Everdingen

Plaats
Dorp
Vijfheerenlanden
Vijfheerenlanden
Utrecht

everdingen_collage.jpg

Everdingen, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Everdingen, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Evedingen.JPG

Dijkdorp Everdingen, aan de rivier de Lek

Dijkdorp Everdingen, aan de rivier de Lek

everdiingen_everdingerwaard_3.jpg

Everdingen, Everdinger Waarden

Everdingen, Everdinger Waarden

everdingen_consolidatie_historische_sluizen_fort_2015_kopie.jpg

Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland heeft de HSSN-prijs 2016 toegekend aan de restauratie van de 3 sluizen bij Fort Everdingen, wegens de zorgvuldige uitvoering, waardoor het monumentale karakter van de sluizen is behouden en zelfs versterkt

Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland heeft de HSSN-prijs 2016 toegekend aan de restauratie van de 3 sluizen bij Fort Everdingen, wegens de zorgvuldige uitvoering, waardoor het monumentale karakter van de sluizen is behouden en zelfs versterkt

everdingen_tankversperring_bij_fort_everdingen_aan_de_goilberdingerdijk_kopie.jpg

Tankversperring bij Fort Everdingen bij de sluis in de Goilberdingerdijk. (© Jan Dijkstra, Houten)

Tankversperring bij Fort Everdingen bij de sluis in de Goilberdingerdijk. (© Jan Dijkstra, Houten)

gemeente_everdingen_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Everdingen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Everdingen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Everdingen

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door:

Terug naar boven

Wonen

Mutters Makelaardij is dé specialist in de gemeenten West Betuwe, Vijfheerenlanden, Gorinchem, Culemborg en de Alblasserwaard. Al jarenlang bewijzen wij dat we het daadwerkelijk anders doen! U bent van harte welkom voor een oriënterend gesprek op onze kantoren in Leerdam, Vianen en Culemborg. Met ons motto: "Waarborg tot betrokkenheid" garanderen wij het hoge serviceniveau dat u van een makelaar mag verwachten. Wij beseffen dat het verkopen of aankopen van uw woning geen alledaagse zaak is, daarom nemen wij u bij de hand en begeleiden wij u in iedere stap van het proces.

Terug naar boven

Status

- Everdingen is een dorp in de provincie Utrecht (t/m 2001 provincie Zuid-Holland), in de streek en gemeente Vijfheerenlanden. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1985. In 1986 over naar gemeente Vianen, in 2019 over naar gemeente Vijfheerenlanden.

- Wapen van de voormalige gemeente Everdingen.

- Onder het dorp Everdingen valt ook een deel van de buurtschap (en dijk) Diefdijk, een klein deel van de buurtschap Bolgerijen en het grootste deel van de buurtschap Tienhoven.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Ca. 1215 Euerdinge, 1225 Euerdinge, 1250 kopie 15e eeuw Arnoldus dictus Snoye de Everdinghe, 1269 kopie 15e eeuw Everdinge, 1280-1287 Everdinghen, 1307 die van Everdinghen, 1331 Everdingen, 1665 Euerdinge.

Naamsverklaring
Gaat mogelijk terug op een datief meervoud met plaatsaanduidende functie van het type Everdingum*, een afleiding met het suffix -ing- van de persoonsnaam Evert, ontstaan uit Everhard, met de betekenis 'nederzetting van de lieden van Evert'. Te vergelijken met Goilberdingen en Helsdingen. Van een vernoeming naar Efferdingen (1076 Everding), een plaats aan de Donau in Oostenrijk, is geen sprake.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Everdingen ligt ZO van de stad Vianen en WNW van de stad Culemborg en grenst in het N aan de rivier de Lek. O van het dorp loopt N-Z de Diefdijk, die hier de grens vormt tussen de provincies Gelderland en Utrecht en de gemeenten Culemborg en Vijfheerenlanden; zuidelijker vormt dezelfde dijk de grens tussen de laatstgenoemde gemeente en de gemeente West Betuwe.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Everdingen 151 huizen met 1.004 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 50/403 (= huizen/inwoners), het dorp Zijderveld 90/532 en de buurtschap Tienhoven 11/69. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 500 huizen met ca. 1.200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Everdingen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Doel van de Stichting Vitaal Dorp is de vitaliteit van het dorp Everdingen te vergroten en de vitaliteit van haar inwoners te versterken door het realiseren en in stand houden van voorzieningen en activiteiten. In dat kader is in 2014 Winkel & Zo gerealiseerd, waar inwoners hun boodschappen kunnen doen, maar ook elkaar kunnen ontmoeten, een kop koffie kunnen drinken en een boek kunnen omwisselen in de boekspot. - Winkel & Zo op Facebook.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Everdingen heeft 9 rijksmonumenten.

- De 15e-eeuwse Hervormde (PKN) Mariakerk (Kerkstraat 7) is deels gesloopt. Het laatgotische koor is gehandhaafd. Evenals het achtkantige houten koepeltorentje. Tot de bijzonderheden in het interieur behoren o.a. een preekstoel met doophek en gestoelten (17e eeuw), twee voorschotten van banken met toogpanelen (17e eeuw), een koperen kroon, een koperen lezenaar en kaarsenarm (alles 17e of 18e eeuw). Klokkenstoel met klok van H. van Trier uit 1581. De kerk is hersteld na een instorting in 1857.

- De RK Petrus en Pauluskerk (Lekdijk 25) van architect A. Tepe is een driebeukige neogotische hallenkerk uit 1899. Voorheen werd in een eenvoudige schuurkerk gekerkt. Het koetshuis ten westen van de pastorie werd gebouwd met stenen van de afgebroken schuurkerk. Mechanisch torenuurwerk van B. Eijsbouts uit 1914, thans aangedreven door een synchroonmotertje.

- Pastorie van de RK kerk in de stijl van de neogotiek uit 1876, eveneens naar ontwerp van architect A. Tepe. De bijbehorende kerk kwam vanwege geld- en grondgebrek pas in 1899 gereed.

- Fort Everdingen is in 1842-1847 gebouwd als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Samen met Fort Honswijk aan de overzijde van de Lek sloot het fort de hooggelegen doorgang (acces) van de Lekdijken en de uiterwaarden hermetisch af. Speciaalbierbrouwerij Duits & Lauret uit Vleuten heeft het fort in 2015 verbouwd tot Fortbrouwerij, met daarbij een kleinschalige natuurcamping.

Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland (HSSN) heeft de HSSN-prijs 2016 toegekend aan de restauratie van de 3 sluizen bij Fort Everdingen (de Inlaatsluis langs de Lek, de Beersluis en de Inundatiesluis in de Goilberdingerdijk). De jury is van oordeel dat de restauratie de eerste prijs verdient omdat deze zorgvuldig is uitgevoerd en het monumentale karakter van de sluizen is behouden en zelfs versterkt. Ook de veiliger gemaakte overbrugging van de beer harmoniseert goed met de oude constructie. De betonnen wand in de inlaatsluis moest helaas gehandhaafd blijven. De klus is als één werk uitgevoerd door Heijmans Restauratiewerken, geadviseerd door adviesbureau BBM. De gemeente Schiedam won de tweede prijs voor de restauratie van de Beurssluis in de monding van de Lange Haven naar de Schie. De derde prijs ging naar Recreatieschap Rottemeren voor de restauratie van het Bleiswijks Verlaat te Bleiswijk. Doel van de prijs is de waarde van historische sluizen en stuwen als monumentale objecten over het voetlicht te brengen en verantwoorde restauraties te bevorderen.

- Voormalig raadhuis van Everdingen, vanuit het dorp gezien aan de Graaf Huibertlaan, vlak na de kruising met de Lange Meent en de Tienhovenseweg aan uw linkerhand. Een raadhuis in het buitengebied lijkt niet logisch, maar omdat de gemeente niet alleen het gelijknamige dorp maar ook het dorp Zijderveld omvatte, vond men het redelijk om het raadhuis tussen beide dorpen in te bouwen, zodat voor beider inwoners de afstand ongeveer gelijk zou zijn.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Poppodium The River organiseert regelmatig muziekevenementen in het dorpshuis van Everdingen.

- De Oranjevereniging organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten.

- JAMPOP Always Live is een initiatief van Stichting Kleine Kernen (SKK) uit Everdingen / Hagestein. Het doel van JAMPOP Always Live is het promoten en organiseren van live-optredens, voornamelijk in de rock- en popmuziek. SKK is opgericht in 2007 door een groep enthousiaste hobbymuzikanten en muziekliefhebbers. Hoofdactiviteit van JAMPOP Always Live is het jaarlijks organiseren van een band-competitie in het dorp gedurende de herfst- en wintermaanden. Verspreid over 6 zaterdagavonden worden per voorronde 3 bands in de gelegenheid gesteld om hun kunnen te vertonen.

- De Hervormde Kerk in Everdingen organiseert jaarlijks op een zaterdag begin november (vanaf 13.30 uur) een Bazaar en Rommelmarkt in en rondom het Hervormd Centrum (Kerkstraat 5). Er zijn marktkramen met bloemen, nieuwe en tweedehands spullen, koek en gebak etc. De hele dag worden er zaalverlotingen gehouden waarmee je mooie prijzen kunt winnen. Voor de kinderen is er ook van alles te beleven, zoals knikkerbaan, sjoelbak, "peren plukken", schiettent etc. Voor koffie met lekkers of broodjes, erwtensoep etc. wordt ook gezorgd. De dag wordt om ca. 22.00 uur afgesloten met de trekking van de grote loterij. De opbrengst van de dag is bestemd voor de Hervormde Kerk en er gaat ook een donatie naar Voedselbank Vianen e.o.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Sinds 2010 vaart in juli, augustus en september de Liniepont, alleen voor fietsers en voetgangers, van Fort Honswijk naar Fort Everdingen en Werk aan Het Spoel (bij Culemborg) en terug, over de Lek. Het pontje is genoemd naar de Nieuwe Hollandse Waterlinie, waar de genoemde forten deel van uitmaken.

- Het gebied Everdinger Waarden, gelegen N van Everdingen in de uiterwaarden van de Lek, heeft de afgelopen jaren een metamorfose ondergaan. Door het graven van geulen en door plaatselijk het maaiveld te verlagen, is er meer ruimte ontstaan voor waterberging en voor de natuur. De klei die is afgegraven is gebruikt voor de dijkverzwaring in de omgeving. Het resultaat voor de natuur is duidelijk zichtbaar. Vele soorten zangvogels, steltlopers, weidevogels en watervogels voelen zich hier thuis. Naast ruimte voor plant en dier is ook de recreant van harte welkom. In het gebied is een wandelroute aangelegd.

Sinds 2012 is er van mei t/m september het zelfbedienings-draaipontje De Gouthaeck, waardoor u een rondje door de Everdinger Waarden kunt maken. De naam Gouthaeck, lees: Gouden Hoek, is op oude kaarten de naam van de Everdinger Waarden. In de uiterwaard lag het sterke kasteel Everstein dat tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten in 1405, na een half jaar belegering, door de graaf van Holland en de bisschop van Utrecht met de grond werd gelijkgemaakt. In het Beheerplan Everdingerwaarden 2010-2020 van beheerder Het Utrechts Landschap vindt u een uitvoerige beschrijving van het gebied en hoe het de komende jaren beheerd wordt.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Everdingen van fotograaf Martin Stevens.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site over Everdingen van inwoners Ernest en Wytske.

- Dorpshuis: - Dorpshuis 't Knooppunt is naast de reguliere activiteiten tevens geschikt voor het organiseren van feestjes, verjaardagen, diners, buffetten, catering, live optredens. Gezellige bar met biljart.

- Onderwijs: - Samenwerkingsschool De Regenboog is een kleinschalige school gelegen aan de rand van Everdingen. Een school die door ouders en team wordt gedragen. Vanuit de gedachte dat ieder kind uniek is en zich ontwikkelt binnen zijn/haar mogelijkheden werken zij er samen aan dat de kinderen zich op school geborgen en veilig voelen. De kwaliteit van het onderwijs en respect voor een ieders godsdienst of levensovertuiging staan centraal.

- Muziek: - De fanfare van Muziekvereniging Door Eendracht Sterk (DES) heeft ca. 24 leden, van ca. 10 tot 80 jaar (incl. leerlingen). Het repertoire van de fanfare is heel divers. Ze spelen veelal lichte en vlotte muziek. Ook filmmuziek, de top 40 en musicalmuziek komen aan bod. Bij de lampionoptochten en de Avondvierdaagsen spelen ze marsmuziek. Ook spelen ze diverse marsen gezamenlijk met de slagwerkgroep (die ca. 17 leden heeft).

- Sport: - Voetbalvereniging SC Everstein in Everdingen is opgericht in 1957. - SC Everstein Vrouwen.

- Bij LTV Gouwenes tennis je voor je plezier en in een ontspannen sfeer waar jong en ouder zich thuis voelen. Ze hebben een ruim aanbod van activiteiten waaronder club- en open toernooien en de mogelijkheid tot het spelen van competitie. Speciaal voor beginners en recreanten zijn er laagdrempellige activiteiten, waar de nadruk ligt op oefenen in een gezellige sfeer. Om het plezier in het tennis te verhogen kunnen de enthousiaste gediplomeerde trainers zowel beginners als gevorderden de technische kneepjes van deze sport bijbrengen.

- Zorg: - Gertruud van Duinen is in 2008 begonnen met Zorgboerderij De Havezaat in Everdingen, een natuurtuin voor en door oudere mensen met een verstandelijke beperking. Een rustige doe-, beleef- en 'er mogen zijn'-plek, waar tijd en aandacht voor elkaar hebben belangrijk is. Aan de hand van thema's die gekoppeld zijn aan de seizoenen worden activiteiten aangeboden. Door in te gaan op interesse en hierbij activiteiten aan te bieden die een bijdrage leveren aan de natuurtuin, levert de natuurtuin een bijdrage aan de ontwikkeling en het welbevinden van cliënten.

Soms is De Havezaat niets meer dan een creatief atelier en wordt er geschilderd of is het een plek om te kokkerellen. Andere dagen heeft het een agrarisch karakter en staat alles in het teken van de peren of de knotwilgen. Uiteindelijk is De Havezaat vooral een plek waar samen wordt beleefd, gepraat, gegeten en gedronken waarbij de bindende factor telkens het thema natuur is. Op het terrein bevinden zich tal van fruit- en notenbomen. Er is een insectenburcht, een vlinder-, kruiden- en moestuin.

- Ben je op zoek naar een zinvolle dagbesteding, contact met anderen, een beter dagritme of afleiding van zorgen? Vind je het leuk om actief bezig te zijn in bijvoorbeeld het groen, gebouwonderhoud, een winkel, een horecagelegenheid of de brouwerij zelf? Zou je graag je talenten willen ontdekken? Dan heb je veel mogelijkheden op Fort Everdingen.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Everdingen NH.

Reactie toevoegen