Eversdijk

Plaats
Buurtschap
Kapelle
Zuid-Beveland
Zeeland

DK_20110710_1631_Eversdijk_Zeeland.jpg

Eversdijk, boerderij verscholen achter leilinden

Eversdijk, boerderij verscholen achter leilinden

DK_20110710_1635_Eversdijk_Zeeland.jpg

Eversdijk, boerenschuur

Eversdijk, boerenschuur

DK_20110710_1636_Eversdijk_Zeeland.jpg

Eversdijk, de brandput is hier nog intact, compleet met bord

Eversdijk, de brandput is hier nog intact, compleet met bord

RIT_20110710_5386_Eversdijk_Zeeland.jpg

Eversdijk, plaatsnaambord

Eversdijk, plaatsnaambord

RIT_20110710_5392_Eversdijk_Zeeland.jpg

Eversdijk, gevelsteen met hoofd

Eversdijk, gevelsteen met hoofd

Eversdijk

Terug naar boven

Status

- Eversdijk is een voormalig dorp, thans buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zuid-Beveland, gemeente Kapelle. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1815.

- De buurtschap Eversdijk valt onder het dorp Biezelinge, maar omdat dat dorp geen eigen postcode en plaatsnaam heeft in het postcodeboek, liggen beide plaatsen voor de postadressen 'in' Kapelle.

- De buurtschap Eversdijk ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

- Wapen van de voormalige gemeente Eversdijk.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Eversdijk ligt Z van Kapelle en Biezelinge en grenst in het N aan de A58, en ligt rond de Eversdijkseweg en de Kerkhofweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Eversdijk 14 huizen met 75 inwoners. Tegenwoordig staan er - aldus het hieronder gelinkte artikel in de Internetbode - 27 huizen in de buurtschap. Het aantal inwoners zal daarmee ca. 70 bedragen.

Terug naar boven

Geschiedenis

‘Eversdijk was vroeger een dorp met een op een terpachtige hoogte gelegen kerk. Deze opgeworpen hoogte is nu nog als een fraai met bomen begroeid oud kerkhof aanwezig. De kerk is in 1821 ingestort en nadien afgebroken. De toren is blijven staan tot 1840. De klok is overgebracht naar de toren van ’s-Heer Abtskerke. Ze droeg de naam Sebastiaan. Mogelijk was dus ook de kerk aan deze heilige gewijd.

De nederzetting is een oude ambachtsheerlijkheid van de Heren van Eversdijk. In de eerste helft van de 13e eeuw bestond de parochie reeds. In 1247 wordt ze in een oorkonde genoemd. Ze was waarschijnlijk een dochter van ’s-Heer Abtskerke en behoorde eerst aan de abdijen van Sint Paulus te Utrecht en de O.L.V. abdij te Middelburg gezamenlijk, later aan de Sint Paulusabdij alleen.

Ter herdenking van het mirakel van het H. Kruis vonden er eens per jaar bedevaarten plaats naar Eversdijk. In de kerk was een vicarie gesticht ter ere van Sint Geertruid.

Na de Reformatie is (de parochie, red.) Eversdijk gevoegd bij Biezelinge’ (ZL2).

Eversdijk is gebouwd in de typische ringdorpstijl die vrij algemeen is op Zuid-Beveland.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De inwoners van buurtschap Eversdijk hebben bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart 2017 voor het eerst in de precies 100 jaar dat er op dat moment algemeen kiesrecht in Nederland was, in hun eigen woonplaats kunnen stemmen. Extra bijzonder was dat er geen stemlokaal in een gebouw was zoals gebruikelijk, maar een stembús. Burgemeester Anton Stapelkamp had het idee gelanceerd - weliswaar van elders 'gepikt' - om de felrode Amerikaanse schoolbus, die in de zomer met toeristen over de Bevelanden rijdt, door de dag heen in te zetten als extra capaciteit bij drukke plekken, én om er als service aan de burgers afgelegen bebouwing mee aan te doen. Zoals dus in Eversdijk. "Onze democratie is iets waar we dankbaar voor en zuinig op moeten zijn. Hoe hoger de opkomst bij verkiezingen, hoe beter de democratie werkt", aldus Stapelkamp als motivatie voor zijn actie. Tom en Elsbeth van der Meer aan de Noordhoeksewegeling, waar de stembus geparkeerd stond, onthaalden de bezoekers op een hapje en een drankje, waardoor het een feestelijke bijeenkomst werd. De inwoners vonden de actie voor herhaling vatbaar. (bronnen: Omroep Zeeland, 15-3-2017, en Internetbode, 17-3-2017)

- Reportage over het levensloopbestendige, energiezuinige en lichte huis dat Jos en Betsy de Regt in 2014 hebben laten bouwen op hun erf aan de 's-Gravenpolderse Oudedijk 1 in de Willem Anna-polder Z van de kern van buurtschap Eversdijk. Hun dochter Linda met haar gezin heeft de ouderlijke woning betrokken, omdat zij het boerenbedrijf heeft overgenomen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Eversdijk heeft 3 rijksmonumenten, zijnde de 18e-eeuwse boerderij op Eversdijkseweg 7, de hoeve uit 18e/19e eeuw op Kerkhofweg 2, en het daarbij gelegen kerkhof van de vroegere parochie.

Reactie toevoegen