers gestart met het idee van een speeltuin gecombineerd met een moestuin in de nieuwbouwwijk van het dorp. In de loop van de tijd werd het idee steeds uitgebreider met het uiteindelijke resultaat de in april 2018 feestelijk geopende Moesspeeltuin Heel Espel Speelt. In 2017 hebben veel vrijwilligers geholpen met het bouwrijp maken van de locatie. Zo hebben 6 trekkers circa 150 keer heen en weer gereden om 1.500 kuub grond te storten. Hierdoor is het hele perceel zeventig centimetrer opgehoogd. Daarna zijn loonbedrijven aan de slag gegaan om de grond gemengd te krijgen met de klei uit de ondergrond, door het hele perceel om te spitten. De tuin beschikt onder andere over een glijbaan, vogelnestschommel, verschillende klimtoestellen, voetbalveld, crossbaan, grote zandbak, een kabelbaan van 25 meter lang en is bedoeld voor alle leeftijden. De moesspeeltuin draagt ook bij aan de leefbaarheid en saamhorigheid in het dorp. Het onderhoud van de tuin wordt gedaan door ouders en andere dorpsgenoten.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Espel.

- Nieuws: - Actualiteiten uit Espel op Facebook.

- MFC: - Sinds 2005 beschikt Espel over een prachtig multifunctioneel centrum (MFC) ’t Mozaïek. Gesteund door subsidies, sponsors en heel veel vrijwilligers zijn de bijgebouwen van protestants kerkcentrum Una Sancta verbouwd en uitgebreid tot een volwaardig multifunctioneel centrum. In dit bruisende dorpshuis zijn allerlei faciliteiten aanwezig  en worden vele diensten aangeboden, zoals: Buiten-, voor- en naschoolse opvang; Peuterspeelzaal; Spreekuur huisarts; Fysiotherapeut; Diëtist; Pedicure; Inloop- en koffie-ochtenden; Zalengebruik (gratis voor donateurs); Filmhuis; Tal van verenigingen maken gebruik van het MFC; repetitieruimtes voor muziekbeoefenaars; wisselende exposities door inwoners; mogelijkheid tot vergaderen voor bedrijven en verenigingen; beschikking over rouwkamer; kerkcentrum Una Sancta.

- Onderwijs: - Oecomenische Basisschool De Ark is een gemeenschap van mensen, groot en klein. Iedereen komt de school binnen met zijn of haar talenten. Ieder mens is uniek en mag zich binnen zijn of haar mogelijkheden zo goed mogelijk ontwikkelen. Dit kan alleen wanneer er binnen de school als gemeenschap een gevoel van veiligheid, geborgenheid, respect en zorg is voor elkaar. Dan is een optimale persoonsvorming mogelijk. De Ark is een oecumenische school. De kinderen en ouders op deze school hebben verschillende levensbeschouwelijke achtergronden. Ze stellen zich ten doel die elementen uit de verschillende overtuigingen te zoeken die hen binden.

- Muziek: - Muziekvereniging Zuiderzee Echo's. - Slagwerkgroep Espel.

- Sport: - Voetbalvereniging SC Espel is opgericht in 1958. - Volleybalvereniging Espel Creil.

- In 2011 lieten de inwoners van Espel aan de gemeente Noordoostpolder weten behoefte te hebben aan een nieuwe multifunctionele sportaccommodatie om het verenigingsleven goed te kunnen faciliteren. De gemeente zegde 350.000 euro toe, maar wel op voorwaarde dat het dorp de resterende vier ton zelf zou regelen. Dat deed de gemeenschap: door zelfwerkzaamheid, en door allerlei creatieve activiteiten te ondernemen om fondsen te werven. Zo heeft een veiling voor dit doel in mei 2017 maar liefst 145.000 euro opbracht. Inwoners en verenigingen hebben hier deels bepaalde diensten voor toegezegd. Zo heeft voetbalteam JO15 een 'kavel' ingebracht met het aanbod om 25 tractoren te wassen, wat 2000 euro heeft opgeleverd. En het pasgetrouwde stel Jan en Nicole heeft 25 auto’s gewassen, wat 1250 euro heeft opgebracht. In juni 2018 is de nieuwe accommodatie feestelijk geopend.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Espel alg.

Reactie toevoegen