Everdingen

Plaats
Dorp
Vijfheerenlanden
Vijfheerenlanden
Utrecht

everdingen_plaatsnaambord_kopie.jpg

Everdingen is een dorp in de provincie Utrecht (t/m 2001 provincie Zuid-Holland), in de streek en gemeente Vijfheerenlanden. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1985. In 1986 over naar gemeente Vianen, in 2019 over naar gemeente Vijfheerenlanden.

Everdingen is een dorp in de provincie Utrecht (t/m 2001 provincie Zuid-Holland), in de streek en gemeente Vijfheerenlanden. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1985. In 1986 over naar gemeente Vianen, in 2019 over naar gemeente Vijfheerenlanden.

gemeente_everdingen_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Everdingen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Everdingen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

everdingen_collage.jpg

Everdingen, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Everdingen, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Evedingen.JPG

Dijkdorp Everdingen, aan de rivier de Lek

Dijkdorp Everdingen, aan de rivier de Lek

everdiingen_everdingerwaard_3.jpg

Everdingen, Everdinger Waarden

Everdingen, Everdinger Waarden

everdingen_consolidatie_historische_sluizen_fort_2015_kopie.jpg

Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland heeft de HSSN-prijs 2016 toegekend aan de restauratie van de 3 sluizen bij Fort Everdingen, wegens de zorgvuldige uitvoering, waardoor het monumentale karakter van de sluizen is behouden en zelfs versterkt

Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland heeft de HSSN-prijs 2016 toegekend aan de restauratie van de 3 sluizen bij Fort Everdingen, wegens de zorgvuldige uitvoering, waardoor het monumentale karakter van de sluizen is behouden en zelfs versterkt

everdingen_tankversperring_bij_fort_everdingen_aan_de_goilberdingerdijk_kopie.jpg

Tankversperring bij Fort Everdingen bij de sluis in de Goilberdingerdijk. (© Jan Dijkstra, Houten)

Tankversperring bij Fort Everdingen bij de sluis in de Goilberdingerdijk. (© Jan Dijkstra, Houten)

Everdingen

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door:

Terug naar boven

Wonen

Mutters Makelaars & Adviseurs is dé specialist in de gemeenten West Betuwe, Vijfheerenlanden, Gorinchem, Culemborg en de Alblasserwaard. Al jarenlang bewijzen wij dat we het daadwerkelijk anders doen! U bent van harte welkom voor een oriënterend gesprek op ons kantoor in Leerdam. Met ons motto: "Waarborg tot betrokkenheid" garanderen wij het hoge serviceniveau dat u van een makelaar mag verwachten. Wij beseffen dat het verkopen of aankopen van uw woning geen alledaagse zaak is, daarom nemen wij u bij de hand en begeleiden wij u in iedere stap van het proces.

Terug naar boven

Status

- Everdingen is een dorp in de provincie Utrecht (t/m 2001 provincie Zuid-Holland), in de streek en gemeente Vijfheerenlanden. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1985. In 1986 over naar gemeente Vianen, in 2019 over naar gemeente Vijfheerenlanden.

- Wapen van de voormalige gemeente Everdingen.

- Onder het dorp Everdingen valt ook een deel van de buurtschap (en dijk) Diefdijk, een klein deel van de buurtschap Bolgerijen en het grootste deel van de buurtschap Tienhoven.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Ca. 1215 Euerdinge, 1225 Euerdinge, 1250 kopie 15e eeuw Arnoldus dictus Snoye de Everdinghe, 1269 kopie 15e eeuw Everdinge, 1280-1287 Everdinghen, 1307 die van Everdinghen, 1331 Everdingen, 1665 Euerdinge.

Naamsverklaring
Gaat mogelijk terug op een datief meervoud met plaatsaanduidende functie van het type Everdingum*, een afleiding met het suffix -ing- van de persoonsnaam Evert, ontstaan uit Everhard, met de betekenis 'nederzetting van de lieden van Evert'. Te vergelijken met Goilberdingen en Helsdingen. Van een vernoeming naar Efferdingen (1076 Everding), een plaats aan de Donau in Oostenrijk, is geen sprake.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Everdingen ligt ZO van de stad Vianen en WNW van de stad Culemborg en grenst in het N aan de rivier de Lek. O van het dorp loopt N-Z de Diefdijk, die hier de grens vormt tussen de provincies Gelderland en Utrecht en de gemeenten Culemborg en Vijfheerenlanden; zuidelijker vormt dezelfde dijk de grens tussen de laatstgenoemde gemeente en de gemeente West Betuwe.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Everdingen 151 huizen met 1.004 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 50/403 (= huizen/inwoners), het dorp Zijderveld 90/532 en de buurtschap Tienhoven 11/69. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 500 huizen met ca. 1.200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Everdingen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Everdingen heeft 9 rijksmonumenten.

- De 15e-eeuwse Hervormde (PKN) Mariakerk (Kerkstraat 7) is deels gesloopt. Het laatgotische koor is gehandhaafd. Evenals het achtkantige houten koepeltorentje. Tot de bijzonderheden in het interieur behoren o.a. een preekstoel met doophek en gestoelten (17e eeuw), twee voorschotten van banken met toogpanelen (17e eeuw), een koperen kroon, een koperen lezenaar en kaarsenarm (alles 17e of 18e eeuw). Klokkenstoel met klok van H. van Trier uit 1581. De kerk is hersteld na een instorting in 1857.

- De RK Petrus en Pauluskerk (Lekdijk 25) van architect A. Tepe is een driebeukige neogotische hallenkerk uit 1899. Voorheen werd in een eenvoudige schuurkerk gekerkt. Het koetshuis ten westen van de pastorie werd gebouwd met stenen van de afgebroken schuurkerk. Mechanisch torenuurwerk van B. Eijsbouts uit 1914, thans aangedreven door een synchroonmotertje.

- Pastorie van de RK kerk in de stijl van de neogotiek uit 1876, eveneens naar ontwerp van architect A. Tepe. De bijbehorende kerk kwam vanwege geld- en grondgebrek pas in 1899 gereed.

- Fort Everdingen is in 1842-1847 gebouwd als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Samen met Fort Honswijk aan de overzijde van de Lek sloot het fort de hooggelegen doorgang (acces) van de Lekdijken en de uiterwaarden hermetisch af. Speciaalbierbrouwerij Duits & Lauret uit Vleuten heeft het fort in 2015 verbouwd tot Fortbrouwerij, met daarbij een kleinschalige natuurcamping.

Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland (HSSN) heeft de HSSN-prijs 2016 toegekend aan de restauratie van de 3 sluizen bij Fort Everdingen (de Inlaatsluis langs de Lek, de Beersluis en de Inundatiesluis in de Goilberdingerdijk). De jury is van oordeel dat de restauratie de eerste prijs verdient omdat deze zorgvuldig is uitgevoerd en het monumentale karakter van de sluizen is behouden en zelfs versterkt. Ook de veiliger gemaakte overbrugging van de beer harmoniseert goed met de oude constructie. De betonnen wand in de inlaatsluis moest helaas gehandhaafd blijven. De klus is als één werk uitgevoerd door Heijmans Restauratiewerken, geadviseerd door adviesbureau BBM. De gemeente Schiedam won de tweede prijs voor de restauratie van de Beurssluis in de monding van de Lange Haven naar de Schie. De derde prijs ging naar Recreatieschap Rottemeren voor de restauratie van het Bleiswijks Verlaat te Bleiswijk. Doel van de prijs is de waarde van historische sluizen en stuwen als monumentale objecten over het voetlicht te brengen en verantwoorde restauraties te bevorderen.

- Voormalig raadhuis van Everdingen, vanuit het dorp gezien aan de Graaf Huibertlaan, vlak na de kruising met de Lange Meent en de Tienhovenseweg aan uw linkerhand. Een raadhuis in het buitengebied lijkt niet logisch, maar omdat de gemeente niet alleen het gelijknamige dorp maar ook het dorp Zijderveld omvatte, vond men het redelijk om het raadhuis tussen beide dorpen in te bouwen, zodat voor beider inwoners de afstand ongeveer gelijk zou zijn.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Poppodium The River organiseert regelmatig muziekevenementen in het dorpshuis van Everdingen.

- De Oranjevereniging organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten.

- JAMPOP Always Live is een initiatief van Stichting Kleine Kernen (SKK) uit Everdingen / Hagestein. Het doel van JAMPOP Always Live is het promoten en organiseren van live-optredens, voornamelijk in de rock- en popmuziek. SKK is opgericht in 2007 door een groep enthousiaste hobbymuzikanten en muziekliefhebbers. Hoofdactiviteit van JAMPOP Always Live is het jaarlijks organiseren van een band-competitie in het dorp gedurende de herfst- en wintermaanden. Verspreid over 6 zaterdagavonden worden per voorronde 3 bands in de gelegenheid gesteld om hun kunnen te vertonen.

- De Hervormde Kerk in Everdingen organiseert jaarlijks op een zaterdag begin november (vanaf 13.30 uur) een Bazaar en Rommelmarkt in en rondom het Hervormd Centrum (Kerkstraat 5). Er zijn marktkramen met bloemen, nieuwe en tweedehands spullen, koek en gebak etc. De hele dag worden er zaalverlotingen gehouden waarmee je mooie prijzen kunt winnen. Voor de kinderen is er ook van alles te beleven, zoals knikkerbaan, sjoelbak, "peren plukken", schiettent etc. Voor koffie met lekkers of broodjes, erwtensoep etc. wordt ook gezorgd. De dag wordt om ca. 22.00 uur afgesloten met de trekking van de grote loterij. De opbrengst van de dag is bestemd voor de Hervormde Kerk en er gaat ook een donatie naar Voedselbank Vianen e.o.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Sinds 2010 vaart in juli, augustus en september de Liniepont, alleen voor fietsers en voetgangers, van Fort Honswijk naar Fort Everdingen en Werk aan Het Spoel (bij Culemborg) en terug, over de Lek. Het pontje is genoemd naar de Nieuwe Hollandse Waterlinie, waar de genoemde forten deel van uitmaken.

- Het gebied Everdinger Waarden, gelegen N van Everdingen in de uiterwaarden van de Lek, heeft de afgelopen jaren een metamorfose ondergaan. Door het graven van geulen en door plaatselijk het maaiveld te verlagen, is er meer ruimte ontstaan voor waterberging en voor de natuur. De klei die is afgegraven is gebruikt voor de dijkverzwaring in de omgeving. Het resultaat voor de natuur is duidelijk zichtbaar. Vele soorten zangvogels, steltlopers, weidevogels en watervogels voelen zich hier thuis. Naast ruimte voor plant en dier is ook de recreant van harte welkom. In het gebied is een wandelroute aangelegd.

Sinds 2012 is er van mei t/m september het zelfbedienings-draaipontje De Gouthaeck, waardoor u een rondje door de Everdinger Waarden kunt maken. De naam Gouthaeck, lees: Gouden Hoek, is op oude kaarten de naam van de Everdinger Waarden. In de uiterwaard lag het sterke kasteel Everstein dat tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten in 1405, na een half jaar belegering, door de graaf van Holland en de bisschop van Utrecht met de grond werd gelijkgemaakt. In het Beheerplan Everdingerwaarden 2010-2020 van beheerder Het Utrechts Landschap vindt u een uitvoerige beschrijving van het gebied en hoe het de komende jaren beheerd wordt.

Terug naar boven

Eten en drinken etc.

Buurtsuper
Zoals onder Links al omschreven is het doel van Stichting Vitaal Dorp om de vitaliteit van het dorp Everdingen te vergroten en de vitaliteit van haar inwoners te versterken door het realiseren en in stand houden van voorzieningen en activiteiten. In dat kader is in 2014 buurtsuper Winkel & Zo gerealiseerd, waar inwoners hun boodschappen kunnen doen, maar ook elkaar kunnen ontmoeten, een kop koffie kunnen drinken en een boek kunnen omwisselen in de boekspot. "Winkel & zo... is hét adres voor kruidenierswaren, groente, fruit, zuivel, vleeswaren en diverse streekproducten. Broodjes worden elke dag afgebakken in onze eigen oven en het brood en gebak komt vers van Bakker Bos uit Maarsbergen. Biologische seizoensgroente komt dagelijks vers van ons eigen Landgoed Everstein. Ook het vlees komt uit de directe omgeving, namelijk van slagerij Molenaar in Lexmond. Verder hebben we heerlijke kazen van Van Rossum, sappen van de hoogstamfruitboomgaard uit Schoonrewoerd en reusachtige biologische eieren van Baars.

Ook voor cadeautjes of een bos bloemen kun je bij ons binnen lopen. Echt een plek om rustig te genieten van onze heerlijke koffie en (oven)verse producten. Service staat voorop bij Winkel & zo… in Everdingen. De kassa is daarom voorzien van een pinautomaat, waar je ook extra geld kunt opnemen. Ook voor postzegels hoef je geen lange reizen meer te ondernemen, je kunt voor je zegels voortaan in de de winkel terecht. Voor het gemak of als het moeilijk voor je is om uit huis te gaan, dan kun je thuis telefonisch of via de mail een bestelling doen en wij leveren het aan huis. Onze openingstijden: maandag t/m vrijdag 8:00-18:00 uur, zaterdag 8:00-16:00 uur. En: iedere donderdagmiddag van 14:00-18:00 uur verkoopt Vishandel Michel Heinen heerlijke verse vis en de Kaasmeester allerlei soorten heerlijke kaas op het plein voor de winkel.

Ontmoetingsruimte. Voor een heerlijk kopje koffie of thee, maar ook voor een echte Everdingse Lange of (belegd) broodje, kun je terecht in onze gezellige koffiecorner, of op het terras. Wij serveren uitsluitend vers brood en gebak uit eigen bakkerij. Onze keuken gebruikt zoveel mogelijk seizoensgebonden producten van regionale leveranciers. Groente, fruit en vlees: alles is van hoge kwaliteit. Dat geldt eveneens voor onze koffie. De Organico koffie is biologisch en wordt op traditionele wijze door Maya indianen geteeld in Latijns Amerika. Op woensdagmiddag wordt de ontmoetingsruimte bezet door de haakclub. Een 12-tal Everdingse dames die tussen 2 uur en 4 uur dekentjes breien en haken voor Roemenië.

Boekspot. Ook voor een goed boek hoef je Everdingen niet meer uit, want in de ontmoetingsruimte van de winkel hebben we een Boekspot ingericht. Boekspot is een initiatief van de bibliotheek, en wordt gerund door Coby, Marja, Paula en Astrid. Er is een grote boekenkast waar bezoekers hun boeken kunnen delen met anderen. Het idee is dat je eigen boeken die je gelezen hebt afstaat en in de kast zet, zodat een ander ze kan lezen. Je maakt er iemand blij mee, niet alleen door het boek zelf, maar ook door de leeservaring die je hebt gehad te delen door deze in het boek te noteren. Heb je nog boeken die je niet meer hoeft, of andere vragen en opmerkingen, stuur dan een mail naar boekspoteverdingen@gmail.com."

Landgoed Everstein
"Landgoed Everstein is in 2016 opgestart als sociaal maatschappelijk project in Everdingen. Het landgoed biedt dagelijks werk aan mensen met een beperking of mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Zij worden ondersteund door professionele begeleiders en een tiental vrijwilligers uit het dorp. Landgoed Everstein is op loopafstand van Winkel & zo... en heeft een afmeting van ruim 6000 m2. Op het landgoed staat een kas van 1000m2 met daarin een atelier. De werkzaamheden op het landgoed zijn bijvoorbeeld poten, wieden, schoffelen, snoeien en oogsten. In de kas kweken we groente, maar daar wordt ook alles klaargemaakt voor transport naar de winkel. Alle groente die we oogsten wordt hier schoongemaakt, afgewogen en verpakt. Vervolgens wordt het met de bakfiets naar de winkel gebracht. Doordat we gebruik maken van een kas is het jaar rond een gelijkmatige spreiding van de arbeid mogelijk. Het maakt het werk aangenamer, afwisselender, verlaagt de drempel en vergroot de mogelijkheden. Op het Landgoed is ook een Jeu-de-boulesbaan aangelegd, een tafeltennistafel en een schommel.

Atelier. Naast het telen is er ook werk waarbij we geteelde producten verwerken: het zelf maken van zuurkool, drogen van bonen/kapucijners, soep maken of het inmaken en wecken van andere opbrengsten. Dit doen we in de keuken van het atelier in de kas. Daarnaast worden er in het atelier allerlei creatieve werkzaamheden uitgevoerd. In het atelier worden verder kado artikelen gemaakt: mozaïeken op bestelling, kralen en sieraden maken, wol vilten, schalen maken en allerlei andere kunstzinnige creatieve activiteiten. Alles wat we in het atelier maken, wordt verkocht in de winkel.

Begeleiding. Bij Werk aan de Winkel worden meewerkers begeleid door mensen met kennis, ervaring en enthousiasme in het werken met mensen met een beperking, ondersteund door vrijwilligers. Elke dag zijn er 4 of 5 professionele krachten aanwezig, verdeeld over 2 locaties. Op de locatie Winkel & zo... is er ruimte voor 6 meewerkers en op Landgoed Everstein is er ruimte voor 9 meewerkers. We begeleiden 1 op 3 tot 4 meewerkers. Onze begeleiding richt zich op: meewerkers leren zelfstandig werkzaamheden te verrichten; meewerkers ondersteunen in het ontwikkelen van sociale vaardigheden, o.a. door direct klantcontact." In het onder de link ook online te lezen magazine VIJF, editie oktober 2021, staat een mooie reportage over Winkel & Zo en Landgoed Everstein (pag. 35-38).

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Algemeen: - Site over Everdingen van inwoners Ernest en Wytske.

- Nieuws: - "De Everdingse Courant is een krant door en voor Everdingers. Uitgangspunt is ‘klein maar fijn’ en met precies dát wat je als echte Everdinger wilt weten, om de inwoners van Everdingen te informeren over dat wat hen bindt, beweegt en beroert. Wij streven ernaar dat deze krant zo waardevol wordt dat je hem een week lang met een magneetje op je koelkastdeur wilt bewaren. De Everdingse Courant verschijnt 1x in de 2 weken, in een oplage van 550 exemplaren in en rondom het dorp. Voor redactionele of commerciële informatie kun je contact opnemen met de redactie op tel. 0347-351207 (Lekdijk 33). Artikelen en advertenties graag aanleveren via everdingsecourant@gmail.com. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen aan te passen. Klik hier om alle edities van de Everdingse Courant te vinden."

- Facebookgroep met nieuws uit Everdingen, door Everdingers. Iedereen kan de berichten bekijken en liken. Als je reacties wilt kunnen plaatsen, moet je lid worden van de groep.

- Belangenorganisatie: - "De in 2013 opgerichte Stichting Vitaal Dorp heeft zich ten doel gesteld om de vitaliteit in ons dorp te vergroten. We zijn actief in buurtwinkel Winkel & Zo, op Landgoed Everstein en in dagbesteding 'Werk aan de Winkel'. Daarnaast kennen we ook een aantal projecten: Samen ouder, Energiedorp en Deelauto’s. Ook brengen we tweewekelijks een eigen krant uit: de Everdingse Courant. Al deze activiteiten worden gerund door een bestuur, heel veel vrijwilligers, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en professionele begeleiders. Door de creativiteit, het doorzettingsvermogen en de inventiviteit van al deze betrokkenen is Everdingen inmiddels een eind op weg naar een vitaal dorp waar men op een prettige manier oud kan worden!"

- Dorpshuis: - "Dorpshuis 't Knooppunt is de trotse gastheer voor een aantal lokale clubs en verenigingen: Muziekvereniging Door Eendracht Sterk (D.E.S.); Biljartvereniging Het Knooppunt; Biljartclub E.L.S.; Stichting Jampop, en Oranjevereniging Everdingen. Daarnaast is iedereen bij ons welkom voor een drankje, een hapje, een maaltijd, een snack of gewoon een praatje. Tevens verhuren wij zalen voor diverse gelegenheden. We beschikken over verschillende zalen en een podium die flexibel in te delen zijn. Ook is het mogelijk om de grote zaal te combineren met het café. Hierdoor kunnen we partijen tot 300 man aan. Onze keuken is dinsdag tot en met zondag vanaf 17:00 uur geopend. Hier haal je niet alleen de lekkerste goudgele frietjes en snacks, maar ook complete menu’s en huisgemaakte Hollandse maaltijden. De keuken sluit om 21:00 uur, maar onze frituur blijft open totdat we het café sluiten. Al onze maaltijden, patat en snacks kun je ook in het café opeten. Ieder weekend hebben we bovendien een vriendelijk geprijsd wisselend weekendmenu (zolang de voorraad strekt)."

Sinds januari 2020 zijn Jørgen Heinink en Diana Matser de beheerders van dorpshuis 't Knooppunt. De eerste weken vonden ze dat 'kei spannend', want ze kwamen 'van buiten' en kenden er nog niemand. Maar dat is al snel helemaal goed gekomen, want slechts 3 maanden later lezen wij in de lokale huis-aan-huiskrant Het Kontakt dat ze inmiddels al helemaal zijn ingeburgerd. Sterker nog, Jørgen (die ook in een band zingt) is zo enthousiast over het dorp dat hij zelfs een lied heeft gemaakt over zijn ervaringen in het dorp tot nu toe (onder de link kun je het beluisteren): "Het lied is een hommage aan Everdingen en de achtbaan waar Jørgen en Diana in zitten sinds ze in januari beheerders van het dorpshuis werden. Jørgen bezingt de schoonheid van het dorp, de lange dagen in het café ('er is geen weg terug dus ga je door van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat') en hoe hij tevreden tot zijn enkels in de Everdingse klei staat." De laatste alinea gaat over de impact van het coronavirus, waardoor veel instellingen waaronder ook het dorpshuis tijdelijk moesten sluiten. Gelukkig hadden ze de maaltijdservice nog. (bron en voor nadere informatie zie de reportage in Het Kontakt, 7-4-2020)

- Onderwijs: - Samenwerkingsschool De Regenboog is een kleinschalige school gelegen aan de rand van Everdingen. Een school die door ouders en team wordt gedragen. Vanuit de gedachte dat ieder kind uniek is en zich ontwikkelt binnen zijn/haar mogelijkheden werken zij er samen aan dat de kinderen zich op school geborgen en veilig voelen. De kwaliteit van het onderwijs en respect voor een ieders godsdienst of levensovertuiging staan centraal.

- Muziek: - De fanfare van Muziekvereniging Door Eendracht Sterk (DES) heeft ca. 24 leden, van ca. 10 tot 80 jaar (incl. leerlingen). Het repertoire van de fanfare is heel divers. Ze spelen veelal lichte en vlotte muziek. Ook filmmuziek, de top 40 en musicalmuziek komen aan bod. Bij de lampionoptochten en de Avondvierdaagsen spelen ze marsmuziek. Ook spelen ze diverse marsen gezamenlijk met de slagwerkgroep (die ca. 17 leden heeft).

- Sport: - Voetbalvereniging SC Everstein in Everdingen is opgericht in 1957. - SC Everstein Vrouwen.

- Bij LTV Gouwenes tennis je voor je plezier en in een ontspannen sfeer waar jong en ouder zich thuis voelen. Ze hebben een ruim aanbod van activiteiten waaronder club- en open toernooien en de mogelijkheid tot het spelen van competitie. Speciaal voor beginners en recreanten zijn er laagdrempellige activiteiten, waar de nadruk ligt op oefenen in een gezellige sfeer. Om het plezier in het tennis te verhogen kunnen de enthousiaste gediplomeerde trainers zowel beginners als gevorderden de technische kneepjes van deze sport bijbrengen.

- Zorg en welzijn: - Gertruud van Duinen is in 2008 begonnen met Zorgboerderij De Havezaat in Everdingen, een natuurtuin voor en door oudere mensen met een verstandelijke beperking. Een rustige doe-, beleef- en 'er mogen zijn'-plek, waar tijd en aandacht voor elkaar hebben belangrijk is. Aan de hand van thema's die gekoppeld zijn aan de seizoenen worden activiteiten aangeboden. Door in te gaan op interesse en hierbij activiteiten aan te bieden die een bijdrage leveren aan de natuurtuin, levert de natuurtuin een bijdrage aan de ontwikkeling en het welbevinden van cliënten.

Soms is De Havezaat niets meer dan een creatief atelier en wordt er geschilderd of is het een plek om te kokkerellen. Andere dagen heeft het een agrarisch karakter en staat alles in het teken van de peren of de knotwilgen. Uiteindelijk is De Havezaat vooral een plek waar samen wordt beleefd, gepraat, gegeten en gedronken waarbij de bindende factor telkens het thema natuur is. Op het terrein bevinden zich tal van fruit- en notenbomen. Er is een insectenburcht, een vlinder-, kruiden- en moestuin.

- Ben je op zoek naar een zinvolle dagbesteding, contact met anderen, een beter dagritme of afleiding van zorgen? Vind je het leuk om actief bezig te zijn in bijvoorbeeld het groen, gebouwonderhoud, een winkel, een horecagelegenheid of de brouwerij zelf? Zou je graag je talenten willen ontdekken? Dan heb je veel mogelijkheden op Fort Everdingen.

- Duurzaamheid: - "Energiecoöperatie Huibertstroom is het vervolg op het initiatief 'Energiedorp Everdingen' van stichting Vitaal Dorp. Na zo’n anderhalf jaar werden de plannen zo serieus, dat het verstandiger bleek om hiervoor een energiecoöperatie op te starten. Onze naam is ontleend aan de ‘Huibert’, een oude wetering langs de huidige Graaf Huibertlaan. Dit watertje was vroeger een essentiële transportroute. Deze naam leeft nu voort in de energiecoöperatie, als belangrijke en duurzame bron van energie voor het dorp.

Doelstellingen. Energiecoöperatie Huibertstroom heeft de volgende doelstellingen geformuleerd: het stimuleren en realiseren van besparingen op het energiegebruik voor haar leden; het stimuleren en realiseren van het op duurzame wijze produceren van energie ten behoeve van haar leden in de ruimste zin; het uitoefenen van een bedrijf gericht op in- en verkoop van duurzaam – (bij voorkeur lokaal/regionaal) opgewekte energie; het uitoefenen van een bedrijf ter realisatie van bovenstaande ten behoeve van de leden. Aftrap project voor duurzame warmte. Op 14 oktober 2020 was de feestelijke aftrap van het project 'Duurzame warmte voor Everdingen' door wethouder Hendriksen. Dit is een van de projecten van onze energiecooperatie, in samenwerking met stichting NMU en de gemeente Vijfheerenlanden.

Meedoen? Als lid word je heel direct betrokken bij de energietransitie van Everdingen. Je mag meepraten en besluiten nemen over keuzes voor andere warmtebronnen en onze elektriciteitsvoorziening. Genomen besluiten zullen bepalend zijn voor de toekomstige ontwikkeling van het dorp. Lid zijn van Energiecoöperatie Huibertstroom betekent meedoen met ontplooide activiteiten waar het lid voordeel uit kan halen op het gebied van duurzaamheid. - Klik hier voor meer informatie over het lidmaatschap en het inschrijfformulier."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Everdingen NH.

Reactie toevoegen