Est en Opijnen

Voormalige gemeente
Neerijnen
Betuwe
Gelderland

gemeente_est_en_opijnen_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Est en Opijnen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Est en Opijnen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Est en Opijnen

Terug naar boven

Status

- Est en Opijnen is een voormalige gemeente in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe. T/m 1817 was er sprake van een gemeente met de naam Opijnen. In 1818 heeft deze een naamswijzging ondergaan - dat was dus geen herindeling! - naar 'Est en Opijnen'. Deze gemeente is in 1978 opgeheven en opgegaan in de gemeente Neerijnen.

- Wapen van de voormalige gemeente Est en Opijnen.

Terug naar boven

Naam

Spelling
In de loop der jaren zijn voor deze gemeente ook diverse andere benamingen en spellingen in gebruik geweest, zijnde: Est en Op-IJnen en kortweg Est.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Est en Opijnen 122 huizen met 921 inwoners, verdeeld in de dorpen Est 52/588 (= huizen/inwoners) en Opijnen 70/333.

Reactie toevoegen