Etten

Plaats
Dorp
Oude IJsselstreek
Achterhoek
Gelderland

etten_2025.jpg

Onder het motto 'Etten 2025' hebben de inwoners geïnventariseerd welke kant ze komende jaren op willen qua voorzieningen e.d. Voor nadere informatie zie het hoofdstuk Recente ontwikkelingen.

Onder het motto 'Etten 2025' hebben de inwoners geïnventariseerd welke kant ze komende jaren op willen qua voorzieningen e.d. Voor nadere informatie zie het hoofdstuk Recente ontwikkelingen.

gemeente_etten_kadastraal_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Kaart van de in 1818 opgeheven gemeente Etten, situatie anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Kaart van de in 1818 opgeheven gemeente Etten, situatie anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

etten_gedichtje.jpg

Eens een Ettenaar, altijd een Ettenaar!

Eens een Ettenaar, altijd een Ettenaar!

Etten

Terug naar boven

Status

- Etten is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Oude IJsselstreek. T/m 2004 gemeente Gendringen. Het dorp is in 1812 van de gemeente Gendringen afgesplitst tot een zelfstandige gemeente, en in 1818 daar weer aan toegevoegd.

- Onder het dorp Etten vallen ook de buurtschappen IJsselhunten, Rafelder, Warm en Ziek.

Terug naar boven

Naam

Inwoners
Een inwoner van Etten is geen Etter ;-) maar een Ettenaar.

Oudere vermeldingen
1105 vervalst kopie 14e eeuw Ettenon, 1200 de Ettene, 1218 en 1464 Etten, 1231 de Etthen, 1274 de Ethene.

Naamsverklaring
Etymologie onbekend. Er is verband gesuggereerd met het Middelnederlandse etten 'beweiden'. De identificatie van de oudste vorm is onzeker.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Etten ligt aan de rivier de Oude IJssel en ligt verder ZO van de A18 en de stad Doetinchem, ZW van de stad Terborg en de dorpen Gaanderen en Westendorp, WZW van het dorp Varsseveld, WNW van het dorp Silvolde, NW van de dorpen Ulft, Varsselder, Gendringen en Megchelen, NNO van het dorp Netterden, NO van de dorpen Azewijn en Lengel en de stad 's-Heerenberg, ONO van het dorp Zeddam en OZO van de dorpen Braamt en Kilder.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Etten 45 huizen met 292 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 750 huizen met ca. 1.850 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Onder het motto 'Etten 2025' heeft een groep inwoners vanaf medio 2014 geïnventariseerd welke bestaande voorzieningen behouden of verbeterd zouden moeten of kunnen worden, en welke nieuwe voorzieningen eventueel wenselijk zijn, om een zo optimaal mogelijk functionerend dorp te behouden met het oog op de nabije toekomst en ontwikkelingen die zich voor hebben gedaan en nog te voorzien zijn, op het gebied van o.a. zorg, welzijn, onderwijs en sport. Tijdens een drukbezochte bijeenkomst zijn de resultaten van vele overleggen met o.a. het verenigingsleven en maatschappelijke organisaties gepresenteerd.

De Werkgroep Etten 2025 komt tot de volgende conclusies: "Er zou een stuurgroep Sport, Welzijn en Onderwijs en een stuurgroep Cultuur en Horeca opgezet moeten worden. De school en de sportverenigingen zijn het erover eens dat sportpark De Treffer de beste locatie is voor een nieuwe gymzaal. Ook de schietvereniging is daar reeds gevestigd. Daarnaast heeft Essentius - de overkoepelende stichting waar basisschool De Klimpaal onder valt - zich positief uitgesproken over de toekomst van het onderwijs in het dorp en een mogelijke verplaatsing van basisschool De Klimpaal naar het sportpark. Het sportpark is rustig gelegen, ligt nog in de bebouwde kom en is ook vanuit de Schimmels goed bereikbaar. Bovendien is er meer dan voldoende parkeergelegenheid. De wens is dat niet alleen een school, maar ook een peuter- en misschien kinderopvang gerealiseerd wordt. Kortom een Integraal Kindcentrum (IKC). Essentius wil hierbij graag een voortrekkersrol vervullen.

Zoals bekend zijn er op 1 januari 2015 zorgtaken vanuit het rijk overgeheveld naar de gemeente. Dit heeft gezorgd voor een behoorlijke uitbreiding van het takenpakket van de gemeente en er zijn bovendien hoge kosten mee gemoeid. Is het daarom geen zaak om de zorg in ons dorp zoveel mogelijk op lokaal niveau te regelen en dus de gemeente te ontlasten én ervoor te zorgen dat onze hulpbehoevenden in het dorp kunnen blijven wonen? Etten zet daarom in op een 'brede maatschappelijke voorziening'. Ouderen kunnen overdag terecht in de brede maatschappelijke voorziening voor dagbesteding en zorg. De verwachting is dat hierdoor een kruisbestuiving ontstaat: leerlingen van De Klimpaal geven bijvoorbeeld iPad-les aan de ouderen en de ouderen verzorgen een geschiedenisles op de basisschool.

Het tweede deel van het plan is het behouden van de huidige functie van café-zaal Köster op het gebied van cultuur. De aanwezigen waren het erover eens dat Köster voor velen het kloppend hart van het culturele leven in ons dorp is. Behoud van Köster is essentieel voor het vieren van feesten en partijen, maar ook voor de diverse culturele verenigingen die gebruik maken van het pand. Er is onder andere gesproken over het onderbrengen van café-zaal Köster in een overkoepelende stichting waarbij de verenigingen die gebruik maken van het pand de kosten dragen. Daarnaast kunnen de commerciële activiteiten in een BV ondergebracht worden zodat ook feesten en partijen gehouden kunnen blijven worden. We willen samen met alle betrokkenen in gesprek om te kijken dit realiseerbaar is. Hierop werd door de betrokkenen positief gereageerd.

Het was goed te zien dat beide voorstellen zeer positief werden ontvangen door de aanwezigen en verder uitgewerkt kunnen worden. Etten beseft dat het samen aan de toekomst moet werken voor de toekomstige leefbaarheid van het dorp." Er is een mooi filmpje gemaakt over Etten anno nu en wat er gebeurt bij "niets doen", wat duidelijk maakt dat de inwoners er (ook) zelf de schouders onder moeten zetten om ook naar de toekomst toe goede, passende voorzieningen te behouden en te realiseren.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Etten heeft 5 rijksmonumenten.

- Etten heeft 13 gemeentelijke monumenten.

- Molen De Witten (Oldenhove 5) is een in 1861 als bovenkruier gebouwde korenmolen. In 1945 is de molen door Duitse militairen als uitkijkpost gebruikt, waarna Canadese troepen hem beschoten. Na de bevrijding is de molen hersteld en verder slechts gebruikt als silo. In 1972 is de molen verkocht aan Stichting tot Behoud van de Ettense Molen, die hem maalvaardig heeft laten restaureren. De molen is echter niet meer als korenmolen in gebruik, maar als expositieruimte voor hedendaagse kunstenaars. De molen is op afspraak te bezoeken. - Nieuws van Molen De Witten op Facebook.

Terug naar boven

Evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Deurzetters.

- Het Paasvuur Etten is niet alleen maar een fikkie stoken, maar ze maken er gelijk een heel feest van met o.a. lampionoptocht, een DJ en een live band.

- In augustus 2019 heeft Etten meegedaan aan het jaarlijkse evenement Zomer in Gelderland van Omroep Gelderland, waarbij een aantal Gelderse dorpen het met allerlei sport- en spelactiviteiten tegen elkaar opneemt.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Recreatieplas Slootermeer.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Etten.

- Belangenorganisatie: - "Om een leefomgeving te ontwikkelen en te behouden waarin elke inwoner van ons dorp zich thuis voelt, is Dorpsbelangen Etten aanspreekpunt bij de gemeente, bedrijven en sociaal maatschappelijke instanties en ook een volwaardige gesprekspartner op het moment dat deze instanties plannen of initiatieven willen uitvoeren. Hoe meer mensen lid zijn van onze vereniging, met des te meer kracht kunnen wij opkomen voor de leefbaarheid van ons mooie dorp. Het lidmaatschap kost slechts € 5,- per jaar."

- Onderwijs: - "De missie van Basisschool De Klimpaal in Etten geeft in 1 zin aan wat wij als school willen betekenen voor de leerlingen, het is onze opdracht naar de kinderen en de maatschappij toe. Onze missie is: “groeien doe je nooit alleen”. De missie geeft aan dat ons uitgangspunt is dat kinderen bij ons op school groeien / ontwikkelen en dat we daarbij onze hulp graag bieden. Ons uitgangspunt is dat ons onderwijs zodanig verzorgd is, dat wij ernaar streven ieder kind een geborgen gevoel te geven in de groep; weet dat het erbij hoort, dat er ook naar hem / haar geluisterd wordt, dat het de nodige aandacht krijgt, dat het zich thuis voelt op onze school. Hierbij spelen competenties (het gevoel dat je het waard bent, dat je vertrouwen in je eigen kunnen hebt), autonomie (zelfstandigheid, jezelf kunnen zijn) en relatie (relatie leerkracht-leerling, leerkracht- ouder, leerling-leerling, samenwerking) een zeer belangrijke rol. Elementen die het mogelijk maken om te kunnen groeien / ontwikkelen.

De leerkracht verzorgt het onderwijs en de begeleiding middels groepsplannen en handelingsplannen. Groepsplannen maken het mogelijk om nog meer gedifferentieerd les te geven, met hierbij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van iedere leerling in acht houdend. Handelingsplannen zetten we ook nog in om de hiaten die tijdens de analyse zijn geconstateerd achteraf bij te werken. Op bovengenoemde wijze stemmen we ons onderwijsaanbod steeds weer zoveel mogelijk af op de leerling. Ieder kind is uniek, uniek als persoon en uniek in de wijze waarop de leerstof wordt opgepakt. Deze afstemming noemen we ook wel “adaptief onderwijs”."

- Muziek: - "Harmonie Onderling Genoegen is aangesloten bij de KNMO en speelt in de 4e divisie. De vereniging bestaat momenteel uit tegen de 40 musicerende leden. Het harmonieorkest repeteert op woensdagavond in het eigen verenigingsgebouw De Wielder. De vereniging kent een aantal vaste jaarlijkse activiteiten zoals het donateursconcert in het voorjaar, de rommelmarkt op de 1e zondag van juli en de oliebollenactie eind december. Daarnaast verleent de harmonie medewerking aan de kermis te Etten in het 4e weekend van september."

- "Vrouwenkoor Con Brio in Etten is opgericht in 1958. Con Brio betekent letterlijk ‘met vuur’ en dat vuur straalt het koor zeker ook uit in haar optreden. Zingen met plezier en samen streven naar kwaliteit. Dat is Vrouwenkoor Con Brio. Aan de ene kant ongewoon gedreven en leergierig, aan de andere kant gewoon gezellig en sociaal. Geen drempels of spatjes, wel goed oefenen en elkaar steunen. We zingen eigentijdse muziek van popartiesten of moderne componisten, maar ook toppers uit de klassieke hoek. Uitdagingen zoekt Con Brio niet alleen in het repertoire. Ook uit bijzondere projecten wordt energie gehaald. Zo nu en dan brengt een concertreis het koor wat verder buiten de grenzen. Als je belangstelling hebt voor het koor ben je van harte welkom om vrijblijvend een repetitieavond bij te wonen."

- "Koor The Voices is opgericht in 1994 en heeft ca. 35 leden. Onze leden komen uit Etten en omgeving en we worden begeleid door de enthousiaste zanglerares Sandra Vriese. Zij leert ons de fijne kneepjes van de zangtechniek en zorgt door haar eigen bewerkingen voor unieke nummers."

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Etten is opgericht in 1945.

- "Schietvereniging Diana is opgericht in 1947. Diana is de Godin van de Jacht. De schietvereniging is ontstaan uit de vroegere Burgerwacht van Etten. Sinds de oprichting van de vereniging is er geschoten in Zaal Vink. In de zaal werden wekelijks houtstompen neergezet, waarop de kaart werd bevestigd. Deze stomp diende als kogelvanger. Later is onder het toneel van de zaal een schietkelder gebouwd. In 1970 is een damesafdeling opgericht ,die uitsluitend luchtgeweer-staand schieten. In 2001 is Zaal Vink afgebrand en daarmee ook onze accommodatie. Omdat Vink niet herbouwde moest Diana zelf op zoek naar een ander onderkomen. Samen met de voetbalvereniging is een nieuwe schietkelder gebouwd, met daar bovenop de kleedlokalen voor de voetbalvereniging. Er zijn negen schietbanen voor Klein Kaliber Geweer 0.22 op 12 meter (KKG), zes banen voor Klein Kaliber Pistool 0.22 (KKP), voor luchtgeweer (LG) en luchtpistool (LP) op 10 meter. Er wordt gebruik gemaakt van de kantine van de voetbalvereniging."

- Zaalsportvereniging ZSV Unitas. "Wij hopen dat iedereen die met ons meedoet een leuke en vooral sportieve tijd zal hebben. Bij ons komt de gezelligheid voorop want dan komt de prestatie er vanzelf achteraan. Heb je zin om mee te doen maar weet je nog niet of je het leuk gaat vinden kom dan gerust eens binnenlopen tijdens de lestijden. Unitas is een gymvereniging die zijn sport beoefent in de sportzaal De Sprong aan de St. Lidwinastraat te Etten."

- Schutterij: - "Schutterij De Eendracht is opgericht in 1937 en heeft als onderdelen het muziekkorps, de vendeliers, de kruisboogschutters en de majorettes. Wekelijks wordt er op dinsdagavond door de kruisboogschutters en woensdagavond door het korps geoefend in ons eigen schuttersgebouw aan de Dorpsstraat te Etten. Nieuwe leden zijn altijd welkom, schroom niet maar neem contact met ons op via het contactformulier. Binnen lopen op een van onze oefenavonden is ook altijd mogelijk."

- Welzijn: - "Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Al meer dan 70 jaar. We brengen ze bij elkaar. Staan voor ze klaar. En zetten alles op alles om mensen met een handicap een onvergetelijke dag te bezorgen. Een lichamelijke beperking hoeft wat ons betreft nooit een belemmering te zijn. We willen dat iedereen volop van het leven kan genieten. Om dat voor elkaar te krijgen, denken we altijd in oplossingen. Dat geldt voor onze vrijwilligers, voor onze donateurs en voor de partners waarmee we samenwerken. Stuk voor stuk doen zij er alles aan om mensen een onvergetelijk moment te bezorgen. Daarom blijven we dat doen waar we altijd al goed in waren: contacten leggen, gezelligheid brengen, activiteiten organiseren en vakanties mogelijk maken. En we komen met nieuwe oplossingen. Zo bieden we verspreid over heel Nederland de Zonnebloem rolstoelauto te huur aan. En zorgen we er samen met attractieparken en musea voor dat deze toegankelijker worden voor mindervaliden." Ook in Etten is een afdeling van de Zonnebloem.

Reactie toevoegen